Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Archief
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Het Laatste Testament, deel 1
 
Na het Oude en het Nieuwe Testament nu Het Laatste Testament, waarin de langverwachte Messias zich aandient, nadat hij contact maakt met buitenaards leven.

Onze wereldgeschiedenis is op heel andere grondvesten gebaseerd dan altijd werd verondersteld en de Messias gaat voortvarend te werk, maar ondervindt veel tegenstand omdat orthodoxen in hem de antichrist zien. Desondanks vestigt hij de niet-religieuze leer van het Osisme en vrijwel de hele wereldbevolking staat achter hem. Zijn oplossingen voor de wereldproblematiek brengen een ommekeer teweeg met vergaande positieve gevolgen. Dan raakt zijn vrouw zwanger en hun zoon is de laatste profeet, die het stokje van zijn vader overneemt. Niet alleen op aarde, maar ook elders.

De omwenteling gaat niet zonder slag of stoot, maar de ongelijkheid, het onrecht, de ziekten, de honger en het geweld maken plaats voor een wereld die ervan wordt verlost. Het is niet langer ik voor mezelf, maar wij voor ons allen op onze planeet.

Geschreven door Han Peeters
 
Han Peeters (1959) is schrijver, redacteur (cluster)uitgever en luisterboekuitgever.
Hij begon pas op late leeftijd (50) boeken te schrijven en kon er niet mee stoppen.
Inmiddels 14 boeken, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Zijn belangrijkste werk is Het Laatste Testament.
Naast schrijver is hij de (cluster)uitgever van zo'n 500 boeken, e-boeken en luisterboeken van andere schrijvers.

Ingesproken door Rudolf Bijleveld
 
Bij dikke boeken hoop je dat je er doorheen zal komen, maar dit boek van Han Peeters leest erg gemakkelijk. Niet in de laatste plaats omdat het is opgebouwd uit korte hoofdstukken en lekker te lezen teksten. Als je je laat meevoeren in deze fantasievolle roman, met veel raakvlakken met de werkelijkheid, dan 'pakt' het boek je. Ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen onder deze categorie luisteraars valt en dat is een compliment voor de schrijver.
Erg goed is ook dat op de website www.hanpeeters.nl alle illustraties terug te vinden zijn die in het gedrukte boek ook staan. Dit maakt het luisterboek nog levendiger.
Heel veel luisterplezier!
 
 => FRAGMENT <=
Vragen van Rudolf Bijleveld aan Han Peeters:
 
Vraag 1. In hoeverre is dit boek autobiografisch?
De karaktertrekken en de familieomstandigheden van de hoofdpersoon, Emile van Straten, vertonen gelijkenis met die van mezelf. Dat had ik nodig om het verhaal zo persoonlijk mogelijk te brengen en het personage groeide uit tot mijn alter ego. Ik hoop niet dat het autobiografisch blijkt te zijn, want het toekomstige levenspad van Emile van Straten lijkt mij uitermate vermoeiend.
 
Vraag 2. Hoe lang heb je erover gedaan dit meesterwerk te schrijven?
In totaal 10 jaar en het boek heeft al een hele reis afgelegd. Het begon in 2010 onder de titel ‘De reis van de Davey Jones’. Ik wist niet waar het boek heen ging en ik schreef over een wereldreis die Emile van Straten en zijn vriendin Jenny maakten op hun zeiljacht. Als voormailge zeezeiler weet ik daar veel van.
Ik woonde destijds in een piepkleine flat op de zevende verdieping en in de zomer van 2010 brak een zeer heftig onweer los. De lucht verkleurde van donkergroen naar pikzwart en de bliksem sloeg links er rechts in naast het gebouw. Het flatgebouw zelf werd ook geraakt en tijdens die klap tekende mijn hand de Magische Ruit. Ik had er geen controle over en was verbaasd over de tekening die ik maakte. Maar had ik hem wel zelf gemaakt? Het was een bijzondere ervaring en Emile van Straten ging vervolgens in mijn boek op zoek naar de betekenis ervan en deed bijzondere ontdekkingen. De titel veranderde in Apollyon de Antichrist en in 63 dagen had ik het af.
Ik was er voor mezelf van overtuigd dat het een meesterwerk was - iets waar wel meer schrijvers last van hebben - maar het grote succes bleef uit. In 2012 herschreef ik het op basis van voortschrijdend inzicht en schrapte en herschreef h.e.e.a. zonder de essentie van het verhaal te veranderen. Ik gaf het uit onder de titel De Nieuwe WereldOrde.
Weer kreeg het boek niet de aandacht die het verdiende en in 2014 herschreef ik het nogmaals in De Laatste Profeet waarin ik een omvangrijke verhaallijn van een half boek toevoegde. In 2016 verscheen het vervolg en in december 2019 het derde deel. Het Laatste testament is de bundeling van deze drie laatste boeken.
 
Vraag 3. Zie jij het Osisme, zoals je dat in het boek beschrijft, als ideaal?
Ja, want het loopt anders verkeerd met ons af. De problemen waar we hier op aarde mee te maken hebben komen voort uit geld en macht. De ongelijkheid die in stand wordt gehouden moet worden aangepakt, want anders verandert er niets. Het Osisme staat voor onvoorwaardelijke gelijkheid, de macht over het geld in de handen van het volk en een zelfreinigende democratie zonder politieke leiders. Pas dan ontstaat de kans dat we het overleven en een goede wereld aan de komende generaties kunnen doorgeven. Sommige lezers drukken het Osisme in de hoek van het communisme, maar dat is onterecht. Het gaat om een utopische visie. Zonder dat is het einde verhaal.
 
Vraag 4.Feit of fictie: liggen vaak dicht bij elkaar. Zeker in dit boek.
Waar haal jij je inspiratie vandaan om er zo behendig mee om te gaan?
Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en dat helpt me enorm bij het schrijven. Daarnaast bedien ik me van de socratische methode. Dat wil zeggen dat ik bij een stelling of omstandigheid uitga van het tegenovergestelde, waardoor de waarheid nuance krijgt. Het scherpt mij in mijn creativiteit.
 
Vraag 5. Komt er een deel 2 en kun je dan al een tipje van de sluier oplichten hoe het verder gaat?
Deel 2 van Het Laatste Testament zal wederom een trilogie zijn en het eerste deel daarvan (deel 4 van De Laatste Profeet) zit al in mijn hoofd. Het verhaal gaat verder op aarde vanaf het moment dat de Giganten zijn vertrokken. In de eerst drie delen heb ik het verleden, het heden en de toekomst neergezet en alle strijd die daarin is gevoerd. In deel 4 beschrijf ik hoe het Osisme voor de wereldbevolking uitpakte en hoe de aarde van de ondergang is gered, maar zoals altijd komt het kwaad weer om de hoek kijken...

Compilatie leeservaringen Hebban-leesclub Het Laatste Testament; Aangenaam verrast, alternerend, bijzondere mix van genres, boeiend, deus ex machina, diep gelaagd, een boek met een visie, een erg bijzonder verhaal, een niet mis te verstane boodschap, een realistisch toekomstbeeld, een serieuze klepper, een spannende apotheose, een zeer geslaagd boek, enorm vlot, erg boeiend, futuristisch, geen belerend boek, heerlijk om te lezen, het houdt je geboeid, het verhaal pakt je, het zet je aan het denken, interessante wetenswaardigheden, intrigerend, je aandacht verslapt niet, je vliegt zo door het boek heen, knap gevonden van de auteur, leerzaam, leest heel vlot, lichtelijk verbouwereerd, logica waar nooit iemand eerder is opgekomen, meegezogen in het avontuur, meer dan verdienstelijk, met ongelofelijke energie, met weinig woorden een totaal gevoel overbrengen, met zeer verrassende ontdekkingen, monumentaal, mooie combi, mooie erotiek, niet alledaags, niet in een genre te vatten, niet lezen was geen optie, nooit te lange hoofdstukken, pakt erg goed uit, prettige schrijfstijl, prikkelt tot de verbeelding, realistisch en toegankelijk, soms staccato, spannend, speciaal sfeertje, spreekt tot de verbeelding, subliem, uniek, utopisch, vanuit verschillende perspectieven, veel research gedaan, van de ene in de andere verbazing, verrassende wendingen, verslonden, vlagen humor, vol vaart, wow, zeer origineel en verrassend.

Vergelijkingen werden getrokken met Dan Brown, Erich von Däniken en Tom Phillips

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Een leerrijke omgeving
Geschreven door Walter van de Calseyde


"Niets is verheffender voor de ontwikkeling van de jonge mens dan wat pedagogen tegenwoordig 'een leerrijke omgeving' noemen. In mijn jeugd bestond die omgeving hoofdzakelijk uit café Schuttershof. Behalve door Johnny Hoes ben ik door de Heikrekels grootgebracht, met diepzinnige levensvragen als 'Waarom, waarom, waarom'. En onbaatzuchtige moederliefde is er ingeramd door ene Heintje die, in plaats van fatsoenlijk naar school te gaan, de hele dag dwars door onze muur heen 'Mama' jankte." Walter van de Calseyde schrijft en redigeert al ruim 20 jaar teksten voor velerlei organisaties en bedrijven. Off the record vertelt hij graag mooie verhalen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Enkele daarvan zijn nu gebundeld in dit boekje. 'Een leerrijke omgeving'.
.


Ingesproken door Eltjo Herder

Walter van de Calseyde verhaalt in zijn “Een leerrijke omgeving” op licht satirische wijze over de ontwikkeling van de jonge mens, maar schuwt ook andere onderwerpen niet. Hij verloochent zijn afkomst als docent niet, zonder te belerend te zijn. Hij verwondert zich om de gekte om zich heen en schrijft daar op milde wijze amusante verhalen over. Ter lering (dat dan weer wel) en vermaak. Ik weet niet of er meer bundels met verhalen van zijn hand zijn verschenen, maar indien dat niet het geval is, moedig ik hem bij deze aan dat te gaan doen. Ik heb de verhalen in ieder geval met veel plezier ingesproken!
 
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Verloren kinderen na scheiding

Dit is een aangrijpend verhaal, maar wel met humor gebracht over wat je overkomt wanneer je als liefhebbende vader in de malle molen van een scheiding terecht komt en te maken krijgt met beschuldigingen, de Raad voor de Kinderbescherming, rechters onderzoeksbureaus en ronduit vijandige advocaten. Dit verhaal is echt niet uniek, maar nog nooit verteld omdat de meeste mannen die het meemaken zich doodschamen voor hun situatie. Niettemin wordt het tijd dat dit verhaal verteld wordt en dat de buitenwereld snapt wat er allemaal fout gaat tijdens deze processen en misschien dat er dan iets gaat veranderen in het belang van de kinderen? Het gevolg daarvan is minder scheidingen en minder leed voor de kinderen en hun ouders.

Gerard Wouters is tijdens dit proces uitgegroeid tot een autoriteit op dit gebied en heeft inmiddels al vele mensen mogen begeleiden in hun scheidingsproces, maar ook kinderen en volwassenen die als kind de dupe zijn geworden van een scheiding en het PAS Syndroom. Hij heeft van deze negatieve ervaring een positieve ontwikkeling gemaakt waardoor hij een autoriteit en inspiratiebron geworden is voor vele mensen die in deze situatie terecht gekomen zijn. Dit is zijn verhaal.
Geschreven door Gerard Wouters
 
Geboren in een arbeidersgezin als jongste van 7 kinderen. 3 jaar LTS. Daarna haven Vak & vervoerschool. 11 jaar in de logistiek gewerkt. Boekhouden gestudeerd (MBA) en 6 jaar als financieel interim manager gewerkt. Tijdens deze periode ben ik mijn Taoïstische leraar tegen gekomen en die heeft mij 7 jaar opgeleid en ingewijd in de Taoïstisch filosofie. Ik heb in 1997 een behandelmethode ontwikkeld gebaseerd op die filosofie die ik inmiddels al 23 jaar met veel succes hanteer.
Ik geef behandelingen – ook voor groepen, lezingen, trainingen en ben auteur van 4 boeken. Ik was finalist in de Freelancer Of The Year Awards 2016. Daarnaast bekend van RTL4 programma’s “Life is beautiful, Altijd jong, Ontvoerd en Linda.meiden TV”.
 
Ingesproken door Mike de Wolf

Dit boek laat zien hoe een vader moet vechten voor zijn rechten als vader in de strijd om een omgangsregeling. Hoe instanties en zijn ex-vrouw dit onmogelijk maken.
Veel "dwaze vaders" kunnen hier van leren of zich gesteund voelen in hun strijd.
De schrijver is door zijn strijd een deskundige geworden op het gebied van het P.A.S. Syndroom. Dit is het gegeven dat een ex partner de kinderen laat vervreemde van de andere ouder, door deze ouder tegenover de kinderen zwart te maken. In dit geval gaat het over een vader, maar de kinderen zijn hier zeker ook het slachtoffer.
Vragen aan Gerard:
 
1.Gerard: Verloren kinderen na scheiding zijn een groot probleem. Wat dient er volgens jou,  zover dat kan, van rechtswege te geschieden om de problemen op te lossen of in ieder geval  tegemoet te treden?   

Er zijn een aantal dingen die absoluut moeten veranderen om dit soort situaties tot een minimum te beperken. Ten eerste dienen onderzoeken gebaseerd te zijn op waarheidbevinding en moeten beschuldigingen eerst goed onderzocht worden en niet zomaar klakkeloos op papier gezet te worden en naar de rechter gestuurd worden. Interviews zouden opgenomen moeten worden op een vorm van media en aan beide partijen afgegeven worden teneinde achteraf te kunnen bewijzen van wat er werkelijk gezegd is. Er worden nog veel te veel feiten en omstandigheden verdraait of uit zijn verband getrokken en zelfs keihard gelogen en op papier gezet. Ten tweede dient er straf te staan op valse beschuldigingen geuit tegen de niet-verzorgende ouder. Dit systeem is ook nog steeds te veel gebaseerd op dat de moeder het slachtoffer is, terwijl vrouwen enorm gemeen kunnen zijn in dit soort zaken en er niet voor schromen om glasharde leugens te vertellen in hun voordeel. Dat leert ook de praktijk.
 
2. Je hebt het zelf ook pijnlijk ondervonden. Is het nog enigszins goed gekomen?

Nee, ik heb mijn twee kinderen inmiddels al 25 jaar niet meer gezien. Ze zijn al die jaren vergiftigd met leugens door moeder, opa en oma. Gelukkig heb ik op 10 mei 2018 een fantastische lieve dochter gekregen, en ook al ben ik niet meer samen met haar moeder heb ik een volledige omgangsregeling en is ze om het weekend van vrijdag t/m zondag bij mij.
 
3. Hoe ga je in het kort in je therapie te werk?

Ik leg mensen uit hoe en waarom moeders (en vaders) dit doen, dat ze daarmee het ouderverstotingsyndroom veroorzaken en hoe je dit oplost. Geef vooral inzicht in het proces en hoe onnatuurlijk dit eigenlijk is. Een kind heeft recht op en behoefte aan een vader en een moeder. Door dit te verstoren ontstaan veel psychische klachten en bindingsangst.
Inmiddels heb ik al vele volwassenen die als kind de dupe zijn geworden van een vechtscheiding mogen helpen het contact te herstellen. Ik behandel ook veel mensen tijdens de scheiding zodat er geen gevecht hoeft te ontstaan.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De steenrode jas
 
Dit grotendeels autobiografisch verhaal neemt de luisteraar mee naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het jongetje Hennie, krijgt te maken met huiselijk geweld, voogdij en uithuisplaatsing in kindertehuizen. Hierdoor komt hij van de regen in de drup. Door de structuur van de toenmalige jeugdzorg en kindertehuizen en het gebrek aan pedagogisch inzicht bij het personeel krijgt hij opnieuw te maken met verbaal en fysiek geweld, intimidatie, mishandeling en willekeur.

 

 

 
Geschreven door Henk van Kalken
 
Henk van Kalken schreef zijn verhaal op een gedetailleerde, beeldende manier, zonder haat of boosheid, maar met een relativerende en soms humoristische blik.

 
Ingesproken door Eltjo Herder
 
.De Steenrode Jas van Henk van Kalken geeft ons op een indringende wijze inzicht in hoe de jeugdzorg er in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitzag. Het boek is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van de schrijver, die als kleine jongen in een kindertehuis in Amersfoort terecht komt en daar wordt blootgesteld aan de soms heel vergaande onderdrukkende en ondermijnende opvattingen van jeugdleiders, van seksueel misbruik tot lichamelijke en psychische mishandeling. Slechts een enkele jeugdleider komt er goed van af. Eerder las ik in de Tolk van Java van Alfred Birney een vergelijkbaar beeld van de jeugdzorg in de jaren vijftig en zowel van Kalken als Birney hebben in hun jeugd te maken gehad met een gewelddadige vader.
De Steenrode Jas geeft niet alleen een beeld van de jeugdzorg in de jaren vijftig, het maakt ook duidelijk welke invloed een traumatische jeugd heeft op een later (volwassen) leven. De opgelopen trauma’s bepalen voor een belangrijk deel hoe men later in het leven staat.
Ondanks de zwarte periode die in De Steenrode Jas wordt beschreven, is het boek licht van toon en zeer onderhoudend geschreven. Ik heb het daardoor met plezier ingesproken.
Vragen aan Henk:
 
1. Henk: Het moet niet makkelijk zijn geweest je verhaal aan het papier toe te vertrouwen.
Heeft het je geholpen het te verwerken?


Door de jaren heen ben ik nogal eens in therapie geweest en tijdens mijn opleiding tot hypnotherapeut en de bijbehorende leertherapie, ben ik werkelijk aan de verwerking van mijn verleden toegekomen. Hetgeen onverlet laat dat in vele situaties (huwelijken, kinderen) in mijn leven dit verleden, de ervaringen en conditioneringen in volle hevigheid terugkwamen. Na een tv-uitzending, t.w. ‘Vinger aan de pols,’ dat over kindermishandeling ging, vroeg de redacteur van Pia Dijkstra mij om mijn verhaal op te schrijven. Zij – de redacteur, Geri Donkervoort, die helaas overleden is -  zou de redactie doen. Naarmate het script groeide werden wij het steeds minder eens over de inhoud. Zij wilde met tijdsprongen door mijn leven gaan en veel aandacht aan mijn affectieve en seksuele bestaan geven. Ik wilde primair kindermishandeling onder de aandacht helpen brengen. Het manuscript is 10 jaar blijven liggen tot ik het weer oppakte. Het merkwaardige was dat veel herinneringen dermate levendig terugkwamen dat ik wel eens met de tranen in mijn ogen zat te typen. Toch vond ik het niet echt moeilijk te schrijven, omdat ik wel gewend was om mijn eigen verleden en gevoelens onder ogen te zien. En mijn motivatie om het in de openbaarheid te brengen was sterk.

2. De langdurige ontkenning in de jeugdzorg over de misstanden, alsof het een complottheorie betrof, moet je hebben gestoken. Wat vond je het meest schokkende?
 
Het meest schokkende vond ik dat bij het uitkomen van het rapport van hoogleraar Micha de Winter over misstanden in de jeugdzorg, driekwart van alle ondervraagden met kindermishandeling en/of misbruik te maken had gehad. Druppelsgewijs waren er door de jaren heen wel misstanden naar buiten toe gekomen, maar door de gesloten fronten van instellingen in de Jeugdzorg was dit marginaal. Het heeft dus jarenlang zich kunnen afspelen zonder dat het breed bekend was.
 
3. Is er volgens jou inmiddels veel veranderd in de jeugdzorg of zijn er nog steeds schrijnende toestanden?
 
Er is veel ten goede veranderd. En dan heb ik het vooral over de deskundigheid, van personeel, protocollen die veiligheid van kinderen moeten waarborgen, al werkte dat niet altijd. Het meest schrijnend is denk ik wel de bezuinigingen in de jeugdzorg, wachtlijsten etc. Van nabij weet ik dat kinderen die een arm om zich heen nodig hadden vaak in (isoleer)cellen zijn opgesloten. Ik vind dit nog steeds kindermishandeling, waar ik de overheid met haar bezuinigingen verantwoordelijk voor hou. Ik hoop dat de overheid iets gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie de Winter.  

4. Wat vond je van het luisterboek?

Eltjo Herder heeft mijn boek op een betrokken manier voorgelezen. Een warme stem, die goed emoties, uitroepen en dergelijke weergeeft. Het luisteren naar mijn eigen boek was ook wel heftig op sommige momenten, met name de scènes die eveneens heftig waren. Ook omdat Eltjo het vermogen heeft zich goed in te leven in de materie die hij voorleest.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Geknakt roosje

Geknakt roosje is het levensverhaal van een meisje op weg naar volwassenheid. De omstandigheden maken dat ze een verre van aangename jeugd heeft. Er is haar maar weinig rust gegund en haar vertrouwen wordt steeds op de proef gesteld. Het overkomt haar, maar het is niet wie zij is. Een boek over kracht, moed en omgaan met het lot.  

Geschreven door Danni Leona

Dit boek van Danni Leona is gebruikt bij het onderzoek van Commissie de Winter- Geweld in Jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan lobbyt zij momenteel onder andere tussen het ministerie en het bestuur van Jeugdzorg Nederland. Ook is zij betrokken bij een speciaal projectteam dat door ministers De Jonge en Dekker is ingesteld. Daarnaast reist zij door het land om bij lotgenoten groepen te inventariseren alsmede soelaas te bieden.

Verder is zij muzikante, studeert Chinese bewegingskunst op basis van traditionele geneeskunde en geeft hier ook les in. 
Ingesproken door Jaap Verdenius

‘Geknakt roosje’ is het levensverhaal van een meisje dat, over het pad van verwaarlozing en mishandeling de weg naar boven zoekt en vindt. Danni Leona heeft een indringend en ontroerend zelfportret geschreven, en tegelijk ook een ontluisterend beeld van de jeugdzorg geschetst.
Als vader van twee volwassen kinderen voelde ik me geraakt door haar gevoelige relaas, en tevens aangemoedigd om aan deze onverwoestbare levenskracht een stem te geven.


=> FRAGMENT <=
   
Vragen aan Danni
 
1. Danni: Heeft het schrijven van je boek een therapeutische werking op je gehad?

Tijdens het schrijven heb ik steeds het gevoel gehad dat het een groter doel diende. Therapeutisch in de zin van dat de ballpoint bijkans over het papier vloog en ik amper de stroom van woorden kon bijhouden, iets wat daar al heel lang lag opgeslagen verliet mijn lichaam door het fysieke schrijven, pas later typte ik het uit. Ik heb heel wat nachten snakkend naar adem op de grond gelegen toen ik met mijn volwassen ogen naar dat meisje van toen keek en haar wereld gedetailleerd beschreef. Dit meisje verdient het - net als ieder mens - gehoord en gevoeld te worden, dat is een deel van mijn boodschap. We zijn zoveel meer, dan dat wat ons overkomt.

