Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Archief
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De steenrode jas
 
Dit grotendeels autobiografisch verhaal neemt de luisteraar mee naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het jongetje Hennie, krijgt te maken met huiselijk geweld, voogdij en uithuisplaatsing in kindertehuizen. Hierdoor komt hij van de regen in de drup. Door de structuur van de toenmalige jeugdzorg en kindertehuizen en het gebrek aan pedagogisch inzicht bij het personeel krijgt hij opnieuw te maken met verbaal en fysiek geweld, intimidatie, mishandeling en willekeur.

 

 

 
Geschreven door Henk van Kalken
 
Henk van Kalken schreef zijn verhaal op een gedetailleerde, beeldende manier, zonder haat of boosheid, maar met een relativerende en soms humoristische blik.

 
Ingesproken door Eltjo Herder
 
.De Steenrode Jas van Henk van Kalken geeft ons op een indringende wijze inzicht in hoe de jeugdzorg er in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitzag. Het boek is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van de schrijver, die als kleine jongen in een kindertehuis in Amersfoort terecht komt en daar wordt blootgesteld aan de soms heel vergaande onderdrukkende en ondermijnende opvattingen van jeugdleiders, van seksueel misbruik tot lichamelijke en psychische mishandeling. Slechts een enkele jeugdleider komt er goed van af. Eerder las ik in de Tolk van Java van Alfred Birney een vergelijkbaar beeld van de jeugdzorg in de jaren vijftig en zowel van Kalken als Birney hebben in hun jeugd te maken gehad met een gewelddadige vader.
De Steenrode Jas geeft niet alleen een beeld van de jeugdzorg in de jaren vijftig, het maakt ook duidelijk welke invloed een traumatische jeugd heeft op een later (volwassen) leven. De opgelopen trauma’s bepalen voor een belangrijk deel hoe men later in het leven staat.
Ondanks de zwarte periode die in De Steenrode Jas wordt beschreven, is het boek licht van toon en zeer onderhoudend geschreven. Ik heb het daardoor met plezier ingesproken.
Vragen aan Henk:
 
1. Henk: Het moet niet makkelijk zijn geweest je verhaal aan het papier toe te vertrouwen.
Heeft het je geholpen het te verwerken?


Door de jaren heen ben ik nogal eens in therapie geweest en tijdens mijn opleiding tot hypnotherapeut en de bijbehorende leertherapie, ben ik werkelijk aan de verwerking van mijn verleden toegekomen. Hetgeen onverlet laat dat in vele situaties (huwelijken, kinderen) in mijn leven dit verleden, de ervaringen en conditioneringen in volle hevigheid terugkwamen. Na een tv-uitzending, t.w. ‘Vinger aan de pols,’ dat over kindermishandeling ging, vroeg de redacteur van Pia Dijkstra mij om mijn verhaal op te schrijven. Zij – de redacteur, Geri Donkervoort, die helaas overleden is -  zou de redactie doen. Naarmate het script groeide werden wij het steeds minder eens over de inhoud. Zij wilde met tijdsprongen door mijn leven gaan en veel aandacht aan mijn affectieve en seksuele bestaan geven. Ik wilde primair kindermishandeling onder de aandacht helpen brengen. Het manuscript is 10 jaar blijven liggen tot ik het weer oppakte. Het merkwaardige was dat veel herinneringen dermate levendig terugkwamen dat ik wel eens met de tranen in mijn ogen zat te typen. Toch vond ik het niet echt moeilijk te schrijven, omdat ik wel gewend was om mijn eigen verleden en gevoelens onder ogen te zien. En mijn motivatie om het in de openbaarheid te brengen was sterk.

2. De langdurige ontkenning in de jeugdzorg over de misstanden, alsof het een complottheorie betrof, moet je hebben gestoken. Wat vond je het meest schokkende?
 
Het meest schokkende vond ik dat bij het uitkomen van het rapport van hoogleraar Micha de Winter over misstanden in de jeugdzorg, driekwart van alle ondervraagden met kindermishandeling en/of misbruik te maken had gehad. Druppelsgewijs waren er door de jaren heen wel misstanden naar buiten toe gekomen, maar door de gesloten fronten van instellingen in de Jeugdzorg was dit marginaal. Het heeft dus jarenlang zich kunnen afspelen zonder dat het breed bekend was.
 
3. Is er volgens jou inmiddels veel veranderd in de jeugdzorg of zijn er nog steeds schrijnende toestanden?
 
Er is veel ten goede veranderd. En dan heb ik het vooral over de deskundigheid, van personeel, protocollen die veiligheid van kinderen moeten waarborgen, al werkte dat niet altijd. Het meest schrijnend is denk ik wel de bezuinigingen in de jeugdzorg, wachtlijsten etc. Van nabij weet ik dat kinderen die een arm om zich heen nodig hadden vaak in (isoleer)cellen zijn opgesloten. Ik vind dit nog steeds kindermishandeling, waar ik de overheid met haar bezuinigingen verantwoordelijk voor hou. Ik hoop dat de overheid iets gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie de Winter.  

4. Wat vond je van het luisterboek?

Eltjo Herder heeft mijn boek op een betrokken manier voorgelezen. Een warme stem, die goed emoties, uitroepen en dergelijke weergeeft. Het luisteren naar mijn eigen boek was ook wel heftig op sommige momenten, met name de scènes die eveneens heftig waren. Ook omdat Eltjo het vermogen heeft zich goed in te leven in de materie die hij voorleest.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Geknakt roosje

Geknakt roosje is het levensverhaal van een meisje op weg naar volwassenheid. De omstandigheden maken dat ze een verre van aangename jeugd heeft. Er is haar maar weinig rust gegund en haar vertrouwen wordt steeds op de proef gesteld. Het overkomt haar, maar het is niet wie zij is. Een boek over kracht, moed en omgaan met het lot.  

Geschreven door Danni Leona

Dit boek van Danni Leona is gebruikt bij het onderzoek van Commissie de Winter- Geweld in Jeugdzorg. Naar aanleiding hiervan lobbyt zij momenteel onder andere tussen het ministerie en het bestuur van Jeugdzorg Nederland. Ook is zij betrokken bij een speciaal projectteam dat door ministers De Jonge en Dekker is ingesteld. Daarnaast reist zij door het land om bij lotgenoten groepen te inventariseren alsmede soelaas te bieden.

Verder is zij muzikante, studeert Chinese bewegingskunst op basis van traditionele geneeskunde en geeft hier ook les in. 
Ingesproken door Jaap Verdenius

‘Geknakt roosje’ is het levensverhaal van een meisje dat, over het pad van verwaarlozing en mishandeling de weg naar boven zoekt en vindt. Danni Leona heeft een indringend en ontroerend zelfportret geschreven, en tegelijk ook een ontluisterend beeld van de jeugdzorg geschetst.
Als vader van twee volwassen kinderen voelde ik me geraakt door haar gevoelige relaas, en tevens aangemoedigd om aan deze onverwoestbare levenskracht een stem te geven.


=> FRAGMENT <=
   
Vragen aan Danni
 
1. Danni: Heeft het schrijven van je boek een therapeutische werking op je gehad?

Tijdens het schrijven heb ik steeds het gevoel gehad dat het een groter doel diende. Therapeutisch in de zin van dat de ballpoint bijkans over het papier vloog en ik amper de stroom van woorden kon bijhouden, iets wat daar al heel lang lag opgeslagen verliet mijn lichaam door het fysieke schrijven, pas later typte ik het uit. Ik heb heel wat nachten snakkend naar adem op de grond gelegen toen ik met mijn volwassen ogen naar dat meisje van toen keek en haar wereld gedetailleerd beschreef. Dit meisje verdient het - net als ieder mens - gehoord en gevoeld te worden, dat is een deel van mijn boodschap. We zijn zoveel meer, dan dat wat ons overkomt.

2. Lukt het je nu om meer vertrouwen te hebben in anderen?

Hierdoor heb ik zeker geen groter vertrouwen in anderen gekregen, maar juist in mijzelf en mijn zelf, als levend wezen met een geboorterecht. Wanneer je midden in zo’n leefstijl zit, ben je daar niet zo mee bezig. Toen dat manuscript daar zo voor me lag dacht ik, ‘best veel eigenlijk’. Er trok een soort van vacuüm over mij heen, een grens. Het gevoel van eigenwaarde groeide en een zaadje kwam tot ontkieming. Tegelijkertijd was het ook zwaar en vooral confronterend. Nu valt er niets meer te romantiseren en de mensen met wie ik dit had willen delen zijn er niet meer. Met dit boek is het nu tastbaar geworden.

3. Je was onlangs te gast bij het programma Nieuwsuur, waarin een belangrijk rapport over de jeugdzorg in Nederland werd behandeld. Vanuit het niets stond je ineens in de schijnwerpers en sprak je met ministers. Wat heeft het met je gedaan?

Het ging plotseling razendsnel, wat maar goed was want daardoor werd mijn ratio uitgeschakeld en maakte ik intuïtief de juiste keuzes. Wat ik tijdens het schrijven gevoeld heb is nu werkelijkheid geworden; ik mag een hoger doel dienen. Er is nu een platform waarbij ik mag meedenken met de ministers en de jeugdzorg. Op persoonlijke titel, als ambassadeur en samen met de organisatie No Kidding krijgen we ook steeds meer voet aan de grond; alles waar de afgelopen jaren hard aan is gewerkt komt nu tot uiting. No Kidding is kenmerkend voor haar preventieve visie en ziet kindermishandeling als een maatschappelijk probleem. Er gaat komende maand een traject van start waar ervaringsdeskundigen aan zorgprofessionals worden gekoppeld met intervisie op kantoor en coaching in het veld. Hier ben ik nauw bij betrokken. De ministers noemen dit al in hun verslag naar aanleiding van ons recente overleg in Den Haag.  
Op persoonlijk vlak is het behoorlijk intens; eenzaam maar niet alleen. Oude wonden en slapeloze nachten versterken mijn opgave. Ik heb nu de mogelijkheid (residentiële) jeugdzorg mee te helpen hervormen en kindermishandeling terug te dringen, ook door met ouders en verzorgers in contact te treden. Een belangrijke taak en prachtige missie! Het gaat al lang niet meer over mij, maar over het belang van het kind dat niet de kans heeft veilig op te groeien.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 21-7-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Op de motor dwars door Amerika
 
Het was een jongensdroom om ooit eens met een motor dwars door Amerika te rijden. Jarenlang bleef het bij Huib Maaskant gisten als een spannend idee, maar dan groeit het door tot concrete plannen voor een tocht van 12.500 km door stoffige woestijnen, donkere bossen en besneeuwde bergen, waarbij soms letterlijk beren op de weg zijn.
Huib Maaskant zegt zijn gezin voor een paar maanden vaarwel en stapt met de motor op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. In zijn eentje doorkruist hij de USA van noord naar zuid, van oceaan naar oceaan. In de meedogenloze cadans van het asfalt ontdekt hij vergeten plaatsen en de schoonheid van de leegte. Hij ontmoet bijzondere mensen en uiteindelijk vooral zichzelf.


Geschreven door Huib Maaskant

Huib Maaskant studeerde regie aan de Nederlandse Film- en Televisie Academie. Hij stichtte een van de eerste creatieve internetbureaus van Nederland en is mede-oprichter van de Stichting SpinAwards, dé creatieve prijs voor innovatieve concepten. Tegenwoordig werkt hij als freelance copy writer en creative director in Amsterdam en de rest van de wereld. Sinds zijn 18e zit Huib bijna dagelijks in het motorzadel. Hij maakte diverse motorreizen door Europa en Amerika. Hij woont met zijn twee dochters in Soest.
 
Ingesproken door Ruud Kuhn

Zodra ik begon met inlezen pakte het boek me. Het is een mooi reisverhaal, geschreven met de nodige humor, en dat maakte het bijzonder leuk.
 


=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Huib
 
1. Huib: Je hebt een jongensdroom verwezenlijkt.
    Waardoor kwam het ineens binnen je bereik?

Het was meer dat ik zelf de knoop doorhakte om het dan toch maar eens te gaan doen. Ik heb niet de loterij gewonnen of iets anders meegemaakt wat me abrupt over de drempel duwde. Ik liep al zo’n tijd met het idee rond dat ik op een dag tegen mezelf zei: “Ga dat nou gewoon eens doen, man. Als je het nu niet doet, wanneer dan wel? Kom op!” Thuis kon het ook. We hadden een oppas aan huis die overdag op de kinderen paste en mijn toenmalige vrouw had een goede baan. Bovendien werkte ik freelance dus ik hoefde geen baas te overtuigen om me een paar maanden vrij te gaven. Dus ja… als je dat bij elkaar optelt en je realiseert dat een droom anders echt alleen een droom blijft, was het tijd om te gaan. Ik wist dat ik enorm spijt zou krijgen als ik het niet zou doen.
 
2. Wat had je absoluut niet verwacht, maar maakte je wel mee?

Totale rampen heb ik niet meegemaakt. Je verdwaalt weleens. Of regent zeiknat. Of verliest bijna een contactlens in Nergenshuizen. Het meest onverwachte vond ik de ontmoetingen. En ik ben best wat rare vogels tegengekomen. Van Steven, de door zijn ex-schoonfamilie geplukte radio DJ, en pijpleidingenbouwer Bear met vriendin Bitch, tot Randy die in zijn achtertuin leefde op een strikt dieet van homebrew en wiet. Zo waren er nog meer. Door zulke mensen word je toch even op een heel ander been gezet.
 
3. Heb je andere nog niet uitgekomen dromen?

Ik heb nog een paar motorreizen die ik graag zou willen maken richting Azië en Afrika. En ik zou nog graag een keer de oceaan over willen zeilen. Ach, er zijn nog zoveel plaatsen die ik niet gezien heb. Dromen genoeg. Alleen. Nog even de tijd vinden om ze uit te laten komen….
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 2-7-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 Catwalks & Cowboys

Catwalks & Cowboys, oftewel de redding van de Haute Couture.

Het verhaal speelt zich af in Londen, Parijs, New York en Goliad, een dorpje in Texas. Hazel Bernard, een copywriter uit Londen, vlucht voor een weekend naar Parijs, nadat ze op bizarre wijze is gedumpt door haar vriend. Daar belandt ze op een barkruk naast Ali, een gevierd en excentrieke modeontwerper. 

Ali, zo blijkt, torst het leed van de hele haute couture wereld op zijn schouders. Onder invloed van de nodige margaritas brainstormen ze er duchtig op los. En passant komt Hazel met een plan dat de redding van de haute couture zal blijken te zijn. Ze keert met een flinke kater terug naar Londen. Einde verhaal, zo lijkt het…

Als Hazel ontdekt dat de door haar zo bewonderde Ali schaamteloos met haar wereldidee aan de haal is gegaan, zit er niets anders op dan het oorlogspad te kiezen om het eigendom van haar idee te claimen. Hazels onorthodoxe aanpak zal haar leven echter veranderen op een manier die niemand kon vermoeden.
 

Geschreven door Machteld van der Gaag

Machteld van der Gaag (1963) is stemactrice en zangeres. Haar eigen leven speel zich af in Parijs, Londen en Amsterdam, waar ze respectievelijk geboren, getogen en werkzaam is. In Goliad zit ze af en toe lekker van een margarita op de porch van het huis van haar nichtje en neef te genieten
 
Ingesproken door Machteld van der Gaag
 
Vragen aan Machteld
 
1. Machteld: Je boek is eerder in 2008 verschenen onder de titel ‘Overstekende margaritas’. Nu krijgt het een herstart met ‘Catwalks & Cowboys’ Heb je er vertrouwen in?

Sinds de eerste verschijning is er een hele nieuwe generatie lezers bijgekomen, dus ik hoop dat zij het oppikken en ervan genieten. Ze zullen wel even moeten wennen aan een wereld zonder wifi, WhatsApp, Snapchat, Skype of vliegschaamte maar wel met fax en hoge telefoonrekeningen!
 
2. Het gebeurt niet vaak dat een schrijver zijn of haar eigen boek zelf inspreekt. Vaak wordt onderschat dat stemacteren een vak is. Hoe heb jij het ervaren?
 
Een boek schrijven is al leuk, maar als je het zelf ook mag inlezen, is het nog leuker! Ik heb ervan genoten om mijn verhaal weer te herbeleven. Ik waande me weer in de snelle wereld van de reclame en de mode, en reisde van Parijs naar New York en van Londen naar Goliad in Texas. 
 
3. Je baalde toen ‘Bridget Jones’s Diary’ verscheen en het een groot succes werd. Waarom?

De stijl van Bridget Jones was precies de stijl die ik in gedachte had tijdens het schrijven. Snel en veel dialoog als een film springend van locatie naar locatie. Het dagbboek werd een enorm succes. Het klinkt nu raar maar die stijl was er nog niet echt, en zeker niet als hij zich heel erg richtte op een bepaalde groep jonge vrouwelijke lezers. Na Bridget Jones werd de Engelse en Amerikaanse markt overspoeld door dit soort boeken, en kreeg ik het niet voor elkaar om het in het Engels uit te laten geven. Wel in het Duits.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 16-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Jacht op een schat

Penny trekt zich tijdelijk terug in een huisje op het platteland van Brabant, onder meer om aan haar boek te werken. Aanvankelijk botst ze met haar eigenzinnige huisbaas Ivo, maar toch beginnen ze samen aan een zoektocht naar een in de Tweede Wereldoorlog verborgen meesterwerk. Hierbij lopen twee misdadigers, een knappe politieagent en een warrige barones hen danig in de weg. Penny’s chaotische vriendin Vivian laveert intussen overal tussendoor en zet daarmee de zaak nog meer op scherp!

Een spannend en romantisch verhaal, geschreven met veel gevoel voor humor.
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Een fulltime schrijfster, dus.

 


Ingesproken door Vera Hilhorst

Jacht op een schat’ was een fijn boek om voor te lezen. Vlot geschreven, met humor en tot het einde was de spanning voelbaar. Een heerlijke feelgood-roman met komische situaties en dialogen.
 
Vragen aan Dani
 
1. Dani: Hoe belangrijk is humor in je boeken en waarom?

Het is eigenlijk onmisbaar, anders wordt het een droog of zwaar verhaal. In het dagelijks leven gebruiken we regelmatig humor als 'smeer' in onze sociale contacten, maar ook om moeilijke omstandigheden draaglijk te maken. Het zou vreemd zijn als dat in een roman niet terugkomt. Bovendien schrijf ik graag boeken waarmee je je kunt ontspannen, daar hoort humor gewoon in.
 
2. Je fysieke boeken worden verschillende uitgevers op de markt gebracht.
Is dat een keuze?
 
De meeste uitgevers hebben plaats voor 1 a 2 romans per jaar en ik breng er graag meer uit. Daarbij schrijf ik in verschillende genres en elke uitgever heeft zijn voorkeur. Het gebeurt ook wel dat een kleine uitgever me vraagt om een boek en meestal heb ik nog wel een manuscript dat nog niet is ondergebracht.
 
3. Het leest/luistert alsof het er zo bij je komt uitrollen. Klopt dat, en hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
 
Gemiddeld twee maanden. Heel soms rolt het er zo uit. Met geld of geluk was het puzzelen vanuit wiens perspectief ik allemaal zou schrijven, en daarom moest ik schuiven en herschrijven. Dat bedenk ik nu van te voren en niet al schrijvend. Het komt ook voor dat ik moet schuiven om het evenwicht in drama, humor en romantiek te bewaren of omdat een personage te lang niet aan het woord komt. Maar bovenop die twee maanden komen nog de redactieronden en dat is ook een tijdrovend proces.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-10-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Het stille kwaad / deel 1 in de serie met Julian Blom

Op de dag nadat Brenda Mansholt haar moeder belt om te vertellen dat ze het heeft getroffen met het gezin waar ze als au pair aan de slag gaat, wordt ze vermoord aangetroffen in het Bloemendaalse bos. Inspecteur Jillian Blom en haar collega’s gaan op onderzoek uit en al snel wordt er een verdachte aangehouden. Jacob Waterman heeft alle schijn tegen. Zijn tegenstrijdige verklaringen en bedenkelijke reputatie lijken voldoende om hem als dader te kenmerken, maar als harde bewijzen uitblijven lijkt de moord op de negentienjarige au pair alsnog een complex mysterie te worden. Jillian ziet zich genoodzaakt zich verder te verdiepen in deze zaak. Haar onderzoek levert verontrustende feiten op. Als ze het vermoeden krijgt dat er een verband bestaat tussen de moord op Brenda en een aantal dodelijke ongevallen uit het verleden, komt de zaak in een stroomversnelling….
 
Geschreven door Gerard Nanne

Gerard Nanne is geboren in Velsen en verhuisde in 1972 met zijn vrouw naar West-Friesland. Na een studie aannemer werkte hij 16 jaar als zelfstandig ondernemer. Vanaf 1998 is hij zich gaan toeleggen op het schrijven van misdaadverhalen, waarvoor hij ook een opleiding volgde bij Script+ in Amsterdam. In 2002 debuteerde hij met ‘Het lied van de Lijster’.

 

 
Ingesproken door Cor Doevendans
 
In deze misdaadthriller met in de hoofdrol rechercheur Jillian Blom worden we meegenomen in het verhaal over de nieuwe au-pair van de familie Waterman, Brenda Mansholt. Wie heeft haar vermoord en waarom. Is de beoogde verdachte inderdaad de dader of is het iemand anders? ‘Het Stille Kwaad’ is een spannend en verrassend boek. Ik heb het met veel plezier ingesproken.=> FRAGMENT <=
Vragen aan Gerard:
 
1. Gerard: ‘Het stille kwaad’ is het eerste deel van de serie met Julian Blom in de hoofdrol. Was het van het begin af aan de bedoeling dat het een serie werd?

Ja, na de serie met inspecteur Frank Benders en rechercheur Paula van Es ( 6 delen) was iktoe aan een nieuwe uitdaging en koos ik er voor een serie op te bouwen met rechercheur Jillian Blom, die later in de serie inspecteur wordt in het werkgebied van Frank Benders, waar ze samen met Paula van Es, en later rechercheur Felix Winner een aantal spannende avonturen beleeft.

 2. Na een lange tijd ondernemer te zijn geweest werd je in 1998 schrijver. Dat is nogal een overstap. Was dat van de ene op de andere dag of zat dit al in je hoofd?

Het was altijd mijn wens een misdaadverhaal te schrijven. Na mijn drukke bestaan als ondernemer kreeg ik daar de tijd en de gelegenheid voor. Natuurlijk is dat een grote overstap, maar wel een waar ik altijd veel plezier aan heb beleefd, en nog steeds beleef.
 
3. Inmiddels zijn er 17 thrillers in het misdaadgenre van je hand verschenen. Ben je nu een fulltime schrijver?

Inmiddels ben ik gepensioneerd en in die zin dus fulltime schrijver. Wat niet wil zeggen dat ik dagelijks achter m’n laptop zit. Mijn schrijven beperkt zich tot een wisselend aantal uren in de week. Volgend jaar verschijnt mijn achttiende thriller. De tijd die daar tussen ligt, gebruik ik om te broeden op een volgend avontuur. Waarvan ik kan verklappen dat de eerste
contouren daarvan al zichtbaar zijn.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-8-2019
DE GOLFMOORDEN

Deze op zichzelf staande detective speelt zich af rondom golfbanen. De negende politiethriller in de reeks ‘Somers en De Winter’.

Bart Swinkels en zijn vrouw Irma oefenen op het golfterrein van Bossenstein in Broechem. Bij de afslag van Bart gaat de bal totaal de verkeerde richting uit en komt terecht onder de bomen naast een haag. Ze vinden het lijk van Ivo Schaessens, een zelfstandige schilder en behanger uit Lier.
Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter gaan in het golfmilieu op zoek naar de dader. Somers, die sinds kort golft, krijgt via zijn golfvrienden informatie om deze zaak mogelijk op te lossen.


Geschreven door Ludo Geluykens

Ludo Geluykens is geboren op 28 april 1953. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en twee kleinzonen. Ludo woont al zijn hele leven in Ranst, België. Ludo startte zijn loopbaan als automonteur, nadien werkte hij als koerier. De laatste 30 jaar van zijn loopbaan werkte hij als veiligheidsmanager en momenteel is hij met pensioen.

Zijn golfhandicap = 27.5
DE GOLFMOORDEN is ingesproken door Cor Doevendans

‘De Golfmoorden’, deel 9 in de reeks Somers en De Winter, van Ludo Geluykens neemt ons mee in zowel het privéleven als de werkomgeving van de bekende politieagenten. Bruno Somers en Paul de Winter werken op het politiekantoor in Lier en in deze politiethriller neemt de schrijver ons mee op en langs de golfbanen in de omgeving van Edegem, Broechem en Ranst in Vlaanderen waar misstanden heersen die niets met golf te maken hebben…

 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Ludo:
 
1. Ludo: Heb je al veel boeken verkocht op de golfbaan?

Het boek is goed verkocht, tevens op de golfbanen. Ik had ook reclame via het tijdschrift ‘Golf Vlaanderen’ en natuurlijk is er de zeer belangrijke mond tot mond reclame.
 
2. En hoe werd op je boek gereageerd?

Vanuit de golfers kreeg ik zeer positieve reacties. Er zijn niet veel thrillers die zich afspelen rond de golfbaan. Het boek gaat nogal van hand tot hand tussen veel golfers
 
3. Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul De Winter hebben al meer zaken voor hun kiezen gekregen. Heb je zelf een achtergrond bij de politie?

Neen, ik was wel lange tijd werkzaam in de safety, met name in de veiligheid op en rond de werkplek. Dat alles in goede samenwerking met mijn collega’s. Ik hielp hen regelmatig bij onderzoeken, vandaar…
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

KING 1
SPELEN MET VUUR

 
De dertigjarige Luci King heeft het goed voor elkaar. Ze heeft gezonde kinderen, is getrouwd met een zeer succesvolle ondernemer en woont in een kast van een huis aan de kust. Daarnaast is ze eigenaresse van een chique hotel. Ze zou gelukkig moeten zijn. Toch is ze eenzaam en moet zien te dealen met haar schatrijke, hautaine schoonfamilie, wat haar niet makkelijk af gaat. Luci heeft een roerig verleden en ze voelt zich nog altijd niet op haar gemak tussen welgestelden. Wanneer haar man besluit zijn jongere broer Joshua in huis te nemen, een ex-gevangene die voorwaardelijk vrij komt, verandert alles. Joshua laat zich niks vertellen en valt niet te negeren. Luci heeft dezelfde karaktertrekken. Ze kunnen maar moeilijk aan elkaar wennen en al snel lopen de gemoederen hoog op. Er ontstaan onderhuidse spanningen.
 Geschreven door Olivia Lewis
(pseudoniem)
Ingesproken door Anna Bossingh
(pseudoniem)

 
Niets is wat het lijkt. Dat wordt langzaam duidelijk als Josh in het huis bij zijn broer Ben en schoonzus Luci trekt. Karakters botsen, stoten elkaar af om vervolgens gevaarlijk snel om te slaan en onweerstaanbaar naar elkaar toe getrokken te worden. De spanning bouwt op tijdens het verhaal en de seksuele aantrekking tussen Josh en Luci overschrijdt een grens die beiden niet kunnen weerstaan.
Een spannend verhaal waarbij je hongert naar de volgende confrontatie tussen de hoofdrolspelers want niets is wat het lijkt en alles kan op de volgende bladzijde weer compleet anders zijn.
Vragen aan Olivia:

1. Olivia: We snappen dat je dit boek onder pseudoniem hebt geschreven. Is het lastig voor je dat je niet in persoon de vele loftuitingen in ontvangst kunt nemen? 

Dat is inderdaad heel erg jammer! Geen boekpresentaties, geen foto’s met lezers, geen aankondigingen op mijn eigen social media, niets! Gelukkig heb ik via de Olivia Lewis Bookpage op Facebook wel heel leuk contact met de fans. Ze kunnen me vragen stellen en met me in gesprek over de boeken. Ook plaats ik regelmatig winacties of andere leuke dingen. Dus het contact is er zeker wel, alleen niet onder mijn eigen naam.
 
2. Goed geschreven erotiek valt nog niet mee. Waar let je op?

Dat is inderdaad erg ingewikkeld en dat nam veel tijd in beslag. Als ik zo’n scene moest schrijven, zat ik eerst een half uur uit het raam te staren omdat ik niet wist hoe ik moest beginnen. Na verloop van tijd wende het wel en lukte het me iets sneller, maar de erotische scenes waren niet mijn grootste hobby … Haha! Dat komt onder andere omdat het zo’n precair dingetje is. De een vindt het al snel teveel, de ander te weinig. De een vindt het te plat, voor de ander kan het niet ordinair genoeg zijn. Wat is de middenweg? Ik ben maar uitgegaan van mezelf. Wat vind ik fijn om te lezen in zo’n soort boek, wat doet het voor me en wat niet? Ik hou zelf absoluut niet van platte bewoordingen, dat vind ik erg storend. Ik heb dus geprobeerd alles zo normaal mogelijk te beschrijven, zonder doekjes eromheen te winden, maar wel zo erotisch mogelijk. Het is eigenlijk gewoon onwijs ingewikkeld!
 
3. Inmiddels zijn er drie delen verschenen en King 1 is het eerste deel als luisterboek Komen er nog meer delen of andere series?

King is opgedeeld in vier delen. Ik hoop dat deel twee, drie en vier ook als luisterboek mogen gaan verschijnen. Deel vier verschijnt in paperback dit voorjaar. Het was heel erg gek om de serie af te sluiten en Josh en Luci te laten gaan. Uiteindelijk ben ik namelijk bijna vijf jaar bezig geweest met de serie, en het is lastig om het los te laten.
Ik denk dat er – in overleg met de uitgever natuurlijk – nog wel een nieuwe serie komt. Maar eerst nog een boek onder eigen naam!

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Indigo

De jarenlange vriendschap tussen de 18-jarige Caro en haar twee beste vrienden, de broers Nick en Noah, verandert op het moment dat ook de hormonen een rol spelen. Tijdens een vakantie in Portugal ontwikkelt zich dat en het blijft niet zonder gevolgen. Als Caro de bloedmooie en mysterieuze Pia ontmoet, sluiten de twee vriendschap en wordt ze zich ervan bewust waar haar hart werkelijk ligt. Ondertussen raakt ze verstrikt in een afschuwelijke wraakmissie, gericht op iemand die lang geleden een jong meisje gruwelijk heeft mishandeld en voor het leven heeft verminkt.

Vanaf 16 jaar.
 
Haar auteurscarrière begon officieel in 2009, toen ze met haar debuut "Yougian: het nest van de Harpij" een schrijfwedstrijd won. Drie jaar later werd dat boek opnieuw uitgegeven door een andere uitgever en daar verschenen ook deel 2 en 3 in deze Fantasy-trilogie, plus een roman genaamd "De slang in het paradijs". Haar laatste twee nieuwe boeken zijn "Indigo" en "Caelian".
 

Geschreven door Latoya Moirae

Latoya  Moirae is geboren en getogen in Sittard, maar woont al ruim 15 jaar in het westen van het land, samen met haar man André en haar twee katten. Ze zegt van zichzelf dat ze daardoor het beste van twee werelden heeft. Ze is afgestudeerd als vertaler Engels en Russisch en is ook werkzaam in dat beroep. Haar grootste passie is schrijven, maar ook tekenen en schilderen zitten in het bloed. Ze maakt het liefst Japanse Anime en muurschilderingen; geregeld tekent ze de karakters van haar boeken in Anime-stijl. Van sport houdt ze ook: ze doet zelf aan badminton, tennis, squash, fitness en hardlopen, en kijkt graag naar voetbal, ijshockey en honkbal. Latoya is ook een natuurmens; tijdens de reizen die ze samen met haar man maakt, zoeken ze veel de bergen en de bossen op voor stevige wandelingen. Ze speelt ook gitaar en piano. Verder kookt, bakt en zingt ze graag, speelt ze gitaar en piano en is ze dol op dieren.

 
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Vroeger kon je een boek niet wegleggen als het spannend was... met dit boek moest ik blijven inlezen! Ik wilde weten hoe het verder ging en hoe alles en iedereen zich tot elkaar verhield! Het las als een spannende achtbaan en ik hoop dat dit overkomt tijdens het luisteren. Veel plezier ermee, ik heb in elk geval genoten van het inlezen!  
 

=> FRAGMENT <=
   
Vragen aan Latoya
 
1. Latoya: Je schrijft voornamelijk in het genre Young Adult.
Klopt het dat Indigo een tussenboek is naar meer volwassen items?