2. Lukt het je nu om meer vertrouwen te hebben in anderen?

Hierdoor heb ik zeker geen groter vertrouwen in anderen gekregen, maar juist in mijzelf en mijn zelf, als levend wezen met een geboorterecht. Wanneer je midden in zo’n leefstijl zit, ben je daar niet zo mee bezig. Toen dat manuscript daar zo voor me lag dacht ik, ‘best veel eigenlijk’. Er trok een soort van vacuüm over mij heen, een grens. Het gevoel van eigenwaarde groeide en een zaadje kwam tot ontkieming. Tegelijkertijd was het ook zwaar en vooral confronterend. Nu valt er niets meer te romantiseren en de mensen met wie ik dit had willen delen zijn er niet meer. Met dit boek is het nu tastbaar geworden.

3. Je was onlangs te gast bij het programma Nieuwsuur, waarin een belangrijk rapport over de jeugdzorg in Nederland werd behandeld. Vanuit het niets stond je ineens in de schijnwerpers en sprak je met ministers. Wat heeft het met je gedaan?

Het ging plotseling razendsnel, wat maar goed was want daardoor werd mijn ratio uitgeschakeld en maakte ik intuïtief de juiste keuzes. Wat ik tijdens het schrijven gevoeld heb is nu werkelijkheid geworden; ik mag een hoger doel dienen. Er is nu een platform waarbij ik mag meedenken met de ministers en de jeugdzorg. Op persoonlijke titel, als ambassadeur en samen met de organisatie No Kidding krijgen we ook steeds meer voet aan de grond; alles waar de afgelopen jaren hard aan is gewerkt komt nu tot uiting. No Kidding is kenmerkend voor haar preventieve visie en ziet kindermishandeling als een maatschappelijk probleem. Er gaat komende maand een traject van start waar ervaringsdeskundigen aan zorgprofessionals worden gekoppeld met intervisie op kantoor en coaching in het veld. Hier ben ik nauw bij betrokken. De ministers noemen dit al in hun verslag naar aanleiding van ons recente overleg in Den Haag.  
Op persoonlijk vlak is het behoorlijk intens; eenzaam maar niet alleen. Oude wonden en slapeloze nachten versterken mijn opgave. Ik heb nu de mogelijkheid (residentiële) jeugdzorg mee te helpen hervormen en kindermishandeling terug te dringen, ook door met ouders en verzorgers in contact te treden. Een belangrijke taak en prachtige missie! Het gaat al lang niet meer over mij, maar over het belang van het kind dat niet de kans heeft veilig op te groeien.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 21-7-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Op de motor dwars door Amerika
 
Het was een jongensdroom om ooit eens met een motor dwars door Amerika te rijden. Jarenlang bleef het bij Huib Maaskant gisten als een spannend idee, maar dan groeit het door tot concrete plannen voor een tocht van 12.500 km door stoffige woestijnen, donkere bossen en besneeuwde bergen, waarbij soms letterlijk beren op de weg zijn.
Huib Maaskant zegt zijn gezin voor een paar maanden vaarwel en stapt met de motor op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. In zijn eentje doorkruist hij de USA van noord naar zuid, van oceaan naar oceaan. In de meedogenloze cadans van het asfalt ontdekt hij vergeten plaatsen en de schoonheid van de leegte. Hij ontmoet bijzondere mensen en uiteindelijk vooral zichzelf.


Geschreven door Huib Maaskant

Huib Maaskant studeerde regie aan de Nederlandse Film- en Televisie Academie. Hij stichtte een van de eerste creatieve internetbureaus van Nederland en is mede-oprichter van de Stichting SpinAwards, dé creatieve prijs voor innovatieve concepten. Tegenwoordig werkt hij als freelance copy writer en creative director in Amsterdam en de rest van de wereld. Sinds zijn 18e zit Huib bijna dagelijks in het motorzadel. Hij maakte diverse motorreizen door Europa en Amerika. Hij woont met zijn twee dochters in Soest.
 
Ingesproken door Ruud Kuhn

Zodra ik begon met inlezen pakte het boek me. Het is een mooi reisverhaal, geschreven met de nodige humor, en dat maakte het bijzonder leuk.
 


=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Huib
 
1. Huib: Je hebt een jongensdroom verwezenlijkt.
    Waardoor kwam het ineens binnen je bereik?

Het was meer dat ik zelf de knoop doorhakte om het dan toch maar eens te gaan doen. Ik heb niet de loterij gewonnen of iets anders meegemaakt wat me abrupt over de drempel duwde. Ik liep al zo’n tijd met het idee rond dat ik op een dag tegen mezelf zei: “Ga dat nou gewoon eens doen, man. Als je het nu niet doet, wanneer dan wel? Kom op!” Thuis kon het ook. We hadden een oppas aan huis die overdag op de kinderen paste en mijn toenmalige vrouw had een goede baan. Bovendien werkte ik freelance dus ik hoefde geen baas te overtuigen om me een paar maanden vrij te gaven. Dus ja… als je dat bij elkaar optelt en je realiseert dat een droom anders echt alleen een droom blijft, was het tijd om te gaan. Ik wist dat ik enorm spijt zou krijgen als ik het niet zou doen.
 
2. Wat had je absoluut niet verwacht, maar maakte je wel mee?

Totale rampen heb ik niet meegemaakt. Je verdwaalt weleens. Of regent zeiknat. Of verliest bijna een contactlens in Nergenshuizen. Het meest onverwachte vond ik de ontmoetingen. En ik ben best wat rare vogels tegengekomen. Van Steven, de door zijn ex-schoonfamilie geplukte radio DJ, en pijpleidingenbouwer Bear met vriendin Bitch, tot Randy die in zijn achtertuin leefde op een strikt dieet van homebrew en wiet. Zo waren er nog meer. Door zulke mensen word je toch even op een heel ander been gezet.
 
3. Heb je andere nog niet uitgekomen dromen?

Ik heb nog een paar motorreizen die ik graag zou willen maken richting Azië en Afrika. En ik zou nog graag een keer de oceaan over willen zeilen. Ach, er zijn nog zoveel plaatsen die ik niet gezien heb. Dromen genoeg. Alleen. Nog even de tijd vinden om ze uit te laten komen….
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 2-7-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Catwalks & Cowboys
English editon
 
The story of how Haute Couture was saved.

Catwalks & Cowboys is set in London, Paris, New York and Goliad, a little town in Texas. It’s the story of Hazel Bernard, a London based copywriter who – after being unceremoniously dumped by her boyfriend – flees to Paris to drown her sorrows for a weekend. She ends up on a barstool next to Ali, a celebrated and eccentric fashion designer.

As it turns out, Ali carries the weight of the haute couture crisis on his shoulders. Under the influence of Margaritas and whiskey, they brainstorm away. Right there and then, Hazel comes up with a plan that could save the financially struggling world of Haute Couture. With a serious hangover, she returns to London. End of story you’d think. Until Hazel discovers that this said Ali, whom she admired so much, shamelessly took off with her great idea and sold it off as his own. This is not acceptable for Hazel, who takes matters in her own hands, thereby changing her life in more ways that she could have foreseen.
 


=> Eerder in het Nederlands verschenen als e-boek
en als luisterboek.
 
 
Geschreven en ingesproken door Machteld van der Gaag
 

Machteld van der Gaag (1963) is a writer, voice actress and singer. Her own life is set in respectively Paris, London and Amsterdam, where she was born, where she grew up and where she now lives. When in Goliad, at her cousins’ ranch house, she likes to enjoy a frozen margarita or two on the porch.
 

Vragen aan Machteld:
 
1. Machteld: Your book was previously published in Dutch in 2000  as: ‘Overstekende margaritas’ and in German as ‘Transatlantic Girl’. Now there’s an English version with a brand new title: ‘Catwalks & Cowboys’. How do you feel about that?

Originally, I wrote my novel in English, hoping it would be published in English. But that never happened. So for English readers, this is a first! I hope they’ll enjoy it. They’ll have to get used to a world without Wifi, no WhatsApp, Snapchat, Skype or feelings of shame when taking the plane! But there are the fax and sky high phone bills!
 
2. It’s not often that authors record their own audiobook. Voice acting is a skill that is often underestimated. How did you go about it?
 
Writing a book is so much fun already. Let alone recording it! I had such a good time reliving the whole story, finding myself in the fast lane of the advertising and fashion world, travelling to Paris, New York, London and Goliad. And as for the voice acting, I’m lucky that it’s my profession right now, so I had ample experience in recording audio books.
 
3. When ‘Bridget Jones’s Diary’ was published, you felt ‘overtaken’, why was that?

Bridget Jones’ style was exactly the same style I was writing in. Fast, much dialogue, jumping from location to location as if you were watching a movie. It was a huge success. It sounds strange now, but before Bridget Jones, that style didn’t exist, and it was aimed at a particular group of young female readers. After that book, the English and American market was flooded with books in that style and I just couldn’t get my book published in English. It was translated into German but that was it.
Of course, I’m not implying my book is as good or original as BJ, but it’s the same kind of vibe and when I read it, I was halfway writing my book and somehow felt overtaken!
As I’d originally written it in English, I still had the manuscript, which I had edited to match the Dutch published version. Since I had recently recorded the Dutch version, I then thought, why not take matters in my own hands and do an English recording too.
I do however start with a big disclaimer: I’m not a native English speaker, so I hope my English audience will be gentle listeners. And as I’m having fun with all the different accents, I hope I’m not offending anyone either.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 Catwalks & Cowboys

Catwalks & Cowboys, oftewel de redding van de Haute Couture.

Het verhaal speelt zich af in Londen, Parijs, New York en Goliad, een dorpje in Texas. Hazel Bernard, een copywriter uit Londen, vlucht voor een weekend naar Parijs, nadat ze op bizarre wijze is gedumpt door haar vriend. Daar belandt ze op een barkruk naast Ali, een gevierd en excentrieke modeontwerper. 

Ali, zo blijkt, torst het leed van de hele haute couture wereld op zijn schouders. Onder invloed van de nodige margaritas brainstormen ze er duchtig op los. En passant komt Hazel met een plan dat de redding van de haute couture zal blijken te zijn. Ze keert met een flinke kater terug naar Londen. Einde verhaal, zo lijkt het…

Als Hazel ontdekt dat de door haar zo bewonderde Ali schaamteloos met haar wereldidee aan de haal is gegaan, zit er niets anders op dan het oorlogspad te kiezen om het eigendom van haar idee te claimen. Hazels onorthodoxe aanpak zal haar leven echter veranderen op een manier die niemand kon vermoeden.
 

Geschreven door Machteld van der Gaag

Machteld van der Gaag (1963) is stemactrice en zangeres. Haar eigen leven speel zich af in Parijs, Londen en Amsterdam, waar ze respectievelijk geboren, getogen en werkzaam is. In Goliad zit ze af en toe lekker van een margarita op de porch van het huis van haar nichtje en neef te genieten
 
Ingesproken door Machteld van der Gaag
 
Vragen aan Machteld
 
1. Machteld: Je boek is eerder in 2008 verschenen onder de titel ‘Overstekende margaritas’. Nu krijgt het een herstart met ‘Catwalks & Cowboys’ Heb je er vertrouwen in?

Sinds de eerste verschijning is er een hele nieuwe generatie lezers bijgekomen, dus ik hoop dat zij het oppikken en ervan genieten. Ze zullen wel even moeten wennen aan een wereld zonder wifi, WhatsApp, Snapchat, Skype of vliegschaamte maar wel met fax en hoge telefoonrekeningen!
 
2. Het gebeurt niet vaak dat een schrijver zijn of haar eigen boek zelf inspreekt. Vaak wordt onderschat dat stemacteren een vak is. Hoe heb jij het ervaren?
 
Een boek schrijven is al leuk, maar als je het zelf ook mag inlezen, is het nog leuker! Ik heb ervan genoten om mijn verhaal weer te herbeleven. Ik waande me weer in de snelle wereld van de reclame en de mode, en reisde van Parijs naar New York en van Londen naar Goliad in Texas. 
 
3. Je baalde toen ‘Bridget Jones’s Diary’ verscheen en het een groot succes werd. Waarom?

De stijl van Bridget Jones was precies de stijl die ik in gedachte had tijdens het schrijven. Snel en veel dialoog als een film springend van locatie naar locatie. Het dagbboek werd een enorm succes. Het klinkt nu raar maar die stijl was er nog niet echt, en zeker niet als hij zich heel erg richtte op een bepaalde groep jonge vrouwelijke lezers. Na Bridget Jones werd de Engelse en Amerikaanse markt overspoeld door dit soort boeken, en kreeg ik het niet voor elkaar om het in het Engels uit te laten geven. Wel in het Duits.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 16-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Jacht op een schat

Penny trekt zich tijdelijk terug in een huisje op het platteland van Brabant, onder meer om aan haar boek te werken. Aanvankelijk botst ze met haar eigenzinnige huisbaas Ivo, maar toch beginnen ze samen aan een zoektocht naar een in de Tweede Wereldoorlog verborgen meesterwerk. Hierbij lopen twee misdadigers, een knappe politieagent en een warrige barones hen danig in de weg. Penny’s chaotische vriendin Vivian laveert intussen overal tussendoor en zet daarmee de zaak nog meer op scherp!

Een spannend en romantisch verhaal, geschreven met veel gevoel voor humor.
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Een fulltime schrijfster, dus.

 


Ingesproken door Vera Hilhorst

Jacht op een schat’ was een fijn boek om voor te lezen. Vlot geschreven, met humor en tot het einde was de spanning voelbaar. Een heerlijke feelgood-roman met komische situaties en dialogen.
 
Vragen aan Dani
 
1. Dani: Hoe belangrijk is humor in je boeken en waarom?

Het is eigenlijk onmisbaar, anders wordt het een droog of zwaar verhaal. In het dagelijks leven gebruiken we regelmatig humor als 'smeer' in onze sociale contacten, maar ook om moeilijke omstandigheden draaglijk te maken. Het zou vreemd zijn als dat in een roman niet terugkomt. Bovendien schrijf ik graag boeken waarmee je je kunt ontspannen, daar hoort humor gewoon in.
 
2. Je fysieke boeken worden verschillende uitgevers op de markt gebracht.
Is dat een keuze?
 
De meeste uitgevers hebben plaats voor 1 a 2 romans per jaar en ik breng er graag meer uit. Daarbij schrijf ik in verschillende genres en elke uitgever heeft zijn voorkeur. Het gebeurt ook wel dat een kleine uitgever me vraagt om een boek en meestal heb ik nog wel een manuscript dat nog niet is ondergebracht.
 
3. Het leest/luistert alsof het er zo bij je komt uitrollen. Klopt dat, en hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
 
Gemiddeld twee maanden. Heel soms rolt het er zo uit. Met geld of geluk was het puzzelen vanuit wiens perspectief ik allemaal zou schrijven, en daarom moest ik schuiven en herschrijven. Dat bedenk ik nu van te voren en niet al schrijvend. Het komt ook voor dat ik moet schuiven om het evenwicht in drama, humor en romantiek te bewaren of omdat een personage te lang niet aan het woord komt. Maar bovenop die twee maanden komen nog de redactieronden en dat is ook een tijdrovend proces.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-10-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Een andere waarheid
Geschreven door Gerard Nanne


De gepensioneerde huisarts Ryan Banks gaat op zoek naar de waarheid over zijn veertig jaar geleden verdwenen en nooit teruggevonden zwager, Sietse Hoeksema. Als hij denkt in alle rust de verdwijning opnieuw te kunnen onderzoeken, wordt hij meegesleurd in een maalstroom van bizarre gebeurtenissen. Tijdens zijn verblijf in het idyllische Noord Groningse landschap, ontmoet hij de journaliste Sophie Kistenmaker, die verwikkelt raakt in een onderzoek naar de in de Tweede Wereldoorlog collaborerende staalfabrikant, Frédéric Rousseau. Gaandeweg lijken beide onderzoeken verband met elkaar te houden. Welke rol speelde een vermeende maîtresse van de staalfabrikant in deze geschiedenis? En wat is het verband met de verdwenen Sietse Hoeksema? Om die vragen beantwoord te krijgen, werken Ryan en Sophie samen en komen achter een waarheid die anders is dan ze ooit konden vermoeden...
 

Ingesproken door Joran Aerns
 
Een andere waarheid, een spannend en meeslepend boek over de zoektocht van een man naar zijn vermiste zwager, 40 jaar na dato. Het verhaal speelt zich af in het Noord Groningse landschap waar de vermissing nog altijd in nevelen is gehuld. Ryan Banks probeert erachter te komen wat er in de jaren 80 daadwerkelijk is gebeurd, maar of hij daar achter komt? Dit boek gaat over beloftes die schuld maken, over groot doorzettingsvermogen en de wil om de waarheid letterlijk en figuurlijk boven water te krijgen. Je blijft geboeid tot het einde!
 
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 

Barbara Politievrouw, deel 4
Boven water

Geschreven door Carla Vermaat
 
 
Barbara is niet blij als ze een zaak in de schoenen geschoven krijgt, waarbij de familie-eer van een invloedrijke zakenman in het geding is. Zijn 15-jarige zoon is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Haar onderzoek komt op een laag pitje te staan als haar hulp wordt ingeroepen door haar ex, Leo. Ze kan hem niet weigeren en komt in een maalstroom van gebeurtenissen terecht, zowel zakelijk als privé.

 


Ingesproken door Ineke Luesink

Boven water is weer een spannend detective over Barbara de politievrouw. Ook nu weer raakt ze verzeild in diverse zaken, die zich afspelen in en rond Amsterdam. Barbara weet weer op eigen houtje en intuïtief zaken met elkaar in verband te brengen. In haar privéleven lukt het haar nog niet om zich in de relatie met Mark te storten. Ze blijft twijfelen aan zichzelf of is ze al helemaal los is van haar ex-man Leo? Het boek leest en luistert makkelijk weg.
 

 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 

Meisje loos
Barbara polievrouw, deel 2

Geschreven door Carla Vermaat

 
Barbara krijgt een melding dat er een naakt meisje op een industrieterrein rondloopt. Het brengt haar in aanraking met de zakenman Eppie Bleeker. Hoewel hij zelf de politie belde, rijst bij Barbara het vermoeden dat hij iets verzwijgt. Als er daar later opnieuw een naakt meisje wordt aangetroffen, lijkt het mysterie snel opgelost, maar Barbara is daar niet zeker van. Ze doet haar eigen onderzoek, tot ergernis van collega's, die Bleeker en zijn compagnon om een andere reden in de gaten houden. Het privéleven van Barbara verloopt niet gladjes. Voortdurend ligt ze overhoop met haar ex, die ook nog eens haar baas is. Haar beste vriendin heeft het nog steeds niet opgegeven een leuke man voor haar te vinden en haar jongste zoon veroorzaakt opnieuw problemen. Haar enige lichtpuntje is het online contact dat ze met een politiefotograaf heeft, die een oogje op haar lijkt te hebben. Als er eindelijk een afspraakje wordt gemaakt, dreigt alles in het honderd te lopen ...

 

Ingesproken door Ineke Luesink
 
 
In deel 2, Meisjes loos, worden er verschillende zaken door Barbara aan elkaar gekoppeld. Nog zonder harde feiten, maar Barbara handelt voornamelijk vanuit haar intuïtie. zowel in haar werk als privé. Dit wordt haar niet in dank afgenomen door haar baas Leo, tevens haar ex man. De verhouding tussen Barbara en Leo loopt niet altijd soepel en de ene keer snap je Leo en op een ander moment kun je het helemaal eens zijn met Barbara. Een luisterboek dat ervoor zorgt dat je alsmaar wilt doorluisteren.
 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 

Barbara Politievrouw
Deel 1: In beeld
Geschreven door Carla Vermaat
  • Als politievrouw is Barbara werkzaam bij de afdeling fraude. Ze is kwetsbaar na haar scheiding en ze wordt dagelijks geconfronteerd met haar ex, omdat hij haar baas is. Ze is ontevreden met haar uiterlijk en onderhoudt een moeizame relatie met haar jongste zoon van 18 jaar. Ze krijgt te maken met de koppelingsdrang van haar beste vriendin en kan er maar moeilijk mee omgaan. Werk en persoonlijke zaken dreigen in elkaar over te lopen als ze de aantrekkelijke Chiel ontmoet. Haar leven komt in een stroomversnelling terecht. Ze wordt ook privé in de zaak betrokken en wat hebben de bizarre zelfmoord van Evert Wichum en de overvallen op geldautomaten met elkaar te maken?

 

Ingesproken door Ineke Luesink
 
In beeld, is een mooi begin van de serie van 5, om Barbara de politieagent te leren kennen als persoon en als collega. Ze heeft t niet altijd makkelijk. Door de wijze waarop het geschreven is, ga je mee in het verhaal en het leven van Barbara. Als het spannend wordt, wil je weten wat er gaat gebeuren. En lees je door. Heerlijk boek om even de wereld om je heen te vergeten.

 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De Zwarte Duivel
 
 
Winnaar van de Diamanten Kogel 2014. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller.

In 1913 raken de houtskoolbranders Gerrit en Benjamin Jonker en hun jongste zus Geertje ongewild betrokken bij de gebeurtenissen in het Ronde Huis op de hei bij Nunspeet, eigendom van landheer Frank van Vliet, alias De Zwarte Duivel, die buitensporige orgieën regelt voor hoge, adellijke gasten.

Honderd jaar later vinden wandelaars bij de resten van het Ronde Huis het onthoofde lijk van een jonge vrouw. Het moordonderzoek brengt commissaris Ben van Arkel en inspecteur Jan Huisman in de gesloten kringen van de Oekraïense maffia waar de geschiedenis van het Ronde Huis een even onverwacht als gruwelijk vervolg krijgt.
Geschreven door Jacob Vis
 
Jacob Vis - Haarlem 1940 - debuteerde in 1987 met de veelgeprezen misdaadroman Prins Desi, een actiethriller over het Suriname van Desi Bouterse. Daarna volgden negentien thrillers waarvoor hij acht nominaties kreeg voor de Gouden Strop, de Gouden Vleermuis en de Diamanten Kogel, de prijs voor de beste Nederlandstalige misdaadroman in België die hij in 2014 won. Hij schreef ook drie historische romans over de nadagen van Nederlands-Indië die vanwege het verhaal, hun waarheidsgehalte en de couleur locale vooral door oud-Indiëgangers hoog werden gewaardeerd. Zijn oeuvre is compleet met een hedendaagse thriller over Indonesië, twee jeugdromans en de true-crime story Het Rijk van de Bok: een boek waarmee hij aantoonde dat een van de langste en meest spraakmakende strafzaken in Nederland berust op een rechterlijke dwaling.
Ingesproken door Cor Doevendans

Zou het zo zijn gegaan? 
Over het Ronde Huis circuleren de meest fantastische verhalen. Jacob Vis heeft de geschiedenis van het Ronde Huis op de Veluwe opgetekend zoals alleen hij dat kan. 
Het harde leven van de Veluwse landarbeiders in dit geval de broers Gerrit en Benjamin Jonker en hun zuster Geertje die vechten voor hun bestaan en staat in schril contrast met dat van de landheer en eigenaar van het Ronde Huis, Frank van Vliet en zijn notabele gasten.
En wat heeft een afschuwelijke moord in 2013 te maken met wat 100 jaar eerder gebeurde in en rond het Ronde Huis?
Politie-inspecteur Jan Huisman en commissaris Ben van Arkel krijgen te maken met gruwelijkheden die zijn weerga niet kennen en proberen te ontrafelen wat de aanleiding is en wat het Ronde Huis ermee heeft te maken.
 