Nee hoor, dat is gewoon zoals ik schrijf. Ik heb nog nooit een thriller geschreven, maar ik hou er wel van spannende elementen en erotiek aan mijn verhalen toe te voegen. Dat is mijn stijl en hoe het liefst schrijf.
 
2. Erotiek, wraak en mystiek voeren de boventoon in Indigo.
Is het geschreven voor een doelgroep die met je meegroeit?

 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit echt schrijf met een bepaalde doelgroep in gedachten. Ik heb een idee en dat werk ik uit in mijn stijl. Ik snap dat sommige elementen misschien wat te volwassenen zijn voor het jonge publiek, maar ik denk ook dat de jeugd tegenwoordig vroeg rijp is en dat die verhoudingen nu anders liggen. Ik hou ervan luchtig en met humor te schrijven, maar vaak ook wel met een donkere kant.
 
3. Ga je het Young Adult genre verlaten?
 
Nee. Ik schrijf ook fantasy en wellicht ga ik mij in de toekomst toch ook wagen aan een thriller, maar Young Adult zal er ook altijd in blijven.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 27-7-2019
 
De Liefdesconferentie

Eva, een vooraanstaand relatietherapeute op het gebied van liefde delen, besluit met haar collega Marcel een Unlimited Love Conferentie op Hawaï te bezoeken, met als doel te leren wat ze in Nederland niet durft. Ze heeft alles onder controle, bezoekt vooral de cognitieve workshops en realiseert zich dat er op het gebied van grenzen, liefde en relaties nog veel te leren valt. Als een Amerikaanse collega haar uitnodigt om mee te gaan naar een masturbatieworkshop, wankelt haar zelfvertrouwen. Een ontmoeting met de tantrika Gabriëlla zet haar wereld volledig op z’n kop. Eva kan niet anders dan zich overgeven aan wat zich aandient.

 


Geschreven door Leonie Linssen

Leonie Linssen (1962) is het gezicht achter Liefde Delen. Ik help mensen bij ingewikkelde liefdesrelaties waar meerdere partners of geliefden betrokken zijn te zoeken naar helderheid en een oplossing die bij hen past. Sinds 2005 begeleid ik mensen in ingewikkelde liefdesrelaties, terug naar hun authenticiteit en in verbinding met hun eigen kern, zodat de levensenergie weer volop kan stromen en zij vanuit de liefde voor zichzelf, verbinding kunnen maken met de wereld om hen heen. Ik schrijf boeken over liefde en heb een  opleiding tot relatiecoach ontwikkeld die ik doceer bij Sonnevelt Opleidingen.
 
Ingesproken door
Alexandra Smith

 

=> FRAGMENT <=

Vragen aan Leonie

1. Leonie: Je hebt het manuscript 10 jaar onberoerd gelaten. Waarom zo lang gewacht?

Destijds durfde ik het boek niet te publiceren omdat ik bang was dat de betrokkenen zich herkenden. Het is immers deels autobiografisch en ik niet wist hoe het aan te pakken. Veel internationaal bekende therapeuten en schrijvers maakten deel uit van de beschreven liefdesconferentie. Ik besloot het te laten rusten en daarna ben ik het vergeten. Totdat ik voor een ander autobiografisch boek, waaraan ik al zo’n twee jaar schrijf, op zoek ging naar een dagboekdocument. Toen stuitte ik op het manuscript dat ik toen als ‘Overgave’ had betiteld. Ik reisde meteen terug in de tijd en vond het zo leuk om te lezen dat ik het plan opvatte het manuscript te optimaliseren en uit te geven. Zeker nu met de #metoo beweging waardoor veel weerstand op tantra is ontstaan met betrekking tot seksueel misbruik, terwijl ik tantra juist als de weg naar bewustwording en heling zie.

2. Je schrijft over een taboe, dat altijd wel zo zal blijven. Waarom is het eigenlijk een taboe?

We leven allen volgens bepaalde waarden en normen die we meekrijgen vanuit onze opvoeding, de maatschappij en onze cultuur. Liefde en seksualiteit zijn hiermee verbonden en het monogame gedachtegoed overheerst in onze westerse wereld in relatie tot het hebben van slechts één partner. Velen worden echter verliefd op anderen en lossen dit op via vreemdgaan. De Liefdesconferentie is bedoeld om mensen bewust te maken dat er andere wegen zijn, dat liefde kan stromen als er respect is voor de behoeften en grenzen van een ander, waarover je kunt communiceren. De valkuil voor ieder mens is, dat liefde delen met meerdere partners gemakkelijker wordt ervaren dan je partner te delen met een ander.  Jaloezie is een punt, en juist door tantra en bewustwording kun je er op een andere manier mee leren omgaan en anders naar jezelf leren te kijken.

3. Wat bezielt je om zoveel over je intieme liefdesleven bloot te geven middels een autobiografische novelle?
 
Ik kon niet anders. In 2011 toen ik borstkanker kreeg en de confrontatie met de dood in de ogen keek, heb ik besloten niet langer te leven vanuit angst maar vanuit liefde. Ik kreeg steeds meer contact met mijn innerlijke stem en met het pad van mijn ziel. Toen ik het manuscript na zoveel jaren weer terugvond was er maar een ding mogelijk: mijn angst in de ogen kijken en er voor gaan. Soms offer je iets van je eigen leven op voor een groter belang. De gedachte dat er veel mensen zijn wiens leven ik op een positieve manier kan beïnvloeden met De Liefdesconferentie, laat mij niet los en lieten me kiezen voor publicatie.

4. De Liefdesconferentie leent zich voor een vervolg. Gaat dat er ook komen?
 
Mijn verlangen is om een vervolg te schrijven samen met een van de hoofdpersonen uit De Liefdesconferentie. Dat was er al toen wij elkaar opnieuw ontmoetten in 2013. Tot nu toe is er dat niet van gekomen, omdat zij andere wensen voor haar leven heeft. Wie weet op het juiste moment – en dan wordt het een spiegelboek, zoals Dubbelliefde 3.0

Wat het met mij deed toen ik voor het eerst het boek beluisterde, zie:
https://www.youtube.com/watch?v=K6guBV7-p2c&t=5s
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
De Perkament-code

Winnaar van de Alice Indie Boek Prijs 2019.

Filiz Kara, een Leidse wetenschapster, komt in het bezit van een zeer oud manuscript. Bij het onderzoek ernaar komen er bladzijden van een oer-Koran tevoorschijn. Hieruit blijkt dat de Koran verkeerd is vertaald. Filiz realiseert zich dat het gevaarlijk is om haar ontdekkingen wereldkundig te maken. Ze staat voor een groot dilemma.

Als fysiek boek en als e-boek verschenen onder de titel ‘Palimpsest’. 
.
 
Geschreven door Jack van Weimar (1960)

Jack van Weimar (pseudoniem) werkt al meer dan dertig jaar op het snijvlak van politiek, diplomatie en veiligheid. Hij heeft jaren in islamitische landen gewoond en vele landen in het Midden-Oosten bezocht. Door zijn werk, ervaring en zijn interesse in religie en geschiedenis heeft hij een grote achtergrondkennis.

 

 
Ingesproken door Edwin Westerhoff
 
‘De Perkament-code’ is een spannend boek, waarin een geheime taskforce op zoek gaat naar de bronnen van de islam, om het geweld dat is ontstaan tegen te gaan of zelfs te stoppen. De auteur heeft een aantal wetenschappelijke ontdekkingen in het verhaal verwerkt, met een geloofwaardige hoofdrolspeelster, de Turks-Nederlandse Dr. Filiz Kara. Jack van Weimar omschrijft goed de conflicten tussen wetenschap, religie en identiteit. Het boek ademt de sfeer uit van de bekende boeken van Dan Brown en is voor liefhebbers van dit genre beslist een aanrader! 

 

Vragen aan Jack:
 
1. Jack: Je hebt dit boek onder pseudoniem geschreven, wat gezien het item niet verwonderlijk is. Dat maakt het wel moeilijker om er promotie voor te maken. Hoe doe je dat?

Als je een boek schrijft dat nogal kritisch is over de islam heeft dat inderdaad als nadeel dat je daar niet zelf mee op pad kan gaan. Maar omdat het onderwerp tegelijk intrigeert zijn veel grote kranten zoals het AD, Trouw en het Limburgs Dagblad er bovenop gesprongen. Dit heeft veel publiciteit opgeleverd. Daarnaast wordt veel promotie gemaakt door de mensen die het boek hebben gelezen, zij praten er over met vrienden en collega’s en zo verspreidt het zich.
 
2. Dat je voor je debuut meteen een prijs kreeg was ongetwijfeld een mooie opsteker. Hoe heb je dat ervaren?
 
Vooral omdat ik het boek onder pseudoniem heb geschreven is er eigenlijk geen direct contact met de lezers. Ik kan geen lezingen of handtekeningensessies geven en krijg daardoor weinig terugkoppeling. Wat bevalt de lezers en wat vindt men minder geslaagd? Zeker als debuterend schrijver ben je daar erg benieuwd naar. Een literaire prijs kun je in dat opzicht misschien zien als een schouderklopje van een kritisch publiek. En dat voelt erg goed!
 
3. De grens tussen feit en fictie ligt voor iedereen anders. Waar ligt die voor jou in je boek?
 
De Perkament-code is een spannende thriller die zich afspeelt in een mysterieuze wereld met heel verrassende wendingen. Een verhaal waarvan je wil weten hoe het afloopt. Maar… het verhaal is verrassend genoeg voor een groot deel ook nog eens gebaseerd op feiten. Recente wetenschappelijke feiten over bijvoorbeeld het ontstaan van de islam en de Koran. Dat maakt het driedubbel intrigerend. Wat is daarbij feit en wat is fictief? De hoofdpersonen uit het boek zijn geïnspireerd op mensen van vlees en bloed, maar ze zijn het niet echt. Hoewel… Peri, de jonge IS-strijder zou zichzelf wel kunnen herkennen. Alle plaatsen en gebouwen in het boek bestaan wel weer echt, je zou ze zo kunnen bezoeken. Om het onderscheid duidelijker te maken is achterin het boek nog een apart hoofdstuk ‘Feiten en Fictie’ opgenomen.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 21-8-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Het cheeta-mysterie

Robin de Graaf en zijn ouders verheugden zich op een leuk dagje uit. Helaas liep het anders en belandden ze in een nachtmerrie. Voor hun neus stapten mensen uit de auto. Ze waren zich er ogenschijnlijk niet van bewust dat jachtluipaarden gevaarlijke roofdieren zijn. Robin maakte er een filmpje van en zette het op zijn youtube-kanaal. De verbijstering was groot en het filmpje ging viral.
De familie belegde een persconferentie om alle vragen zoveel mogelijk in één keer te beantwoorden. Wereldwijd werd het een hot item en in de media werd het aan veel talkshowtafels besproken. Het had grote impact en er werden zelfs doodsbedreigingen geuit.
Het werd Robin kwalijk genomen dat hij het filmpje had gemaakt en de verbazing over de wandeling tussen de cheeta’s verlegde zich naar verontwaardiging ten opzichte van de filmer, wat meer bizar was dan het voorval zelf.
Slechts één man, schrijver Han Peeters, zag het als een promotiestunt en kwam ermee in het Brabants Dagblad, waarna de moeder contact met hem opnam met tot gevolg: een verrassende speurtocht naar het verhaal achter het incident.
Geschreven door Han Peeters

Binnen drie maanden na het incident op 7 mei 2018 schreef Han Peeters dit boek met de achtergronden van de filmer en alles wat het tot gevolg had. Het boek en e-boek is tevens verkrigbaar in het Engels onder de titel 'The Cheetah-mystery'.
 
Ingesproken door Peter van Eerdenburg
 
=> FRAGMENT <=
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 31-7-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
NA DIE NACHT

Winnaar Valentijn publieksprijs 2018
 
Wat gebeurde er in de nacht van de 14e april, drie jaar geleden? Was het een kater na een leuk feestje, waar ze veel te veel had gedronken? Of was het iets anders? Melanie Kuperes, partner van Douwe Boenders en moeder van kleuter Carolien weet het niet. Ze weet alleen dat na die nacht in haar leven alles anders is geworden. Ze is vanaf dat moment humeurig, heeft een heel kort lontje en heeft nergens meer zin in.
 
Lucy Veenhuizen, de vaste oppas van Carolien, wordt verliefd tijdens de buurtbarbecue. Al snel krijgt ze een relatie met Paul Brama. Hij is stapel verliefd op haar. Maar of dat ook wederzijds is?

Melanie draait door tijdens een woede-aanval. Er worden valse beschuldigingen geuit en bepaalde mensen worden scheef aangekeken. Melanie doet alsof ze nergens van weet. Douwe realiseert zich wie zijn echte vrienden zijn.


Geschreven door Kirstin Rozema

Kirstin Rozema (1967) woont in Almelo en schrijft al jarenlang kinder- en jeugdboeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast heeft ze een flink aantal korte romans geschreven. Gemiddeld schrijft ze twee boeken per jaar. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.

Als kind schreef ze graag verhaaltjes en opstellen voor school. Dat zette zich, toen nog op de typemachine, door na haar huwelijk in 1988. Ze schreef het eerste deel van een misdaadserie, die uitgroeide tot vier delen.

Het schrijven van haar eerste kinderboek ‘Knopen in je touw’ ontstond na een ernstig pestincident. Daarna ging het in een stroomversnelling. Haar kinderen groeiden en de schrijfster groeide mee aan de hand van de verhalen waarmee ze thuis kwamen.

Inmiddels zijn er 23 kinderboeken van haar hand verschenen en 4 romans voor volwassenen. Feelgood-romans en een misdaadroman. In 2018 won ze met ‘Na die nacht’ de Publieksprijs van het Valentijngenootschap.
Ingesproken door Pamela van der Wal

Kirstin Rozema geeft in dit spannende verhaal feilloos weer wat de mogelijke gevolgen van TIA's en herseninfarcten kunnen zijn. Ze beïnvloeden het leven van de patiënt, maar ook voor iedereen in diens omgeving. Vooral voor hen is het een hele opgave. Zij moeten verder met een dierbare waar zichtbaar niets mis mee mis is. De karakterveranderingen zorgen ervoor dat ze met een vreemde leven. De boodschap van de auteur is duidelijk: Gezondheid is kostbaar. Zorg daarom goed voor jezelf en geniet van elke dag alsof het je laatste is.

 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Kirstin
 
1. Kirstin: Je schrijft in diverse genres en laat veel onderwerpen aan de orde komen.
Schrijf je alles onder je eigen naam?


Nee, de misdaadromans schrijf ik onder een pseudoniem. Om het net even iets mysterieuzer te maken, zogezegd. Ik denk dat intussen iedereen wel weet dat ik degene ben die het heeft geschreven. En dat mag ook, was de afspraak. Ik heb daarvoor de naam van mijn oma gekozen: Sophie Ester. Als een soort eerbetoon aan haar.

2. ‘Na die nacht’ is je eerste luisterboek voor een breed publiek. Hoe sta je tegenover deze uitgeefvorm?

Zeer positief! Behalve dat het een fijne manier is om een boek voor iedereen toegankelijk te maken, vind ik het ook een zeer ontspannen manier om een boek “binnen te krijgen”. Je kunt iets doen en tegelijkertijd “lees” je. Topcombinatie, zou ik zeggen.
 
3. Met ‘Na die nacht’ won je de vorig jaar de Valentijn publieksprijs.
Heb je al meer prijzen gewonnen?

Helaas ben ik eenmaal eerder net buiten de boot gevallen. Ik stond in de finale voor de Nieuwe Schrijversprijs van Free Musketeers/Ako met mijn jeugdboek ‘Knopen in je touw’. Mijn concullega Pepijn Bierenbroodspot won de prijs…
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 7-6-2019
Als de druiven rijpen

In een brief van Hanna, waarin ze aangeeft ernstig ziek te zijn en daarom haar jongere zusje wil zien, roept bij Eline moeilijke en verdrietige herinneringen op. Ze twijfelt of ze ingaat op de uitnodiging om bij Hanna en haar gezin te logeren. Haar vriend Toby overtuigt haar dat een gratis verblijf in Toscane niet te versmaden valt. Hij begrijpt niet waarom Eline zo aarzelt.
Eline is net een beetje gewend aan het idee dat ze de moeilijke confrontatie met haar zus aangaat, als Toby plotseling van de reis afziet. Het lijkt een goed excuus voor Eline om ook af te zeggen, maar ze besluit toch alleen te gaan.
Het weerzien met de zieke Hanna, haar man Enzo en hun dochter Isabella is voor Eline nog moeilijker dan ze zich had voorgesteld. Daarnaast dreigt een oude, onmogelijke liefde weer op te laaien. Het wordt niet gemakkelijker als ze beseft dat Hanna snode plannen heeft.


Geschreven door Carla Vermaat

Carla Vermaat is een Nederlands schrijver van thrillers, romans en damesromans. Ze schrijft ook onder de pseudoniemen Mary Morgan en Susanna Verbeek.

Na een veelzijdige carrière in de rol van secretaresse en als leidster van diverse kunstgroepen, heeft ze nu de officiële pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een reden om zich meer toe te leggen op schrijven en, in mindere mate, op schilderen. Tegenwoordig schrijft ze zowel in het Engels als het Nederlands. Sinds 1976 verschenen 24 Nederlandstalige boeken van haar hand en 4 Engelstalig.
 
Als de druiven rijpen is ingesproken door Machteld van der Gaag

De zinderende hitte van de Italiaanse heuvels was goed voelbaar bij het inlezen van ‘Als de druiven rijpen’. Leugens, familiegeheimen, charmes en intriges. Alles onder de Italiaanse zon en tussen de wijnranken... Heden en verleden komen pijnlijk bij elkaar in dit kleurrijke verhaal waarmee ik me helemaal op vakantie waande!


 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Carla
 
1. Carla: ‘Als de druiven rijpen’ speelt zich af in Toscane. Heb je een speciale band met die streek?

Toscane is een prachtig sfeervol deel van Italie. Voor mijn gevoel is het een gebied waar de romantiek hoogtij viert, dus voor dit boek was het een uitgelezen locatie.
 
2. Voor andere boeken vind je inspiratie in Cornwall Zuid-Engeland. Komen daar je thrillers vandaan?

Niet speciaal. Ik schrijf thrillers die gesitueerd zijn in Cornwall met de Engelse politieman Tregunna in de hoofdrol, maar ik heb ook een serie geschreven die draait om Barbara, een Amsterdamse politievrouw. Elk land, elk gebied heeft zijn eigen specifieke waarden en aantrekkelijkheden en roept altijd weer andere gevoelens op. Misschoen is de sfeer anders, maar het maakt geen verschil voor het genre.

3. Wat heeft je voorkeur: Toscane of Cornwall en romans of thrillers? 

Cornwall omdat ik daar beter mee bekend ben dan Toscane.
Thrillers omdat ik die interessanter vind om te schrijven.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
 
Volgens Sebastiaan

Tijdens hun reis door Israël komen Sofie en Julie op de Westbank terecht. Tot hun verbijstering krijgen ze daar een Palestijnse baby aangeboden. Sofie besluit het jongetje mee te nemen, maar dit betekent dat ze hem door half Europa moet smokkelen. Haar keuze zet ontwikkelingen in gang die ze niet kon voorzien.

 


Geschreven door Meta Gemert

(Leiden, 1951) studeerde geschiedenis aan de Noordelijke Leergangen in Leeuwarden en Groningen. Ze werkte voor verschillende bedrijven en organisaties in Londen (Ontario, Canada), Leiden, Groningen, Londen (Engeland), Den Haag en Amsterdam. Vanaf 1998 was ze o.a. vertaler van Engelse non-fictie en galeriehouder. Momenteel is ze, behalve schrijver en vertaler, uitgever van Engelse en Duitse literatuur. 
 
Ingesproken door Gwenny Vos

Een prachtverhaal over geloof, hoop en liefde. De filosofische Sebastiaan zet je aan het denken over vooroordelen, liefde, spiritualiteit en verdraagzaamheid. Heerlijke humor die deze personages zo echt maakt. Voor mij was het een feest om in te spreken.
 
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Meta
 
1. Meta: Hoe ben je op het bijzondere idee gekomen dat twee vrouwen op hun reis door Israël een baby krijgen aangeboden?

Na mijn verblijf in een kibboets ging ik op rondreis in Israël. In een Arabisch dorp werd mij een jongetje aangeboden. Ik was op slag verliefd op het kind, maar ik was minder impulsief dan Sofie en heb het jongetje niet meegenomen. Het boek kun je beschouwen als een ‘what if verhaal’. En een zoon als Sebastiaan zou ik wel gehad willen hebben.
 
2. Heb je zelf kinderen?
 
Nee, ik heb geen kinderen, maar ik kan me heel goed voorstellen hoe het is om ze te hebben. Sebastiaan werd echt mijn zoon. Ik ging van hem houden. Ik moest huilen aan het eind, terwijl ik zelf heb besloten dat het zo moest eindigen.
 
3. Je gebruikt veel humor in je boeken. Is dat bewust zo of het gevolg van het schrijfplezier?
 
Die humor ontstaat tijdens het schrijven, maar men vindt mij soms ook geestig in gesprekken. Ik ben opgegroeid als meisje met drie veel oudere broers. Er was veel humor thuis, snel, scherp en soms absurdistisch. Het is heerlijk als er in een gezin veel wordt gelachen. Humor maakt het leven lichter.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
 
Anna's twijfels

Hoe een zakenvrouw het bolwerkte aan het begin van de 20e eeuw. 
In 1912 erft de Rotterdamse zakenvrouw Anna van Bergen een landgoed in het Brabantse Waalre en besluit er te gaan wonen. Met haar ietwat ironische pen beschrijft ze hoe ze met vallen en opstaan aan haar nieuwe leven went. Haar bijdehante manieren brengen haar in allerlei onverwachte situaties, die soms grappig, soms aangrijpend zijn. Ook de confrontaties met haar jonge rentmeester maken het landgoedbeheer er niet gemakkelijker op. Daarnaast krijgt ze met de liefdesperikelen van haar nichtje te maken.
Al met al heeft Anna haar handen vol!
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Fulltime schrijfster, dus!
 

 
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Met het inlpreken van Anna's Twijfels heb ik een mooie reis gemaakt. Dwars door de tijd - terug naar 1912 - door het land en door sociale klassen heen. Rotterdam, Brabant, zowel het stadse leven als het platteland uit die tijd komen tot leven. Het fijne vond ik dat het geschreven is vanuit het perspectief van een ondernemende vrouw die wat van haar leven wil maken, wat in die tijd niet vanzelfsprekend was. Met vallen en opstaan vindt ze haar bestemming, een hele nobele nog wel, maar dat past wel bij haar.
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Dani

1. Dani: ‘Anna’s twijfels’ is een historische streekroman, maar je hebt ook kinderboeken geschreven. Behoort het schrijven van een streekroman tot je favoriete genre?

Teruggaan in de tijd, naar de wereld van de lange rokken en de grote hoeden komt voort uit een hang naar nostalgie die ik als kind al koesterde. Tegelijkertijd was er toen genoeg problematiek waar je een interessant plot omheen kunt laten draaien, zonder plotbedervende mobieltjes!

2. Je hebt in Anna’s twijfels veel historische informatie verwerkt over de streek rondom Waalre. Heb je daar veel onderzoek naar gedaan?

Zeker, ik heb ongeveer een half jaar informatie opgeslurpt, tussen ander schrijfwerk door. Ik heb ook een aantal keren het Regionaal Historisch Centrum van Eindhoven bezocht om boeken door te kijken en pagina's te fotograferen die van belang konden zijn. Het bestuderen deed ik dan thuis en na een half jaar begon alles op zijn plaats te vallen en had ik het idee dat ik Anna in de tijd van toen in Waalre kon neerzetten.

3. Heb je ook iets van jezelf in je hoofdpersonage Anna verwekt?

Haha, in elk personage zit waarschijnlijk wel iets van jezelf. Net als Anna houd ik van honden en ben ik bang voor paarden, al heb ik zelf paardgereden. Anna prefereert het verstand boven het gevoel, maar af en toe volgt ze haar gevoel. Ik ben niet zo nuchter als Anna, maar je verstand moet je nooit uitschakelen, denk ik.
 
 
De Laatste Profeet

In deze faction-roman maakt een historisch wetenschapper, Emile van Straten, een wereldreis met zijn vriendin Jenny op hun zeiljacht de Davy Jones. Tijdens hun reis vraagt UNESCO hem een document te onderzoeken dat is gevonden op het eiland Terceira. Emile neemt de opdracht aan en in zijn onderzoek ontdekt hij de Magische Ruit, een symbool dat de sleutel is waarmee hij wereldmysteries ontrafelt zoals de piramides van Gizeh, de Nazca-vlakte in Peru en de Moai-beelden op Paaseiland.
Omdat Emile beseft dat hem een grote taak wacht, schrijft hij een manifest voor een nieuwe wereldorde waarin de macht over het geld en de politieke besluitvorming in de handen van het volk komen te liggen. Hij richt het OgenOOtschap op en zet wereldwijd een beweging op basis van het Osisme in gang. De wereld floreert, maar dan blijkt Hades (de god van het kwaad/de onderwereld), als enige god uit de Griekse mythologie nog steeds in leven te zijn.
 


De Laatste Profeet en de Giganten

OrlandO van Straten (18 jaar) wordt door zijn biologische vader Kronos naar een verre planeet gestuurd om daar orde op zaken te stellen. Tijdens zijn missie dreigt de mensheid op aarde te worden aangevallen door de Giganten, reusachtige reptielen die staan voor het kwaad in het universum. Emile van Straten neemt de leiding van het OgenOOtschap op zich en met de hulp van zijn vriend Jonathan probeert hij de wereld voor het onheil te behoeden. Ze graven diep in de geschiedenis en komen uit bij het Oude Testament, waarin cryptisch staat beschreven wat er zich destijds werkelijk heeft afgespeeld.
Dit boek ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ is het tweede deel uit de serie De Laatste Profeet en staat geheel op zichzelf, waardoor het niet noodzakelijk is het eerste deel te hebben gelezen.
Han Peeters is gefascineerd door de wereldgeschiedenis die hij op geheel eigen wijze interpreteert. Door zijn snelle en prettige schrijfstijl weet hij de aandacht van de lezer vast te houden die ook dit boek ongetwijfeld weer in één adem zal uitlezen. In de serie De Laatste Profeet heeft hij zijn favoriete genre gevonden dat omschreven wordt als een combinatie van fictie, non-fictie, science fiction en fantasy in de stijl van een thriller.  
 


Geschreven door Han Peeters

Han Peeters is pas tegen zijn vijftigste, eind 2009, begonnen met schrijven na een leven lang succesvol ondernemer te zijn geweest. Het was op een moment dat alles door zijn handen glipte. Met zijn eerste therapeutische boek 'AFSCHEIDSBOEK' redde hij zijn leven. Han kreeg de smaak te pakken en kon niet meer stoppen met schrijven. Sindsdien heeft hij 13 boeken geschreven in fictie en non-fictie, waarvan er 4 in het Engels zijn vertaald. Gaandeweg borrelde zijn ondernemersbloed weer op en werd hij tevens uitgever, redacteur, clusteruitgever, e-boekhandelaar en luisterboekuitgever.

De Laatste Profeet en De laatste Profeet en de Giganten zijn ingesproken door Sander Davids Blumink

Vragen aan Han
 
1. Han: Jeetje man, wat een verhaal, zoals je begonnen bent met schrijven. Bizar.

Ja, dat vind ik zelf ook. Alles in mijn leven is bizar verlopen en eigenlijk schreef ik in mijn hoofd altijd al boeken. Het was pas op het allerlaatste moment dat ik het doorkreeg. De strop lag al klaar en mijn afscheidsbrief leidde tot een heel nieuw leven. Iemand schreef dat die Peeters van het meest trieste moment in zijn leven nog een project wist te maken. 
 
2. In ‘De Laatste Profeet’ draait het onder andere om De Magische Ruit. Hoe ben je daarop gekomen?
 
In de zomer van 2010 schreef ik mijn derde boek ‘Apollyon de Antichrist’, al had die toen nog de werktitel De reis van de Davy Jones. Ik was ooit een zeezeiler met een eigen zeiljacht en schreef in fictie over een wereldreis, zonder te weten waar het verhaal naartoe ging. Het was in de tijd dat ik me ik een moordend tempo wegschreef van de dood. Op een vrijdagmiddag kleurde de lucht groen/zwart als een voorteken van een zwaar onweer. Ik woonde in een flatje op 7 hoog en even later sloeg de bliksem in rondom de flat en ook in het gebouw zelf. Zonder dat ik er controle over had tekende mijn hand toen een negenpunts symbool. Ik begreep niet wat het betekende en vanaf dat moment ging mijn hoofdpersoon Emile van Straten daar in mijn boek naar op zoek. Het bleek bijvoorbeeld te passen over de piramiden in Egypte en de wereldreis kreeg een heel andere wending. In 2012 herschreef ik het boek in ‘De Nieuwe Wereldorde’ en deed dat nogmaals in 2014 in ‘De Laatste Profeet’. Ik schrapte veel en schreef er nog een half boek achteraan. ‘De Laatste Profeet’ is mijn sleutelboek.
 
3. ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ dateert uit 2016. Wordt het een lange serie?
 
Het is de bedoeling dat het twaalf delen worden en ik uiteindelijk ‘Het Laatste Testament’ heb geschreven, terwijl het niet op een religie is gebaseerd, maar uitsluitend op begrip, naastenliefde en empathie. Momenteel schrijf ik aan het derde deel van deze serie en elk deel is afzonderlijk te lezen/luisteren. Het lastige is dat er steeds een ander boek tussendoor komt.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Wervelstorm

Hanke Meulenbelt heeft het gezin met drie kinderen verlaten. Lindsey was destijds 4 jaar, haar broertje Trevor en zusje Tiffany, een tweeling van 2 jaar. Lindsey is de enige van de drie die nog vage herinneringen aan haar moeder heeft. Als hun vader overlijdt zijn ze, inmiddels jong volwassenen, op zichzelf aangewezen. Lindsey streeft in haar relatie perfectie na, om de kans dat haar vriend haar eveneens verlaat zo klein mogelijk te houden. Een eigen gezin durft ze niet aan. Tiffany wil geen relatie. Haar eigen moeder wilde haar niet hebben, ze heeft er geen vertrouwen in dat een man wel bij haar zal blijven. Trevor lijkt nergens last van te hebben, alles gaat hem voor de wind en hij heeft de ene na de andere vrouw aan zijn zijde, maar diep in zijn hart is hij heel eenzaam.
Dan keert moeder Hanke echter plotseling terug en blijkt ze niet zomaar vertrokken te zijn. Haar terugkeer heeft een ware wervelstorm tot gevolg en naarmate de band tussen Hanke en haar kinderen groeit, voltrekken zich grote veranderingen bij Lindsey, Tiffany en Trevor. Lindsey streeft perfectie niet langer na en Tiffany stelt zich voorzichtig open voor relaties. Trevor wordt voor het eerst in zijn leven echt verliefd. Het geluk blijkt echter voor alle drie moeilijk te grijpen te zijn.

Een mooie familieroman die je in één ruk uitluistert
Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer is 55 jaar, sinds 36 jaar getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen 25 jaar geleden, vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften. Haar grootste hobby is nog steeds schrijven, daarnaast lees ze graag en veel, kan ze avonden lang tv kijken en gaat ze er tijdens mooie weekenden, samen met John, op uit met hun boot.
 
Ingesproken door Ineke Luesink
 
In Wervelstorm wordt de bijzondere familiegeschiedenis beschreven van een gezin opgegroeid zonder moeder. Wanneer de vader komt te overlijden gaan de broer en zussen ieder op zichzelf wonen en komt ieder personage zichzelf tegen. Als de moeder weer terugkomt in hun leven verandert er veel voor iedereen. Het verhaal leest vlot,  je volgt de personages afzonderlijk en hoopt uiteindelijk dat alles komt.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Gesloten ogen

Marloes en Hank wanen zich met de kinderen veilig in Frankrijk. Ze wonen in een klein dorp, waar ze hun leven weer opbouwen. Als er een man in het veld achter hun huis opduikt, is het gedaan met de rust en volgt een reeks gebeurtenissen. De ex van Marloes heeft iemand ingehuurd om hen te zoeken en de kinderen terug te krijgen. Ondanks al hun voorzorgsmaatregelen lukt hem dat en wordt Marloes van haar kinderen gescheiden. Een onzekere tijd breekt aan die hen in Noorwegen doet belanden. Dit boek is het zelfstandig te luisteren vervolg op ‘Donkere ogen’.

Wederom een spannende familieroman van José Vriens.
 
Geschreven door Jose Vriens

Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig  op het schrijven te richten.
 