Jacob Vis is weer een meesterlijke verteller in De Zwarte Duivel.
 
Vragen aan Jacob:
 
1. Jacob: Het Ronde Huis in Nunspeet biedt een perfect decor voor een huiveringwekkende thriller. Feiten, al dan niet vermeend, zijn er de basis voor en allerlei verhalen doen al heel lang de ronde. Wat zijn volgens jou de ware feiten?

De feiten die in het boek staan. Het Ronde Huis was een bordeel voor de superrijken en adellijke top die zich amuseerden met meisjes en jongens uit de boerenstreek.
 
2. Is er ooit een verklaring afgegeven waarom Het Ronde Huis tot de laatste steen is afgebroken?

Het is kort na de oorlog met het omringende bos overgedragen aan Staatsbosbeheer. Er gingen toen al geruchten over de wandaden die in het Ronde Huis zijn gepleegd. Dat trok allerlei sensatiezoekers en omdat het huis leeg stond kon je er gemakkelijk binnenkomen door kapotte ruiten. Er ging zoveel stuk dat het een gevaarlijke ruïne werd en in 1966 liet Staatsbosbeheer het afbreken om ongelukken te voorkomen.
 
3. Komt de onderste steen ooit boven?

Nee. De archieven van de familie Van Vloten van Prins Hendrik blijven privé. Bovendien is het de vraag of er destijds iets is opgeschreven door de hoge bezoekers over hun verblijf in het Ronde Huis. Ze hadden alle reden om het geheim te houden.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Het stille kwaad / deel 1 in de serie met Julian Blom

Op de dag nadat Brenda Mansholt haar moeder belt om te vertellen dat ze het heeft getroffen met het gezin waar ze als au pair aan de slag gaat, wordt ze vermoord aangetroffen in het Bloemendaalse bos. Inspecteur Jillian Blom en haar collega’s gaan op onderzoek uit en al snel wordt er een verdachte aangehouden. Jacob Waterman heeft alle schijn tegen. Zijn tegenstrijdige verklaringen en bedenkelijke reputatie lijken voldoende om hem als dader te kenmerken, maar als harde bewijzen uitblijven lijkt de moord op de negentienjarige au pair alsnog een complex mysterie te worden. Jillian ziet zich genoodzaakt zich verder te verdiepen in deze zaak. Haar onderzoek levert verontrustende feiten op. Als ze het vermoeden krijgt dat er een verband bestaat tussen de moord op Brenda en een aantal dodelijke ongevallen uit het verleden, komt de zaak in een stroomversnelling….
 
Geschreven door Gerard Nanne

Gerard Nanne is geboren in Velsen en verhuisde in 1972 met zijn vrouw naar West-Friesland. Na een studie aannemer werkte hij 16 jaar als zelfstandig ondernemer. Vanaf 1998 is hij zich gaan toeleggen op het schrijven van misdaadverhalen, waarvoor hij ook een opleiding volgde bij Script+ in Amsterdam. In 2002 debuteerde hij met ‘Het lied van de Lijster’.

 

 
Ingesproken door Cor Doevendans
 
In deze misdaadthriller met in de hoofdrol rechercheur Jillian Blom worden we meegenomen in het verhaal over de nieuwe au-pair van de familie Waterman, Brenda Mansholt. Wie heeft haar vermoord en waarom. Is de beoogde verdachte inderdaad de dader of is het iemand anders? ‘Het Stille Kwaad’ is een spannend en verrassend boek. Ik heb het met veel plezier ingesproken.=> FRAGMENT <=
Vragen aan Gerard:
 
1. Gerard: ‘Het stille kwaad’ is het eerste deel van de serie met Julian Blom in de hoofdrol. Was het van het begin af aan de bedoeling dat het een serie werd?

Ja, na de serie met inspecteur Frank Benders en rechercheur Paula van Es ( 6 delen) was iktoe aan een nieuwe uitdaging en koos ik er voor een serie op te bouwen met rechercheur Jillian Blom, die later in de serie inspecteur wordt in het werkgebied van Frank Benders, waar ze samen met Paula van Es, en later rechercheur Felix Winner een aantal spannende avonturen beleeft.

 2. Na een lange tijd ondernemer te zijn geweest werd je in 1998 schrijver. Dat is nogal een overstap. Was dat van de ene op de andere dag of zat dit al in je hoofd?

Het was altijd mijn wens een misdaadverhaal te schrijven. Na mijn drukke bestaan als ondernemer kreeg ik daar de tijd en de gelegenheid voor. Natuurlijk is dat een grote overstap, maar wel een waar ik altijd veel plezier aan heb beleefd, en nog steeds beleef.
 
3. Inmiddels zijn er 17 thrillers in het misdaadgenre van je hand verschenen. Ben je nu een fulltime schrijver?

Inmiddels ben ik gepensioneerd en in die zin dus fulltime schrijver. Wat niet wil zeggen dat ik dagelijks achter m’n laptop zit. Mijn schrijven beperkt zich tot een wisselend aantal uren in de week. Volgend jaar verschijnt mijn achttiende thriller. De tijd die daar tussen ligt, gebruik ik om te broeden op een volgend avontuur. Waarvan ik kan verklappen dat de eerste
contouren daarvan al zichtbaar zijn.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-8-2019
DE GOLFMOORDEN

Deze op zichzelf staande detective speelt zich af rondom golfbanen. De negende politiethriller in de reeks ‘Somers en De Winter’.

Bart Swinkels en zijn vrouw Irma oefenen op het golfterrein van Bossenstein in Broechem. Bij de afslag van Bart gaat de bal totaal de verkeerde richting uit en komt terecht onder de bomen naast een haag. Ze vinden het lijk van Ivo Schaessens, een zelfstandige schilder en behanger uit Lier.
Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter gaan in het golfmilieu op zoek naar de dader. Somers, die sinds kort golft, krijgt via zijn golfvrienden informatie om deze zaak mogelijk op te lossen.


Geschreven door Ludo Geluykens

Ludo Geluykens is geboren op 28 april 1953. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en twee kleinzonen. Ludo woont al zijn hele leven in Ranst, België. Ludo startte zijn loopbaan als automonteur, nadien werkte hij als koerier. De laatste 30 jaar van zijn loopbaan werkte hij als veiligheidsmanager en momenteel is hij met pensioen.

Zijn golfhandicap = 27.5
DE GOLFMOORDEN is ingesproken door Cor Doevendans

‘De Golfmoorden’, deel 9 in de reeks Somers en De Winter, van Ludo Geluykens neemt ons mee in zowel het privéleven als de werkomgeving van de bekende politieagenten. Bruno Somers en Paul de Winter werken op het politiekantoor in Lier en in deze politiethriller neemt de schrijver ons mee op en langs de golfbanen in de omgeving van Edegem, Broechem en Ranst in Vlaanderen waar misstanden heersen die niets met golf te maken hebben…

 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Ludo:
 
1. Ludo: Heb je al veel boeken verkocht op de golfbaan?

Het boek is goed verkocht, tevens op de golfbanen. Ik had ook reclame via het tijdschrift ‘Golf Vlaanderen’ en natuurlijk is er de zeer belangrijke mond tot mond reclame.
 
2. En hoe werd op je boek gereageerd?

Vanuit de golfers kreeg ik zeer positieve reacties. Er zijn niet veel thrillers die zich afspelen rond de golfbaan. Het boek gaat nogal van hand tot hand tussen veel golfers
 
3. Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter hebben al meer zaken voor hun kiezen gekregen. Heb je zelf een achtergrond bij de politie?

Neen, ik was wel lange tijd werkzaam in de safety, met name in de veiligheid op en rond de werkplek. Dat alles in goede samenwerking met mijn collega’s. Ik hielp hen regelmatig bij onderzoeken, vandaar…
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
King 4 Verlossing
 
  Josh en Luci gaan door een heftige periode. Komen ze alle  tegenslag te boven, of is hun relatie gedoemd te mislukken? Eveline komt ondertussen met vreselijk nieuws.
Het dwingt Josh tot het uiterste, en in zijn
woede en verdriet werkt hij mee aan een bizar plan van
Eveline, waarmee hij alles op het spel zet. King deel 4, Verlossing, is het vierde en laatste deel van de King serie.
Eerder verschenen King deel 1, Spelen met vuur, King deel 2, Affaire en King deel 3, Achter gesloten deuren.
  
 Geschreven door Olivia Lewis (pseudoniem) en ingesproeken door Anna Bossingh (pseudoniem)
 
Anna Bossing over King 4:
In King 4 beleven Luci, Josh en Benjamin hoogte,- en dieptepunten. Dat Leven en dood dicht bij elkaar liggen wordt pijnlijk duidelijk als het gaat om de geboorte van Noah en de daden van Arthur en Eveline. Haat en wraak, maar ook bezinning en zelfrelflectie beheersen Josh in dit deel van het KING verhaal. Zijn moeder vertelt wat er met de biologische vader van Josh is gebeurd. Verdriet, vergeving en liefde wisselen elkaar telkens af bij Luci. Haar angst om Josh te verliezen is groot en de hulp van Benjamin om zijn broer op het juiste pad te houden is zeer welkom. Daarmee heeft Ben een belangrijke plaats in hun leven,  en lijkt hij spijt te hebben van zijn beslissing om Heleen te kiezen en Luci te laten gaan.

 
 
 
 
 
 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

KING 1
SPELEN MET VUUR

 
De dertigjarige Luci King heeft het goed voor elkaar. Ze heeft gezonde kinderen, is getrouwd met een zeer succesvolle ondernemer en woont in een kast van een huis aan de kust. Daarnaast is ze eigenaresse van een chique hotel. Ze zou gelukkig moeten zijn. Toch is ze eenzaam en moet zien te dealen met haar schatrijke, hautaine schoonfamilie, wat haar niet makkelijk af gaat. Luci heeft een roerig verleden en ze voelt zich nog altijd niet op haar gemak tussen welgestelden. Wanneer haar man besluit zijn jongere broer Joshua in huis te nemen, een ex-gevangene die voorwaardelijk vrij komt, verandert alles. Joshua laat zich niks vertellen en valt niet te negeren. Luci heeft dezelfde karaktertrekken. Ze kunnen maar moeilijk aan elkaar wennen en al snel lopen de gemoederen hoog op. Er ontstaan onderhuidse spanningen.
 Geschreven door Olivia Lewis
(pseudoniem)
Ingesproken door Anna Bossingh
(pseudoniem)

 
Niets is wat het lijkt. Dat wordt langzaam duidelijk als Josh in het huis bij zijn broer Ben en schoonzus Luci trekt. Karakters botsen, stoten elkaar af om vervolgens gevaarlijk snel om te slaan en onweerstaanbaar naar elkaar toe getrokken te worden. De spanning bouwt op tijdens het verhaal en de seksuele aantrekking tussen Josh en Luci overschrijdt een grens die beiden niet kunnen weerstaan.
Een spannend verhaal waarbij je hongert naar de volgende confrontatie tussen de hoofdrolspelers want niets is wat het lijkt en alles kan op de volgende bladzijde weer compleet anders zijn.
Vragen aan Olivia:

1. Olivia: We snappen dat je dit boek onder pseudoniem hebt geschreven. Is het lastig voor je dat je niet in persoon de vele loftuitingen in ontvangst kunt nemen? 

Dat is inderdaad heel erg jammer! Geen boekpresentaties, geen foto’s met lezers, geen aankondigingen op mijn eigen social media, niets! Gelukkig heb ik via de Olivia Lewis Bookpage op Facebook wel heel leuk contact met de fans. Ze kunnen me vragen stellen en met me in gesprek over de boeken. Ook plaats ik regelmatig winacties of andere leuke dingen. Dus het contact is er zeker wel, alleen niet onder mijn eigen naam.
 
2. Goed geschreven erotiek valt nog niet mee. Waar let je op?

Dat is inderdaad erg ingewikkeld en dat nam veel tijd in beslag. Als ik zo’n scene moest schrijven, zat ik eerst een half uur uit het raam te staren omdat ik niet wist hoe ik moest beginnen. Na verloop van tijd wende het wel en lukte het me iets sneller, maar de erotische scenes waren niet mijn grootste hobby … Haha! Dat komt onder andere omdat het zo’n precair dingetje is. De een vindt het al snel teveel, de ander te weinig. De een vindt het te plat, voor de ander kan het niet ordinair genoeg zijn. Wat is de middenweg? Ik ben maar uitgegaan van mezelf. Wat vind ik fijn om te lezen in zo’n soort boek, wat doet het voor me en wat niet? Ik hou zelf absoluut niet van platte bewoordingen, dat vind ik erg storend. Ik heb dus geprobeerd alles zo normaal mogelijk te beschrijven, zonder doekjes eromheen te winden, maar wel zo erotisch mogelijk. Het is eigenlijk gewoon onwijs ingewikkeld!
 
3. Inmiddels zijn er drie delen verschenen en King 1 is het eerste deel als luisterboek Komen er nog meer delen of andere series?

King is opgedeeld in vier delen. Ik hoop dat deel twee, drie en vier ook als luisterboek mogen gaan verschijnen. Deel vier verschijnt in paperback dit voorjaar. Het was heel erg gek om de serie af te sluiten en Josh en Luci te laten gaan. Uiteindelijk ben ik namelijk bijna vijf jaar bezig geweest met de serie, en het is lastig om het los te laten.
Ik denk dat er – in overleg met de uitgever natuurlijk – nog wel een nieuwe serie komt. Maar eerst nog een boek onder eigen naam!

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Indigo

De jarenlange vriendschap tussen de 18-jarige Caro en haar twee beste vrienden, de broers Nick en Noah, verandert op het moment dat ook de hormonen een rol spelen. Tijdens een vakantie in Portugal ontwikkelt zich dat en het blijft niet zonder gevolgen. Als Caro de bloedmooie en mysterieuze Pia ontmoet, sluiten de twee vriendschap en wordt ze zich ervan bewust waar haar hart werkelijk ligt. Ondertussen raakt ze verstrikt in een afschuwelijke wraakmissie, gericht op iemand die lang geleden een jong meisje gruwelijk heeft mishandeld en voor het leven heeft verminkt.

Vanaf 16 jaar.
 
Haar auteurscarrière begon officieel in 2009, toen ze met haar debuut "Yougian: het nest van de Harpij" een schrijfwedstrijd won. Drie jaar later werd dat boek opnieuw uitgegeven door een andere uitgever en daar verschenen ook deel 2 en 3 in deze Fantasy-trilogie, plus een roman genaamd "De slang in het paradijs". Haar laatste twee nieuwe boeken zijn "Indigo" en "Caelian".
 

Geschreven door Latoya Moirae

Latoya  Moirae is geboren en getogen in Sittard, maar woont al ruim 15 jaar in het westen van het land, samen met haar man André en haar twee katten. Ze zegt van zichzelf dat ze daardoor het beste van twee werelden heeft. Ze is afgestudeerd als vertaler Engels en Russisch en is ook werkzaam in dat beroep. Haar grootste passie is schrijven, maar ook tekenen en schilderen zitten in het bloed. Ze maakt het liefst Japanse Anime en muurschilderingen; geregeld tekent ze de karakters van haar boeken in Anime-stijl. Van sport houdt ze ook: ze doet zelf aan badminton, tennis, squash, fitness en hardlopen, en kijkt graag naar voetbal, ijshockey en honkbal. Latoya is ook een natuurmens; tijdens de reizen die ze samen met haar man maakt, zoeken ze veel de bergen en de bossen op voor stevige wandelingen. Ze speelt ook gitaar en piano. Verder kookt, bakt en zingt ze graag, speelt ze gitaar en piano en is ze dol op dieren.

 
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Vroeger kon je een boek niet wegleggen als het spannend was... met dit boek moest ik blijven inlezen! Ik wilde weten hoe het verder ging en hoe alles en iedereen zich tot elkaar verhield! Het las als een spannende achtbaan en ik hoop dat dit overkomt tijdens het luisteren. Veel plezier ermee, ik heb in elk geval genoten van het inlezen!  
 

=> FRAGMENT <=
   
Vragen aan Latoya
 
1. Latoya: Je schrijft voornamelijk in het genre Young Adult.
Klopt het dat Indigo een tussenboek is naar meer volwassen items?


Nee hoor, dat is gewoon zoals ik schrijf. Ik heb nog nooit een thriller geschreven, maar ik hou er wel van spannende elementen en erotiek aan mijn verhalen toe te voegen. Dat is mijn stijl en hoe het liefst schrijf.
 
2. Erotiek, wraak en mystiek voeren de boventoon in Indigo.
Is het geschreven voor een doelgroep die met je meegroeit?

 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit echt schrijf met een bepaalde doelgroep in gedachten. Ik heb een idee en dat werk ik uit in mijn stijl. Ik snap dat sommige elementen misschien wat te volwassenen zijn voor het jonge publiek, maar ik denk ook dat de jeugd tegenwoordig vroeg rijp is en dat die verhoudingen nu anders liggen. Ik hou ervan luchtig en met humor te schrijven, maar vaak ook wel met een donkere kant.
 
3. Ga je het Young Adult genre verlaten?
 
Nee. Ik schrijf ook fantasy en wellicht ga ik mij in de toekomst toch ook wagen aan een thriller, maar Young Adult zal er ook altijd in blijven.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 27-7-2019
 
De Liefdesconferentie

Eva, een vooraanstaand relatietherapeute op het gebied van liefde delen, besluit met haar collega Marcel een Unlimited Love Conferentie op Hawaï te bezoeken, met als doel te leren wat ze in Nederland niet durft. Ze heeft alles onder controle, bezoekt vooral de cognitieve workshops en realiseert zich dat er op het gebied van grenzen, liefde en relaties nog veel te leren valt. Als een Amerikaanse collega haar uitnodigt om mee te gaan naar een masturbatieworkshop, wankelt haar zelfvertrouwen. Een ontmoeting met de tantrika Gabriëlla zet haar wereld volledig op z’n kop. Eva kan niet anders dan zich overgeven aan wat zich aandient.

 


Geschreven door Leonie Linssen

Leonie Linssen (1962) is het gezicht achter Liefde Delen. Ik help mensen bij ingewikkelde liefdesrelaties waar meerdere partners of geliefden betrokken zijn te zoeken naar helderheid en een oplossing die bij hen past. Sinds 2005 begeleid ik mensen in ingewikkelde liefdesrelaties, terug naar hun authenticiteit en in verbinding met hun eigen kern, zodat de levensenergie weer volop kan stromen en zij vanuit de liefde voor zichzelf, verbinding kunnen maken met de wereld om hen heen. Ik schrijf boeken over liefde en heb een  opleiding tot relatiecoach ontwikkeld die ik doceer bij Sonnevelt Opleidingen.
 
Ingesproken door
Alexandra Smith

 

=> FRAGMENT <=

Vragen aan Leonie

1. Leonie: Je hebt het manuscript 10 jaar onberoerd gelaten. Waarom zo lang gewacht?

Destijds durfde ik het boek niet te publiceren omdat ik bang was dat de betrokkenen zich herkenden. Het is immers deels autobiografisch en ik niet wist hoe het aan te pakken. Veel internationaal bekende therapeuten en schrijvers maakten deel uit van de beschreven liefdesconferentie. Ik besloot het te laten rusten en daarna ben ik het vergeten. Totdat ik voor een ander autobiografisch boek, waaraan ik al zo’n twee jaar schrijf, op zoek ging naar een dagboekdocument. Toen stuitte ik op het manuscript dat ik toen als ‘Overgave’ had betiteld. Ik reisde meteen terug in de tijd en vond het zo leuk om te lezen dat ik het plan opvatte het manuscript te optimaliseren en uit te geven. Zeker nu met de #metoo beweging waardoor veel weerstand op tantra is ontstaan met betrekking tot seksueel misbruik, terwijl ik tantra juist als de weg naar bewustwording en heling zie.

2. Je schrijft over een taboe, dat altijd wel zo zal blijven. Waarom is het eigenlijk een taboe?

We leven allen volgens bepaalde waarden en normen die we meekrijgen vanuit onze opvoeding, de maatschappij en onze cultuur. Liefde en seksualiteit zijn hiermee verbonden en het monogame gedachtegoed overheerst in onze westerse wereld in relatie tot het hebben van slechts één partner. Velen worden echter verliefd op anderen en lossen dit op via vreemdgaan. De Liefdesconferentie is bedoeld om mensen bewust te maken dat er andere wegen zijn, dat liefde kan stromen als er respect is voor de behoeften en grenzen van een ander, waarover je kunt communiceren. De valkuil voor ieder mens is, dat liefde delen met meerdere partners gemakkelijker wordt ervaren dan je partner te delen met een ander.  Jaloezie is een punt, en juist door tantra en bewustwording kun je er op een andere manier mee leren omgaan en anders naar jezelf leren te kijken.

3. Wat bezielt je om zoveel over je intieme liefdesleven bloot te geven middels een autobiografische novelle?
 
Ik kon niet anders. In 2011 toen ik borstkanker kreeg en de confrontatie met de dood in de ogen keek, heb ik besloten niet langer te leven vanuit angst maar vanuit liefde. Ik kreeg steeds meer contact met mijn innerlijke stem en met het pad van mijn ziel. Toen ik het manuscript na zoveel jaren weer terugvond was er maar een ding mogelijk: mijn angst in de ogen kijken en er voor gaan. Soms offer je iets van je eigen leven op voor een groter belang. De gedachte dat er veel mensen zijn wiens leven ik op een positieve manier kan beïnvloeden met De Liefdesconferentie, laat mij niet los en lieten me kiezen voor publicatie.

4. De Liefdesconferentie leent zich voor een vervolg. Gaat dat er ook komen?
 
Mijn verlangen is om een vervolg te schrijven samen met een van de hoofdpersonen uit De Liefdesconferentie. Dat was er al toen wij elkaar opnieuw ontmoetten in 2013. Tot nu toe is er dat niet van gekomen, omdat zij andere wensen voor haar leven heeft. Wie weet op het juiste moment – en dan wordt het een spiegelboek, zoals Dubbelliefde 3.0

Wat het met mij deed toen ik voor het eerst het boek beluisterde, zie:
https://www.youtube.com/watch?v=K6guBV7-p2c&t=5s
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Het Laatste Testament, deel 1
 
Na het Oude en het Nieuwe Testament nu Het Laatste Testament, waarin de langverwachte Messias zich aandient, nadat hij contact maakt met buitenaards leven.