Ingesproken door Gwenny Vos
 
De dreigende sfeer in dit boek wordt afgewisseld met grappige dagelijkse beslommeringen die door de auteur op een gedetailleerde manier opgeschreven zijn. Boeiend tot het eind omdat je elk moment verwacht dat het heel verkeerd kan aflopen.
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Liefde met rafels
 
An Verdonck nadert de dertig en wil niets liever dan trouwen en een gezin stichten met haar vriend, die hier absoluut nog niet aan moet denken. Om hem op andere gedachten te brengen zet ze allerhande tactieken in: van kanten lingeriesetjes en culinaire hoogstandjes tot het stellen van ultimatums en het opvoeren van de druk. Ze probeert zelfs 'per ongeluk' zwanger te raken. Helaas schrikt ze haar vriend zo af met haar gedrag dat hij het hazenpad kiest, maar An geeft haar droom niet op. Ze besluit om aan zichzelf te gaan werken en in therapie te gaan, want er moet toch een reden zijn dat het keer op keer niet wil lukken in de liefde. Van haar therapeut krijgt ze de opdracht om in haar verleden te duiken. Zo komt ze achter een familiegeheim dat haar moeder ruim twintig jaar geleden het leven kostte, wat het geloof van An in de liefde op zijn grondvesten doet schudden.

Laat je meeslepen in het hartverwarmende leven van An.
 
 
Geschreven door Leonie Sebastian
 
In 1985 ben ik geboren te Spijkenisse, waar ik nu nog woon, samen met mijn zoontje Valentijn van zeven jaar oud. In de avonduren werk ik als zuster in de ouderenzorg, waardoor ik overdag, als Valentijn op school  zit, genoeg tijd heb voor mijn grote hobby: het schrijven van verhalen.

 
Ingesproken door Mechteld Brans
 
.Het hoofdpersonage An neemt je in “Liefde met rafels” op een grappige en vaak hartverwarmende manier mee in haar leven. Ze ontdekt met vallen en opstaan uiteindelijk waar het écht om draait, wat nu eigenlijk het allerbelangrijkste is in het leven. De relatie met haar vader en stiefmoeder, de vriendschappen die ze heeft en liefdesrelaties spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol. 
Leonie Sebastian heeft dit boek met veel humor en in een fijne vaart geschreven. Het was ontzettend leuk dit boek in te mogen spreken. Ik weet zeker dat de luisteraars het gevoel van meeleven en het invoelen met alles wat An meemaakt, zullen delen! 
Vragen aan Leonie:
 
1. Leonie: Je hoofdpersoon in ‘Liefde met rafels’ heeft nogal een turbulent leven.
Geldt dat ook voor de schrijfster?


Zo'n spannend en meeslepend leven als An heb ik niet, maar mijn leven kent zeker ups en downs, zoals dat van iedereen. Vanwege mijn ADD is rust en regelmaat erg belangrijk om overprikkeling te voorkomen. Juist daarom vind ik het leuk om mijn fantasie de vrije loop te laten en mijn personages de gekste dingen te laten beleven!
 
2. Het schrijfplezier spat eraf. Moet je zelf ook nog lachen als je scènes terugleest?
 
Zodra een boek af is lees ik het eigenlijk niet meer terug. Voor mij is het verhaal dat ik wilde vertellen dan afgerond en ben ik in mijn hoofd alweer bezig met het volgende verhaal. Maar tijdens het schrijven van 'Liefde met rafels' betrapte ik mezelf er regelmatig op dat ik hardop zat te grinniken.
 
3. Komen er nieuwe titels van je uit?
 
Eind 2019 is mijn tweede boek getiteld 'Project perfect' verschenen. Het boek gaat over een hardwerkende moeder die een inzinking nabij is als haar oppas er plotseling vandoor gaat. Als haar vriendinnen besluiten haar te helpen met oppassen komen de oneffenheden in hun levens naar boven en wordt ook hun vriendschap op de proef gesteld.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
Het vijfde verbond

Thomas zit in groep 8 en hij heeft weinig vrienden. Op een dag wordt hij opgenomen in het Vijfde Verbond, een groepje kinderen waar iedereen enorm tegen opkijkt. Maar waarom? En wat is er met zijn voorganger Marc gebeurd? Waar komen de verwondingen van Mei-Lin vandaan? Houden ze hem misschien gewoon weer voor de gek met hun rare verdwijntrucs en vreemde verhalen over strijders in een andere dimensie?

Vanaf ca 10 jaar.
Geschreven door Jessica Colins
(pseudoniem)

 
Geboren in 1982 in Maassluis, openbare basisschool in Maassluis, christelijke middelbare school in Vlaardingen, orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, specialisatie hoogbegaafdheid Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 gestart met de praktijk, in een piepklein appartementje op drie hoog in een achterbuurt. Toen de praktijk een beetje begon te lopen, verhuisde deze naar een grachtenpand waar praktijkkamers per uur konden worden gehuurd. Na een jaar werd dat te kostbaar en verhuisden we naar een gezondheidscentrum waar we nu al bijna tien jaar zitten. Binnenkort zullen we verhuizen naar een eigen pandje aan de haven.
 

 

Ingesproken door Jaap Verdenius
 
Thomas hoort niet bij de stoere kinderen van groep acht . Groot is dan ook zijn verbazing als hij op een dag bij hun aan tafel mag komen zitten. Maar dat is nog maar het begin. Al snel reist hij met hen mee naar een magische wereld, waarin hij het opneemt tegen Dieven, Verkenners en de Keizer. Daar komt Thomas erachter dat wie niet sterk is, best slim kan zijn! Het Vijfde Verbond is een avonturenboek dat je laat reizen door tijd en ruimte, van een adembenemende veldslag naar… de eindmusical!
Vragen aan Jessica:
 
1. Jessica: Wat heeft je geïnspireerd dit boek te schrijven?

Dit is het eerste boek dat ik schreef. Toen ik op de basisschool zat, las ik altijd graag. Ik ging graag mee in de avonturen die de boekpersonages beleefden. Op de middelbare school kregen we de verplichte literatuurlijst, met volwassen thema’s die mijlenver van mijn eigen leven afstonden. Hierdoor raakte ik het plezier in lezen kwijt. Schrijven leek me zelfs het saaiste vak ter wereld. In de zomervakantie na de middelbare school kwam op het journaal dat de paus de Harry Potterboeken in de ban had gedaan. Dat wekte meteen mijn interesse: wat stond er in vredesnaam in die kinderboeken dat de paus zich ermee bemoeide? Ik kocht het eerste boek en vond terug wat ik in mijn kindertijd altijd zo leuk had gevonden: je compleet kunnen verliezen in een andere wereld, spanning, humor. Toen ik alle Harry Potterboeken uit had, wilde ik meer. En aangezien er niet meer was, besloot ik zelf een fantasiewereld te creëren. Dat was het begin van Het Vijfde Verbond. Het speelt zich deels af in Ierland omdat ik dat altijd een mooi land heb gevonden, met een heel eigen cultuur qua muziek en dans. En de stukken die in Nederland spelen, zijn gebaseerd op de wijken waar ik als kind woonde en de basisschool waar ik zelf op zat.   
 
2. Hoogbegaafdheid en pesten zijn thema’s. Welke nog meer?

Ergens bij horen. Goed en kwaad. Een duidelijk doel hebben in het leven.
 
3. Waar liggen de scheidslijnen tussen je werk en het schrijven van boeken in fictie?
 
Ik ben orthopedagoog en werk met hoogbegaafde kinderen die het thuis of op school moeilijk hebben. In Het Vijfde Verbond was de scheidslijn nog heel duidelijk: het was gewoon een spannend verhaal waarin slechts algemene kenmerken van hoogbegaafdheid en van pesten voorkwamen. Na verloop van tijd ging mijn werk een grotere rol spelen in mijn boeken: ik ging meer schrijven voor specifieke doelgroepen, omdat het voor kinderen fijn is zichzelf te herkennen in een hoofdpersoon. Zo kwamen er de boeken over Remi, die hoogbegaafd is en daarom naar een speciale kostschool wordt gestuurd. En Schoolstrijd, over een jongen met dyslexie, die heel goed is in voetbal. Ook ging ik meer non-fictie boeken schrijven, bijvoorbeeld een boek dat kinderen helpt om pesten tegen te gaan en een boek dat kinderen helpt om faalangst te overwinnen. De fictieboeken schrijf ik onder pseudoniem, de non-fictie onder mijn eigen naam. De kinderen die in mijn boeken voorkomen zijn natuurlijk verzonnen, ze zijn niet gebaseerd op kinderen die ik ken uit mijn praktijk. Dat mag namelijk niet, want het is leuk als een kind zich in een boek kan herkennen, maar niet als een kind opeens écht over zichzelf leest. Ik kan mijn fantasie dus lekker laten stromen.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Alles in de stilte

Wanneer Hilde na een lastige scheiding weer in haar geboortedorp gaat wonen, komt ze bij toeval via de sociale media weer in contact met haar vroegere buurjongen Robert, haar vroegere vriendje, haar maatje, al was er niet meer dan dat. Ze hebben leuke gesprekken via de chat, maar dan ontstaat er een zogenaamde radiostilte. Vervolgens krijgt Hilde het bericht dat Robert is overleden… Hilde is hevig in shock, omdat ze geen idee had dat Robert ernstig ziek was. Daar heeft hij nooit over willen praten. Ze is dan ook zeer verward wanneer ze te horen krijgt dat hij haar heeft opgenomen in zijn testament. De vraag waarom is vanaf dat moment de belangrijkste vraag die ze heeft. Wanneer Hilde hoort wat Robert haar heeft nagelaten, kan ze niet geloven waarom. Wat heeft ze gedaan dat ze dit heeft verdiend? Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op zijn plaats en kan ze het antwoord op haar grote vraag oplossen.
Alles in de stilte vertelt over schuld en onschuld, over beschuldigingen en verontschuldigingen en het belang van eerlijk zijn naar elkaar.
Geschreven door Kirstin Rozema

Kirstin Rozema is geboren in 1967 als Kirstin Engeman. Haar geboorteplaats is Almelo en daar woont ze inmiddels ruim 24 jaar. Als kind schreef ze al graag verhaaltjes, opstellen voor school maar ook maakte ze een begin met verhalen met de omvang van een schoolschrift. Dat zette door nadat ze in 1988 trouwde. Destijds waren er nog geen computers en ging alles per typemachine. 
Toen er eenmaal de computer was, ging het hek van de dam. Er volgden steeds meer manuscripten en de eerste stap naar een uitgever werd met succes gezet.
Schrijven is niet meer weg te denken in haar leven. Het is een fulltime bezigheid geworden waar ze met heel veel plezier mee bezig is. In 2020 zullen er 5 tot 6 boeken van haar hand verschijnen.

Ingesproken door Miranda Jansen
 
‘Alles in de stilte’ is een roman die fijn wegleest en veel aspecten van het leven bevat. De onverwachte erfenis van een goede vriend die op Hilde’s pad komt, brengt haar op een reis die haar terugvoert naar haar jeugd. Puzzelstukjes die op hun plek vallen, maar ook het leven met taboes en de enorme impact die dit kan hebben op het leven. Gedurende het boek leer je de personages beter kennen en ook begrijpen waarom ze dingen deden. Het geeft stof tot nadenken. 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Alleen is maar alleen

Maxime en Celeste zijn zussen, maar de enige schakel tussen hen is Celestes twaalfjarige zoon Tijn, die regelmatig naar zijn tante vlucht als hij ruzie met zijn moeder heeft. Maxime vangt hem liefdevol op, maar als de incidentele weekendjes overgaan in langere periodes, gaat ze zich steeds meer met de opvoeding bemoeien. Voor de bestwil van Thijs moet ze haar zelfgekozen isolement doorbreken en dat valt niet mee. Ze ontmoet twee mannen die veel voor haar gaan betekenen, maar zal ze haar voorheen zo rustige leven voor één van hen opgeven?
Ondertussen worstelt Celeste met haar gevoelens voor haar vriend Carl. De relatie lijkt dezelfde kant op te gaan als al haar voorgaande relaties. Zodra het serieus wordt, haakt ze meestal af. Wil ze ook deze man kwijt of is hij anders dan de rest?
Geschreven door Geertrude Verweij

Geertrude Verweij (1971) woont met haar man op Curaçao. Ze heeft drie volwassen dochters die in Nederland wonen. Naast de zorg voor huishouden en gezin heeft ze jarenlang parttime als boekhouder gewerkt en daarna freelance als verslaggeefster voor een huis-aan-huisblad. Op dit moment werkt (schrijft) ze thuis, doet het huishouden en verzorgt boekhouding en belastingaangiften voor het IT-bedrijf van haar man en andere bedrijven. Daarnaast redigeert ze boeken en schrijft ze persberichten / nieuwsbrieven.
 

 
 

Ingesproken door Ineke Luesink
 
‘Alleen is maar alleen’ is het verhaal over de relatie tussen twee zussen. Ik werd tijdens het inspreken meegenomen in de karakters van Celeste en Maxime, hun geschiedenis, hun gedachten en de zorg om tienerzoon/neefje Tijn. Het geheim rondom de biologische vader van Tijn, bleef tot het einde toe in spanning houden met een verassende ontknoping. 


 

Vragen aan Geertrude:

1. Je woont op Curaçao, komt dat ook voor in je boeken?

Nog niet. Ik ben er ook niet bewust mee bezig, want ik wil voorkomen dat ik het mezelf ga opleggen omdat ik hier nu eenmaal woon. Maar als ik een verhaal verzin dat voelt alsof het zich hier moet afspelen, zal ik het ook niet nalaten.
Ik denk wel dat het lastiger is dan een verhaal dat zich in Nederland afspeelt. Ten eerste omdat ik de onderstromen in de Curaçaose samenleving nog niet goed begrijp (we wonen hier nog niet zo lang). Bovendien zou ik, als ik zou schrijven over Nederlanders op toeristische plekken, vrij specifiek en nauwkeurig moeten zijn in mijn beschrijvingen, want er zijn veel mensen die Curaçao goed kennen. Dat is niet hoe ik normaal gesproken werk; in de meeste van mijn boeken ben ik vrij vaag over waar het zich precies afspeelt.

2. Waar komtje inspiratie vandaan?

Uit het gewone leven. Het uitgangspunt van veel van mijn verhalen is een bepaalde emotie of een gedachte die ik bij mezelf of bij een ander waargenomen heb. Bij 'Alleen is maar alleen' was dat de vraag of het nu echt zo belangrijk is om een man/levenspartner te hebben.
 
3. Je bent tevens redacteur. Welke fouten maakt elke beginnende schrijver?

Elke schrijver heeft zijn eigen unieke talenten, maar ook zijn eigen fouten. Ik denk dat een beginnende schrijver er goed aan doet erachter te komen waar zijn of haar blinde vlek zit en daar dubbel zo goed op te letten. Dat zijn vaak woorden of uitdrukkingen die streek- of leeftijdsgebonden zijn. Zelf moet ik bijvoorbeeld – na bijna dertig jaar dicht bij Rotterdam wonen – erg letten op het overvloedig gebruik van het woord “dan” in vragen.
Is dat erg dan? :-)
Niet echt, maar het leest niet altijd even prettig voor mensen die niet uit die streek komen of van een andere generatie zijn. Ik probeer bij het corrigeren van boeken altijd een balans te vinden tussen het behouden van iemands unieke stijl en het toepassen van correct taalgebruik.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
Rozenlaan 10
 
Annemarie is de eigenaresse van de prachtige villa aan de Rozenlaan nummer 10. Nadat zij weduwe werd heeft ze de villa laten verbouwen en er appartementen van laten maken. Die verhuurt zij aan Roza (verloskundige), aan Abby (boekhandelaar) en aan Berdine die het pand gaat verlaten vanwege haar huwelijk. Haar verdieping wordt doorverhuurd aan Klaas, een rustige man, die als een zelf verklaarde ICT-er vaak van huis uit werkt.
Annemarie heeft een relatie met Ron. Haar zoon is het er niet mee eens. Hij vindt hem een profiteur en probeert zijn moeder daarvan te doordringen. Ook Roza en Abby hebben hun vraagtekens bij Ron.  Annemarie is er doof en blind voor. Gaat ze haar ondergang tegemoet?
Geschreven door Angelique van Dongen
 
Ik ben geboren in 1970, ben getrouwd en heb drie kinderen en werk parttime als verpleegkundige in de psychiatrie. In het najaar van 2009 is mijn debuutroman verschenen (Leugens & Liefdes), iets wat erg spannend was. Na mijn debuut kon ik niet meer stoppen met schrijven en inmiddels zijn 17 boeken verschenen. Mijn romans hebben veelal eigentijdse onderwerpen, die herkenbaar zijn voor mensen, veel liefde en drama en feelgood. Kortom van alles wat mensen in hun levens kan overkomen. Het is mijn bedoeling dat de lezers even kunnen ontsnappen aan de echte wereld en zich ontspannen kunnen terugtrekken uit hun dagelijkse beslommeringen. 
 
Ingesproken door Heidy Tesink
 
Rozenlaan 10 neemt je mee in de levens van verschillende personen wat uiteindelijk samenkomt in een mooi verhaal. Het is een romantisch, maar ook een spannend verhaal en het was voor mij een boek dat ik zo aan één stuk door had kunnen inspreken. 
Mooi geschreven en dus ook makkelijk om je in te leven in de verschillende personages. Elk hoofdstuk bevat een stukje van het leven van één van de personages.
Een heerlijke feelgood roman met een spannend randje. Ik kan het iedereen aanraden!=> FRAGMENT <=
  
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Sonata
 
.Op een winteravond wordt er in het Amsterdamse Bos een lichaam begraven met de bedoeling dat het nooit gevonden wordt. Wanneer Julia dertien jaar later Justin ontmoet weet ze niet hoe haar leven op het punt staat te veranderen. Ze voelt zich tot hem aangetrokken, maar dan blijkt dat de succesvolle zakenman een donker verleden met zich meedraagt. Een verleden dat sinds haar jeugd nauw met hem verweven blijkt te zijn.
Geschreven door Natascha Hoiting
 
Natascha Hoiting (1973) is geboren en getogen in Emmeloord, waar ze directeur is van een bedrijfsadviesbureau. In haar tienerjaren startte ze met het schrijven van verhalen en gedichten, maar stopte hiermee toen ze meer dan twintig jaar geleden haar eigen bedrijf begon. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en pakte ze in 2013 het schrijven weer op. 
Voor Sonata is ze in de bijna onzichtbare wereld van de Italiaanse maffia in Nederland gedoken. Haar kennis van een van de grootste maffia organisaties ter wereld, de 'Ndrangheta', en voorliefde voor spannende romans, heeft geresulteerd in een liefdesverhaal dat zich afspeelt in het fictieve, Amsterdamse hart van deze criminele organisatie.
 
Ingesproken door Peter van Eerdenburg

Sonata is een liefdesroman met twee vertellers. De hoofdpersonen vertellen het verhaal vanuit hun eigen standpunt. Dit maakt het boek verrassend en tot een pageturner. Je MOET weten hoe het verhaal verder gaat. Het heeft zeer spannende-  en ook behoorlijk ontroerende momenten. Wat mij betreft een veelbelovende schrijfster waar we nog meer van gaan horen. Ik ben zeer benieuwd naar het volgende boek van Natascha Hoiting!
 
Vragen aan Natascha:
 
1. Natascha: Je hebt veldonderzoek gedaan voor je boek. Hoe heb je dat overleefd?

Het is zeker een spannend onderwerp; de Italiaanse maffia, en ontzettend leuk om te onderzoeken. Naast het lezen van veel naslagwerken en het kijken van documentaires, heb ik een aantal Italiaanse restaurants bezocht waar in het verleden maffia onderhandelingen hebben plaatsgevonden en waar wel eens een afrekening is geweest, maar veel spannends heb ik daar gelukkig niet beleefd. Uiteraard heb ik er, voordat het boek uitgebracht werd, wel over nagedacht of ik problemen zou kunnen krijgen door over dit onderwerp te schrijven, maar in basis is Sonata een spannende liefdesroman die uit mijn eigen fantasie is ontsproten. De specifieke maffiafeiten die erin voorkomen zijn al eerder door anderen bekend gemaakt en onthullen geen nieuwe geheimen.

2. Het is een spannende liefdesroman geworden over een onmogelijke liefde in de duistere wereld van de Italiaanse maffia in Amsterdam, maar hoe zit het nu met die piano?

De reden dat ik heb gekozen voor een piano als afbeelding op de voorkant van Sonata is omdat de piano als het ware als rode draad door het verhaal loopt. Justin speelt al van kinds af aan en probeert door middel van de muziek een groot deel van de herinneringen aan zijn nare jeugd te verwerken. Daarnaast is er tussen Justin en Julia een connectie, die te maken heeft met het bespelen van de piano. Hier zal ik niet te veel over uitweiden, daar mag de luisteraar zelf achter komen!

3. Vanwege het succes van je debuut is het vervolg ‘Scarlatto’ versneld verschenen.
Ga je op deze voet verder?

Ik ben nu met iets compleet anders bezig. Momenteel werk ik aan een spannende historische roman die zich afspeelt in de zeventiende eeuw. De naam is “De Gulden Duvel en de Brief”. Net als in Sonata en Scarlatto speelt dit boek zich voor het grootste gedeelte af in Amsterdam, alleen valt het dit keer niet onder het feelgood genre, maar is het meer een crime roman. Iets wat voor mij best een leuke uitdaging in het schrijven is. Ook deze keer doe ik veel research, maar meer op geschiedkundig gebied. Het boek gaat over een handelaar in schilderijen die zonder dat hij het wil, betrokken raakt bij de tweede oorlog tussen Engeland en de Republiek in 1667.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Donkere ogen
 
Eline (38) wordt overvallen in haar woning op het moment dat haar twee kinderen bij hun vader zijn. Dit leidt ertoe dat ze bang wordt en niet meer alleen op straat durft, maar voor de kinderen moet ze verder. Langzaam gaat het beter. Als ze een man leert kennen voor wie ze gevoelens krijgt, geniet ze weer iets van het leven. Totdat hij opeens verdwijnt. Dan blijkt er veel meer te spelen dan Eline kon vermoeden.
Geschreven door Jose Vriens
 
Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.

De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.

Jose schreef kinderboeken, feelgoodromans en thrillers
Ingesproken door Ineke Luesink

Donkere ogen begint gelijk spannend! Wat is er aan de hand en waarom. De angst en onzekerheid die het Eline oplevert maakt dat je wilt doorluisteren. Even wordt je gerustgesteld en hoop je dat het goed komt. Maar niets is minder waar, de spanning wordt opgevoerd en tot het einde toe blijf je je afvragen hoe het af zal lopen. 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Storm in een glas wijn
 
Storm in een glas wijn is het verhaal van twee dertigers: Tanja en Ronald Dijkema. Hun leven komt na een onverwachte erfenis totaal op zijn kop te staan. Ronald, die worstelt met problemen uit zijn verleden, besluit zijn baan grotendeels op te geven. Hij kiest ervoor om huisman te worden.
Al spoedig blijkt dat deze ommezwaai niet de rust en vrede brengt, waar hij zo naar verlangt en hij wordt ziek. De weg naar herstel is lang en het huwelijk van Tanja en Ronald belandt daardoor in zwaar weer. Praten met en luisteren naar elkaar lukt niet meer en het stel stevent af op een enorme huwelijkscrisis. Lukt het Tanja en Ronald hun huwelijk te redden?
 
 
Geschreven door de blinde schrijfster Petra Heckman
Ingesproken door Oliva Uhlenbeck
 
Storm in een glas wijn van Petra Heckman is een heel herkenbaar verhaal, zeker voor mensen die lang in een relatie zitten. Je kunt je zo ontzettend goed verplaatsen in het gevoel van Tanja. Je voelt haar onbegrip en het onvermogen om te kunnen levelen met de man van wie ze zo houdt. Haar uitvlucht bij Mike is te begrijpen, ondanks dat het zo verkeerd is.
=> FRAGMENT <=
       
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Als er geen vvertrouwen is
 
Als haar oom en tante haar uitnodigen om een poosje in hun zomerhuisje aan de kust te komen logeren, neemt Anouk dat aanbod met beide handen aan. Ze beschouwt het als een goede gelegenheid om op adem te komen, omdat het zo moeilijk blijkt haar gestrande huwelijk en haar verbitterde relatie met haar zusje te verwerken en haar vertrouwen terug te krijgen. Vol goede moed vertrekt ze dan ook naar het dorp aan de kust waar ze hoopt de rust te vinden om een beslissing te nemen over haar toekomst. Van haar plannen komt echter weinig terecht als ze geconfronteerd wordt met wat op een herhaling van de geschiedenis begint te lijken. En niet alleen dat: het is tevens het begin van een zenuwslopend kat-en-muis-spel, waarbij ze alle zeilen moet bijzetten om uit handen van een onbekende belager te blijven.
.
 
Geschreven door Carla Vermaat

Carla Vermaat is een Nederlandse schrijver van thrillers en romans. Ze schrijft ook feelgood liefdesromans. Haar eerste boek verscheen in 1976. Ze schrijft ook onder pseudoniemen. In de Engelstalige thrillerserie ‘Tregunna’ schreef ze vier delen.
 

 
Ingesproken door Ineke Luesink
 
Ik werd meegenomen in het leven van Anouk, die haar vertrouwen in de mensheid heeft verloren. Het luisterboek is tot aan het einde toe spannend en de vraag is of ze het vertrouwen zal terugvinden.


 
Vragen aan Carla:

1. Carla: Je bedient je van pseudoniemen. Heb je daar bewust voor gekozen en waarom?

Ik koos destijds bewust voor het pseudoniem Mary Morgan voor drie boeken die anders van toon waren en zich volledig in Engeland afspeelden.

2. Het maakt het dan lastiger om promotie te maken. Hoe doe je dat?

Dat is inderdaad lastig, omdat het destijds niet mijn bedoeling was om Carla Vermaat zo duidelijk aan Mary Morgan te linken. Ik doe echter (te) weinig aan promotie. Ik besteed mijn tijd liever aan schrijven.
 
3. Welke sfeer had je in je hoofd bij het schrijven van ‘Als er geen vertrouwen is’?

Moeilijke vraag. Ten eerste omdat het weer een paar jaartjes geleden is dat ik het schreef. Ik heb ook nooit een bepaalde sfeer in mijn hoofd. Ik wil een bepaald verhaal vertellen en de sfeer en de entourage komen dan min of meer vanzelf. Ik schrijf niet planmatig, heb een vaag idee en waar het naartoe leidt ontwikkelt zich gaandeweg. Het is net zoals bij mijn schilderijen. Ik begin aan een lucht om een sfeer en gevoel te creeren. Zodra ik dat heb, en er tevreden mee ben, schilder ik verder. Voor een boek of verhaal geldt hetzelfde: Zodra het begin goed is, komt de rest vanzelf.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-9-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Verdwaald

Kunstenares Fleur Doornslag woont al heel wat jaren bij haar grootmoeder op de boerderij. Als er plannen zijn om naast hun boerderij een groot hotel te bouwen, protesteren zij heftig, helaas met weinig effect. Dan duiken er twee mannen op in het leven van Fleur. Galeriehouder Justin Mars wil dat Fleur bij hem exposeert, maar hij is tevens de eigenaar van een grote vastgoedfirma. Is zijn motief wel helemaal zuiver? Robin Verdonk werkt in het gehate hotel. Hij blijkt echter bijzonder aardig te zijn. Als oma onverwacht komt te overlijden ontdekt ze het ware karakter van de beide mannen.

 
.
 
Geschreven door Jose Vriens

Jose Vriens (1963) Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig op het schrijven te richten.

 
Ingesproken door Gwenny Vos
 
Een liefdevol verhaal over een jonge kunstenares die een warme band met haar dementerende grootmoeder heeft. De schrijfster schrijft in een makkelijke losse stijl. Door de snelle en humoristische dialogen leest het boek makkelijk weg. Zij beschrijft de verdrietige en onzekere levensfases met het grootste gemak. Na wat omwegen komt het verhaal aan bij een heerlijk feelgood moment aan het eind van het boek.


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-9-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
M/V

Na de breuk met haar ex Frank begint Paulien aan een nieuw leven, inclusief een baan in het ziekenhuis. Daar ontmoet ze Herman, waar ze als een blok voor valt. Hun relatie begint echter moeizaam omdat Herman ergens mee worstelt waar hij niet over kan praten. Lichamelijk gezien is hij namelijk een man, maar inwendig een vrouw. Hij is geboren in een verkeerd lichaam. Als dat hoge woord er eenmaal uit is, houdt Paulien al zoveel van hem dat dit voor haar geen reden is om hun relatie te beëindigen. Ze denkt dat het niets uitmaakt en dat haar gevoelens voor Herman niet zullen veranderen als hij vrouwenkleding draagt. Ze doet haar best hem bij te staan bij zijn transformatie. Pas daarna dringen de consequenties tot haar door.  Als Herman een vrouw is, waar staat zij dan? Maakt dit haar lesbisch? De antwoorden op deze vragen blijken niet zo simpel te zijn.


Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer is 55 jaar, sinds 36 jaar getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen 25 jaar geleden, vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften. Haar grootste hobby is nog steeds schrijven, daarnaast lees ze graag en veel, kan ze avonden lang tv kijken en gaat ze er tijdens mooie weekenden, samen met John, op uit met hun boot.

 
Ingesproken door Tanja Reinders

Logisch dat dit boek genomineerd is voor de Valentijn publieksprijs! Een echte roman met een serieuze inhoud. Goed geschreven en daardoor heerlijk om voor te lezen. Door de verhaallijn en de vlotte dialogen wil je blijven luisteren. Een aanrader!
 


=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Olga
 
1. Olga: Je hebt een boek geschreven over een welhaast onmogelijk liefde. Hoe ben je op dit verhaal gekomen?

Dat is altijd moeilijk te zeggen. Transseksualiteit is regelmatig in het nieuws, dus je hoort erover en denkt erover na. Dan rijpt een idee als vanzelf in je hoofd en als dat er eenmaal zit ga je concreet nadenken over hoe je het vorm gaat geven. Tijdens dat proces vroeg ik me af wat het voor een partner betekent en zo is dit verhaal ontstaan. Ik heb me proberen in te leven in Paulien, hoe zij zich hier onder moest voelen.
 
2. Als 12-jarige stuurde je al je eerste manuscript naar een uitgever. Je wist dus al vroeg wat je wilde worden. Wie was je grote voorbeeld?

Auteurs als Leni Saris, Karin Peters en Nel van der Zee. Als tiener verslond ik hun boeken. Ik heb ze nog steeds allemaal.
 
3. Kun je leven van je boeken?

Van alleen de royalty’s zeker niet, maar de bibliotheekvergoeding vult dat lekker aan. Bovendien schrijf ik ook korte verhalen voor tijdschriften. Het is zeker geen vetpot, maar ik mag niet klagen. Tenslotte is schrijven altijd al mijn hobby geweest en geld verdienen met je hobby is een luxe.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 7-7-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Drijzand
 
Mirte leert na een verbroken relatie een man kennen. Hans lijkt de ideale partner te zijn. Ze gaan samenwonen, maar twee maanden later is hij opeens van de aardbodem verdwenen, met onder andere haar geld. Heeft ze zich dan zo in hem vergist?
Ze wordt ontslagen bij het bedrijf waar ze werkt omdat Hans ook hen bestolen heeft. Hun relatie was kennelijk op drijfzand gebaseerd. Het lukt Mirte een nieuwe baan te vinden waarin ze zich prettig voelt. Als ze na een poos denkt haar leven weer wat op de rails heeft verschijnt er opnieuw een man in haar leven, maar ook Hans duikt op. Hij wil haar terug …


Geschreven door Jose Vriens

Jose Vriens (1963) Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig op het schrijven te richten. 
Ingesproken door Lia Schipper

Ik vond Drijfzand een heerlijk boek om te lezen en in te spreken. Ik neem je dan ook graag met mijn stem mee naar de roerige periode in het leven van Mirte, zodat je dit van dichtbij kunt beleven. Word deelgenoot van haar momenten van geluk, verbijstering, onzekerheid, twijfels, vastberadenheid, spanning, vriendschap en liefde!
 

=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Jose
 
1. Jose: Je bent heel actief als schrijver maar ook een gedreven initiatiefneemster in de boekenbranche.
Valt dit goed te combineren?


Dat is een prima combinatie. Het mes snijdt aan twee kanten op deze manier.
 
2. Zo heb je in 2014 met Gerda van Wageningen en Greetje van den Berg het Valentijngenootschap opgericht.
Wat is dat voor een genootschap?