Onze wereldgeschiedenis is op heel andere grondvesten gebaseerd dan altijd werd verondersteld en de Messias gaat voortvarend te werk, maar ondervindt veel tegenstand omdat orthodoxen in hem de antichrist zien. Desondanks vestigt hij de niet-religieuze leer van het Osisme en vrijwel de hele wereldbevolking staat achter hem. Zijn oplossingen voor de wereldproblematiek brengen een ommekeer teweeg met vergaande positieve gevolgen. Dan raakt zijn vrouw zwanger en hun zoon is de laatste profeet, die het stokje van zijn vader overneemt. Niet alleen op aarde, maar ook elders.

De omwenteling gaat niet zonder slag of stoot, maar de ongelijkheid, het onrecht, de ziekten, de honger en het geweld maken plaats voor een wereld die ervan wordt verlost. Het is niet langer ik voor mezelf, maar wij voor ons allen op onze planeet.

Geschreven door Han Peeters
 
Han Peeters (1959) is schrijver, redacteur (cluster)uitgever en luisterboekuitgever.
Hij begon pas op late leeftijd (50) boeken te schrijven en kon er niet mee stoppen.
Inmiddels 14 boeken, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Zijn belangrijkste werk is Het Laatste Testament.
Naast schrijver is hij de (cluster)uitgever van zo'n 500 boeken, e-boeken en luisterboeken van andere schrijvers.

Ingesproken door Rudolf Bijleveld
 
Bij dikke boeken hoop je dat je er doorheen zal komen, maar dit boek van Han Peeters leest erg gemakkelijk. Niet in de laatste plaats omdat het is opgebouwd uit korte hoofdstukken en lekker te lezen teksten. Als je je laat meevoeren in deze fantasievolle roman, met veel raakvlakken met de werkelijkheid, dan 'pakt' het boek je. Ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen onder deze categorie luisteraars valt en dat is een compliment voor de schrijver.
Erg goed is ook dat op de website www.hanpeeters.nl alle illustraties terug te vinden zijn die in het gedrukte boek ook staan. Dit maakt het luisterboek nog levendiger.
Heel veel luisterplezier!
 
 => FRAGMENT <=
Vragen van Rudolf Bijleveld aan Han Peeters:
 
Vraag 1. In hoeverre is dit boek autobiografisch?
De karaktertrekken en de familieomstandigheden van de hoofdpersoon, Emile van Straten, vertonen gelijkenis met die van mezelf. Dat had ik nodig om het verhaal zo persoonlijk mogelijk te brengen en het personage groeide uit tot mijn alter ego. Ik hoop niet dat het autobiografisch blijkt te zijn, want het toekomstige levenspad van Emile van Straten lijkt mij uitermate vermoeiend.
 
Vraag 2. Hoe lang heb je erover gedaan dit meesterwerk te schrijven?
In totaal 10 jaar en het boek heeft al een hele reis afgelegd. Het begon in 2010 onder de titel ‘De reis van de Davey Jones’. Ik wist niet waar het boek heen ging en ik schreef over een wereldreis die Emile van Straten en zijn vriendin Jenny maakten op hun zeiljacht. Als voormailge zeezeiler weet ik daar veel van.
Ik woonde destijds in een piepkleine flat op de zevende verdieping en in de zomer van 2010 brak een zeer heftig onweer los. De lucht verkleurde van donkergroen naar pikzwart en de bliksem sloeg links er rechts in naast het gebouw. Het flatgebouw zelf werd ook geraakt en tijdens die klap tekende mijn hand de Magische Ruit. Ik had er geen controle over en was verbaasd over de tekening die ik maakte. Maar had ik hem wel zelf gemaakt? Het was een bijzondere ervaring en Emile van Straten ging vervolgens in mijn boek op zoek naar de betekenis ervan en deed bijzondere ontdekkingen. De titel veranderde in Apollyon de Antichrist en in 63 dagen had ik het af.
Ik was er voor mezelf van overtuigd dat het een meesterwerk was - iets waar wel meer schrijvers last van hebben - maar het grote succes bleef uit. In 2012 herschreef ik het op basis van voortschrijdend inzicht en schrapte en herschreef h.e.e.a. zonder de essentie van het verhaal te veranderen. Ik gaf het uit onder de titel De Nieuwe WereldOrde.
Weer kreeg het boek niet de aandacht die het verdiende en in 2014 herschreef ik het nogmaals in De Laatste Profeet waarin ik een omvangrijke verhaallijn van een half boek toevoegde. In 2016 verscheen het vervolg en in december 2019 het derde deel. Het Laatste testament is de bundeling van deze drie laatste boeken.
 
Vraag 3. Zie jij het Osisme, zoals je dat in het boek beschrijft, als ideaal?
Ja, want het loopt anders verkeerd met ons af. De problemen waar we hier op aarde mee te maken hebben komen voort uit geld en macht. De ongelijkheid die in stand wordt gehouden moet worden aangepakt, want anders verandert er niets. Het Osisme staat voor onvoorwaardelijke gelijkheid, de macht over het geld in de handen van het volk en een zelfreinigende democratie zonder politieke leiders. Pas dan ontstaat de kans dat we het overleven en een goede wereld aan de komende generaties kunnen doorgeven. Sommige lezers drukken het Osisme in de hoek van het communisme, maar dat is onterecht. Het gaat om een utopische visie. Zonder dat is het einde verhaal.
 
Vraag 4.Feit of fictie: liggen vaak dicht bij elkaar. Zeker in dit boek.
Waar haal jij je inspiratie vandaan om er zo behendig mee om te gaan?
Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en dat helpt me enorm bij het schrijven. Daarnaast bedien ik me van de socratische methode. Dat wil zeggen dat ik bij een stelling of omstandigheid uitga van het tegenovergestelde, waardoor de waarheid nuance krijgt. Het scherpt mij in mijn creativiteit.
 
Vraag 5. Komt er een deel 2 en kun je dan al een tipje van de sluier oplichten hoe het verder gaat?
Deel 2 van Het Laatste Testament zal wederom een trilogie zijn en het eerste deel daarvan (deel 4 van De Laatste Profeet) zit al in mijn hoofd. Het verhaal gaat verder op aarde vanaf het moment dat de Giganten zijn vertrokken. In de eerst drie delen heb ik het verleden, het heden en de toekomst neergezet en alle strijd die daarin is gevoerd. In deel 4 beschrijf ik hoe het Osisme voor de wereldbevolking uitpakte en hoe de aarde van de ondergang is gered, maar zoals altijd komt het kwaad weer om de hoek kijken...

Compilatie leeservaringen Hebban-leesclub Het Laatste Testament; Aangenaam verrast, alternerend, bijzondere mix van genres, boeiend, deus ex machina, diep gelaagd, een boek met een visie, een erg bijzonder verhaal, een niet mis te verstane boodschap, een realistisch toekomstbeeld, een serieuze klepper, een spannende apotheose, een zeer geslaagd boek, enorm vlot, erg boeiend, futuristisch, geen belerend boek, heerlijk om te lezen, het houdt je geboeid, het verhaal pakt je, het zet je aan het denken, interessante wetenswaardigheden, intrigerend, je aandacht verslapt niet, je vliegt zo door het boek heen, knap gevonden van de auteur, leerzaam, leest heel vlot, lichtelijk verbouwereerd, logica waar nooit iemand eerder is opgekomen, meegezogen in het avontuur, meer dan verdienstelijk, met ongelofelijke energie, met weinig woorden een totaal gevoel overbrengen, met zeer verrassende ontdekkingen, monumentaal, mooie combi, mooie erotiek, niet alledaags, niet in een genre te vatten, niet lezen was geen optie, nooit te lange hoofdstukken, pakt erg goed uit, prettige schrijfstijl, prikkelt tot de verbeelding, realistisch en toegankelijk, soms staccato, spannend, speciaal sfeertje, spreekt tot de verbeelding, subliem, uniek, utopisch, vanuit verschillende perspectieven, veel research gedaan, van de ene in de andere verbazing, verrassende wendingen, verslonden, vlagen humor, vol vaart, wow, zeer origineel en verrassend.

Vergelijkingen werden getrokken met Dan Brown, Erich von Däniken en Tom Phillips

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De laatste profeet op Gliese
 
Deel 3 in de serie De Laatste Profeet.

OrlandO keert met Elise terug naar de aarde. Ze laten 1.700 mensen op de planeet Gliese achter om de exoplaneet op een hoger niveau van beschaving te brengen. Wat de gemoederen bezighoudt is dat er op Gliese piramiden (zoals in Egypte) in aanbouw zijn, maar de bouwers zijn vertrokken en het is ongewis of zij zullen terugkeren. Dan wordt er een ondergronds rijk aangetroffen, eveneens in aanbouw. De Glienezen staan voor grote raadsels. Ondertussen proberen Marjolein en Niels de planeet in goede banen te leiden, de voedselproductie op orde te brengen en de rust te bewaren. 
 

 
Geschreven door Han Peeters
 
Han Peeters (1959) is op 17 november 2009 gestart met zijn schrijverscarrière. Het was op de dag dat hij een afscheidsbrief probeerde te schrijven, voordat hij uit het leven stapte. Aan die brief kwam hij niet uit en in 18 dagen schreef hij zijn eerste boek ‘Afscheidsboek’. Sindsdien kan hij niet meer stoppen en heeft hij inmiddels 14 titels op zijn naam staan, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Hij is nu tevens redacteur, uitgever en cluster- luisterboekuitgever.    

 
Ingesproken door Edwin Westerhoff
Vragen aan Han, gesteld door de stemacteur Edwin Westerhoff:
 
1. HAN:  Het boek 'De laatste profeet op Gliese' is duidelijk geïnspireerd op de Griekse mythologie en de boeken van Homerus, hoe is het idee ontstaan om daar science fiction van te maken?

De oorsprong daarvan ligt in deel 1 van de serie, waarin zo’n 13.000 jaar geleden Zeus vanuit de ruimte met zijn godengevolg op Atlantis landde. Na eeuwen implodeerde het eiland en de goden wisten er nog maar net op tijd aan te ontsnappen. Ze voerden met hun houten schepen de Middellandse Zee op en Zeus vestigde zich in het gebied wat we later Griekenland noemden. De oorsprong van de serie De Laatste Profeet is gebaseerd op de paleocontacttheorie van Erich von Däniken. De goden waren inderdaad astronauten en die lijn trok ik door.  
 
2. Je verwijst in het boek ook naar de illuminati en de vrijmetselarij, iets wat Dan Brown ook deed. Waar denk je dat die fascinatie voor dit soort organisaties vandaan komt?

De uber-elite vormt een dankbaar onderwerp voor schrijvers en het stelde mij in staat goed versus kwaad scherp te definiëren. Een spannend verhaal heeft ook sterke tegenstellingen nodig. In deel 1 staat de langverwachte Messias op. Hij wordt verketterd door de religieus orthodoxen, die in hem de antichrist zien. De Messias (Emile van Straten in deel 1) wordt ernstig bedreigd, ook door de illuminati met hun strategie van verdeel-en-heers. Emile is daar wars van en stelt een wereldwijde zelfreinigende democratie als een platte organisatie in.   
 
3. 'De laatste profeet op Gliese' bevat veel -al dan niet subtiele- verwijzingen naar andere science fiction boeken. Wat zijn volgens jou de beste en waarom?

Het boek ‘Duin’ van Frank Herbert staat voor mij bovenaan en als eerbetoon aan hem kropen op Gliese reuzenmieren uit het zand. Ik heb er plezier in om zulke verwijzingen in te voegen. Dat is o.a. wat mijn boeken levendig maakt en regelmatig een glimlach bij de lezer of de luisteraar teweeg brengt. 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
De Perkament-code

Winnaar van de Alice Indie Boek Prijs 2019.

Filiz Kara, een Leidse wetenschapster, komt in het bezit van een zeer oud manuscript. Bij het onderzoek ernaar komen er bladzijden van een oer-Koran tevoorschijn. Hieruit blijkt dat de Koran verkeerd is vertaald. Filiz realiseert zich dat het gevaarlijk is om haar ontdekkingen wereldkundig te maken. Ze staat voor een groot dilemma.

Als fysiek boek en als e-boek verschenen onder de titel ‘Palimpsest’. 
.
 
Geschreven door Jack van Weimar (1960)

Jack van Weimar (pseudoniem) werkt al meer dan dertig jaar op het snijvlak van politiek, diplomatie en veiligheid. Hij heeft jaren in islamitische landen gewoond en vele landen in het Midden-Oosten bezocht. Door zijn werk, ervaring en zijn interesse in religie en geschiedenis heeft hij een grote achtergrondkennis.

 

 
Ingesproken door Edwin Westerhoff
 
‘De Perkament-code’ is een spannend boek, waarin een geheime taskforce op zoek gaat naar de bronnen van de islam, om het geweld dat is ontstaan tegen te gaan of zelfs te stoppen. De auteur heeft een aantal wetenschappelijke ontdekkingen in het verhaal verwerkt, met een geloofwaardige hoofdrolspeelster, de Turks-Nederlandse Dr. Filiz Kara. Jack van Weimar omschrijft goed de conflicten tussen wetenschap, religie en identiteit. Het boek ademt de sfeer uit van de bekende boeken van Dan Brown en is voor liefhebbers van dit genre beslist een aanrader! 

 

Vragen aan Jack:
 
1. Jack: Je hebt dit boek onder pseudoniem geschreven, wat gezien het item niet verwonderlijk is. Dat maakt het wel moeilijker om er promotie voor te maken. Hoe doe je dat?

Als je een boek schrijft dat nogal kritisch is over de islam heeft dat inderdaad als nadeel dat je daar niet zelf mee op pad kan gaan. Maar omdat het onderwerp tegelijk intrigeert zijn veel grote kranten zoals het AD, Trouw en het Limburgs Dagblad er bovenop gesprongen. Dit heeft veel publiciteit opgeleverd. Daarnaast wordt veel promotie gemaakt door de mensen die het boek hebben gelezen, zij praten er over met vrienden en collega’s en zo verspreidt het zich.
 
2. Dat je voor je debuut meteen een prijs kreeg was ongetwijfeld een mooie opsteker. Hoe heb je dat ervaren?
 
Vooral omdat ik het boek onder pseudoniem heb geschreven is er eigenlijk geen direct contact met de lezers. Ik kan geen lezingen of handtekeningensessies geven en krijg daardoor weinig terugkoppeling. Wat bevalt de lezers en wat vindt men minder geslaagd? Zeker als debuterend schrijver ben je daar erg benieuwd naar. Een literaire prijs kun je in dat opzicht misschien zien als een schouderklopje van een kritisch publiek. En dat voelt erg goed!
 
3. De grens tussen feit en fictie ligt voor iedereen anders. Waar ligt die voor jou in je boek?
 
De Perkament-code is een spannende thriller die zich afspeelt in een mysterieuze wereld met heel verrassende wendingen. Een verhaal waarvan je wil weten hoe het afloopt. Maar… het verhaal is verrassend genoeg voor een groot deel ook nog eens gebaseerd op feiten. Recente wetenschappelijke feiten over bijvoorbeeld het ontstaan van de islam en de Koran. Dat maakt het driedubbel intrigerend. Wat is daarbij feit en wat is fictief? De hoofdpersonen uit het boek zijn geïnspireerd op mensen van vlees en bloed, maar ze zijn het niet echt. Hoewel… Peri, de jonge IS-strijder zou zichzelf wel kunnen herkennen. Alle plaatsen en gebouwen in het boek bestaan wel weer echt, je zou ze zo kunnen bezoeken. Om het onderscheid duidelijker te maken is achterin het boek nog een apart hoofdstuk ‘Feiten en Fictie’ opgenomen.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 21-8-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Het cheeta-mysterie

Robin de Graaf en zijn ouders verheugden zich op een leuk dagje uit. Helaas liep het anders en belandden ze in een nachtmerrie. Voor hun neus stapten mensen uit de auto. Ze waren zich er ogenschijnlijk niet van bewust dat jachtluipaarden gevaarlijke roofdieren zijn. Robin maakte er een filmpje van en zette het op zijn youtube-kanaal. De verbijstering was groot en het filmpje ging viral.
De familie belegde een persconferentie om alle vragen zoveel mogelijk in één keer te beantwoorden. Wereldwijd werd het een hot item en in de media werd het aan veel talkshowtafels besproken. Het had grote impact en er werden zelfs doodsbedreigingen geuit.
Het werd Robin kwalijk genomen dat hij het filmpje had gemaakt en de verbazing over de wandeling tussen de cheeta’s verlegde zich naar verontwaardiging ten opzichte van de filmer, wat meer bizar was dan het voorval zelf.
Slechts één man, schrijver Han Peeters, zag het als een promotiestunt en kwam ermee in het Brabants Dagblad, waarna de moeder contact met hem opnam met tot gevolg: een verrassende speurtocht naar het verhaal achter het incident.
Geschreven door Han Peeters

Binnen drie maanden na het incident op 7 mei 2018 schreef Han Peeters dit boek met de achtergronden van de filmer en alles wat het tot gevolg had. Het boek en e-boek is tevens verkrigbaar in het Engels onder de titel 'The Cheetah-mystery'.
 
Ingesproken door Peter van Eerdenburg
 
=> FRAGMENT <=
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 31-7-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
NA DIE NACHT

Winnaar Valentijn publieksprijs 2018
 
Wat gebeurde er in de nacht van de 14e april, drie jaar geleden? Was het een kater na een leuk feestje, waar ze veel te veel had gedronken? Of was het iets anders? Melanie Kuperes, partner van Douwe Boenders en moeder van kleuter Carolien weet het niet. Ze weet alleen dat na die nacht in haar leven alles anders is geworden. Ze is vanaf dat moment humeurig, heeft een heel kort lontje en heeft nergens meer zin in.
 
Lucy Veenhuizen, de vaste oppas van Carolien, wordt verliefd tijdens de buurtbarbecue. Al snel krijgt ze een relatie met Paul Brama. Hij is stapel verliefd op haar. Maar of dat ook wederzijds is?

Melanie draait door tijdens een woede-aanval. Er worden valse beschuldigingen geuit en bepaalde mensen worden scheef aangekeken. Melanie doet alsof ze nergens van weet. Douwe realiseert zich wie zijn echte vrienden zijn.


Geschreven door Kirstin Rozema

Kirstin Rozema (1967) woont in Almelo en schrijft al jarenlang kinder- en jeugdboeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast heeft ze een flink aantal korte romans geschreven. Gemiddeld schrijft ze twee boeken per jaar. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.

Als kind schreef ze graag verhaaltjes en opstellen voor school. Dat zette zich, toen nog op de typemachine, door na haar huwelijk in 1988. Ze schreef het eerste deel van een misdaadserie, die uitgroeide tot vier delen.

Het schrijven van haar eerste kinderboek ‘Knopen in je touw’ ontstond na een ernstig pestincident. Daarna ging het in een stroomversnelling. Haar kinderen groeiden en de schrijfster groeide mee aan de hand van de verhalen waarmee ze thuis kwamen.

Inmiddels zijn er 23 kinderboeken van haar hand verschenen en 4 romans voor volwassenen. Feelgood-romans en een misdaadroman. In 2018 won ze met ‘Na die nacht’ de Publieksprijs van het Valentijngenootschap.
Ingesproken door Pamela van der Wal

Kirstin Rozema geeft in dit spannende verhaal feilloos weer wat de mogelijke gevolgen van TIA's en herseninfarcten kunnen zijn. Ze beïnvloeden het leven van de patiënt, maar ook voor iedereen in diens omgeving. Vooral voor hen is het een hele opgave. Zij moeten verder met een dierbare waar zichtbaar niets mis mee mis is. De karakterveranderingen zorgen ervoor dat ze met een vreemde leven. De boodschap van de auteur is duidelijk: Gezondheid is kostbaar. Zorg daarom goed voor jezelf en geniet van elke dag alsof het je laatste is.

 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Kirstin
 
1. Kirstin: Je schrijft in diverse genres en laat veel onderwerpen aan de orde komen.
Schrijf je alles onder je eigen naam?


Nee, de misdaadromans schrijf ik onder een pseudoniem. Om het net even iets mysterieuzer te maken, zogezegd. Ik denk dat intussen iedereen wel weet dat ik degene ben die het heeft geschreven. En dat mag ook, was de afspraak. Ik heb daarvoor de naam van mijn oma gekozen: Sophie Ester. Als een soort eerbetoon aan haar.

2. ‘Na die nacht’ is je eerste luisterboek voor een breed publiek. Hoe sta je tegenover deze uitgeefvorm?

Zeer positief! Behalve dat het een fijne manier is om een boek voor iedereen toegankelijk te maken, vind ik het ook een zeer ontspannen manier om een boek “binnen te krijgen”. Je kunt iets doen en tegelijkertijd “lees” je. Topcombinatie, zou ik zeggen.
 
3. Met ‘Na die nacht’ won je de vorig jaar de Valentijn publieksprijs.
Heb je al meer prijzen gewonnen?

Helaas ben ik eenmaal eerder net buiten de boot gevallen. Ik stond in de finale voor de Nieuwe Schrijversprijs van Free Musketeers/Ako met mijn jeugdboek ‘Knopen in je touw’. Mijn concullega Pepijn Bierenbroodspot won de prijs…
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 7-6-2019
Als de druiven rijpen

In een brief van Hanna, waarin ze aangeeft ernstig ziek te zijn en daarom haar jongere zusje wil zien, roept bij Eline moeilijke en verdrietige herinneringen op. Ze twijfelt of ze ingaat op de uitnodiging om bij Hanna en haar gezin te logeren. Haar vriend Toby overtuigt haar dat een gratis verblijf in Toscane niet te versmaden valt. Hij begrijpt niet waarom Eline zo aarzelt.
Eline is net een beetje gewend aan het idee dat ze de moeilijke confrontatie met haar zus aangaat, als Toby plotseling van de reis afziet. Het lijkt een goed excuus voor Eline om ook af te zeggen, maar ze besluit toch alleen te gaan.
Het weerzien met de zieke Hanna, haar man Enzo en hun dochter Isabella is voor Eline nog moeilijker dan ze zich had voorgesteld. Daarnaast dreigt een oude, onmogelijke liefde weer op te laaien. Het wordt niet gemakkelijker als ze beseft dat Hanna snode plannen heeft.


Geschreven door Carla Vermaat

Carla Vermaat is een Nederlands schrijver van thrillers, romans en damesromans. Ze schrijft ook onder de pseudoniemen Mary Morgan en Susanna Verbeek.

Na een veelzijdige carrière in de rol van secretaresse en als leidster van diverse kunstgroepen, heeft ze nu de officiële pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een reden om zich meer toe te leggen op schrijven en, in mindere mate, op schilderen. Tegenwoordig schrijft ze zowel in het Engels als het Nederlands. Sinds 1976 verschenen 24 Nederlandstalige boeken van haar hand en 4 Engelstalig.
 