Het Valentijngenootschap bestaat uit een groep enthousiaste auteurs die het Nederlandstalige romantische boek beter onder de aandacht van de lezers wil brengen. We worden goed gelezen in de bibliotheken, maar daarbuiten kent vreemd genoeg haast niemand ons.
 
3. Drijfzand is je tweede luisterboek. Het eerste schaap is dus al over de dam.
Voelt dat ook zo aan voor de rest van je oeuvre?


Leuk dat de luisterboeken nu beginnen te komen. Het moest er een keer van komen nu vrijwel alle boeken al als ebook zijn verschenen.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 26-6-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
De Melksalon
 
De Melksalon is de geschiedenis van beurtschippers en koetsiers in Terneuzen, een Zeeuws dienstmeisje in Amsterdam, een held in de Eerste Wereldoorlog en een melksalon in Goes. Het is een boek over onrecht en geluk, schuldgevoel en liefde.

Voor haar boek De Melksalon verdiepte Reineke zich in haar familieachtergrond en stuitte daarbij op bijzondere verhalen. Een krantenartikel in de Middelburgsche Courant van 1884 over een noodlottig ongeluk dat levens veranderde, vormde de aanleiding voor haar boek. Ze besloot het verhaal achter het krantenartikel te achterhalen. Dit boek geeft haar voorouders een stem en laat ze zo voortleven.

Oude tijden herleven in deze prachtige Zeeuwse streekroman.
Geschreven en ingesproken door Reineke van Wouwe

 
 
Vragen aan Reineke:

1. Reineke: De Melksalon schetst een mooi beeld van Zeeland in de periode vanaf circa 1850. Wat trok je in die tijd aan?

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de geschiedenis en dan vooral in die van ‘gewone mensen’ in hun tijd. Mensen die niet voorkomen in de geschiedenisboeken maar hun leven leefden met dezelfde idealen en wensen als wij: een gelukkig en zinvol bestaan.  Het besef dat wij leven ‘op de schouders van onze voorouders’ met veel meer mogelijkheden en verworvenheden. Het geeft inzicht in wat echt belangrijk is in ons leven. 

2. Wat vond je het meest schokkend aan die periode

De rol van de vrouw en de verschillen tussen de hogere, de middenklasse en de arbeidende klasse. Toen werd je ‘voor een dubbeltje geboren’ nooit een kwartje. Nu zijn er zoveel mogelijkheden en kun je veel meer bereiken. 
 
3. Je hebt het luisterboek zelf ingesproken. Hoe is je dat bevallen?
 
Dat vond ik heel leuk om te doen. Je weet wat je hebt geschreven  en hoe je dat vertellen wilt. Ik vind het zelf ook heel ontspannend om aan het eind van de dag lekker rustig op de bank naar een luisterboek te luisteren. Een beetje zoals vroeger toen je werd voorgelezen. En als je onderweg bent met trein, bus of vliegtuig is het ook heel fijn.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
DE VERBORGEN STAD

Petrograd, de toenmalige hoofdstad van Rusland, bevindt zich eind 1916 aan de vooravond van de revolutie en er heerst een eigenaardige sfeer in de stad. De Engelsman John Durward is, nadat hij heeft gediend bij het Russische Rode Kruis, teruggekeerd naar Petrograd. Het gaat niet goed met hem, want hij wordt geplaagd door oorlogsherinneringen en aan zijn omgekomen kameraden. Durward wordt opgevangen door de familie Markovitsj en hij ontmoet de jonge Henry Bohun, die bij de familie een kamer huurt. Als Alexej Petrovitsj Semjonov tijdens een gezellige kerstdiner verschijnt, dringt het verleden zich wederom aan Durward op.
 Hugh Walpole


Vertaald door Meta Gemert

Ik heb nogal een gevarieerd leven geleid. Ik heb nooit een carrière gehad, want ik wist nooit waarin ik die dan zou moeten hebben. Ik ben o.a. opgeleid als lerares geschiedenis, maar heb nooit voor de klas gestaan. Heb een diploma cafébedrijf maar nooit een café gehad. Ik emigreerde op mijn 18e naar Canada, maar bleef er niet en werkte in Londen, UK, bij talloze bedrijven maar verveelde me steeds al snel en uiteindelijk keerde ik terug naar Nederland. Heb een galerie gehad, maar dat was heel saai, want er kwamen maar twee mensen per dag. Nu ik schrijf en vertaal (uit het Engels) en uitgeef, doe ik eindelijk wat ik echt wil. Beter laat dan nooit, hè!
 
Ingesproken door Ruud Kühn

Het boek is prachtig beschrijvend geschreven over ten tijde van de Russische revolutie aan het begin van de vorige eeuw. Het geeft heel mooi het gevoel van de mensen weer, hoe zij in de weken voor, tijdens en net erna dit hebben beleefd. Een pareltje om in te spreken, waarbij wel een lange adem nodig was.

 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Meta
 
1. Meta: Heb jij zelf dit omvangrijke boek vertaald of heb je dat laten doen.
Ik kan me voorstellen dat het een hele klus was.


Ik heb het zelf vertaald.

Waarom heb je als uitgever juist voor dit boek gekozen om de publicatierechten voor Nederland te vergaren?

Het boek was rechtenvrij, Het is meer het 100 jaar geleden dat de Russische revolutie plaatsvond en ik zocht naar een verslag van iemand uit het Westen. Ik hou van geschiedenis (heb de lerarenopleiding gedaan, MO-B, dat is nog van vroeger). Ik kwam Walpole toevallig tegen. Ik viel direct voor het boek, want het geeft een Russisch gevoel.

3. Richt je je specifiek op Russische literatuur?
 
Nee, eigenlijk niet. Ik was alleen gericht op Engelstalige literatuur, omdat ik dit zelf kan vertalen, maar inmiddels ben ik ook geboeid geraakt door Duitstalige werken. De grote werken vertaal ik niet zelf, maar ik breng dit jaar iets kleins uit in het Duits en dat ga ik dan wel weer zelf doen. Ik vind het leuk om uitgedaagd te worden.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
 
De Laatste Profeet

In deze faction-roman maakt een historisch wetenschapper, Emile van Straten, een wereldreis met zijn vriendin Jenny op hun zeiljacht de Davy Jones. Tijdens hun reis vraagt UNESCO hem een document te onderzoeken dat is gevonden op het eiland Terceira. Emile neemt de opdracht aan en in zijn onderzoek ontdekt hij de Magische Ruit, een symbool dat de sleutel is waarmee hij wereldmysteries ontrafelt zoals de piramides van Gizeh, de Nazca-vlakte in Peru en de Moai-beelden op Paaseiland.
Omdat Emile beseft dat hem een grote taak wacht, schrijft hij een manifest voor een nieuwe wereldorde waarin de macht over het geld en de politieke besluitvorming in de handen van het volk komen te liggen. Hij richt het OgenOOtschap op en zet wereldwijd een beweging op basis van het Osisme in gang. De wereld floreert, maar dan blijkt Hades (de god van het kwaad/de onderwereld), als enige god uit de Griekse mythologie nog steeds in leven te zijn.
 


De Laatste Profeet en de Giganten

OrlandO van Straten (18 jaar) wordt door zijn biologische vader Kronos naar een verre planeet gestuurd om daar orde op zaken te stellen. Tijdens zijn missie dreigt de mensheid op aarde te worden aangevallen door de Giganten, reusachtige reptielen die staan voor het kwaad in het universum. Emile van Straten neemt de leiding van het OgenOOtschap op zich en met de hulp van zijn vriend Jonathan probeert hij de wereld voor het onheil te behoeden. Ze graven diep in de geschiedenis en komen uit bij het Oude Testament, waarin cryptisch staat beschreven wat er zich destijds werkelijk heeft afgespeeld.
Dit boek ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ is het tweede deel uit de serie De Laatste Profeet en staat geheel op zichzelf, waardoor het niet noodzakelijk is het eerste deel te hebben gelezen.
Han Peeters is gefascineerd door de wereldgeschiedenis die hij op geheel eigen wijze interpreteert. Door zijn snelle en prettige schrijfstijl weet hij de aandacht van de lezer vast te houden die ook dit boek ongetwijfeld weer in één adem zal uitlezen. In de serie De Laatste Profeet heeft hij zijn favoriete genre gevonden dat omschreven wordt als een combinatie van fictie, non-fictie, science fiction en fantasy in de stijl van een thriller.  
 


Geschreven door Han Peeters

Han Peeters is pas tegen zijn vijftigste, eind 2009, begonnen met schrijven na een leven lang succesvol ondernemer te zijn geweest. Het was op een moment dat alles door zijn handen glipte. Met zijn eerste therapeutische boek 'AFSCHEIDSBOEK' redde hij zijn leven. Han kreeg de smaak te pakken en kon niet meer stoppen met schrijven. Sindsdien heeft hij 13 boeken geschreven in fictie en non-fictie, waarvan er 4 i0h o , redacteur, clusteruitgever, e-boekhandelaar en luisterboekuitgever.

De Laatste Profeet en De laatste Profeet en de Giganten zijn ingesproken door Sander Davids Blumink

Vragen aan Han
 
1. Han: Jeetje man, wat een verhaal, zoals je begonnen bent met schrijven. Bizar.

Ja, dat vind ik zelf ook. Alles in mijn leven is bizar verlopen en eigenlijk schreef ik in mijn hoofd altijd al boeken. Het was pas op het allerlaatste moment dat ik het doorkreeg. De strop lag al klaar en mijn afscheidsbrief leidde tot een heel nieuw leven. Iemand schreef dat die Peeters van het meest trieste moment in zijn leven nog een project wist te maken. 
 
2. In ‘De Laatste Profeet’ draait het onder andere om De Magische Ruit. Hoe ben je daarop gekomen?
 
In de zomer van 2010 schreef ik mijn derde boek ‘Apollyon de Antichrist’, al had die toen nog de werktitel De reis van de Davy Jones. Ik was ooit een zeezeiler met een eigen zeiljacht en schreef in fictie over een wereldreis, zonder te weten waar het verhaal naartoe ging. Het was in de tijd dat ik me ik een moordend tempo wegschreef van de dood. Op een vrijdagmiddag kleurde de lucht groen/zwart als een voorteken van een zwaar onweer. Ik woonde in een flatje op 7 hoog en even later sloeg de bliksem in rondom de flat en ook in het gebouw zelf. Zonder dat ik er controle over had tekende mijn hand toen een negenpunts symbool. Ik begreep niet wat het betekende en vanaf dat moment ging mijn hoofdpersoon Emile van Straten daar in mijn boek naar op zoek. Het bleek bijvoorbeeld te passen over de piramiden in Egypte en de wereldreis kreeg een heel andere wending. In 2012 herschreef ik het boek in ‘De Nieuwe Wereldorde’ en deed dat nogmaals in 2014 in ‘De Laatste Profeet’. Ik schrapte veel en schreef er nog een half boek achteraan. ‘De Laatste Profeet’ is mijn sleutelboek.
 
3. ‘De Laatste Profeet en de Giganten’ dateert uit 2016. Wordt het een lange serie?
 
Het is de bedoeling dat het twaalf delen worden en ik uiteindelijk ‘Het Laatste Testament’ heb geschreven, terwijl het niet op een religie is gebaseerd, maar uitsluitend op begrip, naastenliefde en empathie. Momenteel schrijf ik aan het derde deel van deze serie en elk deel is afzonderlijk te lezen/luisteren. Het lastige is dat er steeds een ander boek tussendoor komt.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
 
Anna's twijfels

Hoe een zakenvrouw het bolwerkte aan het begin van de 20e eeuw. 
In 1912 erft de Rotterdamse zakenvrouw Anna van Bergen een landgoed in het Brabantse Waalre en besluit er te gaan wonen. Met haar ietwat ironische pen beschrijft ze hoe ze met vallen en opstaan aan haar nieuwe leven went. Haar bijdehante manieren brengen haar in allerlei onverwachte situaties, die soms grappig, soms aangrijpend zijn. Ook de confrontaties met haar jonge rentmeester maken het landgoedbeheer er niet gemakkelijker op. Daarnaast krijgt ze met de liefdesperikelen van haar nichtje te maken.
Al met al heeft Anna haar handen vol!
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Fulltime schrijfster, dus!
 

 
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Met het inlpreken van Anna's Twijfels heb ik een mooie reis gemaakt. Dwars door de tijd - terug naar 1912 - door het land en door sociale klassen heen. Rotterdam, Brabant, zowel het stadse leven als het platteland uit die tijd komen tot leven. Het fijne vond ik dat het geschreven is vanuit het perspectief van een ondernemende vrouw die wat van haar leven wil maken, wat in die tijd niet vanzelfsprekend was. Met vallen en opstaan vindt ze haar bestemming, een hele nobele nog wel, maar dat past wel bij haar.
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Dani

1. Dani: ‘Anna’s twijfels’ is een historische streekroman, maar je hebt ook kinderboeken geschreven. Behoort het schrijven van een streekroman tot je favoriete genre?

Teruggaan in de tijd, naar de wereld van de lange rokken en de grote hoeden komt voort uit een hang naar nostalgie die ik als kind al koesterde. Tegelijkertijd was er toen genoeg problematiek waar je een interessant plot omheen kunt laten draaien, zonder plotbedervende mobieltjes!

2. Je hebt in Anna’s twijfels veel historische informatie verwerkt over de streek rondom Waalre. Heb je daar veel onderzoek naar gedaan?

Zeker, ik heb ongeveer een half jaar informatie opgeslurpt, tussen ander schrijfwerk door. Ik heb ook een aantal keren het Regionaal Historisch Centrum van Eindhoven bezocht om boeken door te kijken en pagina's te fotograferen die van belang konden zijn. Het bestuderen deed ik dan thuis en na een half jaar begon alles op zijn plaats te vallen en had ik het idee dat ik Anna in de tijd van toen in Waalre kon neerzetten.

3. Heb je ook iets van jezelf in je hoofdpersonage Anna verwekt?

Haha, in elk personage zit waarschijnlijk wel iets van jezelf. Net als Anna houd ik van honden en ben ik bang voor paarden, al heb ik zelf paardgereden. Anna prefereert het verstand boven het gevoel, maar af en toe volgt ze haar gevoel. Ik ben niet zo nuchter als Anna, maar je verstand moet je nooit uitschakelen, denk ik.
 
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Scooter oma
 
Ziggy en haar buurjongen Momo willen het weten: wie is toch die geheimzinnige Scooter Oma die gave judogrepen kent en op een snelle scooter door hun stadje scheurt? Ze redt kinderen die gepest worden en doet nog veel meer stoere dingen! Ze begint zelfs op een Super Oma te lijken in haar hippe, blauwe pakje met rode cape. Ziggy en Momo denken dat het misschien oma Roos is, want Ziggy’s oma is heel sterk en ze rijdt ook graag hard. Alleen vindt oma Roos die Scooter Oma helemaal niet netjes. ‘Haar rok is veel te kort,’ zegt ze afkeurend.
Een grappig, spannend luisterboek waarin tevens positieve waarden als vriendschap, begrip tussen generaties en omzien naar anderen aan bod komen. Er is zelfs nog romantiek weggelegd voor de senioren.
Geschreven door Dani van Doorn
 
Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Een fulltime schrijfster, dus.
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Iedereen wil wel zo'n oma als Scooter Oma! Dit boek was heerlijk om te lezen, een lekker vlot, spannend verhaal met leuke hoofdpersonen. Ik hoop dat kinderen het leuk vinden om naar te luisteren en meteen in het verhaal zitten! Ook de plantennamen als 'scheldwoorden' zijn een leuke vondst van de schrijfster! Ripsa-li-dopis!
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Parisiennes herken je aan hun benen

Monsieur Debray dacht het zeker te weten: Parisiennes herken je aan hun benen. Tot hij zich daar een keer goed in vergiste, met alle gevolgen van dien. Samen met 17 andere verhalen illustreert deze bundel de fijnzinnige en meesterlijke wijze waarop Andy Arnts een herkenbare sfeer van melancholie en levensvreugde weet op te roepen. Met ‘Parisiennes herken je aan hun benen’ lanceert Andy Arnts opnieuw een prachtige verzameling verhalen, die niet alleen zijn liefde voor Frankrijk en Parijs kenmerken, maar vooral getuigen van zijn rijke fantasie, aanstekelijke humor en buitengewone verteltalent.

Een bundel rijke fantasie met aanstekelijke humor in een buitengewone verteltalent.
 
Geschreven door Andy Arnts
 
Andy Arnts (1970) is auteur, journalist en hoofdredacteur van de Frankrijk-magazines En Route en Maison en France
In 2004 debuteerde hij met de roman Richter, waarna twee verhalenbundels verschenen: Van Bouillabaisse tot Bruni (2010) en Parisiennes herken je aan hun benen (2014). Naast zijn literaire en journalistieke werk is Andy een gepassioneerd filmmaker. Zo maakte hij reportages over de Parijse begraafplaatsen Père Lachaise, Passy en Montmartre, en lanceerde hij in 2017 zijn vlog Bonjour Andy. Daarin belicht hij zijn liefde voor de Franse culturele geschiedenis vanuit een persoonlijke en humoristische invalshoek.
Ingesproken door Machteld van der Gaag
 
Wat is er leuker, als je zoals ik geboren en getogen bent in Frankrijk, om je met een boek weer even in je geboorteland te wanen? De zeer diverse en vermakelijke korte verhalen van Andy Arnts nemen je mee van Parijs tot de Côte d'Azur en van de Cocottes tot Guy de Maupassant - die natuurlijk de ongekroonde koning van het korte verhaal - de Nouvelle -  is.
Reis mee, droom weg en ontdek het Frankrijk van Andy.
 
Vragen aan Andy:
 
1. Andy: Stel dat je vader niet de verkeerde afslag had genomen op de Périphérique. Had je dan Frankrijk ook in je hart gesloten?

Dat denk ik wel. Ik was van kleins af aan al gek op de Eiffeltoren. Mijn vader had een grote poster ervan op de binnenkant van mijn slaapkamerdeur geplakt, en ’s avonds lag ik daar in bed geboeid naar te kijken. Toen ik haar eindelijk voor het eerst in het echt zag, was dat zoals een ontmoeting met een mooie vrouw die je al jarenlang in stilte begeert: de liefde was er al, maar we hadden elkaar nog nooit in de ogen gekeken. Bovendien, al hád bij de goede afslag genomen, dan nog was het met die liefde voor Frankrijk wel goed gekomen. Want ook in de Camargue en de Provence raakte ik betoverd door de zinderende ambiance van de streek, die zo compleet anders was dan het Hollandse landschap waarin ik was opgegroeid.

2. Die verkeerde afslag heeft een grote invloed op je leven gehad. Waar denk je bij Frankrijk als eerste aan?

Dat is nog steeds Parijs, en dan Montmartre in het bijzonder. Als ik daar rondloop, waan ik me in de 19e eeuw, de tijd waarin Montmartre hét bruisende centrum van de grote kunsten was. Henri de Toulouse-Lautrec heeft er onsterfelijke schilderijen gemaakt, evenals Maurice Utrillo en natuurlijk Pablo Picasso. Émile Zola liet er het verhaal van zijn roman ‘L’Assommoir’ plaatsvinden. Ik voel me erg thuis in die oude tijd, die ‘belle époque’. Als ik door Montmartre loop, kom ik nog overal verwijzingen naar dat roemruchte verleden tegen.    

3. Welk verhaal in ‘Parisiennes herken je aan hun benen’ is je eigen favoriet en waarom?

Als schrijver beoordeel je je eigen werk niet alleen op ‘inhoudelijk boeiend’, maar ook op ‘technische geslaagdheid’. Ik vind ‘Un bonjour de Paris’ qua compositie heel goed geworden, en bovendien is het een komisch verhaal met een verrassende plotwending. Maar ook ‘Betondorp aan de Méditerranée’ is me heel dierbaar, omdat ik daar in alle eerlijkheid mijn eerste kennismaking met La Grande Motte beschrijf en dat ‘kinderbeeld’ spiegel aan de zienswijze van de volwassen man die daar, vanuit een sterk verlangen naar nostalgie, steeds weer naartoe terugkeert.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Een man voor Fleur

Na haar scheiding en daarna een verbroken relatie, weet Fleur haar leven weer aardig op te pakken. Ondanks dat ze het druk heeft met vier opgroeiende dochters, begint ze toch een eigen winkel. Als die eenmaal loopt en haar dochters allemaal volwassen worden, beseft ze dat ze een man in haar leven mist. Als ze lachend tegen haar dochters zegt dat ze graag een man wil als moederdagcadeautje, steken zij de hoofden bij elkaar en smeden ze een plan. Project 'mam aan de man' gaat daarmee van start. Terwijl zij alle vier een leuke man uitzoeken om met hun moeder te daten, lijkt Fleur inmiddels echter gevonden te hebben wat ze zoekt. Alleen vertelt ze dat liever niet aan haar dochters.

 

Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer (1963) is getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften.
 
 
Ingesproken door Tanja Reinders
 
Pagina voor pagina heb ik dit boek met plezier ingesproken. Het is een familieroman, waarin je blijft lezen. Je verslindt de luisterminuten makkelijk en snel. Het gaat om een bijzonder moederdagcadeau voor Fleur; een man! Met veel humor worden de belevenissen van Fleur rondom project “mam aan de man” beschreven, maar ook haar dochters, ex-man, overleden minnaar en vriendin komen veelvuldig in de gesprekken voor. Een gezellige boel dus. Je voelt je op een gegeven moment bijna onderdeel van het gezin. Een heerlijke roman.

 
Vragen aan OLGA:
 
1. OLGA: Wat is het geheim van een goede familieroman?

Ik denk dat een goede familieroman vooral moet bestaan uit een mix van drama, romantiek en humor. Het is vaak wel heel moeilijk om die balans te vinden. Vooral in boeken met heftige gebeurtenissen is het lastig om er humor aan toe te voegen. Bij luchtigere onderwerpen, zoals bij ‘Een man voor Fleur’ is het juist weer moeilijker om er ook een dosis drama in te verwerken.

2. 52 boeken van je in 26 jaar, twee per jaar dus. Dat is een behoorlijk tempo naast je andere werk.
Hoe hou je dat vol?


Ik heb geen baan buiten de deur, schrijven is mijn werk. In principe werk ik dagelijks zo’n 5 á 6 uur, dus dan krijg je heel veel gedaan. Tot nu toe heb ik er in ieder geval geen moeite mee om zowel mijn boeken als mijn korte verhalen te schrijven. Juist die afwisseling maakt het leuk en iets wat je leuk vindt doe je met plezier en gemak.

3. Klopt het dat je steeds meer maatschappelijke thema’s in je boeken verwerkt.

Volgens mij heb ik dat altijd al gedaan. Mijn eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ ging over een vrouw die worstelde met de vraag hoe ze haar werk en haar gezin met elkaar kon combineren. Haar man wilde dat ze fulltime moeder werd, zij wilde haar baan niet kwijt. Dat was in die tijd, zo’n 25 jaar geleden, een lastig vraagstuk voor veel vrouwen. Ook voor mijzelf trouwens. Ik haal mijn inspiratie uit het dagelijks leven, de tv, de actualiteiten en uit alles wat ik om me heen zie, hoor en zelf meemaak. Maatschappelijke thema’s horen daarbij, daar kun je niet omheen

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

  Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Jacht op een schat

Penny trekt zich tijdelijk terug in een huisje op het platteland van Brabant, onder meer om aan haar boek te werken. Aanvankelijk botst ze met haar eigenzinnige huisbaas Ivo, maar toch beginnen ze samen aan een zoektocht naar een in de Tweede Wereldoorlog verborgen meesterwerk. Hierbij lopen twee misdadigers, een knappe politieagent en een warrige barones hen danig in de weg. Penny’s chaotische vriendin Vivian laveert intussen overal tussendoor en zet daarmee de zaak nog meer op scherp!

Een spannend en romantisch verhaal, geschreven met veel gevoel voor humor.
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Een fulltime schrijfster, dus.

 


Ingesproken door Vera Hilhorst

Jacht op een schat’ was een fijn boek om voor te lezen. Vlot geschreven, met humor en tot het einde was de spanning voelbaar. Een heerlijke feelgood-roman met komische situaties en dialogen.
 
Vragen aan Dani
 
1. Dani: Hoe belangrijk is humor in je boeken en waarom?

Het is eigenlijk onmisbaar, anders wordt het een droog of zwaar verhaal. In het dagelijks leven gebruiken we regelmatig humor als 'smeer' in onze sociale contacten, maar ook om moeilijke omstandigheden draaglijk te maken. Het zou vreemd zijn als dat in een roman niet terugkomt. Bovendien schrijf ik graag boeken waarmee je je kunt ontspannen, daar hoort humor gewoon in.
 
2. Je fysieke boeken worden verschillende uitgevers op de markt gebracht.
Is dat een keuze?
 
De meeste uitgevers hebben plaats voor 1 a 2 romans per jaar en ik breng er graag meer uit. Daarbij schrijf ik in verschillende genres en elke uitgever heeft zijn voorkeur. Het gebeurt ook wel dat een kleine uitgever me vraagt om een boek en meestal heb ik nog wel een manuscript dat nog niet is ondergebracht.
 
3. Het leest/luistert alsof het er zo bij je komt uitrollen. Klopt dat, en hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
 
Gemiddeld twee maanden. Heel soms rolt het er zo uit. Met geld of geluk was het puzzelen vanuit wiens perspectief ik allemaal zou schrijven, en daarom moest ik schuiven en herschrijven. Dat bedenk ik nu van te voren en niet al schrijvend. Het komt ook voor dat ik moet schuiven om het evenwicht in drama, humor en romantiek te bewaren of omdat een personage te lang niet aan het woord komt. Maar bovenop die twee maanden komen nog de redactieronden en dat is ook een tijdrovend proces.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Echtgenoten, echte mannen

Bestaat de Grote Liefde of is dat het Grote Toeval? Zoals schrijvers altijd hetzelfde boek schrijven en vrouwen altijd dezelfde man trouwen, zo jagen echte mannen altijd dezelfde vrouw na. Dromen zijn niet echt, maar daar kunnen echtgenoten niet mee leven. Liever dan de droom om te brengen, doen ze het de vrouw die de droom belichaamde. Dit is het verhaal van zeven mannen, echtgenoten en echte mannen in een dwaaltocht in een doolhof van liefde en valkuilen. Meer smaken dan die zeven zijn er niet, al kijken de zeven mannen zeven keer anders naar zichzelf. Zoals iedere vrouw ook haar echtgenoot, haar eigen fantasieman schept.
Geschreven door Rob Bakker

Rob Bakker (1949 Bussum) is zelfstandig auteur, journalist, historicus, erfgooier, ondernemer en gediplomeerd uitvaartverzorger. Hij was onder andere twaalf jaar hoofdredacteur van de Nederlandse MAD. Na verkoop van zijn uitgeverij in 2003 rondde hij in 2011 een geschiedenisstudie af met een doctoraal in Genocide- en Holocauststudies. Hij publiceerde romans, thrillers en non-fictie.
 


Ingesproken door Eltjo Herder

Echtgenoten, echte mannen van Rob Bakker is een vlot geschreven boek met als overkoepelend thema mannenvriendschappen. Zeven mannen komen bij elkaar op de dag voor het tweede huwelijk van Chris, een van de zeven vrienden. Dat doen echte mannen wel vaker, een vrijgezellenfeest, niets bijzonders zou je zeggen. Bij toeval (of heeft een van de heren dit geënsceneerd?) komen ze terecht in een bordeel en vanaf dat moment volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Wat volgt is en nachtelijke wandeling door een koude februarinacht, vol gevaren. De verschillende personages en hun onderlinge verhouding worden vaak op ironische wijze beschreven en die ironie roept regelmatig een glimlach op. Echtgenoten, echte mannen zit vol humor, maar er zit ook spanning in met thrillerachtige elementen. Een heerlijk boek om op welk moment en waar dan ook te beluisteren!


 
Vragen aan Rob:
 
1. Rob: Is het je gelukt om de psyche van de man volledig te doorgronden?

Het is me helemaal gelukt om de psyche van de man te doorgronden op slechts één specifiek terrein, zoals ook de bedoeling was: hoe gaat de man om met de liefde en bestaat de Grote Liefde. Zeven typen mannen, meer zijn er niet, beantwoorden deze vragen in de roman.
 
2. Wat hebben vrouwen eraan?

Zoals mijn vrouwelijk redacteur schreef: ‘Dit is een boek dat mannen zullen lezen voor de herkenning en vrouwen om eindelijk de mannenziel te begrijpen.’ De auteur heeft ook bedoeld om het boek voor vrouwen te schrijven en het zijn ook vrouwelijke lezers die met begrip reageren. De mannen vinden het vooral komisch.
 
3. Je bent op veel terreinen actief. Zo ook in de auteursbond. Heeft het je als schrijver verder geholpen?
 
Actief zijn op velerlei terreinen verbreedt je blik, levert goede contacten en relaties op en je ziet dat andere auteurs en uitgevers, en boekhandelaren met dezelfde problemen kunnen worstelen als jezelf als auteur en je uitgever. Als schrijver ben je ook ondernemer, zoals Gerard Reve ooit zei: ‘Je hebt een winkel’.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Geld of geluk

Na een lichte beroerte van Norbert Streyendaal, weduwnaar en voormalig bankdirecteur, nemen zoon Wilco en schoondochter Merle hem tijdelijk in huis. Ze willen de erfenis veiligstellen, want ‘pa’ is te goedgelovig en te vrijgevig geworden. Norbert houdt echter koppig vast aan zijn financiële onafhankelijkheid.

De ambitieuze Merle richt haar energie weer op haar carrière en de schoolprestaties van de kinderen en Wilco houdt zich afzijdig. Op zijn manier probeert Norbert de sfeer in huis te verbeteren en dat blijft een bron van ergernis voor Merle. Het is maar goed dat de hartelijke weduwe Leny voor ‘pa’ zorgt. 
.
 
Geschreven door Dani van Doorn

Dani van Doorn (1960) is geboren in Eindhoven, maar met Zuid-Hollandse roots. Van allerlei werkzaamheden verricht, zonder veel voldoening of succes, vrijwilligerswerk uitgezonderd. Achteraf gezien was dat een goede voorbereiding op het schrijven van romans omdat je verschillende kanten van de maatschappij meemaakt. Schrijven is het allerleukste werk dat er bestaat.

 
Ingesproken door Marlon van der Ploeg
 
‘Geld of Geluk’ is een vlot geschreven feelgood-roman, die uitnodigt het in één keer uit te luisteren met mooie inzichten en wijsheden die de oppervlakkigheid van het bestaan blootleggen.
Vragen aan Dani:
 
1. Dani: Hoe belangrijk is humor in je boeken en waarom?

Het is eigenlijk onmisbaar, anders wordt het een droog of zwaar verhaal. In het dagelijks leven gebruiken we regelmatig humor als 'smeer' in onze sociale contacten, maar ook om moeilijke omstandigheden draaglijk te maken. Het zou vreemd zijn als dat in een roman niet terugkomt. Bovendien schrijf ik graag boeken waarmee je je kunt ontspannen, daar hoort humor gewoon in.
 
2. Je fysieke boeken worden verschillende uitgevers op de markt gebracht.
Is dat een keuze?
 
De meeste uitgevers hebben plaats voor 1 a 2 romans per jaar en ik breng er graag meer uit. Daarbij schrijf ik in verschillende genres en elke uitgever heeft zijn voorkeur. Het gebeurt ook wel dat een kleine uitgever me vraagt om een boek en meestal heb ik nog wel een manuscript dat nog niet is ondergebracht.
 
3. Het leest/luistert alsof het er zo bij je komt uitrollen. Klopt dat, en hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
 
Gemiddeld twee maanden. Heel soms rolt het er zo uit. Met 'Geld of geluk' was het puzzelen vanuit wiens perspectief ik het zou schrijven, en daarom moest ik schuiven en herschrijven. Dat bedenk ik nu van te voren en niet al schrijvend. Het komt ook voor dat ik moet schuiven om het evenwicht in drama, humor en romantiek te bewaren of omdat een personage te lang niet aan het woord komt. Maar bovenop die twee maanden komen nog de redactieronden en dat is ook een tijdrovend proces.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 18-8-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 

Kaaskoppen in Frankrijk

Ludique en zijn vrouw Lief houden van het goede Franse leven. Van de Franse keuken, cultuur en leefstijl. Van goed, gezond en eerlijk eten. Van goede wijnen, antiek, brocante en curiosa. Van schrijven, schilderen en muziek. Op internetfora publiceert Ludique zijn veelgewaardeerde en zeer humoristische columns over het leven in Frankrijk. Deze en niet eerder gepubliceerde verhalen werden gebundeld in een reeks succesvolle boeken waaronder ‘Kaaskoppen in Frankrijk ‘.
 

 
Geschreven door Ludique le Vert

Ludique le Vert is het pseudoniem van een oud-docent Hoger Onderwijs. Kort na zijn pensionering emigreerde hij naar Zuidwest Frankrijk waar hij samen met zijn vrouw Lief woont, leeft en 'werkt' op en rond hun oude boerderij op het platteland van de Franse zuidwestelijke Correze.


Ingesproken door Fleurine Hugo-Kalff

Erg leuke verhalen met een interessante kijk op hoe een Nederlands echtpaar in Frankrijk van het platteland geniet en een leerzame vergelijking met de Franse lifestyle aaneengeregen met anekdotes vanuit hun dagelijkse leven.


 
=> FRAGMENT <=
 Vragen aan Ludique:
 
1. Ludique: De verhalen in je boek zijn een compilatie van je columns, aangevuld met niet eerder verschenen hilarische verhalen. Wat is de leukste reactie die je ooit kreeg?

De leukste reacties zijn die waarmee lezers aangeven het verhaal schaterlachend als een film te hebben herkend, ervaren en meegemaakt.
 
2. Ben je bekend met de tv-serie ‘Chateau Meiland’ over een familie die een kasteel in Frankrijk opknapt en er een B&B van maakt. Die serie is nu genomineerd voor de Televisier-ring. Heb je er profijt van, denk je?
 
Nee, niet mee bekend. Profijt van….? Geen idee.
 
3. Een goede schrijver is ook een goede verhalenverteller. Wat doe je het liefst?
 
Bij voorkeur schrijven.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 4-8-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Mollie, het Mollifantje
Rommel in de duinen

In de duinen woont een familie die nog nooit iemand heeft gezien,totdat Opa, Shannon, Amber en Lilleigh er kennis mee maakten. Het is de familie Mollifant.

Er zijn grote problemen in de duinen, want overal ligt veel plastic en andere troep. De dieren in de duinen hebben er veel last van en natuurlijk ook de Mollifantjes.

Opa, Shannon, Amber en Lilleigh komen in actie om de duinen schoon te krijgen. Zal het ze lukken om dat samen met de familie Mollifant voor elkaar te krijgen?
Geschreven door Ellen Spee

Ik ben geboren in Breda in 1957 en in 1978 verhuisde ik naar De Helder waar ik nog steeds woon met mijn man André. Ik heb twee geweldige dochters en drie hele mooie kleindochters plus twee grote honden en twee zwarte katten.
 

 

Ingesproken door Heidy Tesink
 
Met Mollie, het Mollifantje deel 2 heeft Ellen Spee een mooi verhaal geschreven wat helemaal past bij deze tijd. Het is een leerzaam kinderboek, met een goed verhaal en een mooie afloop waarbij iedereen zich bewust wordt hoe belangrijk het is om goed met het milieu om te gaan.

Ik zeg: downloaden maar, dit topverhaal!
=> FRAGMENT <=

Vragen aan ELLEN:
 
1. Ellen: Hoe ben je er zo toe gekomen om kinderboeken te gaan schrijven?

Toen mijn oudste kleindochter werd geboren ben ik begonnen met verhalen te schrijven. Dit beviel mij zo goed dat ik besloot om er meer te schrijven. Bij de geboorte van elk kleinkind schreef ik een boek. Het zijn fantastisch inspiratiebronnen.
 
2. Van ‘Mollie, het Mollifantje’ is nu het tweede deel verschenen. Hoeveel delen zullen er nog volgen?

Voor deel 3 en 4 beginnen de verhaallijnen zich in mijn hoofd al te vormen.

3. Zou je ook wel eens in een ander genre willen schrijven?

Jazeker, ik ben nu bezig met het schrijven van een thriller.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
De half-heks

Als Lotte en Indra het gerucht horen dat er een heks in hun stad woont, willen ze daar het fijne van weten. De heks zou geen hele goeie heks zijn, want al haar spreuken mislukken met een heleboel lawaai! Mensen noemen haar daarom spottend 'de half-heks'. Veel buren zijn inmiddels verhuisd. Mevrouw Van Willebrug niet. Met haar hulp zijn Lotte en Indra vastbesloten het geheim en de hartenwens van de half-heks te ontrafelen. Gaat dat hen lukken?
Vanaf circa 6 jaar
Geschreven door Linda Smolenaers

Linda Smolenaers (1982) komt oorspronkelijk uit Weert en trok voor haar studie orthopedagogiek naar Nijmegen waar ze nu woont. Naast haar werk in het onderwijs schrijft ze verhalen. Dat deed ze als kind al graag. De eerste versie van ‘De half-heks’ schreef ze tussen haar achtste en elfde jaar. Dat is nu, na meer dat twintig jaar, een kinderboek geworden en het is tevens haar debuut als schrijfster van kinderboeken.

 
 

Ingesproken door Alexandra Maris
 
De half-heks is een heerlijk feelgood boek voor jeugdige luisteraars. Twee ondernemende meisjes die op avontuur gaan en uiteindelijk de half-heks helpen te worden wie ze echt is. 
Om je volledige potentie te kunnen benutten moet je allereerst vertrouwen in jezelf hebben. Soms komt een duwtje van een buitenstaander hierbij goed van pas. Ik heb het boek met veel plezier (voor)gelezen.
 

Vragen aan Linda:
 
1. Linda: Dit is bijzonder. Je vindt op zolder bij je ouders een oud schriftje uit je jeugd en nu is het een boek. Hoe voelt dat?

Dat is inderdaad bijzonder! Ik wist nog wel van het bestaan ervan, maar besefte eigenlijk pas bij het terugvinden dat het een compleet verhaal was. Dat het verhaal nu een boek is, voelt als een mooie erkenning van de creatieve verbeelding die ik als kind had.
 
2. Het thema is nog steeds actueel. Wat is je belangrijkste boodschap?
 
Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat je pas kunt worden wie je bent als je een risico durft te nemen en gelooft dat het gaat lukken. Truusmeralda wil een heks zijn, maar is bang dat haar omgeving dat niet OK vindt. Dus tovert ze ’s nacht ‘stiekem’ en haar spreuken mislukken steeds. Pas als Lotte en Indra haar helpen door te zetten, lukken haar toverkunsten wel en ziet Truusmeralda in dat ze het toch echt kan! Zulk zelfvertrouwen voel je groeien als je na veel oefenen en steun van bv. je ouders, vriend(in), juf of meester iets onder de knie krijgt. Dat heet leren en geloven dat je meer kan dan dat je vooraf dacht.

3. Dan is het wel duidelijk waarom je in het onderwijs terecht bent gekomen. Was je dat destijds van jezelf bewust?
 
Nee, maar mijn moeder was kleuterleidster en dus wel een rolmodel. Ik ben als kind wel eens met haar mee naar school geweest. Ze had een map waarin ze bijhield welke kleuters, welke werkjes hadden gedaan. Zo’n map maakte ik ook; verzon werkjes en namen en zette ook kruisjes. Het zat er dus wel al vroeg in.
 
4. Heb je al plannen voor een volgend boek?
 
Op dit moment niet, maar ik heb veel lol aan dit boek beleefd en sluit niet uit dat het er nog wel van komt.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Jacht geopend op Westeresch

De aanleg van een golfbaan zorgt voor grote onrust op Westeresch. Het beekdal gaat op de schop en er verdwijnen nog meer bomen dan er door de herfststorm al zijn omgewaaid. Ebbe, de hond van oma Willemien, is erg zenuwachtig van het gedoe en Geert en Bowien maken er zelfs ruzie om. Maar die ruzie duurt niet lang, want andere zaken vragen hun aandacht. Zoals de verwonding van Ebbe, een onbekende hazewindhond, die ook al gewond is en ervandoor gaat, diefstallen, stropers... En wat bezielt oma Willemien met haar geheimzinnige uitstapjes?

Net als Geert en Bowien denken het hele mysterie te hebben opgelost in dit tweede deel in deze serie, wordt de jacht op Westeresch pas echt geopend...
Geschreven door Gerrry Huizenga
 
Gerry Huizenga (1954) groeide op als de middelste van vijf kinderen op een boerderij in Friesland. Haar hardwerkend vader, die in zijn spaarzame vrije tijd ook toneelspeler was, droeg zijn ingestudeerde teksten en gedichten voor aan de keukentafel.  Van hem heeft Gerry haar liefde voor verhalen en poëzie opgedaan, maar pas rond haar zestigste verjaardag verscheen haar eerste boek ‘De geheimen van Westeresch’. ‘Jacht geopend op Westeresch’ is het op zichzelf staande vervolg.

 
 
Ingesproken door Rudolf Bijleveld
 
Het tweede boek van Gerry Huizenga met de titel: 'Jacht geopend op Westeresch', is een hele mooie aanvulling op haar eerste boek: 'De geheimen van Westeresch'. De twee jonge tieners Bowien en Geert, beleven weer spannende avonturen. Het mooie is dat je beide boeken geheel afzonderlijk van elkaar kunt lezen. Elk verhaal heeft zijn eigen dynamiek. Omdat de hoofdstukken relatief kort zijn, is het verhaal goed te volgen voor kinderen in deze leeftijdscategorie. Ik heb begrepen dat Gerry haar derde boek aan het schrijven is. Hopelijk mag ik dat dan ook weer inspreken.

Vragen aan Gerry:

1. Gerry: Bowien en Geert zijn in ‘Jacht geopend op Westeresch’ weer de hoofdpersonen. Ze maken allerlei avonturen mee. Was je eigen jeugd ook zo avontuurlijk?

Op het platteland opgroeien is op zich een avontuur. De uitdagingen en verhalen liggen als het ware voor het oprapen. Met hardwerkende ouders moest ik ook vaak zelf de kleinere problemen oplossen. Voorbeeld: op de leeftijd van Geert en Bowien fietste ik elke dag zo’n 25 km naar en van school. Ik herinner me een plotselinge storm op de terugweg, waardoor ik een sloot in fietste. Ik fietste ook  graag door het bos. Dat mocht ik eigenlijk niet. Nu snap ik de gevaren, toen was het alleen maar een heerlijk tochtje met ruimte voor fantasie. Die vrijbuitermentaliteit heb ik nog steeds.
 
2. Zijn je kleinkinderen een inspiratiebron voor je?
 
Zij hebben nog niet de leeftijd van Geert en Bowien. Ik put voornamelijk uit mijn eigen tienertijd, mijn woonomgeving, en uit wat mijn kinderen ondernamen toen ze hier als tieners opgroeiden.  Westeresch is in feite mijn achtertuin. Veel van de lezers herkennen bijvoorbeeld de Herberg van Westeresch. Die bestaat niet echt, en toch ook wel weer een beetje.
 
3. Je bent tevens ghostwriter, dan kun je je fantasie minder laten spreken. Haal je er toch genoeg voldoening uit?
 
Mijn ghostwriterschap staat op dit moment op een heel laag pitje. Vorm en stijl blijven bij ghostwriting altijd een uitdaging, en zorgen ook voor voldoening bij het eindresultaat. Overigens wil ik na het derde deel over Westeresch een historische jeugdroman gaan schrijven, met  een waargebeurde geschiedenis  als achtergrond. Evenals bij ghostwriting  ben ik daarbij gebonden aan omrande kaders. Maar die moet ik dan wel eerst ontdekken en onderzoeken. Een leuke uitdaging. En voor het verhaal zelf komt heel wat fantasie bij kijken.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Scooter oma
 
Ziggy en haar buurjongen Momo willen het weten: wie is toch die geheimzinnige Scooter Oma die gave judogrepen kent en op een snelle scooter door hun stadje scheurt? Ze redt kinderen die gepest worden en doet nog veel meer stoere dingen! Ze begint zelfs op een Super Oma te lijken in haar hippe, blauwe pakje met rode cape. Ziggy en Momo denken dat het misschien oma Roos is, want Ziggy’s oma is heel sterk en ze rijdt ook graag hard. Alleen vindt oma Roos die Scooter Oma helemaal niet netjes. ‘Haar rok is veel te kort,’ zegt ze afkeurend.
Een grappig, spannend luisterboek waarin tevens positieve waarden als vriendschap, begrip tussen generaties en omzien naar anderen aan bod komen. Er is zelfs nog romantiek weggelegd voor de senioren.
Geschreven door Dani van Doorn
 
Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Een fulltime schrijfster, dus.
Ingesproken door Machteld van der Gaag

Iedereen wil wel zo'n oma als Scooter Oma! Dit boek was heerlijk om te lezen, een lekker vlot, spannend verhaal met leuke hoofdpersonen. Ik hoop dat kinderen het leuk vinden om naar te luisteren en meteen in het verhaal zitten! Ook de plantennamen als 'scheldwoorden' zijn een leuke vondst van de schrijfster! Ripsa-li-dopis!
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
De geheimen van Westeresch
 
Als Geert en Bowien van school naar huis fietsen, haalt een auto hen met veel te hoge snelheid in. Bowien maakt een reuzensmak. De auto rijdt door. Bowien laat Geert beloven zijn mond te houden over het ongeluk. Haar vader heeft het al moeilijk genoeg met het draaiende houden van hun familiebedrijf 'De Herberg van Westeresch', nu haar moeder vorig jaar is overleden, en die auto zien ze vast en zeker nooit weer. Maar nog diezelfde middag duikt het snelheidsmonster op bij de herberg. Geert en Bowien ontdekken dat dit te maken heeft met de komst van Anouk, de kersverse vakantiehulp.
Dan wordt er in de herberg ingebroken. Omdat ze vinden dat de politie zich wel heel gemakkelijk van het onderzoek afmaakt, trekken Geert en Bowien er zelf op uit. Met Ebbe, de hond van Bowiens oma.

Het eerste en spannende deel in de Geert en Bowien-serie. Vanaf 9 jaar.
 
Geschreven door Gerry Huizenga

Gerry Huizenga (1954) groeide op als de middelste van vijf kinderen op een boerderij in Friesland. Haar hardwerkend vader, die in zijn spaarse vrije tijd ook toneelspeler was, droeg zijn ingestudeerde teksten en gedichten voor aan de keukentafel.  Van hem heeft Gerry haar liefde voor verhalen en poëzie, maar pas rond haar zestigste verjaardag verscheen haar debuut ‘De geheimen van Westeresch’.

 

 
Ingesproken door Rudolf Bijleveld

Gerry Huizenga weet heel goed een bijzondere sfeer te scheppen in haar boek, die maakt dat je vanaf de eerste pagina meegenomen wordt in een prachtig 'gelaagd' verhaal, die het avontuur van twee 13-tieners beschrijf in de 'Geheimen van Westeresch'. Natuurlijk kan ik hier nu niet de 'clou' vertellen, maar het is wel erg mooi om te ervaren hoe Gerry een spannend boek kan schrijven voor deze doelgroep, waarin ook hele actuele zaken aan de orde komen. Als mijn kleinkind van twee, over 10 jaar dezelfde leeftijd heeft, laat ik haar er zeker mee kennismaken.  
 

 
Vragen aan Gerry:
 
1. Gerry: We zien de glunderende gezichten voor ons van kinderen die het boek hebben gelezen of beluisterd hebben. Heb je er voorbeelden van?

Ik noem het eerder dat kinderen aandachtig lezen of luisteren, al wordt er bij mijn boeken ook gegiecheld en gelachen. Ik verzorg wel eens een gastles op een basisschool voor groep 7/8. Het maakt me blij, wanneer ik een hele groep stil krijg en de gespannen, luisterende kinderen voor me zie.
 
2. Deel 2 ‘Jacht geopend op Westeresch’ komt er als luisterboek ook binnenkort aan. Het wordt eveneens ingesproken door Ruud Bijleveld. Vind je dat zijn stem goed past bij je boeken?

Toen ik Rudolf ‘De Geheimen van Westeresch’ hoorde voorlezen, bleef ik maar luisteren, wilde ik weten hoe het verder ging. Terwijl ik het verhaal nota bene zelf heb geschreven! De stem van Rudolf doet me denken aan de hoofdmeester op mijn vroegere lagere school, die ons voorlas. Rustig, innemend en vooral met de nodige spanning. We hingen aan zijn lippen. Op zo’n wijze heeft Rudolf ‘De Geheimen van Westeresch’ ingesproken en dat gaat hem vast met ‘Jacht geopend op Westeresch’ opnieuw lukken.

3. Deel 3 is in de maak. Wanneer verschijnt het en kun je al een tipje van het verhaal vrijgeven?

Op dit moment zit ik in de herschrijffase, ik denk het volgende kalenderjaar. Dat het derde deel in de winter afspeelt, na de zomer en de herfst van de eerste delen, zal voor de Geert en Bowien-fans geen verrassing zijn. Het wordt een koude winter, met een flink pak sneeuw, waardoor mensen en dieren in de problemen komen. Met nieuwe personages; zo blijkt er in de geheime borg, die in ‘Jacht geopend op Westeresch’ opduikt, iemand te wonen!

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 16-9-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Princes Lilleigh vindt magie
 
Wat is Magie?
Zit het in een potje?
Kun je het ergens kopen?
Wat is magie eigenlijk…
Prinses Lilleigh heeft alles, maar geen magie
Ze gaat ernaar op zoek, maar zal ze het ook vinden?
Geschreven door Ellen Spee

Ik ben geboren in Breda in 1957 en in 1978 verhuisde ik naar De Helder en heb daar in het maatschappelijk  werk gedaan. Toen mijn eerste kleindochter, dertien jaar geleden, werd geboren, besloot ik om voor haar een paar verhaaltjes te gaan schrijven. Ik kreeg de smaak te pakken en het werden meer verhalen. Inmiddels heb ik drie kleindochters en ze hebben alle drie hun eigen verhaal. Ik ben nog lang niet uitgeschreven.
 

Ingesproken door Marlon van der Ploeg

‘Princes Lilleigh vindt magie’ zou verplichte kost voor kinderen moeten zijn Wie droomt nu niet van een wereld waarin je alles kunt hebben en kopen, maar toch ook iets belangrijks kunt missen... . Ellen schrijft heerlijke, lieve boeken met diepgang.
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Ellen

1. Ellen: Je kleindochter Lilleigh stond model voor dit boek. Heeft ze in werkelijkheid ook magie?

Uiteraard heeft ze magie.  Ze ziet het in alles.
 
2. Je kleinkinderen worden alsmaar groter. Ga je daardoor het kinderboekengenre verlaten?

Nee, zeer zeker niet want het kind in mij moet gevoed blijven
 
3. Zou je ook weleens in een ander genre willen schrijven?

Jazeker, ik ben me nu aan het voorbereiden op het schrijven van een thriller.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 6-8-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Stinkertje Stout

Stella Stout is een vrolijk en een ondeugend, meisje van zes jaar. Haar moeder geeft haar de koosnaam Stinkertje Stout. In de negen voorleesverhalen van dit boek maken we kennis met Stella, haar ouders en enkele buren. Stella gaat wandelen met haar onzichtbare hond Nixs, stopt kusjes in een kussenbus, maakt van de badkamer haar eigen strand om te spelen en kan in haar verbeelding naar de maan reizen. Haar mama gaat soms mee in haar fantasie ook al zet Stella de boel dikwijls op stelten. De verhaaltjes vertellen de dagelijkse belevenissen van Stella thuis, op school en in de buurt. Een boek om telkens weer naar te luisteren. Leeftijd vanaf 5 jaar.
 


Geschreven door Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar (1955) is dichter en schrijft boeken voor kinderen. Ze heeft dertien dichtbundels en tien kinderboeken op haar naam staan. En nu ook vier luisterboeken. Daarnaast werkt zij als docente pedagogiek en geeft zij schrijfcursussen aan iedereen die graag wil leren schrijven. Als ze tijd over heeft maakt ze lange wandeling met haar honden en kijkt ze naar de bomen.
 
Ingesproken door Olivia Uhlenbeck

‘Stinkertje Stout’ van Margreet Schouwenaar is een speels boek over een avontuurlijk meisje. Als moeder van twee meiden en opgegroeid met een zusje zijn de gebeurtenissen in het boek heerlijk herkenbaar. In elk hoofdstuk maakt Stella Stout weer iets anders mee. Het was een genot over dit fantasierijke meisje te mogen voorlezen. 
 => FRAGMENT <=
   

Vragen aan Margreet
 
1. Margreet: Stinkertje Stout was je debuut in het kinderboekgenre.
Was het geïnspireerd op het kattenkwaad van je oudste dochter?


Wie schrijft jokt altijd een beetje over de waarheid. Dus sommige dingen zijn bijna zo gebeurd en andere net niet. Maar mijn beide dochters waren net als Stella soms een beetje lief en soms een beetje stout.
 
2. Is je schrijfgen op je kinderen overgeslagen?

Mijn oudste dochter is leerkracht en mijn jongste verpleegkundige. Maar ook dat zijn mooie beroepen, net als schrijfster.
 
3. Je verzint nu verhaaltjes voor je kleindochter.
Zijn die anders dan de verhalen die je aan je kinderen vertelde?


Mijn kleindochter is een peuter. Ik leer haar goed kijken naar de wereld en luisteren en spelen, dan komen de verhalen vanzelf. Soms maar verhalen van drie regels, maar altijd wordt er verteld.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 30-6-2019
BRITT AAN DE BAL

Zal het Britt lukken een oranjeleeuwin te worden?

Britt wil de beste voetbalster ter wereld worden. In het dorp waar ze woont is maar één voetbalvereniging en ze sluit zich als enige meisje aan, maar komt ze door de selectie? Al snel merken haar teamgenoten dat Britt goed kan voetballen. Twee pestkoppen zijn daar echter niet van overtuigd. Britt laat de plagerijen voor wat ze zijn en stelt zich sportief op. Kan Britt zich bewijzen op en buiten het voetbalveld? Leeftijd vanaf 7 jaar.

 


Geschreven door Samantha Era

Samantha Era (1986) werd bekend met de vierdelige serie Anky’s Manegemeiden, gericht op de paardensport. Met ‘Britt aan de bal’ schrijft ze opnieuw over sport, maar dit keer één waarin tot enkele jaren terug meisjes veel minder aan de bal waren. Ze hoopt hiermee verder bij te dragen aan de omslag in de voetbalwereld.
 
Ingesproken door Marjolein van der Kist

'Britt aan de bal' is een ontzettend leuk boek dat gaat over een sportief meisje die niets liever doet dan voetballen. Daarnaast bevat het boek mooie en belangrijke thema’s die herkenbaar zijn voor kinderen op die leeftijd. Zo kiest Britt ervoor in plaats van terug te pesten voor de sportieve aanpak en wordt er veel aandacht besteed over hoe belangrijk het is om altijd en overal jezelf te kunnen zijn; op de voetbalclub, thuis en op school. Ik vond het heel leuk om dit boek in te spreken en ik hoop dat veel kinderen het met veel plezier zullen beluisteren.

 

=> FRAGMENT <=

Vragen aan Samantha
 
1. Samantha:Britt aan de bal’ is als luisterboek uitgebracht in de samenvoeging van ‘De Aftrap’ en ‘Geheim spel’ die eerder in boekvorm verschenen. Wat heb je met voetbal?

Als kind heb ik zelf veel gevoetbald. We spraken in de hogere groepen van de basisschool in groepsverband af op het sportveld en speelden allemaal samen. Het leukste vond ik dat ik in gemengde teams speelde. Je kwam alleen als meisje niet snel verder in de sport en het nationale elftal was een mannenelftal. Daarom ben ik heel blij dat hier nu verandering in komt, dat had mij vroeger misschien gemotiveerd om ook te blijven voetballen.

Uit onderzoek blijkt dat gemengde teams het gemiddeld beter doen. Het mag dus van mij nog een stuk inclusiever in de sport. In elk geval komen in deze tijd de vrouwen beter naar voren. Ze laten zien wat ze kunnen en worden eindelijk opgemerkt. Het brengt voor mij het plezier in voetbal weer terug en wie weet voor veel anderen ook.
 
2. De timing is heel goed zo net voor het vrouwen WK-voetbal 2019. Nog meer meisjes zullen in clubverband gaan voetballen en één op de zes voetballende leden van de KNVB is al vrouwelijk. Komen er nog meer voetbalboeken?

Ik heb ideeën voor een volgend deel, dus wie weet.
 
3. Het is in ‘Britt aan de bal ‘niet alleen voetbal wat de klok slaat. Je hebt er belangrijke thema’s ingestopt.
Welke springt er voor jou het beste uit?


In Geheim spel, komen vriendschap, geheimen en de eigen identiteit (vooral rond gender) naar voren. Ook pesten speelt een rol. In De Aftrap draait de spannende verhaallijn om diefstal en wie je wel en niet kunt vertrouwen. Ik denk dat het stuk voor stuk belangrijke thema’s zijn. We onderschatten kinderen vaak. Ze hebben een leven waarin heel veel gebeurt en daar vinden kinderen zelf ook een hoop van. Door belangrijke thema’s voorbij te laten komen, hoop ik kinderen na te laten denken over hoe ze zelf in het leven staan, en het liefst dat ze hierover met elkaar in gesprek gaan.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 16-6-2019
GAS GEVEN GIJS

Gijs is blijven zitten. Hij droomt te veel, zegt Juf. Hij moet gas geven. Dan ontdekt Gijs dat hij echt gas kan geven. Hij wint niet alleen de springwedstrijd van zijn school, maar hij redt ook de hollebollegijsen van Nachtgedacht. Niemand houdt hem tegen.

Een fantasierijk verhaal over een stad waar een sprietmagere man het leven van snoepende bollebroeken beheerst. Een stad vol chocolade, spritsen, spekken en roze koeken waar geen bruine boterham te vinden is. Marieke, het vriendinnetje van Gijs speelt een heldenrol. Het knettert, knarst en knispert. De zure matten, pindarotsjes en slagroomsoesjes vliegen je om de oren.
Vanaf 7 jaar.

 
Geschreven door Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar (1955) is dichter en schrijft boeken voor kinderen. Ze heeft dertien dichtbundels en tien kinderboeken op haar naam staan. En nu ook vier luisterboeken. Daarnaast werkt zij als docente pedagogiek en geeft zij schrijfcursussen aan iedereen die graag wil leren schrijven. Als ze tijd over heeft maakt ze lange wandeling met haar honden en kijkt ze naar de bomen.

 
Ingesproken door Carolina Mout

Gijs geeft gas is een fantasierijk, dynamisch boek! Ik rolde al voorlezende van het ene avontuur in het andere. Ben benieuwd wat kinderen ervan vinden.. 


 
=> FRAGMENT <=

 

Vragen aan Margreet
 
1. Margreet: Je hebt een zeer levendige fantasie. Wat wil je graag bij kinderen losmaken?

Ik was het kind dat zichzelf verhalen vertelde in bed. Liedjes maakte om in het donker te zingen. Alles las ik, zelfs de etiketten van de jam. Woorden vielen mij in. Buitelend en voegend. Ik kon ze slijpen, ermee spelen, husselen. Wat had ik anders kunnen zijn dan een schrijver. Dat wil ik kinderen geven. Mooie woorden, gekke verhalen waar altijd iets van emoties in zitten. Vragen ook en wegwijzers naar een eventueel antwoord dat een kind toch zelf moet zoeken.
 
2. Heb je zelf kinderen en waren die een inspiratiebron?
 
Ik heb twee dochters die inmiddels al volwassen zijn. Ze zijn zeker de inspiratiebron geweest voor de Stinkertje Stout verhalen. Nu heb ik een kleindochter voor wie ik graag verhaaltjes verzin.
 
3. In korte tijd zijn er vier luisterboeken van je verschenen. Heb je de smaak te pakken?
Als kind hield ik zelf erg van luisterboeken. Ik ben heel benieuwd wie er naar mijn boeken gaat luisteren!
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
 
De Zwarte Zwanenkoningin

Koning Dons en koningin Veertje zijn verblijd met twee mooie zwanendochters. Blancia en Onyxia. Blancia zal de nieuwe koningin worden. Onyxia is het daarmee eens, maar hoe gaat ze - jaloers als ze is - het aanpakken om zelf de zwarte zwanenkoning te worden?

 


Geschreven door Ellen Spee

Geboren in 1957 in Breda en woont sinds 1978 in Den Helder. Getrouwd en ze heeft twee dochters en drie kleindochters. In 2007 is ze na de geboorte van haar oudste kleindochter begonnen met het schrijven van kinderboeken. Haar favoriete schrijfplek is haar heerlijk zonnige serre.

Inmiddels zijn de onderstaande kinderboeken van haar hand verschenen:
 1. Amber en de maansteen (+ luisterboek)
 2. Heksen in Den Helder
 3. Meer verhalen van oma Ellen
 4. Mijn Oma is Piraat (+ luisterboek)
 5. Sprookjes van oma Ellen
 6. Trollen en Boze Kabouters (+ luisterboek)
 7. Trolls and angry gnomes ( ENGELS) (+ luisterboek)
 8. Voor mijn vlindertje
 9. Mollie, het Mollifantje (+ luisterboek)
 10. Prinses Lilleigh vind Magie
 11. De Zwarte Zwanenkoningin (+ luisterboek)
De Zwarte Zwanenkoninging is ingesproken door Alieke Deijk

De Zwarte Zwanenkoningin is een leuk en spannend boek met het eeuwenoude en herkenbare onderwerp: jaloezie tussen twee zussen.
Vanaf het begin zullen kinderen aanvoelen dat Onyxia iets gaat doen. Het blijft spannend hoe en wanneer ze tot actie overgaat. De jaloezie is herkenbaar, maar ook de familieliefde. Ballet, en dan specifiek het zwanenmeer, loopt er als een rode draad doorheen met herkenbare passages en termen.
 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Ellen
 
1. Ellen: De zwarte zwanenkoningin is een wat vreemde eend in de bijt voor wat betreft jou oeuvre.
Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? 


Omdat ik in mijn familie ook altijd de vreemde eend in de bijt ben geweest. Ik deed alles anders.
 
2. Zelf op ballet gezeten?

Ja, ik heb zelf op ballet gezeten. Ik heb het niet lang gedaan maar heb wel altijd een zwak voor ballet gehad.
Ik vind het prachtig om naar te kijken.
 
3. Mooi dat je steeds de familiebanden in je boeken betrekt. Zal dat zo blijven?

Als ik de kans krijg wel want familie is voor mij het belangrijkste. En het is ook leuk om ze er allemaal in te blijven betrekken.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                  
 
Avontuur met staartjes

Vicky heeft geweerschoten gehoord bij een oude boerderij. Samen met haar neefje Benny gaat ze op onderzoek uit in haar rubberboot. Daardoor komen ze in gevaar, maar doen ook een leuke ontdekking. Eentje met staartjes!  Al gauw blijkt dat Benny en Vicky niet alleen zichzelf, maar ook de kleine ‘staartjes’ moeten redden.

Avontuur met staartjes’ is in de eerste plaats bedoeld als een spannend en grappig verhaal, maar het is ook een bijzonder boek omdat één van de hoofdpersonen NLD heeft (Non verbal Learning disability), een leerstoornis waarbij je hersenen iets anders werken dan bij de meeste mensen. Vaak is dat lastig, maar soms is het ook heel handig of leuk.

Achter in het luisterboek legt Klinisch Neuro Psycholoog Dr, A. Serlier-van den Bergh in het kort uit wat NLD inhoudt. Haar uitspraak “Eerst het praatje en dan pas het plaatje” is voor de aanpak van kinderen en jongeren met NLD zeer belangrijk.
 


Geschreven door Dani van Doorn

Dani van Doorn woont met haar echtgenoot in haar geboortestad Eindhoven. Als kind las ze alles wat los en vast zat en was ze een trouw bezoeker van de bibliotheek. Schrijven was toen nog niet haar liefhebberij, verhalen verzinnen in haar hoofd wel. Later is ze toch gaan schrijven en haar feelgood romans en kinderboeken worden sinds 2014 gepubliceerd.  Ze schrijft met plezier kinderboeken, hedendaagse romans en chicklits, maar nog liever historische feelgoods. Verder houdt ze van de natuur en elke hond of kat die bij haar in de buurt komt, kan een aai verwachten. 
 
Ingesproken door Mechteld Brans
 
Ik heb ‘Avontuur met staartjes’ met erg veel plezier ingesproken. Aan de hand van de avonturen die Benny en Vicky samen beleven krijg je meer inzicht wat de leerstoornis NLD in kan houden voor zowel kinderen, maar ook voor volwassenen.
 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Dani
 
1. Dani: Heel bijzonder dat je fictie met de feiten over NLD hebt verweven. Hoe ben je tot deze mix gekomen?

Ik schreef het verhaal met ons tijdelijke pleegkind in mijn achterhoofd als voorbeeld, later bleek hij NLD te hebben en weer later ik zelf ook. Ik herkende mezelf in hem.
 