Als de druiven rijpen is ingesproken door Machteld van der Gaag

De zinderende hitte van de Italiaanse heuvels was goed voelbaar bij het inlezen van ‘Als de druiven rijpen’. Leugens, familiegeheimen, charmes en intriges. Alles onder de Italiaanse zon en tussen de wijnranken... Heden en verleden komen pijnlijk bij elkaar in dit kleurrijke verhaal waarmee ik me helemaal op vakantie waande!


 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Carla
 
1. Carla: ‘Als de druiven rijpen’ speelt zich af in Toscane. Heb je een speciale band met die streek?

Toscane is een prachtig sfeervol deel van Italie. Voor mijn gevoel is het een gebied waar de romantiek hoogtij viert, dus voor dit boek was het een uitgelezen locatie.
 
2. Voor andere boeken vind je inspiratie in Cornwall Zuid-Engeland. Komen daar je thrillers vandaan?

Niet speciaal. Ik schrijf thrillers die gesitueerd zijn in Cornwall met de Engelse politieman Tregunna in de hoofdrol, maar ik heb ook een serie geschreven die draait om Barbara, een Amsterdamse politievrouw. Elk land, elk gebied heeft zijn eigen specifieke waarden en aantrekkelijkheden en roept altijd weer andere gevoelens op. Misschoen is de sfeer anders, maar het maakt geen verschil voor het genre.

3. Wat heeft je voorkeur: Toscane of Cornwall en romans of thrillers? 

Cornwall omdat ik daar beter mee bekend ben dan Toscane.
Thrillers omdat ik die interessanter vind om te schrijven.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
 
Volgens Sebastiaan

Tijdens hun reis door Israël komen Sofie en Julie op de Westbank terecht. Tot hun verbijstering krijgen ze daar een Palestijnse baby aangeboden. Sofie besluit het jongetje mee te nemen, maar dit betekent dat ze hem door half Europa moet smokkelen. Haar keuze zet ontwikkelingen in gang die ze niet kon voorzien.

 


Geschreven door Meta Gemert

(Leiden, 1951) studeerde geschiedenis aan de Noordelijke Leergangen in Leeuwarden en Groningen. Ze werkte voor verschillende bedrijven en organisaties in Londen (Ontario, Canada), Leiden, Groningen, Londen (Engeland), Den Haag en Amsterdam. Vanaf 1998 was ze o.a. vertaler van Engelse non-fictie en galeriehouder. Momenteel is ze, behalve schrijver en vertaler, uitgever van Engelse en Duitse literatuur. 
 
Ingesproken door Gwenny Vos

Een prachtverhaal over geloof, hoop en liefde. De filosofische Sebastiaan zet je aan het denken over vooroordelen, liefde, spiritualiteit en verdraagzaamheid. Heerlijke humor die deze personages zo echt maakt. Voor mij was het een feest om in te spreken.
 
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Meta
 
1. Meta: Hoe ben je op het bijzondere idee gekomen dat twee vrouwen op hun reis door Israël een baby krijgen aangeboden?

Na mijn verblijf in een kibboets ging ik op rondreis in Israël. In een Arabisch dorp werd mij een jongetje aangeboden. Ik was op slag verliefd op het kind, maar ik was minder impulsief dan Sofie en heb het jongetje niet meegenomen. Het boek kun je beschouwen als een ‘what if verhaal’. En een zoon als Sebastiaan zou ik wel gehad willen hebben.
 
2. Heb je zelf kinderen?
 
Nee, ik heb geen kinderen, maar ik kan me heel goed voorstellen hoe het is om ze te hebben. Sebastiaan werd echt mijn zoon. Ik ging van hem houden. Ik moest huilen aan het eind, terwijl ik zelf heb besloten dat het zo moest eindigen.
 
3. Je gebruikt veel humor in je boeken. Is dat bewust zo of het gevolg van het schrijfplezier?
 
Die humor ontstaat tijdens het schrijven, maar men vindt mij soms ook geestig in gesprekken. Ik ben opgegroeid als meisje met drie veel oudere broers. Er was veel humor thuis, snel, scherp en soms absurdistisch. Het is heerlijk als er in een gezin veel wordt gelachen. Humor maakt het leven lichter.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
 
Anna's twijfels

Hoe een zakenvrouw het bolwerkte aan het begin van de 20e eeuw. 
In 1912 erft de Rotterdamse zakenvrouw Anna van Bergen een landgoed in het Brabantse Waalre en besluit er te gaan wonen. Met haar ietwat ironische pen beschrijft ze hoe ze met vallen en opstaan aan haar nieuwe leven went. Haar bijdehante manieren brengen haar in allerlei onverwachte situaties, die soms grappig, soms aangrijpend zijn. Ook de confrontaties met haar jonge rentmeester maken het landgoedbeheer er niet gemakkelijker op. Daarnaast krijgt ze met de liefdesperikelen van haar nichtje te maken.
Al met al heeft Anna haar handen vol!
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Fulltime schrijfster, dus!
 

 
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Met het inlpreken van Anna's Twijfels heb ik een mooie reis gemaakt. Dwars door de tijd - terug naar 1912 - door het land en door sociale klassen heen. Rotterdam, Brabant, zowel het stadse leven als het platteland uit die tijd komen tot leven. Het fijne vond ik dat het geschreven is vanuit het perspectief van een ondernemende vrouw die wat van haar leven wil maken, wat in die tijd niet vanzelfsprekend was. Met vallen en opstaan vindt ze haar bestemming, een hele nobele nog wel, maar dat past wel bij haar.
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Dani

1. Dani: ‘Anna’s twijfels’ is een historische streekroman, maar je hebt ook kinderboeken geschreven. Behoort het schrijven van een streekroman tot je favoriete genre?

Teruggaan in de tijd, naar de wereld van de lange rokken en de grote hoeden komt voort uit een hang naar nostalgie die ik als kind al koesterde. Tegelijkertijd was er toen genoeg problematiek waar je een interessant plot omheen kunt laten draaien, zonder plotbedervende mobieltjes!

2. Je hebt in Anna’s twijfels veel historische informatie verwerkt over de streek rondom Waalre. Heb je daar veel onderzoek naar gedaan?

Zeker, ik heb ongeveer een half jaar informatie opgeslurpt, tussen ander schrijfwerk door. Ik heb ook een aantal keren het Regionaal Historisch Centrum van Eindhoven bezocht om boeken door te kijken en pagina's te fotograferen die van belang konden zijn. Het bestuderen deed ik dan thuis en na een half jaar begon alles op zijn plaats te vallen en had ik het idee dat ik Anna in de tijd van toen in Waalre kon neerzetten.

3. Heb je ook iets van jezelf in je hoofdpersonage Anna verwekt?

Haha, in elk personage zit waarschijnlijk wel iets van jezelf. Net als Anna houd ik van honden en ben ik bang voor paarden, al heb ik zelf paardgereden. Anna prefereert het verstand boven het gevoel, maar af en toe volgt ze haar gevoel. Ik ben niet zo nuchter als Anna, maar je verstand moet je nooit uitschakelen, denk ik.
 
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 

Goed tegen kwaad

Geschreven door Jeroen van Mastbergen

 
  • Wanneer een duivel een manier vindt om vanuit de hel naar de aarde te gaan, komt de hemel in actie. Al is het wel wat te laat. Het engelengezelschap kan slechts één mens bereiken om zo de mensheid te beschermen: Joris Himmelfeuchtigkeit. Voor onze duivel verloopt het niet zo soepel. Hij komt niet terecht op de plek die hij had verwacht en ondervindt er nogal wat nadelen van. Die mensen zijn ook al niet meer hoe hij het zich herinnerde. Betekent dit dat de strijd tussen goed en kwaad deze keer met gemak door de goeden wordt gewonnen? Niet precies, want engelen blijken aardig incompetent te zijn en Joris - de enige hoop voor de mensheid - lijkt niet echt op een Hollywood actieheld...


 

 

Ingesproken door Ido Veldhoen
 
Goed Tegen Kwaad geeft een verfrissend kijkje in de wereld van het duister en het licht. De auteur beschrijft humoristische hoe hemel en hel zich bemoeien met de wereld. Lekker vlot geschreven dus las het voor mij makkelijk weg. Door het gebruik van droge humor in de vele bijzinnen is een glimlach op z’n tijd onvermijdelijk. 
 
 
 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Het Laatste Testament, deel 1
 
Na het Oude en het Nieuwe Testament nu Het Laatste Testament, waarin de langverwachte Messias zich aandient, nadat hij contact maakt met buitenaards leven.

Onze wereldgeschiedenis is op heel andere grondvesten gebaseerd dan altijd werd verondersteld en de Messias gaat voortvarend te werk, maar ondervindt veel tegenstand omdat orthodoxen in hem de antichrist zien. Desondanks vestigt hij de niet-religieuze leer van het Osisme en vrijwel de hele wereldbevolking staat achter hem. Zijn oplossingen voor de wereldproblematiek brengen een ommekeer teweeg met vergaande positieve gevolgen. Dan raakt zijn vrouw zwanger en hun zoon is de laatste profeet, die het stokje van zijn vader overneemt. Niet alleen op aarde, maar ook elders.

De omwenteling gaat niet zonder slag of stoot, maar de ongelijkheid, het onrecht, de ziekten, de honger en het geweld maken plaats voor een wereld die ervan wordt verlost. Het is niet langer ik voor mezelf, maar wij voor ons allen op onze planeet.

Geschreven door Han Peeters
 
Han Peeters (1959) is schrijver, redacteur (cluster)uitgever en luisterboekuitgever.
Hij begon pas op late leeftijd (50) boeken te schrijven en kon er niet mee stoppen.
Inmiddels 14 boeken, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Zijn belangrijkste werk is Het Laatste Testament.
Naast schrijver is hij de (cluster)uitgever van zo'n 500 boeken, e-boeken en luisterboeken van andere schrijvers.

Ingesproken door Rudolf Bijleveld
 
Bij dikke boeken hoop je dat je er doorheen zal komen, maar dit boek van Han Peeters leest erg gemakkelijk. Niet in de laatste plaats omdat het is opgebouwd uit korte hoofdstukken en lekker te lezen teksten. Als je je laat meevoeren in deze fantasievolle roman, met veel raakvlakken met de werkelijkheid, dan 'pakt' het boek je. Ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen onder deze categorie luisteraars valt en dat is een compliment voor de schrijver.
Erg goed is ook dat op de website www.hanpeeters.nl alle illustraties terug te vinden zijn die in het gedrukte boek ook staan. Dit maakt het luisterboek nog levendiger.
Heel veel luisterplezier!
 
 => FRAGMENT <=
Vragen van Rudolf Bijleveld aan Han Peeters:
 
Vraag 1. In hoeverre is dit boek autobiografisch?
De karaktertrekken en de familieomstandigheden van de hoofdpersoon, Emile van Straten, vertonen gelijkenis met die van mezelf. Dat had ik nodig om het verhaal zo persoonlijk mogelijk te brengen en het personage groeide uit tot mijn alter ego. Ik hoop niet dat het autobiografisch blijkt te zijn, want het toekomstige levenspad van Emile van Straten lijkt mij uitermate vermoeiend.
 
Vraag 2. Hoe lang heb je erover gedaan dit meesterwerk te schrijven?
In totaal 10 jaar en het boek heeft al een hele reis afgelegd. Het begon in 2010 onder de titel ‘De reis van de Davey Jones’. Ik wist niet waar het boek heen ging en ik schreef over een wereldreis die Emile van Straten en zijn vriendin Jenny maakten op hun zeiljacht. Als voormailge zeezeiler weet ik daar veel van.
Ik woonde destijds in een piepkleine flat op de zevende verdieping en in de zomer van 2010 brak een zeer heftig onweer los. De lucht verkleurde van donkergroen naar pikzwart en de bliksem sloeg links er rechts in naast het gebouw. Het flatgebouw zelf werd ook geraakt en tijdens die klap tekende mijn hand de Magische Ruit. Ik had er geen controle over en was verbaasd over de tekening die ik maakte. Maar had ik hem wel zelf gemaakt? Het was een bijzondere ervaring en Emile van Straten ging vervolgens in mijn boek op zoek naar de betekenis ervan en deed bijzondere ontdekkingen. De titel veranderde in Apollyon de Antichrist en in 63 dagen had ik het af.
Ik was er voor mezelf van overtuigd dat het een meesterwerk was - iets waar wel meer schrijvers last van hebben - maar het grote succes bleef uit. In 2012 herschreef ik het op basis van voortschrijdend inzicht en schrapte en herschreef h.e.e.a. zonder de essentie van het verhaal te veranderen. Ik gaf het uit onder de titel De Nieuwe WereldOrde.
Weer kreeg het boek niet de aandacht die het verdiende en in 2014 herschreef ik het nogmaals in De Laatste Profeet waarin ik een omvangrijke verhaallijn van een half boek toevoegde. In 2016 verscheen het vervolg en in december 2019 het derde deel. Het Laatste testament is de bundeling van deze drie laatste boeken.
 
Vraag 3. Zie jij het Osisme, zoals je dat in het boek beschrijft, als ideaal?
Ja, want het loopt anders verkeerd met ons af. De problemen waar we hier op aarde mee te maken hebben komen voort uit geld en macht. De ongelijkheid die in stand wordt gehouden moet worden aangepakt, want anders verandert er niets. Het Osisme staat voor onvoorwaardelijke gelijkheid, de macht over het geld in de handen van het volk en een zelfreinigende democratie zonder politieke leiders. Pas dan ontstaat de kans dat we het overleven en een goede wereld aan de komende generaties kunnen doorgeven. Sommige lezers drukken het Osisme in de hoek van het communisme, maar dat is onterecht. Het gaat om een utopische visie. Zonder dat is het einde verhaal.
 
Vraag 4.Feit of fictie: liggen vaak dicht bij elkaar. Zeker in dit boek.
Waar haal jij je inspiratie vandaan om er zo behendig mee om te gaan?
Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en dat helpt me enorm bij het schrijven. Daarnaast bedien ik me van de socratische methode. Dat wil zeggen dat ik bij een stelling of omstandigheid uitga van het tegenovergestelde, waardoor de waarheid nuance krijgt. Het scherpt mij in mijn creativiteit.
 
Vraag 5. Komt er een deel 2 en kun je dan al een tipje van de sluier oplichten hoe het verder gaat?
Deel 2 van Het Laatste Testament zal wederom een trilogie zijn en het eerste deel daarvan (deel 4 van De Laatste Profeet) zit al in mijn hoofd. Het verhaal gaat verder op aarde vanaf het moment dat de Giganten zijn vertrokken. In de eerst drie delen heb ik het verleden, het heden en de toekomst neergezet en alle strijd die daarin is gevoerd. In deel 4 beschrijf ik hoe het Osisme voor de wereldbevolking uitpakte en hoe de aarde van de ondergang is gered, maar zoals altijd komt het kwaad weer om de hoek kijken...

Compilatie leeservaringen Hebban-leesclub Het Laatste Testament; Aangenaam verrast, alternerend, bijzondere mix van genres, boeiend, deus ex machina, diep gelaagd, een boek met een visie, een erg bijzonder verhaal, een niet mis te verstane boodschap, een realistisch toekomstbeeld, een serieuze klepper, een spannende apotheose, een zeer geslaagd boek, enorm vlot, erg boeiend, futuristisch, geen belerend boek, heerlijk om te lezen, het houdt je geboeid, het verhaal pakt je, het zet je aan het denken, interessante wetenswaardigheden, intrigerend, je aandacht verslapt niet, je vliegt zo door het boek heen, knap gevonden van de auteur, leerzaam, leest heel vlot, lichtelijk verbouwereerd, logica waar nooit iemand eerder is opgekomen, meegezogen in het avontuur, meer dan verdienstelijk, met ongelofelijke energie, met weinig woorden een totaal gevoel overbrengen, met zeer verrassende ontdekkingen, monumentaal, mooie combi, mooie erotiek, niet alledaags, niet in een genre te vatten, niet lezen was geen optie, nooit te lange hoofdstukken, pakt erg goed uit, prettige schrijfstijl, prikkelt tot de verbeelding, realistisch en toegankelijk, soms staccato, spannend, speciaal sfeertje, spreekt tot de verbeelding, subliem, uniek, utopisch, vanuit verschillende perspectieven, veel research gedaan, van de ene in de andere verbazing, verrassende wendingen, verslonden, vlagen humor, vol vaart, wow, zeer origineel en verrassend.

Vergelijkingen werden getrokken met Dan Brown, Erich von Däniken en Tom Phillips

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
De Laatste Profeet

In deze faction-roman maakt een historisch wetenschapper, Emile van Straten, een wereldreis met zijn vriendin Jenny op hun zeiljacht de Davy Jones. Tijdens hun reis vraagt UNESCO hem een document te onderzoeken dat is gevonden op het eiland Terceira. Emile neemt de opdracht aan en in zijn onderzoek ontdekt hij de Magische Ruit, een symbool dat de sleutel is waarmee hij wereldmysteries ontrafelt zoals de piramides van Gizeh, de Nazca-vlakte in Peru en de Moai-beelden op Paaseiland.
Omdat Emile beseft dat hem een grote taak wacht, schrijft hij een manifest voor een nieuwe wereldorde waarin de macht over het geld en de politieke besluitvorming in de handen van het volk komen te liggen. Hij richt het OgenOOtschap op en zet wereldwijd een beweging op basis van het Osisme in gang. De wereld floreert, maar dan blijkt Hades (de god van het kwaad/de onderwereld), als enige god uit de Griekse mythologie nog steeds in leven te zijn.
 


De Laatste Profeet en de Giganten

OrlandO van Straten (18 jaar) wordt door zijn biologische vader Kronos naar een verre planeet gestuurd om daar orde op zaken te stellen. Tijdens zijn missie dreigt de mensheid op aarde te worden aangevallen door de Giganten, reusachtige reptielen die staan voor het kwaad in het universum. Emile van Straten neemt de leiding van het OgenOOtschap op zich en met de hulp van zijn vriend Jonathan probeert hij de wereld voor het onheil te behoeden. Ze graven diep in de geschiedenis en komen uit bij het Oude Testament, waarin cryptisch staat beschreven wat er zich destijds werkelijk heeft afgespeeld.
Dit boek ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ is het tweede deel uit de serie De Laatste Profeet en staat geheel op zichzelf, waardoor het niet noodzakelijk is het eerste deel te hebben gelezen.
Han Peeters is gefascineerd door de wereldgeschiedenis die hij op geheel eigen wijze interpreteert. Door zijn snelle en prettige schrijfstijl weet hij de aandacht van de lezer vast te houden die ook dit boek ongetwijfeld weer in één adem zal uitlezen. In de serie De Laatste Profeet heeft hij zijn favoriete genre gevonden dat omschreven wordt als een combinatie van fictie, non-fictie, science fiction en fantasy in de stijl van een thriller.  
 


Geschreven door Han Peeters

Han Peeters is pas tegen zijn vijftigste, eind 2009, begonnen met schrijven na een leven lang succesvol ondernemer te zijn geweest. Het was op een moment dat alles door zijn handen glipte. Met zijn eerste therapeutische boek 'AFSCHEIDSBOEK' redde hij zijn leven. Han kreeg de smaak te pakken en kon niet meer stoppen met schrijven. Sindsdien heeft hij 13 boeken geschreven in fictie en non-fictie, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Gaandeweg borrelde zijn ondernemersbloed weer op en werd hij tevens uitgever, redacteur, clusteruitgever, e-boekhandelaar en luisterboekuitgever.

De Laatste Profeet en De laatste Profeet en de Giganten zijn ingesproken door Sander Davids Blumink

Vragen aan Han
 
1. Han: Jeetje man, wat een verhaal, zoals je begonnen bent met schrijven. Bizar.

Ja, dat vind ik zelf ook. Alles in mijn leven is bizar verlopen en eigenlijk schreef ik in mijn hoofd altijd al boeken. Het was pas op het allerlaatste moment dat ik het doorkreeg. De strop lag al klaar en mijn afscheidsbrief leidde tot een heel nieuw leven. Iemand schreef dat die Peeters van het meest trieste moment in zijn leven nog een project wist te maken. 
 
2. In ‘De Laatste Profeet’ draait het onder andere om De Magische Ruit. Hoe ben je daarop gekomen?
 
In de zomer van 2010 schreef ik mijn derde boek ‘Apollyon de Antichrist’, al had die toen nog de werktitel De reis van de Davy Jones. Ik was ooit een zeezeiler met een eigen zeiljacht en schreef in fictie over een wereldreis, zonder te weten waar het verhaal naartoe ging. Het was in de tijd dat ik me ik een moordend tempo wegschreef van de dood. Op een vrijdagmiddag kleurde de lucht groen/zwart als een voorteken van een zwaar onweer. Ik woonde in een flatje op 7 hoog en even later sloeg de bliksem in rondom de flat en ook in het gebouw zelf. Zonder dat ik er controle over had tekende mijn hand toen een negenpunts symbool. Ik begreep niet wat het betekende en vanaf dat moment ging mijn hoofdpersoon Emile van Straten daar in mijn boek naar op zoek. Het bleek bijvoorbeeld te passen over de piramiden in Egypte en de wereldreis kreeg een heel andere wending. In 2012 herschreef ik het boek in ‘De Nieuwe Wereldorde’ en deed dat nogmaals in 2014 in ‘De Laatste Profeet’. Ik schrapte veel en schreef er nog een half boek achteraan. ‘De Laatste Profeet’ is mijn sleutelboek.
 
3. ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ dateert uit 2016. Wordt het een lange serie?
 
Het is de bedoeling dat het twaalf delen worden en ik uiteindelijk ‘Het Laatste Testament’ heb geschreven, terwijl het niet op een religie is gebaseerd, maar uitsluitend op begrip, naastenliefde en empathie. Momenteel schrijf ik aan het derde deel van deze serie en elk deel is afzonderlijk te lezen/luisteren. Het lastige is dat er steeds een ander boek tussendoor komt.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Als een blad in de wind
Geschreven door Carla Vermaat


Molly komt bij toeval terecht in het kustplaatsje Oakleigh Cove. Ze heeft net haar man Tom verlaten en ze is vastbesloten om een nieuw leven te beginnen. Via de aantrekkelijke Ryan vindt ze al snel woonruimte en de excentrieke Henry geeft haar een baan in de plaatselijke boekwinkel. Langzaamaan begint ze in haar nieuwe omgeving haar draai te vinden, maar ze kan zich nog niet volledig ontspannen. Ze weet namelijk dat Tom er alles aan zal doen om haar te vinden.
 


Ingesproken door Vera Hilhorst
 
IMolly komt ‘als een blad in de wind’ aan in het dorpje Oakleigh Cove. Ze wil hier een nieuw leven opbouwen na een mislukt huwelijk. Een feelgood roman die je heerlijk laat wegdromen in de wereld van romantiek. Prettig door de afwisseling van beschrijving en dialogen.
 