2. Heb je veel reactie gekregen op dit boek?

Ouders met een NLD kind en kinderen met NLD vinden het wel cool dat ze een eigen boek hebben.
 
3. In welke genre schrijf je het liefst?

Kinderboeken het liefst met avontuur en humor, maar mijn favoriet is de historische feelgood.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
Zout water tot aan de dakgoot
 
Op zondagmorgen klopt buurmeisje Fanny hard op het raam van de slaapkamer van Jas. Ze heeft vreselijk nieuws: de hele straat staat onder water! Jas is ongerust over het lot van Opa en Oma Scheepers die in het laagste deel van de stad wonen. Konden ze op tijd naar de zolder vluchten? Zal hij er met Fanny heenvaren in de Max, hun oude kano die op z’n kop in de tuin staat? Jas is een avontuurlijke jongen van elf jaar en ziet zo’n expeditie meteen zitten. Maar hij heeft geen idee wat hem te wachten staat. Want het is de eerste februari van het jaar 1953. Die nacht heeft een zware storm op veel plaatsen de dijken stukgeslagen. In grote delen van Zuidwest Nederland zijn de polders door het zeewater overstroomd.
 


Geschreven John Brosens

John Brosens (1946). Geboren te Vlissingen, een plaats die regelmatig terugkomt in zijn boeken en gedichten. John komt uit een kansarm gezin en groeide op met een stiefvader waarmee hij nooit een goede band kreeg. John was een ongemotiveerde leerling die liever langs de stranden en havens zwierf dan dat hij in de schoolbanken zat. Hij spijbelde regelmatig en leek op te groeien voor galg en rad. Toch werd hij - tot ieders verbazing - onderwijzer, daarna docent Engels en rondde hij zijn onderwijscarrière af met een universitaire graad als onderwijskundige. In 1998 verscheen zijn eerste jeugdroman en sinds 2002 is John fulltime auteur met inmiddels 30 titels op zijn naam.

 

Ingesproken door Mechteld Brans

Met veel plezier heb ik “Zout water tot aan de dakgoot” ingesproken. Het vertelt het deels autobiografische verhaal van de watersnoodramp van februari 1953, gezien vanuit het perspectief van Jas en Fanny. De twee bevriende kinderen wekken al snel sympathie en medeleven op. Onder andere dit maakt dat je steeds nieuwsgierig blijft en het vervolg wilt weten.
Naast de historische waarde is “Zout water tot aan de dakgoot” echt een mooi én spannend jeugdboek.

 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan John:

1. John: Ik zie Ciske de Rat voor me, maar het is dus helemaal goed gekomen.
Was je een rebel with or without a case?

Ik was een nerveus ventje dat iedereen tot last was. Ik spijbelde en ben ook wel eens van huis weggelopen. Na de basisschool wist ik ook helemaal niet wat ik wilde. Voor de HBS was ik te stom (vond ik zelf), ik had twee linkerhanden, dus ook de LTS vormde geen alternatief. Het ‘noodverband’ – ik was immers leerplichtig tot mijn zestiende – werd de VGLO. ‘Voortgezet lager onderwijs’. En wonder boven wonder: daar trof ik een onderwijzer die mijn lichtje ontstak. Zijn naam was Henk Stapelkamp en hij duwde mij in de goede richting. Het werd de ULO en daarna de Kweekschool in Middelburg. We zijn altijd bevriend gebleven. Hij was ook wel een beetje trots: toch eens een VGLO-leerling die aardig was terechtgekomen.
 
2. De Ramp van 1 februari 1953 staat bij velen nog scherp op het netvlies, terwijl het al 66 jaar gelden is. Kun je iets zeggen over je persoonlijke ervaring?
 
Mijn kinderboek ‘Zout water tot aan de dakgoot’ is deels biografisch. De winterse tocht in een kano naar de ondergelopen binnenstad van Vlissingen heb ik zelf gemaakt. Met een buurjongen, dat dan weer wel. In het boek werd het een buurmeisje. Wat er die nacht elders in Zuidwest Nederland is gebeurd ontdekte ik pas veel later. Maar het raakt me iedere keer weer als ik de zwart-wit beelden op de televisie zie.
 
3. Je schrijft boeken voor kinderen en voor volwassenen.
Doe je dat om-en-om of gaat het zoals de vlag hangt?

Vanaf mijn eerste boek heb ik ervoor gewaakt dat er geen etiketje geplakt kon worden. Ik wissel dus steeds af. In mijn focus is wel iets verschoven: de thrillers hebben voorlopig afgedaan. Het zijn nu vooral historische verhalen die mijn interesse hebben, voor jeugd en volwassenen. Er zitten veel nog niet vertelde verhalen verstopt in onze ‘vaderlandse geschiedenis’.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
 
Trolls and angry gnomes

BEWARE: Trolls and angry gnomes are spotted in the Netherlands!

Everybody knows the saying: It must have been the little people. But is that really fair? The gnomes are sick of being blamed for everything done by the trolls. They want to expose the real culprits who make a mess of the house where Iris lives with her family. But for this, the gnomes will have to travel all the way to Trollony. Will the king of the trolls help them? An exciting story for children from age 6.
 


Geschreven door Ellen Spee

I was born in Breda in 1957 and in 1978 I moved to Den Helder where I still live with my husband, André. I have two great daughters and three beautiful granddaughters plus two large dogs and two black cats.

Eerder verschenen luisterboeken in het Nederlands:


                                             
     Trollen en boze kabouters
 

 
     Amber en de maansteen
 
     Mijn oma is piraat
 
 
     Mollie, het Mollifantje.
Beautifully and lively read
by Claire King.

 
 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Ellen:

1. Ellen: ‘Trolls and angry gnomes’ is your first audio book in the English language and published worldwide. That must be an exciting experience.

Yes, it is. I am very happy that the trolls go all over the world together with my story.
 
2. The trolls are real bastards in the book and that makes it fun to read and hear. It is the old story between good and evil. Thank god for the angry gnomes. How did you come up with this story?

It is a saying also in the Netherlands. When something happens and nobody knows who did it, then we say, the little people did it and I went looking for them.
 
3. Will this be the end of the trolls or would you like to write more about them?

Certainly not. I like to write more stories about Trolls. I love these little creatures.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
 
Mollie, het Mollifantje

In de duinen woont een familie die nog nooit iemand heeft gezien, totdat Opa, Shannon, Amber en Lilleigh er kennis mee maken. Het is de familie Mollifant. Ze kunnen hun ogen haast niet geloven. Wat doen de Mollifantjes in de duinen en waarom hebben ze zich altijd schuilgehouden?


Geschreven door Ellen Spee

Ik ben geboren in Breda in 1957 en in 1978 verhuisde ik naar De Helder waar ik nog steeds woon met mijn man André. Ik heb twee geweldige dochters en drie hele mooie kleindochters plus twee grote honden en twee zwarte katten.

 

 
Ingesproken door Heidy Tesink
 
Ik mocht het kinderboek Mollie, het Mollifantje inspreken. Wat vond ik dat leuk om te doen zeg! Het verhaal is zo mooi geschreven door Ellen Spee. Je ziet het helemaal voor je, hoe de Mollifantjes ervoor zorgen dat wij allemaal kunnen genieten van de prachtige duinen. Ik zat helemaal in het verhaal. Een aanrader voor alle kinderoortjes, maar ook zeker voor de grote mensenoren..

.
=> FRAGMENT <=
 
Vragen aan Ellen:

1. Ellen: Hoe ben je er zo toe gekomen om kinderboeken te gaan schrijven?


Toen mijn oudste kleindochter werd geboren ben ik begonnen met verhalen te schrijven. Dit beviel mij zo goed dat ik besloot om er meer te schrijven. Bij de geboorte van elk kleinkind schreef ik een boek. Shannon is nu dertien jaar en Amber en Lilleigh zijn nu allebei acht jaar oud. Het zijn fantastisch inspiratiebronnen.
 
2. Van je zijn inmiddels vijf luisterboeken verschenen waarvan er een onlangs in het Engels is verschenen. Denk je dat er veel belangstelling zal zijn voor ‘Trolls and angry gnomes’?

Ja, dat denk ik wel omdat het een grappig spannend verhaal is. Op de geweldige manier waarop het wordt voorgelezen komen de trollen bijna tot leven. Verder krijg ik er vanover de hele wereld leuke reacties op, dus verwacht ik dat het veel luisteraars zal trekken.
 
3. Van ‘Mollie, het Mollifantje’ is nu het eerste deel verschenen. Hoeveel delen zullen er nog volgen?

Ik ben nu bezig met deel 2 en voor deel 3 en 4 beginnen de verhaallijnen zich in mijn hoofd al te vormen


 
 
What the hack!

Wat doe je als jouw telefoon of laptop gehackt wordt en alles wordt gewist? André is heel verbaasd en geschrokken als dit hem overkomt. Hij besluit de strijd aan te gaan tegen de cybercriminelen. Hij bedenkt een game en het anti-hack platform Hackshield, waarmee hij andere jongeren wil waarschuwen. Als DarkHacker13 dit ontdekt, valt hij op allerlei manieren aan. André komt steeds dieper in de problemen. Iemand verstuurt heel nare berichten namens hem en hij wordt zelfs aangehouden door de politie. Ook Sanne, op wie hij stiekem verliefd is, keert zich tegen hem. Hoe ver durft de onzekere en verlegen André te gaan in zijn strijd tegen deze kwaadaardige hacker als hij weet dat hij alles kan verliezen?
 


Geschreven door Maria Genova

Maria Genova (1973) werd geboren in Bulgarije en groeide op in Plovdiv, de tweede stad van het land. Ze voltooide daar haar gymnasiumopleiding en op haar negentiende volgde ze haar vakantieliefde naar Nederland. Al na één jaar werkte ze als freelance journalist voor het Noordhollands Dagblad en na een paar honderd artikelen schreef ze zich in voor een HBO-opleiding journalistiek. Ze studeerde binnen vier jaar af aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Ze werkt voor verschillende kranten en tijdschriften.
 

 
Ingesproken door Peter van Eerdenburg
 
What the Hack! Biedt een heldere en simpele inkijk in de gevaren van het internetgebruik als je geen besef hebt van de mogelijkheden die hackers hebben om in te breken in je privédomein. Op een manier geschreven die kinderen boeien.  Eerlijk gezegd is de opmerking van Genova aan het begin van het boek om het eerst eens aan je ouders te laten lezen een rake.. Ik,  als oude digibeet en lid van de tamtamgeneratie, heb ik er in ieder geval een hoop van geleerd

=> FRAGMENT <=

Vragen aan Maria:

1. Maria, je bent wel enorm in het diepe gedoken door op jonge leeftijd naar Nederland te komen. Wat viel je na aankomst als eerste op?


Toen ik op mijn negentiende naar Nederland kwam voor mijn vakantieliefde, sprak ik bijna geen woord Nederlands en vrijwel alles was voor mij nieuw. Als eerste viel me op dat de huizen in hele woonwijken op elkaar lijken. In Bulgarije heb je nooit een straat met precies dezelfde huizen. Verder zijn de Nederlanders best gereserveerd tegen mensen die ze niet kennen. In Bulgarije had ik in de treinen de leukste gesprekken, hier niet. Ik miste heel erg mijn vrienden en gaf mezelf één jaar de tijd om de taal goed te leren en een baan te vinden. De rol van huisvrouw zag ik niet zitten.
 
2. Het Nederlands was dus geen probleem voor je?

Ik sprak vrij goed Engels en Duits, dus een nieuwe taal erbij leren was niet zo lastig. Na 1 jaar werkte ik al als journalist, ook al had ik gigantisch veel mazzel dat het Noordhollands Dagblad me de kans gaf om als freelancer te beginnen. Want ik had nauwelijks ervaring en ook geen referenties. Wel was ik heel gemotiveerd om journalist te worden, dat was al van kleins af aan mijn droom. Ik heb natuurlijk nooit gedacht dat ik journalist zou kunnen worden in een taal die ik nauwelijks sprak. Maar als je niet te snel je dromen opgeeft, is eigenlijk alles mogelijk. Na zo’n tweehonderd artikelen voor de krant te hebben geschreven, ben ik journalistiek gaan studeren en na vier jaar had ik mijn diploma. Daarna heb ik voor heel veel verschillende kranten en tijdschriften gewerkt. En tussendoor begon ik ook boeken te schrijven, want daar kon ik de diepte mee in. 
 
3. Je boeken en luisterboeken gaan dikwijls over onrecht.
Waarom voel je ertoe geroepen over deze onderwerpen te schrijven?

 
Ik kan niet zo goed tegen onrecht en als ik verbijsterende onderwerpen tegenkom, waarbij ik denk ‘waarom weten we daar zo weinig over?’, onderzoek ik of het onderwerp een boek waard is. Zo dook ik heel diep in de wereld van de vrouwenhandel om het boek ‘Man is stoer, vrouw is hoer’ te schrijven. Dat werd mijn eerste bestseller en het leidde ook tot veel ophef in de media en in de politiek. Bij het boek ‘Het Duivelskind’ had ik niet het idee dat veel mensen naar de winkel zouden rennen om het te kopen, want het ging over een heel zwaar onderwerp: een meisje dat gruwelijk door haar ouders wordt mishandeld en door jeugdzorg aan haar lot wordt overgelaten.
 
Toch gebeurde het onverwachte: vrijwel elke lezer huilde tijdens het lezen en via mond-tot-mond reclame en goede publiciteit stond het binnen de kortste keren in de Bruna Top 5 en ook op de bestsellerlijst in België. Met ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ liep het in het begin geen storm, de tijd was er nog niet rijp voor, want niemand maakte zich op dat moment zorgen over zijn privacy en over hacker. Nu is dit een hot item bij heel veel bedrijven en organisaties en ik geef zo’n 20 lezingen per maand. Onlangs verscheen de 18de druk. Ik kijk bij elke nieuwe druk wat ik aan kan passen, maar gek genoeg worden de  meeste mensen en organisaties opgelicht en gehackt volgends de “ouderwetse” manieren die ik in het boek beschrijf.  Eigenlijk is het heel simpel om jezelf tegen hackers te beschermen, maar de meeste mensen weten niet hoe. Dat wist ik ook niet voordat ik met het research voor mijn boek begon. Ook onze kinderen slapen met de digitale deuren wijd open. Daarom heb ik het spannende boek ‘What the hack!’ speciaal voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar geschreven. Je kunt het ook het luisterboek downloaden en onderweg naar je vakantiebestemming met het hele gezin naar luisteren. Ik hoor dat veel ouders het net zo spannend en leerzaam vinden als hun kinderen. En dat is leuk, want er zijn goede familiefilms, maar familieboeken zijn er niet veel. Mijn eigen kinderen vonden het luisterboek ook heel interessant, af en toe hoorde ik ze keihard lachen. Dat is ook mijn doel als schrijver: zware onderwerpen begrijpelijk maken voor een breed publiek. En humor versterkt vaak de tragiek, daarom probeer ik in al mijn boeken humor te gebruiken
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
Het vijfde verbond

Thomas zit in groep 8 en hij heeft weinig vrienden. Op een dag wordt hij opgenomen in het Vijfde Verbond, een groepje kinderen waar iedereen enorm tegen opkijkt. Maar waarom? En wat is er met zijn voorganger Marc gebeurd? Waar komen de verwondingen van Mei-Lin vandaan? Houden ze hem misschien gewoon weer voor de gek met hun rare verdwijntrucs en vreemde verhalen over strijders in een andere dimensie?

Vanaf ca 10 jaar.
Geschreven door Jessica Colins
(pseudoniem)

 
Geboren in 1982 in Maassluis, openbare basisschool in Maassluis, christelijke middelbare school in Vlaardingen, orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, specialisatie hoogbegaafdheid Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 gestart met de praktijk, in een piepklein appartementje op drie hoog in een achterbuurt. Toen de praktijk een beetje begon te lopen, verhuisde deze naar een grachtenpand waar praktijkkamers per uur konden worden gehuurd. Na een jaar werd dat te kostbaar en verhuisden we naar een gezondheidscentrum waar we nu al bijna tien jaar zitten. Binnenkort zullen we verhuizen naar een eigen pandje aan de haven.
 

 

Ingesproken door Jaap Verdenius
 
Thomas hoort niet bij de stoere kinderen van groep acht . Groot is dan ook zijn verbazing als hij op een dag bij hun aan tafel mag komen zitten. Maar dat is nog maar het begin. Al snel reist hij met hen mee naar een magische wereld, waarin hij het opneemt tegen Dieven, Verkenners en de Keizer. Daar komt Thomas erachter dat wie niet sterk is, best slim kan zijn! Het Vijfde Verbond is een avonturenboek dat je laat reizen door tijd en ruimte, van een adembenemende veldslag naar… de eindmusical!
Vragen aan Jessica:
 
1. Jessica: Wat heeft je geïnspireerd dit boek te schrijven?

Dit is het eerste boek dat ik schreef. Toen ik op de basisschool zat, las ik altijd graag. Ik ging graag mee in de avonturen die de boekpersonages beleefden. Op de middelbare school kregen we de verplichte literatuurlijst, met volwassen thema’s die mijlenver van mijn eigen leven afstonden. Hierdoor raakte ik het plezier in lezen kwijt. Schrijven leek me zelfs het saaiste vak ter wereld. In de zomervakantie na de middelbare school kwam op het journaal dat de paus de Harry Potterboeken in de ban had gedaan. Dat wekte meteen mijn interesse: wat stond er in vredesnaam in die kinderboeken dat de paus zich ermee bemoeide? Ik kocht het eerste boek en vond terug wat ik in mijn kindertijd altijd zo leuk had gevonden: je compleet kunnen verliezen in een andere wereld, spanning, humor. Toen ik alle Harry Potterboeken uit had, wilde ik meer. En aangezien er niet meer was, besloot ik zelf een fantasiewereld te creëren. Dat was het begin van Het Vijfde Verbond. Het speelt zich deels af in Ierland omdat ik dat altijd een mooi land heb gevonden, met een heel eigen cultuur qua muziek en dans. En de stukken die in Nederland spelen, zijn gebaseerd op de wijken waar ik als kind woonde en de basisschool waar ik zelf op zat.   
 
2. Hoogbegaafdheid en pesten zijn thema’s. Welke nog meer?

Ergens bij horen. Goed en kwaad. Een duidelijk doel hebben in het leven.
 
3. Waar liggen de scheidslijnen tussen je werk en het schrijven van boeken in fictie?
 
Ik ben orthopedagoog en werk met hoogbegaafde kinderen die het thuis of op school moeilijk hebben. In Het Vijfde Verbond was de scheidslijn nog heel duidelijk: het was gewoon een spannend verhaal waarin slechts algemene kenmerken van hoogbegaafdheid en van pesten voorkwamen. Na verloop van tijd ging mijn werk een grotere rol spelen in mijn boeken: ik ging meer schrijven voor specifieke doelgroepen, omdat het voor kinderen fijn is zichzelf te herkennen in een hoofdpersoon. Zo kwamen er de boeken over Remi, die hoogbegaafd is en daarom naar een speciale kostschool wordt gestuurd. En Schoolstrijd, over een jongen met dyslexie, die heel goed is in voetbal. Ook ging ik meer non-fictie boeken schrijven, bijvoorbeeld een boek dat kinderen helpt om pesten tegen te gaan en een boek dat kinderen helpt om faalangst te overwinnen. De fictieboeken schrijf ik onder pseudoniem, de non-fictie onder mijn eigen naam. De kinderen die in mijn boeken voorkomen zijn natuurlijk verzonnen, ze zijn niet gebaseerd op kinderen die ik ken uit mijn praktijk. Dat mag namelijk niet, want het is leuk als een kind zich in een boek kan herkennen, maar niet als een kind opeens écht over zichzelf leest. Ik kan mijn fantasie dus lekker laten stromen.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Zout water tot aan de dakgoot
 
Op zondagmorgen klopt buurmeisje Fanny hard op het raam van de slaapkamer van Jas. Ze heeft vreselijk nieuws: de hele straat staat onder water! Jas is ongerust over het lot van Opa en Oma Scheepers die in het laagste deel van de stad wonen. Konden ze op tijd naar de zolder vluchten? Zal hij er met Fanny heenvaren in de Max, hun oude kano die op z’n kop in de tuin staat? Jas is een avontuurlijke jongen van elf jaar en ziet zo’n expeditie meteen zitten. Maar hij heeft geen idee wat hem te wachten staat. Want het is de eerste februari van het jaar 1953. Die nacht heeft een zware storm op veel plaatsen de dijken stukgeslagen. In grote delen van Zuidwest Nederland zijn de polders door het zeewater overstroomd.
 


Geschreven John Brosens

John Brosens (1946). Geboren te Vlissingen, een plaats die regelmatig terugkomt in zijn boeken en gedichten. John komt uit een kansarm gezin en groeide op met een stiefvader waarmee hij nooit een goede band kreeg. John was een ongemotiveerde leerling die liever langs de stranden en havens zwierf dan dat hij in de schoolbanken zat. Hij spijbelde regelmatig en leek op te groeien voor galg en rad. Toch werd hij - tot ieders verbazing - onderwijzer, daarna docent Engels en rondde hij zijn onderwijscarrière af met een universitaire graad als onderwijskundige. In 1998 verscheen zijn eerste jeugdroman en sinds 2002 is John fulltime auteur met inmiddels 30 titels op zijn naam.

 

Ingesproken door Mechteld Brans

Met veel plezier heb ik “Zout water tot aan de dakgoot” ingesproken. Het vertelt het deels autobiografische verhaal van de watersnoodramp van februari 1953, gezien vanuit het perspectief van Jas en Fanny. De twee bevriende kinderen wekken al snel sympathie en medeleven op. Onder andere dit maakt dat je steeds nieuwsgierig blijft en het vervolg wilt weten.
Naast de historische waarde is “Zout water tot aan de dakgoot” echt een mooi én spannend jeugdboek.

 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan John:

1. John: Ik zie Ciske de Rat voor me, maar het is dus helemaal goed gekomen.
Was je een rebel with or without a case?

Ik was een nerveus ventje dat iedereen tot last was. Ik spijbelde en ben ook wel eens van huis weggelopen. Na de basisschool wist ik ook helemaal niet wat ik wilde. Voor de HBS was ik te stom (vond ik zelf), ik had twee linkerhanden, dus ook de LTS vormde geen alternatief. Het ‘noodverband’ – ik was immers leerplichtig tot mijn zestiende – werd de VGLO. ‘Voortgezet lager onderwijs’. En wonder boven wonder: daar trof ik een onderwijzer die mijn lichtje ontstak. Zijn naam was Henk Stapelkamp en hij duwde mij in de goede richting. Het werd de ULO en daarna de Kweekschool in Middelburg. We zijn altijd bevriend gebleven. Hij was ook wel een beetje trots: toch eens een VGLO-leerling die aardig was terechtgekomen.
 
2. De Ramp van 1 februari 1953 staat bij velen nog scherp op het netvlies, terwijl het al 66 jaar gelden is. Kun je iets zeggen over je persoonlijke ervaring?
 
Mijn kinderboek ‘Zout water tot aan de dakgoot’ is deels biografisch. De winterse tocht in een kano naar de ondergelopen binnenstad van Vlissingen heb ik zelf gemaakt. Met een buurjongen, dat dan weer wel. In het boek werd het een buurmeisje. Wat er die nacht elders in Zuidwest Nederland is gebeurd ontdekte ik pas veel later. Maar het raakt me iedere keer weer als ik de zwart-wit beelden op de televisie zie.
 
3. Je schrijft boeken voor kinderen en voor volwassenen.
Doe je dat om-en-om of gaat het zoals de vlag hangt?

Vanaf mijn eerste boek heb ik ervoor gewaakt dat er geen etiketje geplakt kon worden. Ik wissel dus steeds af. In mijn focus is wel iets verschoven: de thrillers hebben voorlopig afgedaan. Het zijn nu vooral historische verhalen die mijn interesse hebben, voor jeugd en volwassenen. Er zitten veel nog niet vertelde verhalen verstopt in onze ‘vaderlandse geschiedenis’.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
 
Het verdronken land
 
Nederland, de nabije toekomst. Een superstorm verwoest de dijken en zet een groot deel van het land onder water. Voedsel en medicijnen worden schaars en terwijl de vluchtelingenstroom vanuit het westen groeit wordt Emir Berk vermoord, de vooruitstrevende Turkse premier van Nederland. De paniek slaat toe. Loekie Laroes, de dochter van een beruchte journaliste, filmt per ongeluk de aanslag en wordt zelf doelwit. De toestand verslechtert en drie tieners smeden een complot dat de toekomst van het hele land in gevaar brengt.
Zijn de tieners sterk genoeg om het tij te keren? 


Geschreven Olga Ponjee

Olga Ponjee (1983) studeerde filosofie en psychologie aan de UU en scenarioschrijven aan de Nederlandse Filmacademie. Ze studeerde af met de jeugdserieHet mysterie van de Volle Maan en de historische fantasyfilmDe Schaduw van de Bonifatius.
Na haar afstuderen werkte ze o.a. mee aan de televisieserie Feuten en de speelfilmDe Ontsnapping. Ze won diverse prijzen met haar korte verhalen.
 

 
Ingesproken door Dunja Koeneman

Het verdronken land is een vrij realistisch young adult boek wat zich afspeelt in de nabije toekomst, waarbij ik regelmatig heb moeten bedenken hoe het zou zijn als dit werkelijk gaat gebeuren. Drie hoofdpersonen zijn hier ieder op hun eigen manier bij betrokken. Wat het boek voor mij prettig maakte, is dat elk hoofdstuk over één van de hoofdpersonen gaat. Daarbij was het wel wat lastig om de dialogen die Jacinto met zijn zelfverzonnen superheld “schaduwhart” had, duidelijk naar voren te brengen, aangezien deze in het boek cursief gedrukt zijn en je ze niet “cursief” kunt voorlezen. Maar desalniettemin een spannend boek waarvan ik hoop dat het nooit werkelijkheid wordt.
 
=> FRAGMENT <=
Vragen aan Olga
 
1. Olga: Je richt je op jongeren. Is daar een speciale reden voor?

Voor ik “Het Verdronken Land” schreef, werkte ik mee aan een aantal andere projecten gericht op jongeren. Het viel me daarbij steeds op hoe negatief er over tieners werd gesproken, de ‘Snapchat-generatie’ die niets begrijpt, die geen boeken leest, die niet bezig is met de wereld om zich heen. ‘Schrijf het vooral dommer,’ kreeg ik heel vaak te horen, ‘anders kunnen we het niet verkopen aan jongeren’. Dat maakte me boos, ook omdat het onterechte verwijten zijn. Naast mijn schrijfwerk geef ik graag les aan jongeren en het valt me juist op hoe bevlogen jonge mensen vandaag de dag zijn, hoe graag ze betrokken willen worden bij kwesties. Maar dan moet je ze wel willen betrekken in het gesprek en bereid zijn om naar hun stem serieus te nemen.  “Het Verdronken Land” is uit dat sentiment voortgekomen: ik wilde een boek schrijven waarin jonge mensen letterlijk tegenover de volwassen wereld komen te staan – en in de crisis die gaande is een doorslaggevende rol spelen. Ik vond het klimaat daar een mooi thema bij: wij als volwassenen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de staat van de huidige wereld, onze kinderen hebben daar niet om gevraagd. Maar zij zijn wél degenen die het hardst geconfronteerd worden met de consequenties van ons gedrag (en dat jongeren die verantwoordelijkheid beseffen én omarmen, bewijzen initiatieven als de huidige klimaatstakingen. Erg hoopgevend vind ik dat. En grappig dat de realiteit mijn boek inhaalt natuurlijk!)
 
2. ‘Het verdronken land’ werd verkozen tot het beste afgewezen manuscript.
Hoe vatte jij dat op?

Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi initiatief! Als onbekend auteur is het best moeilijk om in de boekenwereld op te vallen (ik schreef natuurlijk wel voor film en televisie, maar “Het Verdronken Land” was mijn eerste boekenmanuscript). Ik reisde vooral van slushpile naar slushpile en werd een paar keer op gesprek gevraagd, maar gevestigde uitgeverijen vonden mijn boek te politiek en riskant als debuut (en ook daar hoorde ik weer heel vaak dat YA boeken vooral makkelijk moeten zijn, vooral met veel romance en weinig gedoe, de nieuwe Twilight, de nieuwe Harry Potter, dat soort dingen). Dus ik eindigde steeds terug bij af. Het winnen van “Het Beste Afgewezen Manuscript” heeft wat dat betreft veel voor me betekent: het gaf me het gevoel dat mijn verhaal, zoals ik het voor me zag, belangrijk en goed genoeg was om te vertellen. En het opende ook weer deuren naar uitgeverijen. Uiteindelijk ben ik toch bij uitgeverij LetterRijn beland (omdat ik daar echt de vrijheid kreeg om het verhaal uit te werken zoals ik dat zag; meer in de traditie van de politieke jaren 80 en 90 boeken van Jan Terlouw en Thea Beckman.
 
3. Blijft je boeken in het genre young adult schrijven of heb je andere plannen?
Ik heb heel veel plannen! Maar chronisch gebrek aan tijd (en geld) om ze allemaal uit te voeren. Dat klinkt misschien stom, maar het is op dit moment in Nederland bijna onmogelijk om te leven van boeken schrijven. Dus ik moet mijn prozatijd verdienen met schrijfwerk in de televisie- en filmwereld. Daar ben ik met een aantal toffe series en films bezig (voor een deel ook gericht op jongeren), dus dat blijft wel een terugkerend thema. En zodra de ruimte er is, komen er ook zeker weer nieuwe boeken. Op dit moment werk ik in mijn samenraapuurtjes aan een thriller over subculturen en ik loop al enige tijd rond met een idee voor een komisch boek voor jongeren, dus dit was zeker niet mijn laatste boekenavontuur.
 
 
What the hack!

Wat doe je als jouw telefoon of laptop gehackt wordt en alles wordt gewist? André is heel verbaasd en geschrokken als dit hem overkomt. Hij besluit de strijd aan te gaan tegen de cybercriminelen. Hij bedenkt een game en het anti-hack platform Hackshield, waarmee hij andere jongeren wil waarschuwen. Als DarkHacker13 dit ontdekt, valt hij op allerlei manieren aan. André komt steeds dieper in de problemen. Iemand verstuurt heel nare berichten namens hem en hij wordt zelfs aangehouden door de politie. Ook Sanne, op wie hij stiekem verliefd is, keert zich tegen hem. Hoe ver durft de onzekere en verlegen André te gaan in zijn strijd tegen deze kwaadaardige hacker als hij weet dat hij alles kan verliezen?
 


Geschreven door Maria Genova

Maria Genova (1973) werd geboren in Bulgarije en groeide op in Plovdiv, de tweede stad van het land. Ze voltooide daar haar gymnasiumopleiding en op haar negentiende volgde ze haar vakantieliefde naar Nederland. Al na één jaar werkte ze als freelance journalist voor het Noordhollands Dagblad en na een paar honderd artikelen schreef ze zich in voor een HBO-opleiding journalistiek. Ze studeerde binnen vier jaar af aan de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Ze werkt voor verschillende kranten en tijdschriften.
 

 
Ingesproken door Peter van Eerdenburg
 
What the Hack! Biedt een heldere en simpele inkijk in de gevaren van het internetgebruik als je geen besef hebt van de mogelijkheden die hackers hebben om in te breken in je privédomein. Op een manier geschreven die kinderen boeien.  Eerlijk gezegd is de opmerking van Genova aan het begin van het boek om het eerst eens aan je ouders te laten lezen een rake.. Ik,  als oude digibeet en lid van de tamtamgeneratie, heb ik er in ieder geval een hoop van geleerd

=> FRAGMENT <=

Vragen aan Maria:

1. Maria, je bent wel enorm in het diepe gedoken door op jonge leeftijd naar Nederland te komen. Wat viel je na aankomst als eerste op?


Toen ik op mijn negentiende naar Nederland kwam voor mijn vakantieliefde, sprak ik bijna geen woord Nederlands en vrijwel alles was voor mij nieuw. Als eerste viel me op dat de huizen in hele woonwijken op elkaar lijken. In Bulgarije heb je nooit een straat met precies dezelfde huizen. Verder zijn de Nederlanders best gereserveerd tegen mensen die ze niet kennen. In Bulgarije had ik in de treinen de leukste gesprekken, hier niet. Ik miste heel erg mijn vrienden en gaf mezelf één jaar de tijd om de taal goed te leren en een baan te vinden. De rol van huisvrouw zag ik niet zitten.
 