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
VINPRESSIONS
Geschreven door Hubrecht Duijker


Kijk- en luisterboek.
De schilderijen van Hubrecht Duijker vindt u op www.daveyjonespublishing.nl
 
Een reis om de wereld in 80 wijnen en kunstwerken, onder leiding van ’s werelds enige vinpressionist, Hubrecht Duijker. Die niet alleen impressies van wijnen verwoordt, maar ook landschappen, zeezichten en stillevens schildert.
Hubrecht verrijkt zijn tekstminiaturen van 80 wijnen en wijnstreken op creatieve wijze met even zovele visuele impressies. Zodoende komt de wijnwereld in woord en beeld voorbij, van Grüner Veltliner uit Oostenrijk tot Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland, en van Provençaalse rosé tot Kaapse Pinotage.
Vinpressions is bestemd voor alle wijnliefhebbers die
ook liefde voor de kunst hebben.


Ingesproken door Rudolf Bijleveld

Naast de hard- en softcover plus de e-boekversie, is Vinpressions nu ook als kijk - en luisterboek beschikbaar. Een unieke combinatie die waarschijnlijk een wereld Primeur is. Te beluisteren als audioboek en via de website www.DaveyJonesPublishing.nl zijn de 80 schilderijen te bekijken.
Hubrecht Duijker, heeft meer dan 115 wijnboeken geschreven en schildert sinds enkele jaren ook diverse wijnstreken die hij in boekvorm heeft uitgebracht gelardeerd met 80  tekstminiaturen. Ik ken Hubrecht persoonlijk en ik vond het een eer om zijn teksten in te mogen spreken.

Ervaar de schilderijen, de wijnen en de druivensoorten van
overal ter wereld.
 

 
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Leugens en Liefdes
Geschreven door Angelique van Nijnatten


Brecht, een verpleegkundige van 32 jaar, valt tijdens een avondje theater als een blok voor Mark. Diezelfde avond nog beginnen ze een hartstochtelijke relatie. Gaandeweg krijgt Brecht steeds vaker het gevoel dat er iets aan hem niet klopt, maar ze weet niet wat. Een schokkende gebeurtenis zet haar met beide benen op de grond en ze achterhaalt de waarheid. Om tot rust te komen, gaat ze met haar vriendin Sam op vakantie naar Afrika, waar ze tot rust probeert te komen en alles op een rijtje wil zetten.


Ingesproken door Lineke Sieben
 
Wat 'n heerlijk, romantisch luisterboek is Leugens en Liefdes. Een om in te verdwijnen en alles om je heen te vergeten. Je ontkomt er niet aan mee te leven met de jonge, vrouwelijke hoofdpersoon die naarstig op zoek is naar de grote, ware liefde en niets liever wil dan een huisje-boompje-beestje bestaan en wees eerlijk: wie herkent zich daar niet in? 
Dat die zoektocht niet over een geplaveid pad gaat, laat zich raden. Omringd door goed en minder goed bedoelende mensen, bewandelt ze een hobbelige pad, maar brengt het haar wat ze zó graag wil?
 
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Liefde in de lens
Geschreven door Dani van Doorn


Uitgedaagd door haar zus, belandt de 53-jarige weduwe Helen voor een fotoshoot in Parijs, samen met een groepje jonge vrouwen en twee fotografen. De aantrekkelijke fotograaf Tom is van haar leeftijd, maar jammer genoeg een versierder eerste klas die vooral aandacht heeft voor de jonge vrouwen. Wanneer hij Helen in het vizier krijgt, is ze niet overtuigd van zijn oprechtheid,
maar zijn aandacht doet wel wat met haar.
.


Ingesproken door Miranda Jansen
 
Liefde in de Lens is een heerlijke roman die lekker wegluistert. Het verhaal gaat over Helen die, onverwachts door toedoen van haar zus, terechtkomt in een mooi avontuur in haar geliefde Parijs. Ze kan prima haar eigen boontjes doppen en is ook best gesteld op haar ‘me-time’, maar in Frankrijk ontmoet ze iemand die toch iets in haar losmaakt. Daarbij loopt hij ook met iets rond waarover hij richting haar voor het eerst sinds lange tijd zichzelf openstelt. Er is een klik, maar Helen is terughoudend. Zal er nog iets opbloeien of blijft het bij een mooie herinnering in Parijs?
Ik vond het een fijn boek om in te spreken, zeker ook omdat het op een prettige manier is geschreven en je ook nieuwsgierig raakt naar hoe het verder zal gaan met de hoofdpersonen. Dus heb je zin om een lekker romantisch boek te luisteren? Dan zou ik ‘Liefde in de lens’ zeker aanraden! Veel luisterplezier!
 
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Meesterwerk
Geschreven door Jose Vriens


Veronica besluit te stoppen met haar studie als het familielandgoed verkocht wordt vanwege een dreigend faillissement. Ze is bereid ver te gaan om dit te voorkomen, al is een huwelijk met de rijke makelaar Toonders een beetje te veel van het goede. Een verzonnen verloofde geeft haar wat respijt. Ondertussen zoekt ze naar manieren om aan geld te komen. De knappe Joop Brinkers heeft geld genoeg om het landgoed te redden. Is hij de juiste gegadigde?
.

Ingesproken door Ineke Luesink
 
Meesterwerk is een vlot geschreven familieroman die je meeneemt in het leven van de families Oldeborg en Brinkers. De hoofdpersoon Veronica is een sympathieke jonge vrouw, die je kunt volgen in de keuzes die zij moet maken. Uiteindelijk weet je al dat ze de verkeerde keuze heeft gemaakt en ben je als luisteraar opgelucht dat het met het landgoed beter afloopt. Een leuke feelgood-familieroman.
 
 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 

Lekker stoer

Geschreven door Marijke van den Elzen
 
Vivian is stoer, onafhankelijk en voor niets en niemand bang. Haar broer Erik heeft ze al meer dan tien jaar niet gezien. Als ze hoort dat zijn zoontje haar hulp nodig heeft, aarzelt ze geen moment en gaat naar hem toe. Ze heeft zich nooit druk gemaakt om haar uiterlijk, totdat ze Eriks beste vriend, Daniël, ontmoet. Voor hem gaat ze zich veel vrouwelijker gedragen, maar ondanks haar metamorfose blijft hij haar negeren. Met een roekeloze actie wil ze dat ombuigen. Vivian ontdekt haar vrouwelijke kant en ook dat sexy en stoer heel goed samen gaan.
 

 


Ingesproken door Machteld van der Gaag

Een heerlijk spannend boek vol plotwendingen, geheimen en intriges... en dat allemaal in Nederland. Toen ik klaar was met inlezen, was ik benieuwd naar het vervolg... over cliffhangers gesproken! 
 
 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 

Tegenwind

Geschreven door Jose Vriens

 
 
Melanie heeft de zorg voor haar acht jaar jongere broer op zich genomen na het overlijden van hun ouders. Ze werkt in een hotel in een drukke badplaats en heeft het daar best naar haar zin. Totdat haar broer in de problemen raakt. Een aardige gast uit het hotel biedt zijn hulp aan. Vanaf dat moment komt haar leven in een stroomversnelling terecht. Haar broer trekt zijn eigen plan en wil niet in alles met Melanie meegaan. Dan staat ze er opeens alleen voor en blijken de problemen nog groter dan ze dacht.

 

 


Ingesproken door Margareth van Slijpe

 
Tegenwind vertelt het verhaal van Melanie Melkers die, nadat haar ouders verongelukten, de zorg voor haar acht jaar jongere broer op zich neemt. Het valt haar niet mee om met een opstandige puber een privéleven op te bouwen. Als hij voor de tweede keer met de politie in aanraking komt, neemt haar leven een heel andere wending. Een gast uit het hotel waar zij werkt biedt hulp aan, maar die blijkt toch niet zo belangeloos als ze dacht. Een goed verhaal, van begin tot eind, en heerlijk om naar te luisteren. 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

               
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Liefde en bedrog
 
Nienke Sommers heeft geen idee wat er met haar vriend is gebeurd als ze opeens niets meer van hem hoort. Hij woont nog bij zijn vrouw, van wie hij had beloofd te zullen scheiden. Als een broer van hem Nienke vertelt dat haar vriend is overleden stort haar wereld in, maar haar dochtertje houdt haar op de been. Dan krijgt haar leven een bizarre wending als ze te maken krijgt met zijn weduwe die achter de buitenechtelijke relatie is gekomen ...


 

 
Geschreven door Jose Vriens

José Vriens (1963) is als José Magielse geboren in Roosendaal, een plaats vlak bij de Belgische grens waar ze nu nog altijd samen met haar man woont. Voor het schrijven besloot ze de naam van haar man – Vriens – aan te houden. 
Ingesproken door Loeke Pam
 
Dit is een boek dat erg prettig luistert. De titel van het boek zegt het allemaal: liefde en bedrog. Maar uiteindelijk vooral liefde..Een fijn feelgood verhaal.


 


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Beauty en de boer
 
Priscilla is een verwende jonge vrouw, die nooit veel moeite hoeft te doen om te krijgen wat ze wil. Ze verveelt zich en heeft behoefte aan een uitdaging, die zich al snel aandient in de gedaante van een nietsvermoedende boer. Met haar vriendin Samantha sluit ze de weddenschap dat ze de boerenzoon binnen een korte tijd zo kan veranderen dat hij een aantrekkelijke man wordt die volledig voor haar valt. Het slachtoffer heeft er echter andere ideeën over...


 

 
Geschreven door Jose Vriens

José Vriens (1963) is als José Magielse geboren in Roosendaal, een plaats vlak bij de Belgische grens waar ze nu nog altijd samen met haar man woont. Voor het schrijven besloot ze de naam van haar man – Vriens – aan te houden. 
Ingesproken door Vera Hilhorst
 
Beauty en de boer is een feelgoodroman met een vlotte schrijfstijl.
De verwende Priscilla denkt eigenlijk alleen maar aan zichzelf. In de loop van het boek verandert dit beeld langzaam en zie je de positieve groei naar de persoon die ze werkelijk is. Dit boek gaat over vriendschap en liefde. Voor beide moet je vechten en dat komt in dit boek mooi naar voren.

 

 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
Bijna perfect
 
De twee hartsvriendinnen Tinka en Tess hebben dezelfde diepe wens: het moederschap. De tijd begint voor hen echter te dringen en het ziet er niet naar uit dat de droom zal uitkomen, want er zijn geen partners in zicht. Tijdens een wanhopige en inmiddels bijna obsessieve zoektocht naar de juiste man valt Tinka steeds op de verkeerde types en Tess is haar echtgenoot verloren na een ernstig ongeluk, vlak nadat ze besloten hadden een gezin te stichten. Maar wat als ze ervoor kiezen om het alleen te doen?


 
Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer (1963) is getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften.
 
Ingesproken door Marianne de Raad
 
Bijna Perfect is een vlot geschreven verhaal over twee hartsvriendinnen die allebei heel graag kinderen willen. Helaas lukt het ze in de liefde niet en besluiten ze de gebaande paden te verlaten om zo hun grootste wens in vervulling te laten gaan. Olga van der Meer schets op natuurlijke wijze een eigentijds beeld van vrouwen die actie ondernemen, waarin afgerekend wordt met conventies en vriendschap het hoogste goed is. 
  
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Liefde?
 
Ik mag haar niet, was de eerste gedachte van Lotte Verhagen, als haar vader dolgelukkig zijn nieuwe vriendin aan de familie voorstelt. Natuurlijk is ze blij voor hem, want hij heeft het heel zwaar gehad na het verlies van zijn vrouw. Maar deze vrouw? En al snel blijkt ze niet de enige te zijn die wantrouwen voelt.
Maar wat moet je doen, als je vader gelukkig lijkt te zijn? Dan doet zich een schokkend voorval voor en komt het een en ander aan het licht over het verleden van Eliane van der Borghe. Is hier eigenlijk wel sprake van liefde?
 

 
Geschreven door Gerda van Wageningen
 
Gerda van Wageningen (1946) is de auteur van meer dan honderd familie- en streekromans. Haar liefde voor (regionale) geschiedenis vertaalt zich in historische romans, die zich niet zelden afspelen in de Hoeksche Waard waar ze zelf ook woont. Daarnaast schrijft ze moderne romans over actuele thema’s.
 

Ingesproken door Heidy Tesink

Fans van Gerda van Wageningen kunnen hun hart ophalen bij het boek: Liefde?
Het verhaal draait om Lotte en de nieuwe vriendin van haar vader, Eliane, die een duister verleden blijkt te hebben. De familie moet dealen met wat onduidelijkheden over de nieuwe vriendin. Dit zorgt voor een hoop familiestress, maar gelukkig is er ook veel liefde. Ik denk dat veel mensen zich in dit verhaal kunnen inleven. Ik vond het in ieder geval erg leuk om het in te spreken. 


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Thee met koekjes
 
De tweeënveertigjarige Raven leidt een luxe leven. Werken hoeft ze niet, want haar man Dave heeft een goedlopend bedrijf. Samen hebben ze twee kinderen, Giel van vijftien en Danique van dertien. Haar leven gaat van een leien dakje, op wat puberproblemen na. Dave gooit echter roet in het eten. Raven betrapt hem op een buitenechtelijke relatie en ziet haar geluk in razend tempo afbrokkelen. Als alleenstaande moeder moet ze de kost zelf weer verdienen. Bij toeval komt ze Ray tegen, een oude vriend. Hij is eigenaar van een brasserie en Raven kan vier dagen per week bij hem werken. Ray steunt haar waar hij kan en hoopt dat Raven ooit inziet dat niet alle mannen zijn zoals haar ex. Op een avond, als ze les geven in cupcakes maken, ontmoet ze Boudewijn. Zal Raven voor de stabiliteit en het vertrouwen van Ray kiezen, of gaat ze voor de charmes van Boudewijn?
Een vlot liefdesverhaal. Helemaal van deze tijd.
 

 
Geschreven door Angelique van Dongen
 
Ik ben geboren in 1970, ben getrouwd en heb drie kinderen en werk parttime als verpleegkundige in de psychiatrie. In het najaar van 2009 is mijn debuutroman verschenen (Leugens & Liefdes), iets wat erg spannend was. Na mijn debuut kon ik niet meer stoppen met schrijven en inmiddels zijn 17 boeken verschenen. Mijn romans hebben veelal eigentijdse onderwerpen, die herkenbaar zijn voor mensen, veel liefde en drama en feelgood. Kortom van alles wat mensen in hun levens kan overkomen. Het is mijn bedoeling dat de lezers even kunnen ontsnappen aan de echte wereld en zich ontspannen kunnen terugtrekken uit hun dagelijkse beslommeringen.
 


Ingesproken door Heidy Tesink

Thee met koekjes van Angelique van Dongen is vlot geschreven. Een leuk verhaal voor tussen de bedrijven door om even lekker met je gedachten ergens anders te zijn. Het verhaal leest en luistert lekker weg. Herkenbaar en realistisch. De bakkunsten van hoofdpersonage Raven staat centraal. Gezellige anekdotes, maar ook de herkenbare, droevige tijd en realistische kijk op het leven na een scheiding. Het was voor mij een leuk boek om te lezen, mede door de talloze dialogen die er plaatsvonden tussen de verschillende karakters. Hierdoor werd je nog meer het verhaal ingetrokken.


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Een goed team
 
Fenna (29) woont samen met haar vriend Lars. Ze heeft een goede baan en is gelukkig. Als ze voor haar werk naar Londen gaat en daar Brandon Daniels tegen het lijf loopt, verandert alles. Hij wil dat zij hem helpt om er vooral zelf beter van te worden. De manier waarop hij haar werk en haar leven binnendringt is dubieus te noemen. Het brengt zelfs Lars aan het twijfelen of er toch niet meer aan de hand is tussen hen. Fenna doet er alles aan om Brandon uit de weg te gaan, maar hoe meer ze daar haar best doet, hoe vasthoudender de Engelsman wordt.

 
Geschreven door Jose Vriens (1963)
 
Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij. De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen.


Ingesproken door Jolanda Bayens

Een ‘Goed team’ van auteur Jose Vriens is een modern verhaal. Het kan ons immers allemaal overkomen: gestalkt worden door Iemand van wie je nooit verwacht zou hebben. En afpersing d.m.v. filmpjes en foto’s die met een mobieltje zijn gemaakt. Jose Vriens laat de twijfels van het slachtoffer zien: haar (onnodige) schuldgevoel, de constante angst en zelfs haar begrip voor de dader. Maar ook de kronkelige en eigenlijk ook ‘zieke’ gedachtegang van de dader. Voor mij was het een mooi en fijn boek om in te spreken. Vlot geschreven en een pakkend verhaal.


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Als de lente komt
 
Marthe heeft een nare periode achter de rug, die heel haar leven op z’n kop zette. Als ze denkt eindelijk in rustiger vaarwater te komen, ontdekt ze dat haar zoon wel erg graag op gokautomaten speelt. Al snel rijst het vermoeden dat hij verslaafd is. Ook blijkt hij te spijbelen en zijn schoolprestaties hollen achteruit. Lukt het Marthe haar zoon de helpende hand te bieden en tot hem door te dringen?
 
Geschreven door Gerda van Wageningen
 
Gerda van Wageningen (1946) is de auteur van meer dan honderd familie- en streekromans. Haar liefde voor (regionale) geschiedenis vertaalt zich in historische romans, die zich niet zelden afspelen in de Hoeksche Waard waar ze zelf ook woont. Daarnaast schrijft ze moderne romans over actuele thema’s.
 
Ingesproken door Eveline Bloemendaal

In dit boek gaat het voornamelijk om een alleenstaande moeder Marthe die te maken krijgt met de gokverslaving van haar tienerzoon Wijnand. Marthe krijgt beetje bij beetje inzicht in de verslaving van haar zoon. Door als moeder beslissingen te nemen, of juist niet, komt ze stapje voor stapje dichter bij zichzelf en ontdekt ze hoe ze het beste haar zoon kan helpen. 
Het verhaal kan voor veel vrouwen bekend voorkomen en biedt daardoor bevestiging. 
 
Tijdens het inspreken raakte ik steeds meer in de ban van de oplossing hoe deze zoon te helpen. Wat ga je uit de weg als moeder en wanneer zoek je juist de confrontatie. 
Daarnaast boeide me de vraag hoe je in deze opvoedingsstrijd ook  zelf nog overeind kunt blijven. 
 
Als de Lente komt is wat mij betreft geschikt voor al die opvoeders van tieners die het gevoel hebben er alleen voor te staan. Het boek geeft  handvatten hoe om te gaan met onderwerpen als verslaving, scheiding en een nieuwe liefde.

 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Wervelstorm

Hanke Meulenbelt heeft het gezin met drie kinderen verlaten. Lindsey was destijds 4 jaar, haar broertje Trevor en zusje Tiffany, een tweeling van 2 jaar. Lindsey is de enige van de drie die nog vage herinneringen aan haar moeder heeft. Als hun vader overlijdt zijn ze, inmiddels jong volwassenen, op zichzelf aangewezen. Lindsey streeft in haar relatie perfectie na, om de kans dat haar vriend haar eveneens verlaat zo klein mogelijk te houden. Een eigen gezin durft ze niet aan. Tiffany wil geen relatie. Haar eigen moeder wilde haar niet hebben, ze heeft er geen vertrouwen in dat een man wel bij haar zal blijven. Trevor lijkt nergens last van te hebben, alles gaat hem voor de wind en hij heeft de ene na de andere vrouw aan zijn zijde, maar diep in zijn hart is hij heel eenzaam.
Dan keert moeder Hanke echter plotseling terug en blijkt ze niet zomaar vertrokken te zijn. Haar terugkeer heeft een ware wervelstorm tot gevolg en naarmate de band tussen Hanke en haar kinderen groeit, voltrekken zich grote veranderingen bij Lindsey, Tiffany en Trevor. Lindsey streeft perfectie niet langer na en Tiffany stelt zich voorzichtig open voor relaties. Trevor wordt voor het eerst in zijn leven echt verliefd. Het geluk blijkt echter voor alle drie moeilijk te grijpen te zijn.

Een mooie familieroman die je in één ruk uitluistert
Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer is 55 jaar, sinds 36 jaar getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen 25 jaar geleden, vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften. Haar grootste hobby is nog steeds schrijven, daarnaast lees ze graag en veel, kan ze avonden lang tv kijken en gaat ze er tijdens mooie weekenden, samen met John, op uit met hun boot.
 
Ingesproken door Ineke Luesink
 
In Wervelstorm wordt de bijzondere familiegeschiedenis beschreven van een gezin opgegroeid zonder moeder. Wanneer de vader komt te overlijden gaan de broer en zussen ieder op zichzelf wonen en komt ieder personage zichzelf tegen. Als de moeder weer terugkomt in hun leven verandert er veel voor iedereen. Het verhaal leest vlot,  je volgt de personages afzonderlijk en hoopt uiteindelijk dat alles komt.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Gesloten ogen

Marloes en Hank wanen zich met de kinderen veilig in Frankrijk. Ze wonen in een klein dorp, waar ze hun leven weer opbouwen. Als er een man in het veld achter hun huis opduikt, is het gedaan met de rust en volgt een reeks gebeurtenissen. De ex van Marloes heeft iemand ingehuurd om hen te zoeken en de kinderen terug te krijgen. Ondanks al hun voorzorgsmaatregelen lukt hem dat en wordt Marloes van haar kinderen gescheiden. Een onzekere tijd breekt aan die hen in Noorwegen doet belanden. Dit boek is het zelfstandig te luisteren vervolg op ‘Donkere ogen’.

Wederom een spannende familieroman van José Vriens.
 
Geschreven door Jose Vriens

Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig  op het schrijven te richten.
 
Ingesproken door Gwenny Vos
 
De dreigende sfeer in dit boek wordt afgewisseld met grappige dagelijkse beslommeringen die door de auteur op een gedetailleerde manier opgeschreven zijn. Boeiend tot het eind omdat je elk moment verwacht dat het heel verkeerd kan aflopen.
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Liefde met rafels
 
An Verdonck nadert de dertig en wil niets liever dan trouwen en een gezin stichten met haar vriend, die hier absoluut nog niet aan moet denken. Om hem op andere gedachten te brengen zet ze allerhande tactieken in: van kanten lingeriesetjes en culinaire hoogstandjes tot het stellen van ultimatums en het opvoeren van de druk. Ze probeert zelfs 'per ongeluk' zwanger te raken. Helaas schrikt ze haar vriend zo af met haar gedrag dat hij het hazenpad kiest, maar An geeft haar droom niet op. Ze besluit om aan zichzelf te gaan werken en in therapie te gaan, want er moet toch een reden zijn dat het keer op keer niet wil lukken in de liefde. Van haar therapeut krijgt ze de opdracht om in haar verleden te duiken. Zo komt ze achter een familiegeheim dat haar moeder ruim twintig jaar geleden het leven kostte, wat het geloof van An in de liefde op zijn grondvesten doet schudden.

Laat je meeslepen in het hartverwarmende leven van An.
 
 
Geschreven door Leonie Sebastian
 
In 1985 ben ik geboren te Spijkenisse, waar ik nu nog woon, samen met mijn zoontje Valentijn van zeven jaar oud. In de avonduren werk ik als zuster in de ouderenzorg, waardoor ik overdag, als Valentijn op school  zit, genoeg tijd heb voor mijn grote hobby: het schrijven van verhalen.

 
Ingesproken door Mechteld Brans
 
.Het hoofdpersonage An neemt je in “Liefde met rafels” op een grappige en vaak hartverwarmende manier mee in haar leven. Ze ontdekt met vallen en opstaan uiteindelijk waar het écht om draait, wat nu eigenlijk het allerbelangrijkste is in het leven. De relatie met haar vader en stiefmoeder, de vriendschappen die ze heeft en liefdesrelaties spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol. 
Leonie Sebastian heeft dit boek met veel humor en in een fijne vaart geschreven. Het was ontzettend leuk dit boek in te mogen spreken. Ik weet zeker dat de luisteraars het gevoel van meeleven en het invoelen met alles wat An meemaakt, zullen delen! 
Vragen aan Leonie:
 
1. Leonie: Je hoofdpersoon in ‘Liefde met rafels’ heeft nogal een turbulent leven.
Geldt dat ook voor de schrijfster?


Zo'n spannend en meeslepend leven als An heb ik niet, maar mijn leven kent zeker ups en downs, zoals dat van iedereen. Vanwege mijn ADD is rust en regelmaat erg belangrijk om overprikkeling te voorkomen. Juist daarom vind ik het leuk om mijn fantasie de vrije loop te laten en mijn personages de gekste dingen te laten beleven!
 
2. Het schrijfplezier spat eraf. Moet je zelf ook nog lachen als je scènes terugleest?
 
Zodra een boek af is lees ik het eigenlijk niet meer terug. Voor mij is het verhaal dat ik wilde vertellen dan afgerond en ben ik in mijn hoofd alweer bezig met het volgende verhaal. Maar tijdens het schrijven van 'Liefde met rafels' betrapte ik mezelf er regelmatig op dat ik hardop zat te grinniken.
 
3. Komen er nieuwe titels van je uit?
 
Eind 2019 is mijn tweede boek getiteld 'Project perfect' verschenen. Het boek gaat over een hardwerkende moeder die een inzinking nabij is als haar oppas er plotseling vandoor gaat. Als haar vriendinnen besluiten haar te helpen met oppassen komen de oneffenheden in hun levens naar boven en wordt ook hun vriendschap op de proef gesteld.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
Het vijfde verbond

Thomas zit in groep 8 en hij heeft weinig vrienden. Op een dag wordt hij opgenomen in het Vijfde Verbond, een groepje kinderen waar iedereen enorm tegen opkijkt. Maar waarom? En wat is er met zijn voorganger Marc gebeurd? Waar komen de verwondingen van Mei-Lin vandaan? Houden ze hem misschien gewoon weer voor de gek met hun rare verdwijntrucs en vreemde verhalen over strijders in een andere dimensie?

Vanaf ca 10 jaar.
Geschreven door Jessica Colins
(pseudoniem)

 
Geboren in 1982 in Maassluis, openbare basisschool in Maassluis, christelijke middelbare school in Vlaardingen, orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, specialisatie hoogbegaafdheid Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 gestart met de praktijk, in een piepklein appartementje op drie hoog in een achterbuurt. Toen de praktijk een beetje begon te lopen, verhuisde deze naar een grachtenpand waar praktijkkamers per uur konden worden gehuurd. Na een jaar werd dat te kostbaar en verhuisden we naar een gezondheidscentrum waar we nu al bijna tien jaar zitten. Binnenkort zullen we verhuizen naar een eigen pandje aan de haven.
 

 

Ingesproken door Jaap Verdenius
 
Thomas hoort niet bij de stoere kinderen van groep acht . Groot is dan ook zijn verbazing als hij op een dag bij hun aan tafel mag komen zitten. Maar dat is nog maar het begin. Al snel reist hij met hen mee naar een magische wereld, waarin hij het opneemt tegen Dieven, Verkenners en de Keizer. Daar komt Thomas erachter dat wie niet sterk is, best slim kan zijn! Het Vijfde Verbond is een avonturenboek dat je laat reizen door tijd en ruimte, van een adembenemende veldslag naar… de eindmusical!
Vragen aan Jessica:
 
1. Jessica: Wat heeft je geïnspireerd dit boek te schrijven?

Dit is het eerste boek dat ik schreef. Toen ik op de basisschool zat, las ik altijd graag. Ik ging graag mee in de avonturen die de boekpersonages beleefden. Op de middelbare school kregen we de verplichte literatuurlijst, met volwassen thema’s die mijlenver van mijn eigen leven afstonden. Hierdoor raakte ik het plezier in lezen kwijt. Schrijven leek me zelfs het saaiste vak ter wereld. In de zomervakantie na de middelbare school kwam op het journaal dat de paus de Harry Potterboeken in de ban had gedaan. Dat wekte meteen mijn interesse: wat stond er in vredesnaam in die kinderboeken dat de paus zich ermee bemoeide? Ik kocht het eerste boek en vond terug wat ik in mijn kindertijd altijd zo leuk had gevonden: je compleet kunnen verliezen in een andere wereld, spanning, humor. Toen ik alle Harry Potterboeken uit had, wilde ik meer. En aangezien er niet meer was, besloot ik zelf een fantasiewereld te creëren. Dat was het begin van Het Vijfde Verbond. Het speelt zich deels af in Ierland omdat ik dat altijd een mooi land heb gevonden, met een heel eigen cultuur qua muziek en dans. En de stukken die in Nederland spelen, zijn gebaseerd op de wijken waar ik als kind woonde en de basisschool waar ik zelf op zat.   
 
2. Hoogbegaafdheid en pesten zijn thema’s. Welke nog meer?

Ergens bij horen. Goed en kwaad. Een duidelijk doel hebben in het leven.
 
3. Waar liggen de scheidslijnen tussen je werk en het schrijven van boeken in fictie?
 
Ik ben orthopedagoog en werk met hoogbegaafde kinderen die het thuis of op school moeilijk hebben. In Het Vijfde Verbond was de scheidslijn nog heel duidelijk: het was gewoon een spannend verhaal waarin slechts algemene kenmerken van hoogbegaafdheid en van pesten voorkwamen. Na verloop van tijd ging mijn werk een grotere rol spelen in mijn boeken: ik ging meer schrijven voor specifieke doelgroepen, omdat het voor kinderen fijn is zichzelf te herkennen in een hoofdpersoon. Zo kwamen er de boeken over Remi, die hoogbegaafd is en daarom naar een speciale kostschool wordt gestuurd. En Schoolstrijd, over een jongen met dyslexie, die heel goed is in voetbal. Ook ging ik meer non-fictie boeken schrijven, bijvoorbeeld een boek dat kinderen helpt om pesten tegen te gaan en een boek dat kinderen helpt om faalangst te overwinnen. De fictieboeken schrijf ik onder pseudoniem, de non-fictie onder mijn eigen naam. De kinderen die in mijn boeken voorkomen zijn natuurlijk verzonnen, ze zijn niet gebaseerd op kinderen die ik ken uit mijn praktijk. Dat mag namelijk niet, want het is leuk als een kind zich in een boek kan herkennen, maar niet als een kind opeens écht over zichzelf leest. Ik kan mijn fantasie dus lekker laten stromen.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Alles in de stilte

Wanneer Hilde na een lastige scheiding weer in haar geboortedorp gaat wonen, komt ze bij toeval via de sociale media weer in contact met haar vroegere buurjongen Robert, haar vroegere vriendje, haar maatje, al was er niet meer dan dat. Ze hebben leuke gesprekken via de chat, maar dan ontstaat er een zogenaamde radiostilte. Vervolgens krijgt Hilde het bericht dat Robert is overleden… Hilde is hevig in shock, omdat ze geen idee had dat Robert ernstig ziek was. Daar heeft hij nooit over willen praten. Ze is dan ook zeer verward wanneer ze te horen krijgt dat hij haar heeft opgenomen in zijn testament. De vraag waarom is vanaf dat moment de belangrijkste vraag die ze heeft. Wanneer Hilde hoort wat Robert haar heeft nagelaten, kan ze niet geloven waarom. Wat heeft ze gedaan dat ze dit heeft verdiend? Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op zijn plaats en kan ze het antwoord op haar grote vraag oplossen.
Alles in de stilte vertelt over schuld en onschuld, over beschuldigingen en verontschuldigingen en het belang van eerlijk zijn naar elkaar.
Geschreven door Kirstin Rozema

Kirstin Rozema is geboren in 1967 als Kirstin Engeman. Haar geboorteplaats is Almelo en daar woont ze inmiddels ruim 24 jaar. Als kind schreef ze al graag verhaaltjes, opstellen voor school maar ook maakte ze een begin met verhalen met de omvang van een schoolschrift. Dat zette door nadat ze in 1988 trouwde. Destijds waren er nog geen computers en ging alles per typemachine. 
Toen er eenmaal de computer was, ging het hek van de dam. Er volgden steeds meer manuscripten en de eerste stap naar een uitgever werd met succes gezet.
Schrijven is niet meer weg te denken in haar leven. Het is een fulltime bezigheid geworden waar ze met heel veel plezier mee bezig is. In 2020 zullen er 5 tot 6 boeken van haar hand verschijnen.

Ingesproken door Miranda Jansen
 
‘Alles in de stilte’ is een roman die fijn wegleest en veel aspecten van het leven bevat. De onverwachte erfenis van een goede vriend die op Hilde’s pad komt, brengt haar op een reis die haar terugvoert naar haar jeugd. Puzzelstukjes die op hun plek vallen, maar ook het leven met taboes en de enorme impact die dit kan hebben op het leven. Gedurende het boek leer je de personages beter kennen en ook begrijpen waarom ze dingen deden. Het geeft stof tot nadenken. 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Alleen is maar alleen

Maxime en Celeste zijn zussen, maar de enige schakel tussen hen is Celestes twaalfjarige zoon Tijn, die regelmatig naar zijn tante vlucht als hij ruzie met zijn moeder heeft. Maxime vangt hem liefdevol op, maar als de incidentele weekendjes overgaan in langere periodes, gaat ze zich steeds meer met de opvoeding bemoeien. Voor de bestwil van Thijs moet ze haar zelfgekozen isolement doorbreken en dat valt niet mee. Ze ontmoet twee mannen die veel voor haar gaan betekenen, maar zal ze haar voorheen zo rustige leven voor één van hen opgeven?
Ondertussen worstelt Celeste met haar gevoelens voor haar vriend Carl. De relatie lijkt dezelfde kant op te gaan als al haar voorgaande relaties. Zodra het serieus wordt, haakt ze meestal af. Wil ze ook deze man kwijt of is hij anders dan de rest?
Geschreven door Geertrude Verweij

Geertrude Verweij (1971) woont met haar man op Curaçao. Ze heeft drie volwassen dochters die in Nederland wonen. Naast de zorg voor huishouden en gezin heeft ze jarenlang parttime als boekhouder gewerkt en daarna freelance als verslaggeefster voor een huis-aan-huisblad. Op dit moment werkt (schrijft) ze thuis, doet het huishouden en verzorgt boekhouding en belastingaangiften voor het IT-bedrijf van haar man en andere bedrijven. Daarnaast redigeert ze boeken en schrijft ze persberichten / nieuwsbrieven.
 

 
 

Ingesproken door Ineke Luesink
 
‘Alleen is maar alleen’ is het verhaal over de relatie tussen twee zussen. Ik werd tijdens het inspreken meegenomen in de karakters van Celeste en Maxime, hun geschiedenis, hun gedachten en de zorg om tienerzoon/neefje Tijn. Het geheim rondom de biologische vader van Tijn, bleef tot het einde toe in spanning houden met een verassende ontknoping. 


 

Vragen aan Geertrude:

1. Je woont op Curaçao, komt dat ook voor in je boeken?

Nog niet. Ik ben er ook niet bewust mee bezig, want ik wil voorkomen dat ik het mezelf ga opleggen omdat ik hier nu eenmaal woon. Maar als ik een verhaal verzin dat voelt alsof het zich hier moet afspelen, zal ik het ook niet nalaten.
Ik denk wel dat het lastiger is dan een verhaal dat zich in Nederland afspeelt. Ten eerste omdat ik de onderstromen in de Curaçaose samenleving nog niet goed begrijp (we wonen hier nog niet zo lang). Bovendien zou ik, als ik zou schrijven over Nederlanders op toeristische plekken, vrij specifiek en nauwkeurig moeten zijn in mijn beschrijvingen, want er zijn veel mensen die Curaçao goed kennen. Dat is niet hoe ik normaal gesproken werk; in de meeste van mijn boeken ben ik vrij vaag over waar het zich precies afspeelt.

2. Waar komtje inspiratie vandaan?

Uit het gewone leven. Het uitgangspunt van veel van mijn verhalen is een bepaalde emotie of een gedachte die ik bij mezelf of bij een ander waargenomen heb. Bij 'Alleen is maar alleen' was dat de vraag of het nu echt zo belangrijk is om een man/levenspartner te hebben.
 
3. Je bent tevens redacteur. Welke fouten maakt elke beginnende schrijver?

Elke schrijver heeft zijn eigen unieke talenten, maar ook zijn eigen fouten. Ik denk dat een beginnende schrijver er goed aan doet erachter te komen waar zijn of haar blinde vlek zit en daar dubbel zo goed op te letten. Dat zijn vaak woorden of uitdrukkingen die streek- of leeftijdsgebonden zijn. Zelf moet ik bijvoorbeeld – na bijna dertig jaar dicht bij Rotterdam wonen – erg letten op het overvloedig gebruik van het woord “dan” in vragen.
Is dat erg dan? :-)
Niet echt, maar het leest niet altijd even prettig voor mensen die niet uit die streek komen of van een andere generatie zijn. Ik probeer bij het corrigeren van boeken altijd een balans te vinden tussen het behouden van iemands unieke stijl en het toepassen van correct taalgebruik.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
Rozenlaan 10
 
Annemarie is de eigenaresse van de prachtige villa aan de Rozenlaan nummer 10. Nadat zij weduwe werd heeft ze de villa laten verbouwen en er appartementen van laten maken. Die verhuurt zij aan Roza (verloskundige), aan Abby (boekhandelaar) en aan Berdine die het pand gaat verlaten vanwege haar huwelijk. Haar verdieping wordt doorverhuurd aan Klaas, een rustige man, die als een zelf verklaarde ICT-er vaak van huis uit werkt.
Annemarie heeft een relatie met Ron. Haar zoon is het er niet mee eens. Hij vindt hem een profiteur en probeert zijn moeder daarvan te doordringen. Ook Roza en Abby hebben hun vraagtekens bij Ron.  Annemarie is er doof en blind voor. Gaat ze haar ondergang tegemoet?
Geschreven door Angelique van Dongen
 
Ik ben geboren in 1970, ben getrouwd en heb drie kinderen en werk parttime als verpleegkundige in de psychiatrie. In het najaar van 2009 is mijn debuutroman verschenen (Leugens & Liefdes), iets wat erg spannend was. Na mijn debuut kon ik niet meer stoppen met schrijven en inmiddels zijn 17 boeken verschenen. Mijn romans hebben veelal eigentijdse onderwerpen, die herkenbaar zijn voor mensen, veel liefde en drama en feelgood. Kortom van alles wat mensen in hun levens kan overkomen. Het is mijn bedoeling dat de lezers even kunnen ontsnappen aan de echte wereld en zich ontspannen kunnen terugtrekken uit hun dagelijkse beslommeringen. 
 
Ingesproken door Heidy Tesink
 
Rozenlaan 10 neemt je mee in de levens van verschillende personen wat uiteindelijk samenkomt in een mooi verhaal. Het is een romantisch, maar ook een spannend verhaal en het was voor mij een boek dat ik zo aan één stuk door had kunnen inspreken. 
Mooi geschreven en dus ook makkelijk om je in te leven in de verschillende personages. Elk hoofdstuk bevat een stukje van het leven van één van de personages.
Een heerlijke feelgood roman met een spannend randje. Ik kan het iedereen aanraden!=> FRAGMENT <=
  
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Sonata
 
.Op een winteravond wordt er in het Amsterdamse Bos een lichaam begraven met de bedoeling dat het nooit gevonden wordt. Wanneer Julia dertien jaar later Justin ontmoet weet ze niet hoe haar leven op het punt staat te veranderen. Ze voelt zich tot hem aangetrokken, maar dan blijkt dat de succesvolle zakenman een donker verleden met zich meedraagt. Een verleden dat sinds haar jeugd nauw met hem verweven blijkt te zijn.
Geschreven door Natascha Hoiting
 
Natascha Hoiting (1973) is geboren en getogen in Emmeloord, waar ze directeur is van een bedrijfsadviesbureau. In haar tienerjaren startte ze met het schrijven van verhalen en gedichten, maar stopte hiermee toen ze meer dan twintig jaar geleden haar eigen bedrijf begon. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en pakte ze in 2013 het schrijven weer op. 
Voor Sonata is ze in de bijna onzichtbare wereld van de Italiaanse maffia in Nederland gedoken. Haar kennis van een van de grootste maffia organisaties ter wereld, de 'Ndrangheta', en voorliefde voor spannende romans, heeft geresulteerd in een liefdesverhaal dat zich afspeelt in het fictieve, Amsterdamse hart van deze criminele organisatie.
 
Ingesproken door Peter van Eerdenburg

Sonata is een liefdesroman met twee vertellers. De hoofdpersonen vertellen het verhaal vanuit hun eigen standpunt. Dit maakt het boek verrassend en tot een pageturner. Je MOET weten hoe het verhaal verder gaat. Het heeft zeer spannende-  en ook behoorlijk ontroerende momenten. Wat mij betreft een veelbelovende schrijfster waar we nog meer van gaan horen. Ik ben zeer benieuwd naar het volgende boek van Natascha Hoiting!
 
Vragen aan Natascha:
 
1. Natascha: Je hebt veldonderzoek gedaan voor je boek. Hoe heb je dat overleefd?

Het is zeker een spannend onderwerp; de Italiaanse maffia, en ontzettend leuk om te onderzoeken. Naast het lezen van veel naslagwerken en het kijken van documentaires, heb ik een aantal Italiaanse restaurants bezocht waar in het verleden maffia onderhandelingen hebben plaatsgevonden en waar wel eens een afrekening is geweest, maar veel spannends heb ik daar gelukkig niet beleefd. Uiteraard heb ik er, voordat het boek uitgebracht werd, wel over nagedacht of ik problemen zou kunnen krijgen door over dit onderwerp te schrijven, maar in basis is Sonata een spannende liefdesroman die uit mijn eigen fantasie is ontsproten. De specifieke maffiafeiten die erin voorkomen zijn al eerder door anderen bekend gemaakt en onthullen geen nieuwe geheimen.

2. Het is een spannende liefdesroman geworden over een onmogelijke liefde in de duistere wereld van de Italiaanse maffia in Amsterdam, maar hoe zit het nu met die piano?

De reden dat ik heb gekozen voor een piano als afbeelding op de voorkant van Sonata is omdat de piano als het ware als rode draad door het verhaal loopt. Justin speelt al van kinds af aan en probeert door middel van de muziek een groot deel van de herinneringen aan zijn nare jeugd te verwerken. Daarnaast is er tussen Justin en Julia een connectie, die te maken heeft met het bespelen van de piano. Hier zal ik niet te veel over uitweiden, daar mag de luisteraar zelf achter komen!

3. Vanwege het succes van je debuut is het vervolg ‘Scarlatto’ versneld verschenen.
Ga je op deze voet verder?

Ik ben nu met iets compleet anders bezig. Momenteel werk ik aan een spannende historische roman die zich afspeelt in de zeventiende eeuw. De naam is “De Gulden Duvel en de Brief”. Net als in Sonata en Scarlatto speelt dit boek zich voor het grootste gedeelte af in Amsterdam, alleen valt het dit keer niet onder het feelgood genre, maar is het meer een crime roman. Iets wat voor mij best een leuke uitdaging in het schrijven is. Ook deze keer doe ik veel research, maar meer op geschiedkundig gebied. Het boek gaat over een handelaar in schilderijen die zonder dat hij het wil, betrokken raakt bij de tweede oorlog tussen Engeland en de Republiek in 1667.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Donkere ogen
 
Eline (38) wordt overvallen in haar woning op het moment dat haar twee kinderen bij hun vader zijn. Dit leidt ertoe dat ze bang wordt en niet meer alleen op straat durft, maar voor de kinderen moet ze verder. Langzaam gaat het beter. Als ze een man leert kennen voor wie ze gevoelens krijgt, geniet ze weer iets van het leven. Totdat hij opeens verdwijnt. Dan blijkt er veel meer te spelen dan Eline kon vermoeden.
Geschreven door Jose Vriens
 
Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.

De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.

Jose schreef kinderboeken, feelgoodromans en thrillers
Ingesproken door Ineke Luesink

Donkere ogen begint gelijk spannend! Wat is er aan de hand en waarom. De angst en onzekerheid die het Eline oplevert maakt dat je wilt doorluisteren. Even wordt je gerustgesteld en hoop je dat het goed komt. Maar niets is minder waar, de spanning wordt opgevoerd en tot het einde toe blijf je je afvragen hoe het af zal lopen. 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Storm in een glas wijn
 
Storm in een glas wijn is het verhaal van twee dertigers: Tanja en Ronald Dijkema. Hun leven komt na een onverwachte erfenis totaal op zijn kop te staan. Ronald, die worstelt met problemen uit zijn verleden, besluit zijn baan grotendeels op te geven. Hij kiest ervoor om huisman te worden.
Al spoedig blijkt dat deze ommezwaai niet de rust en vrede brengt, waar hij zo naar verlangt en hij wordt ziek. De weg naar herstel is lang en het huwelijk van Tanja en Ronald belandt daardoor in zwaar weer. Praten met en luisteren naar elkaar lukt niet meer en het stel stevent af op een enorme huwelijkscrisis. Lukt het Tanja en Ronald hun huwelijk te redden?
 
 
Geschreven door de blinde schrijfster Petra Heckman
Ingesproken door Oliva Uhlenbeck
 
Storm in een glas wijn van Petra Heckman is een heel herkenbaar verhaal, zeker voor mensen die lang in een relatie zitten. Je kunt je zo ontzettend goed verplaatsen in het gevoel van Tanja. Je voelt haar onbegrip en het onvermogen om te kunnen levelen met de man van wie ze zo houdt. Haar uitvlucht bij Mike is te begrijpen, ondanks dat het zo verkeerd is.
=> FRAGMENT <=
       
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Als er geen vvertrouwen is
 
Als haar oom en tante haar uitnodigen om een poosje in hun zomerhuisje aan de kust te komen logeren, neemt Anouk dat aanbod met beide handen aan. Ze beschouwt het als een goede gelegenheid om op adem te komen, omdat het zo moeilijk blijkt haar gestrande huwelijk en haar verbitterde relatie met haar zusje te verwerken en haar vertrouwen terug te krijgen. Vol goede moed vertrekt ze dan ook naar het dorp aan de kust waar ze hoopt de rust te vinden om een beslissing te nemen over haar toekomst. Van haar plannen komt echter weinig terecht als ze geconfronteerd wordt met wat op een herhaling van de geschiedenis begint te lijken. En niet alleen dat: het is tevens het begin van een zenuwslopend kat-en-muis-spel, waarbij ze alle zeilen moet bijzetten om uit handen van een onbekende belager te blijven.
.
 