2. Het Nederlands was dus geen probleem voor je?

Ik sprak vrij goed Engels en Duits, dus een nieuwe taal erbij leren was niet zo lastig. Na 1 jaar werkte ik al als journalist, ook al had ik gigantisch veel mazzel dat het Noordhollands Dagblad me de kans gaf om als freelancer te beginnen. Want ik had nauwelijks ervaring en ook geen referenties. Wel was ik heel gemotiveerd om journalist te worden, dat was al van kleins af aan mijn droom. Ik heb natuurlijk nooit gedacht dat ik journalist zou kunnen worden in een taal die ik nauwelijks sprak. Maar als je niet te snel je dromen opgeeft, is eigenlijk alles mogelijk. Na zo’n tweehonderd artikelen voor de krant te hebben geschreven, ben ik journalistiek gaan studeren en na vier jaar had ik mijn diploma. Daarna heb ik voor heel veel verschillende kranten en tijdschriften gewerkt. En tussendoor begon ik ook boeken te schrijven, want daar kon ik de diepte mee in. 
 
3. Je boeken en luisterboeken gaan dikwijls over onrecht.
Waarom voel je ertoe geroepen over deze onderwerpen te schrijven?

 
Ik kan niet zo goed tegen onrecht en als ik verbijsterende onderwerpen tegenkom, waarbij ik denk ‘waarom weten we daar zo weinig over?’, onderzoek ik of het onderwerp een boek waard is. Zo dook ik heel diep in de wereld van de vrouwenhandel om het boek ‘Man is stoer, vrouw is hoer’ te schrijven. Dat werd mijn eerste bestseller en het leidde ook tot veel ophef in de media en in de politiek. Bij het boek ‘Het Duivelskind’ had ik niet het idee dat veel mensen naar de winkel zouden rennen om het te kopen, want het ging over een heel zwaar onderwerp: een meisje dat gruwelijk door haar ouders wordt mishandeld en door jeugdzorg aan haar lot wordt overgelaten.
 
Toch gebeurde het onverwachte: vrijwel elke lezer huilde tijdens het lezen en via mond-tot-mond reclame en goede publiciteit stond het binnen de kortste keren in de Bruna Top 5 en ook op de bestsellerlijst in België. Met ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ liep het in het begin geen storm, de tijd was er nog niet rijp voor, want niemand maakte zich op dat moment zorgen over zijn privacy en over hacker. Nu is dit een hot item bij heel veel bedrijven en organisaties en ik geef zo’n 20 lezingen per maand. Onlangs verscheen de 18de druk. Ik kijk bij elke nieuwe druk wat ik aan kan passen, maar gek genoeg worden de  meeste mensen en organisaties opgelicht en gehackt volgends de “ouderwetse” manieren die ik in het boek beschrijf.  Eigenlijk is het heel simpel om jezelf tegen hackers te beschermen, maar de meeste mensen weten niet hoe. Dat wist ik ook niet voordat ik met het research voor mijn boek begon. Ook onze kinderen slapen met de digitale deuren wijd open. Daarom heb ik het spannende boek ‘What the hack!’ speciaal voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar geschreven. Je kunt het ook het luisterboek downloaden en onderweg naar je vakantiebestemming met het hele gezin naar luisteren. Ik hoor dat veel ouders het net zo spannend en leerzaam vinden als hun kinderen. En dat is leuk, want er zijn goede familiefilms, maar familieboeken zijn er niet veel. Mijn eigen kinderen vonden het luisterboek ook heel interessant, af en toe hoorde ik ze keihard lachen. Dat is ook mijn doel als schrijver: zware onderwerpen begrijpelijk maken voor een breed publiek. En humor versterkt vaak de tragiek, daarom probeer ik in al mijn boeken humor te gebruiken
 
Zinstrelende poezie en andere gedichten

De liefde kent een variëteit aan emoties, relaties en idealen. Zij beweegt zich op een speelveld van tederheid en passie, van prille vlinders en de warmte van een vertrouwde nabijheid. Maar eveneens roert zij zich op het terrein van de toegewijde liefde en de eigenliefde, om over de verloren liefde maar te zwijgen.
 
De bundel ‘Zinstrelende poëzie en andere gedichten’ werd samengesteld uit twee bibliofiele uitgaven: Warm van Vacht en Verlies van Lief.
 


Geschreven door Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar is een Nederlands schrijfster en dichteres. Ze werkt als docent aan de afdeling OLB van Hogeschool Inholland.


 
 
Ingesproken door Eveline Rijntjes
 
De gedichtenbundel ‘Zinstrelende poëzie en andere gedichten’ door Margreet Schouwenaar is een prachtige uitgave, waarbij de rust al tijdens het inspreken over mij neerdaalde. De kracht van de inhoud is direct voelbaar, maar geeft tegelijkertijd ook rust en inzicht. Ik heb genoten van het inspreken van deze gedichtenbundel, en hoop dat de luisteraars daardoor ook weer genieten van deze bijzondere poëzie en gedichten.
 


=>  FRAGMENT <=

Vragen aan Margreet

1. Margreet: Je schrijft al tientallen jaren gedichten, maar ook kinderboeken. Welk genre heeft je voorkeur en waarom?

Woorden zijn zolang ik mij heugen kan kompanen. Ik was het kind dat zichzelf verhalen vertelde in bed. Liedjes maakte om in het donker te zingen. Alles las ik, zelfs de etiketten van de jam. Woorden vielen mij in. Buitelend en voegend. Ik kon ze slijpen en ermee spelen. Wat had ik anders kunnen zijn dan een dichter (en docente natuurlijk, ook een goede docent heeft woorden die als paardjes de kennis overdragen )
Ik schreef in mijn hoofd, op kladjes, in schriftjes, tot ik met drie ongepubliceerde gedichten in 1992 werd genomineerd voor de Cees Buddinghprijs. Niet lang daarna verscheen mijn eerste dichtbundel bij Uitgeverij Querido.
Toen ik kinderen kreeg werden verhalen geboren. Een favoriet spel was het aanwijzen van drie dingen in de kamer waar ik een verhaaltje voor het slapen gaan van maakte. Zo werd ook Stinkertje Stout geboren, een meisje dat toevalligerwijs net dat meemaakte wat ook mijn dochters overkwam. Kinderverhalen schrijven boort een andere kant van de woorden aan en is toch verwant aan poëzie schrijven omdat ik houd van zingende zinnen, gave verhaallijnen, onverwachte beelden en invalshoeken. Ik schrijf voor kinderen, maar ben een dichter. Zo zou ik mezelf plaatsen.
 
2. Put je uit je leven inspiratie voor je boeken?

Ik zou werkelijk niet weten wanneer ik voor het eerst gedichten maakte. Ik weet wel dat ik een aantal gedichten opstuurde naar de redactie van de schoolkrant toen ik in de eerste klas van de middelbare school zat. De gedichten werden geplaatst en een aantal leraren sprak mij erop aan. Ze gaven mij complimenten of stelde een vraag. Ik kan nog de verbazing voelen die mij overviel. Deze versjes die altijd door mijn hoofd zongen brachten iets in mensen teweeg. De woorden die mij invielen kregen een persoonlijke betekenis voor degene die ze las. Ik raakte erdoor onthand, werd me bewuster van het spel tussen dichter en lezer.
Ik schreef ook dikwijls een gedichtje voor mensen om me heen. Zomaar, als cadeautje of voor een bepaalde gebeurtenis. Toen mijn vader stierf vond ik in zijn kast een doos met deze versjes. Keurig uitgetypt, met vegen van het carbonpapier onder de regels hadden ze de tand van de tijd doorstaan. Ze lagen tussen tekeningen en knutselwerkjes in. Ik vond een werkje uit de begin tijd van mijn lagere schoolperiode. Een vis keurig uit geprikt, geplakt op blauw papier waarop groene slierten doorschijnend vloeipapier wier moest voorstellen. Ik had er ooit in scheve losse letters op geschreven, de vis waait water. Mijn vader had dit zo kostbaar gevonden dat hij het 45 jaar bewaard heeft. Dus ja, een schrijver heeft een eigen inktpot in zijn hoofd, gevuld met leven, impressies, emoties die gebonden zijn aan ervaringen. En nee, ik ben de dichter die componeert, schuift, zoekt naar verbanden, klanken, beelden en niet de hoofdpersoon in mijn poëzie.

3. Je prachtige dichtregel "Luister rondom zomen de velden van grondig leven" heeft een bijzonder plek gekregen. Kun je daar iets over vertellen?

Deze regel staat in leer geprint op de wand van de werkkamer van de minister-president in het Catshuis. Het Catshuis is de ambtswoning van de minister-president en het ontvangstcentrum van de regering.  Een hele eer dus. De wand is bedacht door de architect die de renovatie deed die in 2000 startte en staat vol met dichtregels van Cats tot Schouwenaar dus.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

            
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Regisseer jouw eigen leven
 
Jij bent de regisseur van je eigen levensverhaal. Jij bepaalt hoe je je voelt en wat je van je leven maakt. Dit luisterboek is een inspiratiebron om je leven te veranderen zoals jij dat wilt. Ga de uitdaging aan en kies voor persoonlijke groei!  Het luisterboek geeft je niet alleen handreikingen hoe je een waardevol leven kunt leiden, het bevat veel (persoonlijke) voorbeelden en oefeningen die je kunt doen om het maximale uit jezelf en het leven te halen. De oefeningen zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Dan herken je oude patronen en ben je in staat deze te doorbreken. Je boort je maximale potentieel aan. Zo bouw je vanuit je regisseursrol verder aan je levensverhaal en ervaar je als de hoofdrolspeler direct de positieve effecten.
 
Geschreven door Milan Somers

Op jonge leeftijd besefte Milan (1977) dat zijn zelfbeeld werd gevormd door het negatieve beeld dat anderen van hem hadden. Hij realiseerde zich dat dit hem blokkeerde om het maximale uit zijn talenten te halen. Ook zelf zadelde hij zich op met een negatief beeld van zichzelf en concludeerde dat hij alleen zelf in de weg stond om zijn levensdoelen te bereiken.
Milan bestudeerde intensief zijn eigen psyche en concentreerde zich op zijn vaardigheden. De veranderingen die hij onderging waren zo intens dat hij er zijn missie van heeft gemaakt anderen te leren volledig in hun kracht te staan, zodat ze het leven kunnen leiden dat ze willen leiden.
Inmiddels werkt Milan op nationaal en internationaal niveau met leiders op het gebied van business, politiek, topsport en maatschappelijk leiders. Gestuwd door een krachtige, innerlijke drijfveer, zet hij mensen aan tot topprestaties in hun vakgebied.
Ingesproken door Mike de Wolf
 
'Regisseer jouw eigen leven' moet je alleen luisteren als je echt WIL veranderen. Milan neemt je in stappen mee in het proces om daadwerkelijk je leven zelf te regisseren. Het boek leest / luistert makkelijk weg en het heeft een goede opbouw afgewisseld met voorbeelden, ook met persoonlijke voorbeelden van Milan.
Tevens bevat het boek nuttige oefeningen die daadwerkelijk bijdragen aan het regisseren van jouw eigen leven.  
Vragen aan Milan:      
 
1. Milan: Je hebt een trainingsplan ontwikkeld. Van welke technieken ga je uit?

Ik ga uit van een aantal modellen die gecombineerd zijn. De basis is psychologie en neurowetenschap en dan voornamelijk modellen als NLP, hypnose, mbraining. Verder zijn oosterse filosofische principes en spiritualiteit verwerkt in het trainingsplan.
 
2. Tevens bereik je als spreker grotere groepen in bijvoorbeeld bedrijven. Heb je een leuke anekdote voor ons?

Het leuke van het werk wat ik doe is dat ik met zoveel verschillende mensen in contact kom. De kern hiervan is dat iedereen wil excelleren en het maximale uit zichzelf wil halen om een waardevol bestaan te hebben. Laatst trainde ik een afdeling in een bedrijf waarbij het thema ging over ‘hoe om te gaan met veranderingen in een bruisende organisatie’. In mijn manier van werken komen mensen er al snel achter dat de betekenis van verandering ligt aan hoe iemand verandering ervaart. De weg naar binnen geeft de sleutel en antwoorden hierop. Hoewel het een zakelijke omgeving was werd het een mooie emotionele dag.
Verder werk ik met topsporters. Hierin speelt mindset en doelrealisatie een zeer belangrijke rol. Laatst heb ik iemand begeleid die stond voor een wereldtitelgevecht in het vrouwen kickboksen. Technisch was ze onverslaanbaar echter mentaal was ze zwak. Drie maanden hebben we gewerkt om beperkte opvattingen over haar zelf weg te halen zodat ze met een winnaarsmentaliteit de ring in kon gaan en wereldkampioen werd.
 
3. Maak jij het verschil en waartussen?

Mensen kenmerken me door mijn oordeelloosheid, het bieden van veiligheid en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat ik in een mens heb. Ik kan doordringen tot diepere lagen bij iemand waardoor ik ze laat ervaren dat er in hen een zeer krachtige intelligentie en potentieel aanwezig is. Dit doe ik door met mensen te werken in plaats van met mensen te praten.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

De medeslachtoffers van alcohol - deel 1

Problematische alcoholdrinkers brengen schade toe aan slachtoffers, zoals bijvoorbeeld in het verkeer. In de directe omgeving van de drinker bevinden zich echter nog veel meer slachtoffers, die in de schaduw van de drinkers leven. Ze krijgen nauwelijks aandacht, maar wel alles voor hun kiezen. Het zijn de medeslachtoffers, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de drinker lijdt aan alcoholisme.

De verhalenbundels ‘De medeslachtoffers van alcohol’ bieden medeslachtoffers een klankbord. Zij kunnen de sturende kracht zijn om van het probleem af te komen.

Heeft u een verhaal dat past in deze serie, laat het ons weten. www.medeslachtoffersvanalcohol.nl
 

Geschreven door Willem de Kleynen

Willem de Kleynen is een geboren en getogen Hagenaar. Sinds 20 jaar woont hij dicht aan de zee. Langs het strand doet hij inspiratie op voor zijn verhalen. Hij heeft naast zijn opleiding tot klinisch gedragspsycholoog ook de pilotenopleiding gevolgd. Hij heeft werkervaring in de psychiatrie en hij heeft jaren als vlieger op de wilde vaart gevlogen door heel Europa.

Lesgeven zit hem in het bloed en zo kwam het dat hij ook vlieginstructie gaf. Daarnaast ontwikkelde hij luchtvaart gerelateerd trainingen die tevens zijn psychologische kennis vereisten. Zo heeft hij crews van de luchtmacht, luchtvaartmaatschappijen en van helikopter-reddingsdiensten getraind. Als seniorvlieger werd hij tevens vliegexaminator.

Door zijn ervaringen, zowel in de kliniek als in de lucht, verzamelde hij verhalen die hij graag wereldkundig wilde maken. Verhalen over mensen en hoe men zich gedraagt in bepaalde situaties. Zo ook over mensen die het slachtoffer zijn van een alcoholgebruiker in hun directe omgeving.
 
Ingesproken door Ido Veldhoen
 
Het is voor de meeste mensen zo gewoon, een glaasje op zijn tijd. En dat er ook probleemdrinkers zijn is bij de meesten wel bekend. Maar het leed dat er is bij de omgeving van probleemdrinkers blijft vaak onbelicht. In dit boek krijgt dit aspect aandacht. De verhalen in de bundel zijn luchtig geschreven, lezen makkelijk weg, maar stemmen wel tot nadenken. 
Vragen aan Willem:
 
1. Willem: Een aantal verhalen in deze serie zijn eerder verschenen in een co-productie met STAP (Stichting Nederlands instituut voor alcoholbeleid). Hoe kwam deze samenwerking tot stand?

Het initiatief kwam van mij en STAP verleende graag medewerking. Het is nu eenmaal hun ‘ding’.  STAP publiceerde enkele verhalen in een bundel. Het  overleg en de samenwerking met deze stichting is altijd prettig verlopen.
 
2. Word je zelf geraakt door de verhalen van medeslachtoffers van alcohol?

Iedereen wordt erdoor geraakt. Dat kan niet anders, want 80% van de Nederlanders drinkt en rondom van de problematische drinkers bevinden zich vele medeslachtoffers. Het doel is de emancipatie van de slachtoffers in de schaduw van de drinker.
 
3. De eerste drie delen van deze serie staan al gepland. Hoeveel delen zullen volgen?

Zolang er verhalen komen van medeslachtoffers zullen er nieuwe delen verschijnen.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                         Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Help, ik ben een autist

Dit boek vertelt het verhaal van Pascal die pas na een lang traject van hulpverlening de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg.

Basisschoolvrijwilliger Pascal van IJzendoorn kampeerde met groep 8 ergens op een camping in het Noord-Hollands landschap. 's Avonds bij het kampvuur werd de dag nabesproken toen een collega begon over de buren; een basisschool voor kinderen met autisme. Ze was nogal verbaasd dat je aan de buitenkant niet kon zien dat deze kinderen autistisch waren. Het voelde voor Pascal als een prikkel die hij niet kon negeren en hij vertelde zijn collega's voor het eerst dat ook hij autistisch is. Ze hadden dat nooit achter hem gezocht. En waarom zouden ze ook, aangezien hij net zoals iedereen zijn leven leeft.

Dit luisterboek vertelt het verhaal van Pascal die pas na een lang traject van hulpverlening de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kreeg.
Geschreven door Pascal van IJzendoorn en
Ans Ettema-Essler

Al vanaf zijn geboorte in 1982, had Pascal een andere kijk op de wereld. Het labeltje “normale ontwikkeling”, was er één die niet paste bij hem. Daarom besloten zijn ouders al vroeg om hulp te vragen. Een begin van een lange, intensieve en soms gecompliceerde wandeling door hulpverleningsland. Totdat hij op zijn 32e het stukje vond dat zijn puzzel compleet maakte. Pascal heeft autisme. Meer weten, het boek is zijn volledige biografie.


Ingesproken door Ron Peereboom Voller

Een boek geschreven door en voor autisten op zo’n manier dat je jezelf wel eens afvraagt of je misschien ook niet autistische trekjes vertoont… Een hulpboek dus, dat inzicht geeft hoe autisten de wereld om hen heen ervaren en hoe wij (de niet-autisten) daarmee om kunnen gaan. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal nuttige tips. 
 


 
Vragen aan Pascal:
 
1. Pascal: Autisme is een stoornis die alle kanten opschiet. Vrijwel niemand die eraan lijdt ondervindt hetzelfde of krijgt dezelfde indicatie. Toch heeft je boek veel losgemaakt. Bij wie nog het meest?

Iedereen heeft zijn eigen identiteit. Dus ook mensen met autisme en daardoor zie je verschillende uitingen. Wanneer je spreekt over mensen met autisme met een normale tot hoge intelligentie denk ik dat er heel erg veel overeenkomsten zijn op de punten waar mensen “last” van hebben. Hoe omgegaan wordt met deze “last” is vaak wel verschillend. Dit komt naar mening bijvoorbeeld doordat iedereen op een andere manier opgegroeid, dingen meemaakt en een eigen karakter heeft. Ik vraag me dan ook regelmatig hard op af of de het autisme zoveel “kanten opschiet” of dat de oorzaak hiervan meer bij de ontwikkelde persoonlijkheid van iemand ligt. Met dat in je achterhoofd hoor ik vooral terug dat mensen veel in mijn verhaal herkennen en het makkelijk leesbaar is. Vooral ouders van kinderen met autisme kruipen regelmatig in de mail/telefoon om naar aanleiding van het boek nog verdiepende vragen te stellen. Niet alle vragen kan ik beantwoorden maar door de publicatie van ons boek heb ik wel een flink netwerk opgebouwd van mensen die deze vragen dan voor mij kunnen beantwoorden.
 
2. Je hebt het boek niet alleen geschreven, maar in samenwerking met Ans Ettema-Essler, een professional op het gebied van ADD en ADHD. Heeft die samenwerking je nieuwe inzichten verschaft?
 
Allereerst heeft mijn vriendin ADHD en ADD. Hierover had ik dus al de nodige kennis, maar tijdens het schrijven merkten wij dat we elkaar de vraag stelde: wat is nou het verschil tussen ADHD/ADD en autisme, en eerlijk, wij hebben nog geen antwoord gevonden waar we beide achter staan. Dat is ook de reden dat wij inmiddels zijn gestart met het schrijven van een lezing over dit onderwerp. En misschien zelfs wel gaan omzetten naar een boek.
 
3. Wat wil je met het boek bereiken, en vervult het luisterboek daarin een belangrijke rol?
 
Doordat de zoektocht naar mijn diagnose zo'n lang traject is geworden hoop ik met het boek iemand te bereiken die aan het begin van een zelfde traject staat en misschien door het lezen van mijn verhaal sneller bij de juiste diagnose terecht komt. Daarnaast is er inmiddels redelijk wat aandacht voor autisme maar vaak worden de extremen in beeld gebracht. Dit terwijl zeker 80 procent van de mensen met autisme een “normaal” leven hebben met een gezin en werk waarvan het autisme niet of nauwelijks zichtbaar is maar de “last” er wel degelijk is. Deze mensen wil ik een stem geven en door de publicatie van ons boek wordt ik nu uitgenodigd om deze boodschap over te brengen.
Maar met “begrijpend” lezen hebben nog steeds veel mensen moeite en hoor dit ook zeker vaak terug van mensen met autisme. Ikzelf heb bijvoorbeeld al sinds de middelbare school geen boek meer vastgehouden omdat ik daar moeite mee heb. Met de komst van het luisterboek kunnen nu ook deze mensen op een makkelijke toegankelijke manier kennis maken met mijn verhaal!

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 6-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Vanzelf Genezen

Vanzelf Genezen biedt een totaal nieuw concept, waarin lichaamstaal, biochemie, biofysica, verstand, ziel, chi en mu op een logische wijze met elkaar verbonden worden. Een concept waarin het meest verfijnde meetinstrument de hoofdrol speelt in de diagnose: ons gevoel. Een concept dat zo laagdrempelig is, dat iedereen er direct mee aan de slag kan. Patiënt en arts.

Vanzelf Genezen is de weerslag van tientallen jaren zoeken, proberen en puzzelen om te komen tot antwoorden op geneeskundige vragen die niet beantwoord konden worden. Het is een beredeneerde combinatie van oosterse en westerse geneeskunde. Een combinatie van traditie en moderne wetenschappelijke kennis, waarin alles begint met een vitale spijsvertering.

Arts Jes Schalkwijk breekt in dit boek een lans voor ons zelfregulerend vermogen. Ons lichaam weet perfect hoe het moet herstellen. De rol van de arts is bescheiden en zou zich in de meeste gevallen moeten beperken tot het adviseren en coachen van patiënten. De patiënt wacht niet meer af, maar ondersteunt actief zijn zelfregulerend vermogen. Hij doet dat door zijn leef- en eetwijze aan te laten sluiten bij zijn eigen unieke fysieke en geestelijke gesteldheid. Luisteren naar de eigen lichaamstaal is daarbij het noodzakelijke startpunt.

Vanzelf Genezen maakt ons weer autonoom en verantwoordelijk. Zelf aan de slag om te zorgen dat klachten draaglijk worden en dat herstel inzicht geeft. Zelf aan de slag omdat het om jezelf gaat.
Geschreven door Jes Schalkwijk

Jes Schalkwijk (1956)
Als Eindhovense naar het Tilburgse conservatorium. Vanwege ziekte niet afgemaakt. Zoekende naar genezing in contact gekomen met macrobiotiek. Docent macrobiotiek. Werkzaam als therapeut natuurlijke geneeswijzen. Vanaf 1988 vier jaar ziek. 1993 studie geneeskunde. Artsendiploma 1999. Eigen praktijk voor integrale geneeskunde Eindhoven.
 


Ingesproken door Petra Valpoort

Het boek van Jes Schalkwijk geeft je inzicht over waar lichamelijke klachten vandaan kunnen komen en wat je er zelf aan kunt doen. Tijdens het inspreken van het boek heb ik ook veel geleerd, over hoe je bijvoorbeeld door kleine veranderingen aan te brengen je je beter kunt voelen. Een aanrader voor mensen die lichamelijke klachten hebben of geïnteresseerd zijn in andere geneeswijzen.
 

 
Vragen aan Jes:
 
1. Jes: ‘VanzelfGenezen’ het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Word je geconfronteerd met non-believers? 

Nee, want ik zie alleen maar mensen die op mijn golflengte zitten, die het boek gelezen hebben of graag het zelfhelend vermogen willen gebruiken om hun eigen gezondheid op orde te krijgen. Daar gaat het boek ‘Vanzelf Genezen’ over. Om het zelfhelend vermogen vanzelf z’n werk te laten doen.
 
2. Heb je voorbeelden van succesverhalen?

Een heleboel. Vanochtend zag ik nog die patiënte die 20 jaar ME had en nu weer superfit is. Ook moet ik direct denken aan de patiënt die ik alleen maar telefonisch spreek omdat - vanwege chronisch vermoeidheidssyndroom - zijn conditie zo slecht is dat hij z’n huis niet uit kan. Hij is verbeterd van een 2 naar een 6. Ook een meisje van 12 die hier in een rolstoel binnenkwam en nu weer gewoon kan lopen. Ik pas consequent de logica van mijn boek toe: de methodiek om het zelfhelend vermogen uit te nodigen zijn werk te doen en daarmee mensen helpen.
 
3. Zal het luisterboek bijdragen aan genezing?

Ja, want het gesproken woord komt op een veel dieper niveau binnen. Het raakt veel sneller diepere lagen waardoor bij mensen - als ze echt met aandacht luisteren - het horen van de tekst op zich zelf al helend kan werken.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 3-10-2019 Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Ik ben wie ik ben

Of misschien toch nog niet helemaal... Kom dichter bij jezelf!

We leven ons leven en zijn daar over het algemeen best tevreden over. Dit is immers hoe we het gewend zijn en we het zelf min of meer hebben vormgegeven, bewust en onbewust. Maar er kan iets in je leven veranderen waardoor je je ineens erg bewust wordt van wie en wat je bent. Dan kunnen vragen naar boven komen als “Ben ik echt wie ik ben en zo niet, wie ben ik dan echt?”, “Wie ben ik in essentie en hoe kom ik dichter bij mezelf?” of “Waarom doe ik wat ik doe?”

'Ik ben wie ik ben' neemt je mee op ontdekkingsreis naar jouw binnenste en laat je aan de hand van verschillende theorieën, praktijkvoorbeelden en oefeningen ontdekken wie je bent en waar jouw oorsprong ligt die maakt dat je bent wie je bent. Mocht je al luisterend ontdekken dat je soms verder van je eigen kern af staat dan je lief is, dan leer je stappen te zetten om verandering aan te brengen om zo dichter bij jezelf te komen.
 


Geschreven door Myriam de Roo

Myriam (1967) is een ervaren coach & trainer en werkt sinds 25 jaar in de driehoek mens – werk – verandering. Myriam kan mensen op een natuurlijke manier sturen, begeleiden en coachen. Ze houdt ervan levens te veranderen en beweging te brengen door verhalen te vertellen, kennis over te dragen en het gesprek aan te gaan op de juiste innerlijke laag. Een grondhouding van waaruit ze op een stevige en overtuigende manier coacht, traint, presenteert en implementeert op diverse gebieden binnen haar werkgebied. Haar persoonlijke kracht ligt vooral in luisteren, waarnemen en ongelooflijk scherp geven van feedback. Haar motto: door verbinding in beweging!


 
Ingesproken door Ad van Gameren

Mijn ‘achtergrond’ is commercieel (ik heb 35 jaar lang verkoop gedaan, vooral bij verzekeraars) en in die tijd veel commerciële trainingen gevolgd. Met dat in het achterhoofd, kan ik zeggen dat het boek ‘Ik ben wie ik ben’ me vooral aan het denken zette en inspireerde. Jezelf beter leren kennen en tegelijk meer begrip krijgen voor wat een ander beweegt en waar gedrag vandaan komt is wat ‘Ik ben wie ik ben’ voor mensen kan betekenen.

 

=> FRAGMENT <=

Vragen aan Myriam
 
1. Myriam: Als coach help je mensen met loopbaanoplossingen. Is jouw boek daar de basis voor?

Ik geloof dat als je jezelf goed kent, dat je daardoor bijna als vanzelf voor een loopbaan kiest die je daarbij ondersteunt. Met jezelf goed kennen, bedoel ik: weten wat je talenten en drijfveren zijn, je belemmerende overtuigingen en je overlevingsstrategieën en patronen kennen. Weten waar die vandaan komen, waar ze hun oorsprong vinden en wat ze je gebracht hebben. Maar ook hoe ze je weg houden van je authentieke en autonome zelf. Iedereen die op deze manier naar zijn of haar loopbaanvraag kijkt, vindt in mijn boek zeker een basis om hier mee aan de slag te gaan.
 
2. Gaat dat verder dan alleen het vinden van een nieuwe werkomgeving?

Ja zeker, bij De Gelukkige Professional bieden we loopbaanoplossingen voor echte verandering. Dat houdt in dat je niet alleen maar kijkt naar ‘wat zijn mijn wensen rondom nieuw werk?’ maar ook naar ‘wat heb ik als mens in dit leven nog te doen, te leren en te ontwikkelen?’ om van daaruit op zoek te gaan naar een werkomgeving die juist dit je biedt.
Dus eerst in je eigen innerlijke spiegel kijken om daarna met een hernieuwde blik de arbeidsmarkt op te stappen.
 
3. Wijkt jouw methode af van wat doorgaans gebruikelijk is?

Wat in coachland meestal gebruikelijk is, is om in een 1-op-1 gesprekken aan de slag te gaan met je hulpvraag. Afhankelijk van dat waar je aan wil werken, duurt deze individuele begeleiding korter of langer. Wij bieden liever coachprogramma’s aan die uit verschillende componenten en elementen bestaan. Daarin combineren we individuele aandacht met een online coachprogramma, deelname aan tweedaagse events waarin je in een groep met je persoonlijke én je werkgeluk aan de slag gaat of praktische workshops voor het versterken van je arbeidsmarktvaardigheden. En ons paradepaard is Villa Trivalent: een 5-daagse coachweek in Italië bedoeld voor iedereen die intensief wil werken aan persoonlijke thema’s om met nieuwe keuzes over jezelf en je (werkende) leven weer naar huis te keren!
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 23-6-2019
Luisterboeken on air is een onafhankelijk website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 
Op de motor dwars door Amerika
 
Het was een jongensdroom om ooit eens met een motor dwars door Amerika te rijden. Jarenlang bleef het bij Huib Maaskant gisten als een spannend idee, maar dan groeit het door tot concrete plannen voor een tocht van 12.500 km door stoffige woestijnen, donkere bossen en besneeuwde bergen, waarbij soms letterlijk beren op de weg zijn.
Huib Maaskant zegt zijn gezin voor een paar maanden vaarwel en stapt met de motor op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. In zijn eentje doorkruist hij de USA van noord naar zuid, van oceaan naar oceaan. In de meedogenloze cadans van het asfalt ontdekt hij vergeten plaatsen en de schoonheid van de leegte. Hij ontmoet bijzondere mensen en uiteindelijk vooral zichzelf.


Geschreven door Huib Maaskant

Huib Maaskant studeerde regie aan de Nederlandse Film- en Televisie Academie. Hij stichtte een van de eerste creatieve internetbureaus van Nederland en is mede-oprichter van de Stichting SpinAwards, dé creatieve prijs voor innovatieve concepten. Tegenwoordig werkt hij als freelance copy writer en creative director in Amsterdam en de rest van de wereld. Sinds zijn 18e zit Huib bijna dagelijks in het motorzadel. Hij maakte diverse motorreizen door Europa en Amerika. Hij woont met zijn twee dochters in Soest.
 
Ingesproken door Ruud Kuhn

Zodra ik begon met inlezen pakte het boek me. Het is een mooi reisverhaal, geschreven met de nodige humor, en dat maakte het bijzonder leuk.
 


=> FRAGMENT <=
   

Vragen aan Huib
 
1. Huib: Je hebt een jongensdroom verwezenlijkt.
    Waardoor kwam het ineens binnen je bereik?

Het was meer dat ik zelf de knoop doorhakte om het dan toch maar eens te gaan doen. Ik heb niet de loterij gewonnen of iets anders meegemaakt wat me abrupt over de drempel duwde. Ik liep al zo’n tijd met het idee rond dat ik op een dag tegen mezelf zei: “Ga dat nou gewoon eens doen, man. Als je het nu niet doet, wanneer dan wel? Kom op!” Thuis kon het ook. We hadden een oppas aan huis die overdag op de kinderen paste en mijn toenmalige vrouw had een goede baan. Bovendien werkte ik freelance dus ik hoefde geen baas te overtuigen om me een paar maanden vrij te gaven. Dus ja… als je dat bij elkaar optelt en je realiseert dat een droom anders echt alleen een droom blijft, was het tijd om te gaan. Ik wist dat ik enorm spijt zou krijgen als ik het niet zou doen.
 