Geschreven door Carla Vermaat

Carla Vermaat is een Nederlandse schrijver van thrillers en romans. Ze schrijft ook feelgood liefdesromans. Haar eerste boek verscheen in 1976. Ze schrijft ook onder pseudoniemen. In de Engelstalige thrillerserie ‘Tregunna’ schreef ze vier delen.
 

 
Ingesproken door Ineke Luesink
 
Ik werd meegenomen in het leven van Anouk, die haar vertrouwen in de mensheid heeft verloren. Het luisterboek is tot aan het einde toe spannend en de vraag is of ze het vertrouwen zal terugvinden.


 
Vragen aan Carla:

1. Carla: Je bedient je van pseudoniemen. Heb je daar bewust voor gekozen en waarom?

Ik koos destijds bewust voor het pseudoniem Mary Morgan voor drie boeken die anders van toon waren en zich volledig in Engeland afspeelden.

2. Het maakt het dan lastiger om promotie te maken. Hoe doe je dat?

Dat is inderdaad lastig, omdat het destijds niet mijn bedoeling was om Carla Vermaat zo duidelijk aan Mary Morgan te linken. Ik doe echter (te) weinig aan promotie. Ik besteed mijn tijd liever aan schrijven.
 
3. Welke sfeer had je in je hoofd bij het schrijven van ‘Als er geen vertrouwen is’?

Moeilijke vraag. Ten eerste omdat het weer een paar jaartjes geleden is dat ik het schreef. Ik heb ook nooit een bepaalde sfeer in mijn hoofd. Ik wil een bepaald verhaal vertellen en de sfeer en de entourage komen dan min of meer vanzelf. Ik schrijf niet planmatig, heb een vaag idee en waar het naartoe leidt ontwikkelt zich gaandeweg. Het is net zoals bij mijn schilderijen. Ik begin aan een lucht om een sfeer en gevoel te creeren. Zodra ik dat heb, en er tevreden mee ben, schilder ik verder. Voor een boek of verhaal geldt hetzelfde: Zodra het begin goed is, komt de rest vanzelf.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-9-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Verdwaald

Kunstenares Fleur Doornslag woont al heel wat jaren bij haar grootmoeder op de boerderij. Als er plannen zijn om naast hun boerderij een groot hotel te bouwen, protesteren zij heftig, helaas met weinig effect. Dan duiken er twee mannen op in het leven van Fleur. Galeriehouder Justin Mars wil dat Fleur bij hem exposeert, maar hij is tevens de eigenaar van een grote vastgoedfirma. Is zijn motief wel helemaal zuiver? Robin Verdonk werkt in het gehate hotel. Hij blijkt echter bijzonder aardig te zijn. Als oma onverwacht komt te overlijden ontdekt ze het ware karakter van de beide mannen.

 
.
 
Geschreven door Jose Vriens

Jose Vriens (1963) Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig op het schrijven te richten.

 
Ingesproken door Gwenny Vos
 
Een liefdevol verhaal over een jonge kunstenares die een warme band met haar dementerende grootmoeder heeft. De schrijfster schrijft in een makkelijke losse stijl. Door de snelle en humoristische dialogen leest het boek makkelijk weg. Zij beschrijft de verdrietige en onzekere levensfases met het grootste gemak. Na wat omwegen komt het verhaal aan bij een heerlijk feelgood moment aan het eind van het boek.


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-9-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
M/V

Na de breuk met haar ex Frank begint Paulien aan een nieuw leven, inclusief een baan in het ziekenhuis. Daar ontmoet ze Herman, waar ze als een blok voor valt. Hun relatie begint echter moeizaam omdat Herman ergens mee worstelt waar hij niet over kan praten. Lichamelijk gezien is hij namelijk een man, maar inwendig een vrouw. Hij is geboren in een verkeerd lichaam. Als dat hoge woord er eenmaal uit is, houdt Paulien al zoveel van hem dat dit voor haar geen reden is om hun relatie te beëindigen. Ze denkt dat het niets uitmaakt en dat haar gevoelens voor Herman niet zullen veranderen als hij vrouwenkleding draagt. Ze doet haar best hem bij te staan bij zijn transformatie. Pas daarna dringen de consequenties tot haar door.  Als Herman een vrouw is, waar staat zij dan? Maakt dit haar lesbisch? De antwoorden op deze vragen blijken niet zo simpel te zijn.


Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer is 55 jaar, sinds 36 jaar getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen 25 jaar geleden, vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften. Haar grootste hobby is nog steeds schrijven, daarnaast lees ze graag en veel, kan ze avonden lang tv kijken en gaat ze er tijdens mooie weekenden, samen met John, op uit met hun boot.

 
Ingesproken door Tanja Reinders

Logisch dat dit boek genomineerd is voor de Valentijn publieksprijs! Een echte roman met een serieuze inhoud. Goed geschreven en daardoor heerlijk om voor te lezen. Door de verhaallijn en de vlotte dialogen wil je blijven luisteren. Een aanrader!
 


=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Olga
 
1. Olga: Je hebt een boek geschreven over een welhaast onmogelijk liefde. Hoe ben je op dit verhaal gekomen?

Dat is altijd moeilijk te zeggen. Transseksualiteit is regelmatig in het nieuws, dus je hoort erover en denkt erover na. Dan rijpt een idee als vanzelf in je hoofd en als dat er eenmaal zit ga je concreet nadenken over hoe je het vorm gaat geven. Tijdens dat proces vroeg ik me af wat het voor een partner betekent en zo is dit verhaal ontstaan. Ik heb me proberen in te leven in Paulien, hoe zij zich hier onder moest voelen.
 
2. Als 12-jarige stuurde je al je eerste manuscript naar een uitgever. Je wist dus al vroeg wat je wilde worden. Wie was je grote voorbeeld?

Auteurs als Leni Saris, Karin Peters en Nel van der Zee. Als tiener verslond ik hun boeken. Ik heb ze nog steeds allemaal.
 
3. Kun je leven van je boeken?

Van alleen de royalty’s zeker niet, maar de bibliotheekvergoeding vult dat lekker aan. Bovendien schrijf ik ook korte verhalen voor tijdschriften. Het is zeker geen vetpot, maar ik mag niet klagen. Tenslotte is schrijven altijd al mijn hobby geweest en geld verdienen met je hobby is een luxe.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 7-7-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Drijzand
 
Mirte leert na een verbroken relatie een man kennen. Hans lijkt de ideale partner te zijn. Ze gaan samenwonen, maar twee maanden later is hij opeens van de aardbodem verdwenen, met onder andere haar geld. Heeft ze zich dan zo in hem vergist?
Ze wordt ontslagen bij het bedrijf waar ze werkt omdat Hans ook hen bestolen heeft. Hun relatie was kennelijk op drijfzand gebaseerd. Het lukt Mirte een nieuwe baan te vinden waarin ze zich prettig voelt. Als ze na een poos denkt haar leven weer wat op de rails heeft verschijnt er opnieuw een man in haar leven, maar ook Hans duikt op. Hij wil haar terug …


Geschreven door Jose Vriens

Jose Vriens (1963) Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig op het schrijven te richten. 
Ingesproken door Lia Schipper

Ik vond Drijfzand een heerlijk boek om te lezen en in te spreken. Ik neem je dan ook graag met mijn stem mee naar de roerige periode in het leven van Mirte, zodat je dit van dichtbij kunt beleven. Word deelgenoot van haar momenten van geluk, verbijstering, onzekerheid, twijfels, vastberadenheid, spanning, vriendschap en liefde!
 

=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Jose
 
1. Jose: Je bent heel actief als schrijver maar ook een gedreven initiatiefneemster in de boekenbranche.
Valt dit goed te combineren?


Dat is een prima combinatie. Het mes snijdt aan twee kanten op deze manier.
 
2. Zo heb je in 2014 met Gerda van Wageningen en Greetje van den Berg het Valentijngenootschap opgericht.
Wat is dat voor een genootschap?


Het Valentijngenootschap bestaat uit een groep enthousiaste auteurs die het Nederlandstalige romantische boek beter onder de aandacht van de lezers wil brengen. We worden goed gelezen in de bibliotheken, maar daarbuiten kent vreemd genoeg haast niemand ons.
 
3. Drijfzand is je tweede luisterboek. Het eerste schaap is dus al over de dam.
Voelt dat ook zo aan voor de rest van je oeuvre?


Leuk dat de luisterboeken nu beginnen te komen. Het moest er een keer van komen nu vrijwel alle boeken al als ebook zijn verschenen.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 26-6-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
 
De vloek van de Hongaarse familie Moor
Geschreven door Ibolya Moor


De vader van de zesjarige Ibolya verdwijnt spoorloos. Na 25 jaar duikt hij weer in haar leven op. Hij vertelt dat er een vloek op de familie rust: een ongelukkig leven met een vroegtijdige dood. Omdat hij de vloek niet heeft kunnen oplossen, vraagt hij aan Ibolya dit op zich te nemen. De nuchtere Ibolya heeft een hekel aan mysteries. Ze gelooft helemaal niet in het bovennatuurlijke en twijfelt of de vloek überhaupt bestaat. Maar als er akelige dingen gebeuren, kan ze niet anders dan zich in de spirituele wereld verdiepen, op zoek naar een oplossing. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal..


Ingesproken door Lilian Swartjes
 
Ibolya schreef een prachtig debuut.
Een spannend boek over een persoonlijke zoektocht met verrassende wendingen.
Door afwisseling in verhalende, reflecterende en informatieve schrijfstijl is dit een heel bijzonder geheel waarbij je tot het einde toe geboeid blijft. Feit en fictie lopen vlekkeloos in elkaar over en de vlotte stijl luistert lekker weg. Het schetst tussen de bedrijven door ook een goed tijdsbeeld van de koude oorlog en het leven in de Balkan. Ibolya neemt je mee in haar beleving en ervaring en haar onderzoek is tot in de puntjes uitgewerkt. Een luisterboek dat aanzet tot denken en nooit belerend wordt. Het nodigt je uit om je eigen conclusie te trekken.
 
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

      
        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Het Laatste Testament, deel 1
 
Na het Oude en het Nieuwe Testament nu Het Laatste Testament, waarin de langverwachte Messias zich aandient, nadat hij contact maakt met buitenaards leven.

Onze wereldgeschiedenis is op heel andere grondvesten gebaseerd dan altijd werd verondersteld en de Messias gaat voortvarend te werk, maar ondervindt veel tegenstand omdat orthodoxen in hem de antichrist zien. Desondanks vestigt hij de niet-religieuze leer van het Osisme en vrijwel de hele wereldbevolking staat achter hem. Zijn oplossingen voor de wereldproblematiek brengen een ommekeer teweeg met vergaande positieve gevolgen. Dan raakt zijn vrouw zwanger en hun zoon is de laatste profeet, die het stokje van zijn vader overneemt. Niet alleen op aarde, maar ook elders.

De omwenteling gaat niet zonder slag of stoot, maar de ongelijkheid, het onrecht, de ziekten, de honger en het geweld maken plaats voor een wereld die ervan wordt verlost. Het is niet langer ik voor mezelf, maar wij voor ons allen op onze planeet.

Geschreven door Han Peeters
 
Han Peeters (1959) is schrijver, redacteur (cluster)uitgever en luisterboekuitgever.
Hij begon pas op late leeftijd (50) boeken te schrijven en kon er niet mee stoppen.
Inmiddels 14 boeken, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Zijn belangrijkste werk is Het Laatste Testament.
Naast schrijver is hij de (cluster)uitgever van zo'n 500 boeken, e-boeken en luisterboeken van andere schrijvers.

Ingesproken door Rudolf Bijleveld
 
Bij dikke boeken hoop je dat je er doorheen zal komen, maar dit boek van Han Peeters leest erg gemakkelijk. Niet in de laatste plaats omdat het is opgebouwd uit korte hoofdstukken en lekker te lezen teksten. Als je je laat meevoeren in deze fantasievolle roman, met veel raakvlakken met de werkelijkheid, dan 'pakt' het boek je. Ik ben ervan overtuigd dat bijna iedereen onder deze categorie luisteraars valt en dat is een compliment voor de schrijver.
Erg goed is ook dat op de website www.hanpeeters.nl alle illustraties terug te vinden zijn die in het gedrukte boek ook staan. Dit maakt het luisterboek nog levendiger.
Heel veel luisterplezier!
 
 => FRAGMENT <=
Vragen van Rudolf Bijleveld aan Han Peeters:
 
Vraag 1. In hoeverre is dit boek autobiografisch?
De karaktertrekken en de familieomstandigheden van de hoofdpersoon, Emile van Straten, vertonen gelijkenis met die van mezelf. Dat had ik nodig om het verhaal zo persoonlijk mogelijk te brengen en het personage groeide uit tot mijn alter ego. Ik hoop niet dat het autobiografisch blijkt te zijn, want het toekomstige levenspad van Emile van Straten lijkt mij uitermate vermoeiend.
 
Vraag 2. Hoe lang heb je erover gedaan dit meesterwerk te schrijven?
In totaal 10 jaar en het boek heeft al een hele reis afgelegd. Het begon in 2010 onder de titel ‘De reis van de Davey Jones’. Ik wist niet waar het boek heen ging en ik schreef over een wereldreis die Emile van Straten en zijn vriendin Jenny maakten op hun zeiljacht. Als voormailge zeezeiler weet ik daar veel van.
Ik woonde destijds in een piepkleine flat op de zevende verdieping en in de zomer van 2010 brak een zeer heftig onweer los. De lucht verkleurde van donkergroen naar pikzwart en de bliksem sloeg links er rechts in naast het gebouw. Het flatgebouw zelf werd ook geraakt en tijdens die klap tekende mijn hand de Magische Ruit. Ik had er geen controle over en was verbaasd over de tekening die ik maakte. Maar had ik hem wel zelf gemaakt? Het was een bijzondere ervaring en Emile van Straten ging vervolgens in mijn boek op zoek naar de betekenis ervan en deed bijzondere ontdekkingen. De titel veranderde in Apollyon de Antichrist en in 63 dagen had ik het af.
Ik was er voor mezelf van overtuigd dat het een meesterwerk was - iets waar wel meer schrijvers last van hebben - maar het grote succes bleef uit. In 2012 herschreef ik het op basis van voortschrijdend inzicht en schrapte en herschreef h.e.e.a. zonder de essentie van het verhaal te veranderen. Ik gaf het uit onder de titel De Nieuwe WereldOrde.
Weer kreeg het boek niet de aandacht die het verdiende en in 2014 herschreef ik het nogmaals in De Laatste Profeet waarin ik een omvangrijke verhaallijn van een half boek toevoegde. In 2016 verscheen het vervolg en in december 2019 het derde deel. Het Laatste testament is de bundeling van deze drie laatste boeken.
 
Vraag 3. Zie jij het Osisme, zoals je dat in het boek beschrijft, als ideaal?
Ja, want het loopt anders verkeerd met ons af. De problemen waar we hier op aarde mee te maken hebben komen voort uit geld en macht. De ongelijkheid die in stand wordt gehouden moet worden aangepakt, want anders verandert er niets. Het Osisme staat voor onvoorwaardelijke gelijkheid, de macht over het geld in de handen van het volk en een zelfreinigende democratie zonder politieke leiders. Pas dan ontstaat de kans dat we het overleven en een goede wereld aan de komende generaties kunnen doorgeven. Sommige lezers drukken het Osisme in de hoek van het communisme, maar dat is onterecht. Het gaat om een utopische visie. Zonder dat is het einde verhaal.
 
Vraag 4.Feit of fictie: liggen vaak dicht bij elkaar. Zeker in dit boek.
Waar haal jij je inspiratie vandaan om er zo behendig mee om te gaan?
Ik heb in mijn leven veel meegemaakt en dat helpt me enorm bij het schrijven. Daarnaast bedien ik me van de socratische methode. Dat wil zeggen dat ik bij een stelling of omstandigheid uitga van het tegenovergestelde, waardoor de waarheid nuance krijgt. Het scherpt mij in mijn creativiteit.
 
Vraag 5. Komt er een deel 2 en kun je dan al een tipje van de sluier oplichten hoe het verder gaat?
Deel 2 van Het Laatste Testament zal wederom een trilogie zijn en het eerste deel daarvan (deel 4 van De Laatste Profeet) zit al in mijn hoofd. Het verhaal gaat verder op aarde vanaf het moment dat de Giganten zijn vertrokken. In de eerst drie delen heb ik het verleden, het heden en de toekomst neergezet en alle strijd die daarin is gevoerd. In deel 4 beschrijf ik hoe het Osisme voor de wereldbevolking uitpakte en hoe de aarde van de ondergang is gered, maar zoals altijd komt het kwaad weer om de hoek kijken...

Compilatie leeservaringen Hebban-leesclub Het Laatste Testament; Aangenaam verrast, alternerend, bijzondere mix van genres, boeiend, deus ex machina, diep gelaagd, een boek met een visie, een erg bijzonder verhaal, een niet mis te verstane boodschap, een realistisch toekomstbeeld, een serieuze klepper, een spannende apotheose, een zeer geslaagd boek, enorm vlot, erg boeiend, futuristisch, geen belerend boek, heerlijk om te lezen, het houdt je geboeid, het verhaal pakt je, het zet je aan het denken, interessante wetenswaardigheden, intrigerend, je aandacht verslapt niet, je vliegt zo door het boek heen, knap gevonden van de auteur, leerzaam, leest heel vlot, lichtelijk verbouwereerd, logica waar nooit iemand eerder is opgekomen, meegezogen in het avontuur, meer dan verdienstelijk, met ongelofelijke energie, met weinig woorden een totaal gevoel overbrengen, met zeer verrassende ontdekkingen, monumentaal, mooie combi, mooie erotiek, niet alledaags, niet in een genre te vatten, niet lezen was geen optie, nooit te lange hoofdstukken, pakt erg goed uit, prettige schrijfstijl, prikkelt tot de verbeelding, realistisch en toegankelijk, soms staccato, spannend, speciaal sfeertje, spreekt tot de verbeelding, subliem, uniek, utopisch, vanuit verschillende perspectieven, veel research gedaan, van de ene in de andere verbazing, verrassende wendingen, verslonden, vlagen humor, vol vaart, wow, zeer origineel en verrassend.

Vergelijkingen werden getrokken met Dan Brown, Erich von Däniken en Tom Phillips

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De laatste profeet op Gliese
 
Deel 3 in de serie De Laatste Profeet.

OrlandO keert met Elise terug naar de aarde. Ze laten 1.700 mensen op de planeet Gliese achter om de exoplaneet op een hoger niveau van beschaving te brengen. Wat de gemoederen bezighoudt is dat er op Gliese piramiden (zoals in Egypte) in aanbouw zijn, maar de bouwers zijn vertrokken en het is ongewis of zij zullen terugkeren. Dan wordt er een ondergronds rijk aangetroffen, eveneens in aanbouw. De Glienezen staan voor grote raadsels. Ondertussen proberen Marjolein en Niels de planeet in goede banen te leiden, de voedselproductie op orde te brengen en de rust te bewaren. 
 

 
Geschreven door Han Peeters
 
Han Peeters (1959) is op 17 november 2009 gestart met zijn schrijverscarrière. Het was op de dag dat hij een afscheidsbrief probeerde te schrijven, voordat hij uit het leven stapte. Aan die brief kwam hij niet uit en in 18 dagen schreef hij zijn eerste boek ‘Afscheidsboek’. Sindsdien kan hij niet meer stoppen en heeft hij inmiddels 14 titels op zijn naam staan, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Hij is nu tevens redacteur, uitgever en cluster- luisterboekuitgever.    

 
Ingesproken door Edwin Westerhoff
Vragen aan Han, gesteld door de stemacteur Edwin Westerhoff:
 
1. HAN:  Het boek 'De laatste profeet op Gliese' is duidelijk geïnspireerd op de Griekse mythologie en de boeken van Homerus, hoe is het idee ontstaan om daar science fiction van te maken?

De oorsprong daarvan ligt in deel 1 van de serie, waarin zo’n 13.000 jaar geleden Zeus vanuit de ruimte met zijn godengevolg op Atlantis landde. Na eeuwen implodeerde het eiland en de goden wisten er nog maar net op tijd aan te ontsnappen. Ze voerden met hun houten schepen de Middellandse Zee op en Zeus vestigde zich in het gebied wat we later Griekenland noemden. De oorsprong van de serie De Laatste Profeet is gebaseerd op de paleocontacttheorie van Erich von Däniken. De goden waren inderdaad astronauten en die lijn trok ik door.  
 
2. Je verwijst in het boek ook naar de illuminati en de vrijmetselarij, iets wat Dan Brown ook deed. Waar denk je dat die fascinatie voor dit soort organisaties vandaan komt?

De uber-elite vormt een dankbaar onderwerp voor schrijvers en het stelde mij in staat goed versus kwaad scherp te definiëren. Een spannend verhaal heeft ook sterke tegenstellingen nodig. In deel 1 staat de langverwachte Messias op. Hij wordt verketterd door de religieus orthodoxen, die in hem de antichrist zien. De Messias (Emile van Straten in deel 1) wordt ernstig bedreigd, ook door de illuminati met hun strategie van verdeel-en-heers. Emile is daar wars van en stelt een wereldwijde zelfreinigende democratie als een platte organisatie in.   
 
3. 'De laatste profeet op Gliese' bevat veel -al dan niet subtiele- verwijzingen naar andere science fiction boeken. Wat zijn volgens jou de beste en waarom?

Het boek ‘Duin’ van Frank Herbert staat voor mij bovenaan en als eerbetoon aan hem kropen op Gliese reuzenmieren uit het zand. Ik heb er plezier in om zulke verwijzingen in te voegen. Dat is o.a. wat mijn boeken levendig maakt en regelmatig een glimlach bij de lezer of de luisteraar teweeg brengt. 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De Zwarte Duivel
 
 
Winnaar van de Diamanten Kogel 2014. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller.

In 1913 raken de houtskoolbranders Gerrit en Benjamin Jonker en hun jongste zus Geertje ongewild betrokken bij de gebeurtenissen in het Ronde Huis op de hei bij Nunspeet, eigendom van landheer Frank van Vliet, alias De Zwarte Duivel, die buitensporige orgieën regelt voor hoge, adellijke gasten.

Honderd jaar later vinden wandelaars bij de resten van het Ronde Huis het onthoofde lijk van een jonge vrouw. Het moordonderzoek brengt commissaris Ben van Arkel en inspecteur Jan Huisman in de gesloten kringen van de Oekraïense maffia waar de geschiedenis van het Ronde Huis een even onverwacht als gruwelijk vervolg krijgt.