2. Wat had je absoluut niet verwacht, maar maakte je wel mee?

Totale rampen heb ik niet meegemaakt. Je verdwaalt weleens. Of regent zeiknat. Of verliest bijna een contactlens in Nergenshuizen. Het meest onverwachte vond ik de ontmoetingen. En ik ben best wat rare vogels tegengekomen. Van Steven, de door zijn ex-schoonfamilie geplukte radio DJ, en pijpleidingenbouwer Bear met vriendin Bitch, tot Randy die in zijn achtertuin leefde op een strikt dieet van homebrew en wiet. Zo waren er nog meer. Door zulke mensen word je toch even op een heel ander been gezet.
 
3. Heb je andere nog niet uitgekomen dromen?

Ik heb nog een paar motorreizen die ik graag zou willen maken richting Azië en Afrika. En ik zou nog graag een keer de oceaan over willen zeilen. Ach, er zijn nog zoveel plaatsen die ik niet gezien heb. Dromen genoeg. Alleen. Nog even de tijd vinden om ze uit te laten komen….
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 2-7-2019
 
Zoektocht naar een magier in Myanmar

Op een meeslepende en verhalende wijze neemt Hein de Bont je mee in zijn zoektocht naar magie, bezinning en het echte Myanmar. Een geestig en vlot geschreven boek waarin je veel over het mysterieuze land te weten komt. Het is ook een goede voorbereiding voor iedereen die het land wil bezoeken.

Op een van zijn reizen naar Myanmar ontmoet Hein de Bont bij toeval een monnik in het woestijngebied van Bagan. Deze ontmoeting groeit uit tot een hechte vriendschap en ze  reizen door het land. Hein doet op een mooie en heldere wijze verslag van de avonturen die ze meemaken. Het boek geeft op een onbevangen manier inzicht in de Birmese geschiedenis, de economie en de bijzondere cultuur.

 


Geschreven door Hein de Bont

Hein de Bont is opgegroeid in een gezin van 9 kinderen in het Zuiden van het land. Een dromerige schuchtere laatbloeier die via de ULO doorgroeide naar het Atheneum. Als zoon van een Neerlandicus en auteur van kinderboeken las hij vanaf jonge leeftijd alles wat hij te pakken kreeg. Het idee om filosofie te gaan studeren struikelt bij de verleiding om later de diplomatieke dienst in te gaan en hij kiest voor Rechtsgeleerdheid in Leiden. In zijn derde jaar ontmoet hij op het studentencorps Dolfje Begeer. Samen krijgen ze twee dochters en wonen ze op het landgoed van haar familie in Voorschoten. Hein kiest voor een snelle maar intensieve carrière bij KPN. In 1996 zet hij een onderneming op in België die hij vlak voor de crisis 2000 verkoopt. Met de opbrengst  participeert hij dan in een management trainingsbureau waar hij het vak van trainer en coach leert. In 2004 gaat hij alleen verder. In 2009 start hij in Tilburg als eerstejaars Psychologie. Hij verlegt dan de focus naar coaching en therapie. Vanaf 2008 zet hij samen met Ingrid Brulez, Zero-Point op. Momenteel het grootste centrum in Breda voor gezondheid en stilte.
Al vanaf 1977 komt Hein geregeld in het Verre Oosten voor reizen en voor meditatie. Sinds 2011 ligt zijn interesse vooral bij Myanmar, Birma waar hij een intensieve vriendschap heeft opgebouwd met de monnik Thatanapala en diens beschermeling Cothé.
 

 

Ingesproken door Jasper Boeke

Dit boek heeft mij als voorlezer natuurlijk wel wat tongbrekers gekost, met die moeilijke namen. Maar ik ben gevallen voor Thartha en zijn wijze humor. Myanmar was altijd een beetje een blinde vlek in mijn kennis, en ook het boeddhisme in de praktijk. Hoe ziet zo’n samenleving er eigenlijk uit? Dat karma meer is dan een vaag begrip, maar een heel heldere realiteit in het dagelijks leven, waar je gewoon aan moet werken als Myanmarees vond ik een openbaring. Zoals wij onze flessen naar de bak brengen bijna. Hein de Bont heeft zich er echt in verdiept en schrijft met passie en relativering tegelijkertijd, wat het een heel leuk traject voor me maakte. Mijn lakmoesproef voor een goed boek is als ik er steeds over wil vertellen aan vrienden. ‘Wist je dat in Myanmar…’ was vrijraak mijn opening in een gesprek in die tijd. Echt jammer dat het uit was.

 
=> FRAGMENT <=

Vragen aan Hein

1. Hein: Myanmar is een niet voor de hand liggende vakantiebestemming. Hoe kwam je daar terecht?

In 1977 bracht ik maanden door met reizen in India en Nepal. India was toen nog ongerept. Dat aspect fascineerde me. Ik koos in 2011 voor Myanmar omdat het, naast Noord Korea het laatste land is dat nog niet geïndustrialiseerd is. Mensen zijn er onbevangen en puur.
 
2. Je achtergrond is niet spiritueel, toch heeft het Boeddhisme een belangrijke invloed in je leven gekregen. Waardoor deze omslag?

Mijn carrière is al vroeg heel hectisch geweest en ik gebruikte hypnotherapie en meditatie om rustig en in balans te blijven (lukte vaak niet hoor). De slag van meditatie naar Boeddhisme is logisch.
 
3. Waarom zouden er meer mensen naar Myanmar moeten reizen?

Als ik eerlijk ben… Voor de mensen. Die zijn ondanks hun armoede, vrolijk en oprecht. Buiten de steden heeft Myanmar nog de sfeer en ongedwongenheid van 1960 in Nederland. Ja en natuurlijk de prachtige natuur, de tienduizenden eeuwenoude tempels en kloosters. Maar vooral de mensen.
 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Als de dagen lengen
 
Na de plotselinge dood van haar man heeft Julia het gevoel dat haar leven stuurloos is. Ze vindt troost in de omgeving waar ze zo gelukkig was met Roy, maar ze beseft ze dat het niet altijd eenvoudig zal zijn om hun kind alleen op te voeden. Haar moeder dringt erop aan dat ze haar leven in Schotland opgeeft om bij haar in Nederland haar baby te krijgen. Julia ziet in dat het veel voordelen biedt, maar ze heeft haar bedenkingen. Als enig kind van een moeder die gewend was om alle beslissingen voor haar te nemen, kreeg ze weinig ruimte zich te ontwikkelen en op eigen benen te staan. Bovendien liet haar moeder er nooit veel twijfel over bestaan dat ze Roy niet mocht, het niet eens was met hun huwelijk en hun leven in Schotland. Julia wil haar zelfstandigheid niet opgeven. 

 
Geschreven door Carla Vermaat
 
Na een veelzijdige carrière in de rol van secretaresse en als leidster van diverse kunstgroepen, heeft ze nu de officiële pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Een reden om zich meer toe te leggen op schrijven en, in mindere mate, op schilderen. Tegenwoordig schrijft ze zowel in het Engels als het Nederlands. Tot nu toe verscheen er 24 Nederlandstalige boeken van haar en en 4 Engelse.

 
Ingesproken door Lilian Swartjes
 
Als de dagen lengen is een fijne vlotlezende liefdesroman. Carla Vermaat weet heel goed sfeer en beeld over te brengen door haar fraaie beschrijvende zinnen. Haar dialogen zijn vlot van toon en geven de soms kleurrijke karakters goed weer. De worsteling en frustratie van Julia, om haar zelfstandigheid te houden onder druk van haar dominante moeder en de moed die zij heeft om haar eigen weg te vinden, vond ik interessant om te lezen. Bij het voorlezen heb ik regelmatig moeten glimlachen om de rake omschrijvingen en herkenbare situaties die Carla geeft en maken dat ik zin heb om Edinburgh weer eens te bezoeken.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 
De Melksalon
 
De Melksalon is de geschiedenis van beurtschippers en koetsiers in Terneuzen, een Zeeuws dienstmeisje in Amsterdam, een held in de Eerste Wereldoorlog en een melksalon in Goes. Het is een boek over onrecht en geluk, schuldgevoel en liefde.

Voor haar boek De Melksalon verdiepte Reineke zich in haar familieachtergrond en stuitte daarbij op bijzondere verhalen. Een krantenartikel in de Middelburgsche Courant van 1884 over een noodlottig ongeluk dat levens veranderde, vormde de aanleiding voor haar boek. Ze besloot het verhaal achter het krantenartikel te achterhalen. Dit boek geeft haar voorouders een stem en laat ze zo voortleven.

Oude tijden herleven in deze prachtige Zeeuwse streekroman.
Geschreven en ingesproken door Reineke van Wouwe

 
 
Vragen aan Reineke:

1. Reineke: De Melksalon schetst een mooi beeld van Zeeland in de periode vanaf circa 1850. Wat trok je in die tijd aan?

Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de geschiedenis en dan vooral in die van ‘gewone mensen’ in hun tijd. Mensen die niet voorkomen in de geschiedenisboeken maar hun leven leefden met dezelfde idealen en wensen als wij: een gelukkig en zinvol bestaan.  Het besef dat wij leven ‘op de schouders van onze voorouders’ met veel meer mogelijkheden en verworvenheden. Het geeft inzicht in wat echt belangrijk is in ons leven. 

2. Wat vond je het meest schokkend aan die periode

De rol van de vrouw en de verschillen tussen de hogere, de middenklasse en de arbeidende klasse. Toen werd je ‘voor een dubbeltje geboren’ nooit een kwartje. Nu zijn er zoveel mogelijkheden en kun je veel meer bereiken. 
 
3. Je hebt het luisterboek zelf ingesproken. Hoe is je dat bevallen?
 
Dat vond ik heel leuk om te doen. Je weet wat je hebt geschreven  en hoe je dat vertellen wilt. Ik vind het zelf ook heel ontspannend om aan het eind van de dag lekker rustig op de bank naar een luisterboek te luisteren. Een beetje zoals vroeger toen je werd voorgelezen. En als je onderweg bent met trein, bus of vliegtuig is het ook heel fijn.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 
Alles in de stilte

Wanneer Hilde na een lastige scheiding weer in haar geboortedorp gaat wonen, komt ze bij toeval via de sociale media weer in contact met haar vroegere buurjongen Robert, haar vroegere vriendje, haar maatje, al was er niet meer dan dat. Ze hebben leuke gesprekken via de chat, maar dan ontstaat er een zogenaamde radiostilte. Vervolgens krijgt Hilde het bericht dat Robert is overleden… Hilde is hevig in shock, omdat ze geen idee had dat Robert ernstig ziek was. Daar heeft hij nooit over willen praten. Ze is dan ook zeer verward wanneer ze te horen krijgt dat hij haar heeft opgenomen in zijn testament. De vraag waarom is vanaf dat moment de belangrijkste vraag die ze heeft. Wanneer Hilde hoort wat Robert haar heeft nagelaten, kan ze niet geloven waarom. Wat heeft ze gedaan dat ze dit heeft verdiend? Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op zijn plaats en kan ze het antwoord op haar grote vraag oplossen.
Alles in de stilte vertelt over schuld en onschuld, over beschuldigingen en verontschuldigingen en het belang van eerlijk zijn naar elkaar.
Geschreven door Kirstin Rozema

Kirstin Rozema is geboren in 1967 als Kirstin Engeman. Haar geboorteplaats is Almelo en daar woont ze inmiddels ruim 24 jaar. Als kind schreef ze al graag verhaaltjes, opstellen voor school maar ook maakte ze een begin met verhalen met de omvang van een schoolschrift. Dat zette door nadat ze in 1988 trouwde. Destijds waren er nog geen computers en ging alles per typemachine. 
Toen er eenmaal de computer was, ging het hek van de dam. Er volgden steeds meer manuscripten en de eerste stap naar een uitgever werd met succes gezet.
Schrijven is niet meer weg te denken in haar leven. Het is een fulltime bezigheid geworden waar ze met heel veel plezier mee bezig is. In 2020 zullen er 5 tot 6 boeken van haar hand verschijnen.

Ingesproken door Miranda Jansen
 
‘Alles in de stilte’ is een roman die fijn wegleest en veel aspecten van het leven bevat. De onverwachte erfenis van een goede vriend die op Hilde’s pad komt, brengt haar op een reis die haar terugvoert naar haar jeugd. Puzzelstukjes die op hun plek vallen, maar ook het leven met taboes en de enorme impact die dit kan hebben op het leven. Gedurende het boek leer je de personages beter kennen en ook begrijpen waarom ze dingen deden. Het geeft stof tot nadenken. 
 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

Een man voor Fleur

Na haar scheiding en daarna een verbroken relatie, weet Fleur haar leven weer aardig op te pakken. Ondanks dat ze het druk heeft met vier opgroeiende dochters, begint ze toch een eigen winkel. Als die eenmaal loopt en haar dochters allemaal volwassen worden, beseft ze dat ze een man in haar leven mist. Als ze lachend tegen haar dochters zegt dat ze graag een man wil als moederdagcadeautje, steken zij de hoofden bij elkaar en smeden ze een plan. Project 'mam aan de man' gaat daarmee van start. Terwijl zij alle vier een leuke man uitzoeken om met hun moeder te daten, lijkt Fleur inmiddels echter gevonden te hebben wat ze zoekt. Alleen vertelt ze dat liever niet aan haar dochters.

 

Geschreven door Olga van der Meer

Olga van der Meer (1963) is getrouwd met John, moeder van twee volwassen dochters die het ouderlijk huis allang hebben verlaten, en oma van twee kleinkinderen die hard richting de puberteit gaan. Ze heeft inmiddels 52 romans op haar naam staan, gepubliceerd bij diverse uitgevers. Haar eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ verscheen vlak na haar dertigste verjaardag. Sindsdien heeft ze niet stil gezeten, want behalve romans schrijft ze ook korte verhalen voor verschillende tijdschriften.
 
 
Ingesproken door Tanja Reinders
 
Pagina voor pagina heb ik dit boek met plezier ingesproken. Het is een familieroman, waarin je blijft lezen. Je verslindt de luisterminuten makkelijk en snel. Het gaat om een bijzonder moederdagcadeau voor Fleur; een man! Met veel humor worden de belevenissen van Fleur rondom project “mam aan de man” beschreven, maar ook haar dochters, ex-man, overleden minnaar en vriendin komen veelvuldig in de gesprekken voor. Een gezellige boel dus. Je voelt je op een gegeven moment bijna onderdeel van het gezin. Een heerlijke roman.

 
Vragen aan OLGA:
 
1. OLGA: Wat is het geheim van een goede familieroman?

Ik denk dat een goede familieroman vooral moet bestaan uit een mix van drama, romantiek en humor. Het is vaak wel heel moeilijk om die balans te vinden. Vooral in boeken met heftige gebeurtenissen is het lastig om er humor aan toe te voegen. Bij luchtigere onderwerpen, zoals bij ‘Een man voor Fleur’ is het juist weer moeilijker om er ook een dosis drama in te verwerken.

2. 52 boeken van je in 26 jaar, twee per jaar dus. Dat is een behoorlijk tempo naast je andere werk.
Hoe hou je dat vol?


Ik heb geen baan buiten de deur, schrijven is mijn werk. In principe werk ik dagelijks zo’n 5 á 6 uur, dus dan krijg je heel veel gedaan. Tot nu toe heb ik er in ieder geval geen moeite mee om zowel mijn boeken als mijn korte verhalen te schrijven. Juist die afwisseling maakt het leuk en iets wat je leuk vindt doe je met plezier en gemak.

3. Klopt het dat je steeds meer maatschappelijke thema’s in je boeken verwerkt.

Volgens mij heb ik dat altijd al gedaan. Mijn eerste boek ‘Liesbets Beslissing’ ging over een vrouw die worstelde met de vraag hoe ze haar werk en haar gezin met elkaar kon combineren. Haar man wilde dat ze fulltime moeder werd, zij wilde haar baan niet kwijt. Dat was in die tijd, zo’n 25 jaar geleden, een lastig vraagstuk voor veel vrouwen. Ook voor mijzelf trouwens. Ik haal mijn inspiratie uit het dagelijks leven, de tv, de actualiteiten en uit alles wat ik om me heen zie, hoor en zelf meemaak. Maatschappelijke thema’s horen daarbij, daar kun je niet omheen

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

 
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.
 

 Catwalks & Cowboys

Catwalks & Cowboys, oftewel de redding van de Haute Couture.

Het verhaal speelt zich af in Londen, Parijs, New York en Goliad, een dorpje in Texas. Hazel Bernard, een copywriter uit Londen, vlucht voor een weekend naar Parijs, nadat ze op bizarre wijze is gedumpt door haar vriend. Daar belandt ze op een barkruk naast Ali, een gevierd en excentrieke modeontwerper. 

Ali, zo blijkt, torst het leed van de hele haute couture wereld op zijn schouders. Onder invloed van de nodige margaritas brainstormen ze er duchtig op los. En passant komt Hazel met een plan dat de redding van de haute couture zal blijken te zijn. Ze keert met een flinke kater terug naar Londen. Einde verhaal, zo lijkt het…

Als Hazel ontdekt dat de door haar zo bewonderde Ali schaamteloos met haar wereldidee aan de haal is gegaan, zit er niets anders op dan het oorlogspad te kiezen om het eigendom van haar idee te claimen. Hazels onorthodoxe aanpak zal haar leven echter veranderen op een manier die niemand kon vermoeden.
 

Geschreven door Machteld van der Gaag

Machteld van der Gaag (1963) is stemactrice en zangeres. Haar eigen leven speel zich af in Parijs, Londen en Amsterdam, waar ze respectievelijk geboren, getogen en werkzaam is. In Goliad zit ze af en toe lekker van een margarita op de porch van het huis van haar nichtje en neef te genieten
 
Ingesproken door Machteld van der Gaag
 
Vragen aan Machteld
 
1. Machteld: Je boek is eerder in 2008 verschenen onder de titel ‘Overstekende margaritas’. Nu krijgt het een herstart met ‘Catwalks & Cowboys’ Heb je er vertrouwen in?

Sinds de eerste verschijning is er een hele nieuwe generatie lezers bijgekomen, dus ik hoop dat zij het oppikken en ervan genieten. Ze zullen wel even moeten wennen aan een wereld zonder wifi, WhatsApp, Snapchat, Skype of vliegschaamte maar wel met fax en hoge telefoonrekeningen!
 
2. Het gebeurt niet vaak dat een schrijver zijn of haar eigen boek zelf inspreekt. Vaak wordt onderschat dat stemacteren een vak is. Hoe heb jij het ervaren?
 
Een boek schrijven is al leuk, maar als je het zelf ook mag inlezen, is het nog leuker! Ik heb ervan genoten om mijn verhaal weer te herbeleven. Ik waande me weer in de snelle wereld van de reclame en de mode, en reisde van Parijs naar New York en van Londen naar Goliad in Texas. 
 
3. Je baalde toen ‘Bridget Jones’s Diary’ verscheen en het een groot succes werd. Waarom?

De stijl van Bridget Jones was precies de stijl die ik in gedachte had tijdens het schrijven. Snel en veel dialoog als een film springend van locatie naar locatie. Het dagbboek werd een enorm succes. Het klinkt nu raar maar die stijl was er nog niet echt, en zeker niet als hij zich heel erg richtte op een bepaalde groep jonge vrouwelijke lezers. Na Bridget Jones werd de Engelse en Amerikaanse markt overspoeld door dit soort boeken, en kreeg ik het niet voor elkaar om het in het Engels uit te laten geven. Wel in het Duits.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 16-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Jacht op een schat

Penny trekt zich tijdelijk terug in een huisje op het platteland van Brabant, onder meer om aan haar boek te werken. Aanvankelijk botst ze met haar eigenzinnige huisbaas Ivo, maar toch beginnen ze samen aan een zoektocht naar een in de Tweede Wereldoorlog verborgen meesterwerk. Hierbij lopen twee misdadigers, een knappe politieagent en een warrige barones hen danig in de weg. Penny’s chaotische vriendin Vivian laveert intussen overal tussendoor en zet daarmee de zaak nog meer op scherp!

Een spannend en romantisch verhaal, geschreven met veel gevoel voor humor.
 
Geschreven door Dani van Doorn

Geboren in Eindhoven 1960, getrouwd, heeft van alles gedaan, maar in schrijven komen alle ervaringen en hobby's samen. Een fulltime schrijfster, dus.

 


Ingesproken door Vera Hilhorst

Jacht op een schat’ was een fijn boek om voor te lezen. Vlot geschreven, met humor en tot het einde was de spanning voelbaar. Een heerlijke feelgood-roman met komische situaties en dialogen.
 
Vragen aan Dani
 
1. Dani: Hoe belangrijk is humor in je boeken en waarom?

Het is eigenlijk onmisbaar, anders wordt het een droog of zwaar verhaal. In het dagelijks leven gebruiken we regelmatig humor als 'smeer' in onze sociale contacten, maar ook om moeilijke omstandigheden draaglijk te maken. Het zou vreemd zijn als dat in een roman niet terugkomt. Bovendien schrijf ik graag boeken waarmee je je kunt ontspannen, daar hoort humor gewoon in.
 
2. Je fysieke boeken worden verschillende uitgevers op de markt gebracht.
Is dat een keuze?
 
De meeste uitgevers hebben plaats voor 1 a 2 romans per jaar en ik breng er graag meer uit. Daarbij schrijf ik in verschillende genres en elke uitgever heeft zijn voorkeur. Het gebeurt ook wel dat een kleine uitgever me vraagt om een boek en meestal heb ik nog wel een manuscript dat nog niet is ondergebracht.
 
3. Het leest/luistert alsof het er zo bij je komt uitrollen. Klopt dat, en hoe lang doe je gemiddeld over een boek?
 
Gemiddeld twee maanden. Heel soms rolt het er zo uit. Met geld of geluk was het puzzelen vanuit wiens perspectief ik allemaal zou schrijven, en daarom moest ik schuiven en herschrijven. Dat bedenk ik nu van te voren en niet al schrijvend. Het komt ook voor dat ik moet schuiven om het evenwicht in drama, humor en romantiek te bewaren of omdat een personage te lang niet aan het woord komt. Maar bovenop die twee maanden komen nog de redactieronden en dat is ook een tijdrovend proces.
 
Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Echtgenoten, echte mannen

Bestaat de Grote Liefde of is dat het Grote Toeval? Zoals schrijvers altijd hetzelfde boek schrijven en vrouwen altijd dezelfde man trouwen, zo jagen echte mannen altijd dezelfde vrouw na. Dromen zijn niet echt, maar daar kunnen echtgenoten niet mee leven. Liever dan de droom om te brengen, doen ze het de vrouw die de droom belichaamde. Dit is het verhaal van zeven mannen, echtgenoten en echte mannen in een dwaaltocht in een doolhof van liefde en valkuilen. Meer smaken dan die zeven zijn er niet, al kijken de zeven mannen zeven keer anders naar zichzelf. Zoals iedere vrouw ook haar echtgenoot, haar eigen fantasieman schept.
Geschreven door Rob Bakker

Rob Bakker (1949 Bussum) is zelfstandig auteur, journalist, historicus, erfgooier, ondernemer en gediplomeerd uitvaartverzorger. Hij was onder andere twaalf jaar hoofdredacteur van de Nederlandse MAD. Na verkoop van zijn uitgeverij in 2003 rondde hij in 2011 een geschiedenisstudie af met een doctoraal in Genocide- en Holocauststudies. Hij publiceerde romans, thrillers en non-fictie.
 


Ingesproken door Eltjo Herder

Echtgenoten, echte mannen van Rob Bakker is een vlot geschreven boek met als overkoepelend thema mannenvriendschappen. Zeven mannen komen bij elkaar op de dag voor het tweede huwelijk van Chris, een van de zeven vrienden. Dat doen echte mannen wel vaker, een vrijgezellenfeest, niets bijzonders zou je zeggen. Bij toeval (of heeft een van de heren dit geënsceneerd?) komen ze terecht in een bordeel en vanaf dat moment volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Wat volgt is en nachtelijke wandeling door een koude februarinacht, vol gevaren. De verschillende personages en hun onderlinge verhouding worden vaak op ironische wijze beschreven en die ironie roept regelmatig een glimlach op. Echtgenoten, echte mannen zit vol humor, maar er zit ook spanning in met thrillerachtige elementen. Een heerlijk boek om op welk moment en waar dan ook te beluisteren!


 
Vragen aan Rob:
 
1. Rob: Is het je gelukt om de psyche van de man volledig te doorgronden?

Het is me helemaal gelukt om de psyche van de man te doorgronden op slechts één specifiek terrein, zoals ook de bedoeling was: hoe gaat de man om met de liefde en bestaat de Grote Liefde. Zeven typen mannen, meer zijn er niet, beantwoorden deze vragen in de roman.
 
2. Wat hebben vrouwen eraan?

Zoals mijn vrouwelijk redacteur schreef: ‘Dit is een boek dat mannen zullen lezen voor de herkenning en vrouwen om eindelijk de mannenziel te begrijpen.’ De auteur heeft ook bedoeld om het boek voor vrouwen te schrijven en het zijn ook vrouwelijke lezers die met begrip reageren. De mannen vinden het vooral komisch.
 
3. Je bent op veel terreinen actief. Zo ook in de auteursbond. Heeft het je als schrijver verder geholpen?
 
Actief zijn op velerlei terreinen verbreedt je blik, levert goede contacten en relaties op en je ziet dat andere auteurs en uitgevers, en boekhandelaren met dezelfde problemen kunnen worstelen als jezelf als auteur en je uitgever. Als schrijver ben je ook ondernemer, zoals Gerard Reve ooit zei: ‘Je hebt een winkel’.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-10-2019 Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
De Saraceense samenzwering

Uit de kerncentrales van Iran zijn splijtstofstaven ontvreemd. Israël en de Verenigde Staten voelen zich hierdoor ernstig bedreigd. Zozeer zelfs dat de Israëlische regering overweegt de Iranese kerncentrales te bombarderen. Geheim agent Jim Matteos wordt belast met het onderzoek naar de verdwenen splijtstofstaven. In Iran ontmoet hij Soraya, een vrouw die beweert over belangrijke informatie te beschikken. De splijtstofstaven zouden in het bezit zijn van een onbekende groepering. Op het moment dat ze overeenstemming bereiken over de voorwaarden waaronder Soraya haar informatie prijsgeeft, vindt er een verschrikkelijke aanslag plaats. Meerdere aanslagen volgen. Niemand eist de verantwoordelijkheid voor de terreurdaden op en vreemd genoeg zijn bij geen van de aanslagen splijtstofstaven ingezet. Het enige aanknopingspunt voor de CIA zijn de mysterieuze codes die steeds door de daders op de plaats van de aanslagen worden achtergelaten. De boodschappers van het kwaad werken toe naar een laatste, ultieme aanslag.
Geschreven door Eric Bakker en Herman Zandstra

Eric Bakker (1965), links op de foto, is geboren in Amsterdam, is na het Gymnasium zijn maatschappelijke carrière begonnen in de vastgoedsector. In die branche heeft hij diverse leidinggevende functies bekleed en is hij, inmiddels als zelfstandig ondernemer, nog steeds werkzaam.

Herman Zandstra (1953), Geboren in Hengelo (O), is van origine bedrijfskundige en heeft diverse managementfuncties vervuld op het gebied van Personeel & Organisatie. Momenteel is hij o.a. werkzaam als Hoofd Jeugdopleiding bij voetbalclub RCL te Leiderdorp.


Ingesproken door Joran Aerns

Een spannende thriller bestaande uit een mix van terreurelementen met betrekking tot het Midden-Oosten aangevuld met Amerikaans imperialisme en Israëlische achterdocht. Het wordt in dit boek onder hoge druk gebracht. Dit alles gelardeerd met historische feiten en achtergronden. Een heerlijk spannend boek, maar je moet er wel stevig voor in je schoenen staan.
 

 
Vragen aan Eric & Herman:
 
1. Eric & Herman: Het idee voor het schrijven van het boek is bij een goed glas wijn ontstaan. Het vergt een strakke discipline. Hoe hebben jullie de taken verdeeld?

We hebben allereerst op basis van het initiële idee een verhaallijn en de betreffende personages uitgewerkt. Daarbij is op voorhand niet alles dichtgetimmerd, maar ruimte gelaten om elementen die tijdens het schrijfproces ontstaan, toe te voegen. Vervolgens hebben we de te schrijven passages/hoofdstukken verdeeld, waarbij “interesse” voor een bepaald onderwerp een rol speelt wie welk deel schrijft. Zo wordt het verhaal in stukken opgebouwd. De geschreven passages worden steeds uitgewisseld, van commentaar voorzien en voor zover nodig aangepast.
 
2. Hoe is het onderwerp ontstaan?

Toen we 5 jaar geleden begonnen speelde er natuurlijk al het nodige tussen Iran en Israël/USA. We vroegen ons toen af wat er zou gebeuren als Israël een aanval op Iran zou uitvoeren. Op dat moment konden we niet weten hoe  serieus en realistisch die dreiging zou worden.
 
3. Leidt jullie samenwerking tot meer boeken in dit genre?

We hebben voor DSS al twee boeken in dit genre uitgebracht, Het Dubai Ultimatum en Het Slater Delict. Plannen voor een 4e boek zijn er zeker, waarbij dezelfde personages als die van DSS weer ten tonele zullen verschijnen.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 29-9-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Als er geen vvertrouwen is
 
Als haar oom en tante haar uitnodigen om een poosje in hun zomerhuisje aan de kust te komen logeren, neemt Anouk dat aanbod met beide handen aan. Ze beschouwt het als een goede gelegenheid om op adem te komen, omdat het zo moeilijk blijkt haar gestrande huwelijk en haar verbitterde relatie met haar zusje te verwerken en haar vertrouwen terug te krijgen. Vol goede moed vertrekt ze dan ook naar het dorp aan de kust waar ze hoopt de rust te vinden om een beslissing te nemen over haar toekomst. Van haar plannen komt echter weinig terecht als ze geconfronteerd wordt met wat op een herhaling van de geschiedenis begint te lijken. En niet alleen dat: het is tevens het begin van een zenuwslopend kat-en-muis-spel, waarbij ze alle zeilen moet bijzetten om uit handen van een onbekende belager te blijven.
.
 
Geschreven door Carla Vermaat

Carla Vermaat is een Nederlandse schrijver van thrillers en romans. Ze schrijft ook feelgood liefdesromans. Haar eerste boek verscheen in 1976. Ze schrijft ook onder pseudoniemen. In de Engelstalige thrillerserie ‘Tregunna’ schreef ze vier delen.
 

 
Ingesproken door Ineke Luesink
 
Ik werd meegenomen in het leven van Anouk, die haar vertrouwen in de mensheid heeft verloren. Het luisterboek is tot aan het einde toe spannend en de vraag is of ze het vertrouwen zal terugvinden.


 
Vragen aan Carla:

1. Carla: Je bedient je van pseudoniemen. Heb je daar bewust voor gekozen en waarom?

Ik koos destijds bewust voor het pseudoniem Mary Morgan voor drie boeken die anders van toon waren en zich volledig in Engeland afspeelden.

2. Het maakt het dan lastiger om promotie te maken. Hoe doe je dat?

Dat is inderdaad lastig, omdat het destijds niet mijn bedoeling was om Carla Vermaat zo duidelijk aan Mary Morgan te linken. Ik doe echter (te) weinig aan promotie. Ik besteed mijn tijd liever aan schrijven.
 
3. Welke sfeer had je in je hoofd bij het schrijven van ‘Als er geen vertrouwen is’?

Moeilijke vraag. Ten eerste omdat het weer een paar jaartjes geleden is dat ik het schreef. Ik heb ook nooit een bepaalde sfeer in mijn hoofd. Ik wil een bepaald verhaal vertellen en de sfeer en de entourage komen dan min of meer vanzelf. Ik schrijf niet planmatig, heb een vaag idee en waar het naartoe leidt ontwikkelt zich gaandeweg. Het is net zoals bij mijn schilderijen. Ik begin aan een lucht om een sfeer en gevoel te creeren. Zodra ik dat heb, en er tevreden mee ben, schilder ik verder. Voor een boek of verhaal geldt hetzelfde: Zodra het begin goed is, komt de rest vanzelf.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 13-9-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Verdwaald

Kunstenares Fleur Doornslag woont al heel wat jaren bij haar grootmoeder op de boerderij. Als er plannen zijn om naast hun boerderij een groot hotel te bouwen, protesteren zij heftig, helaas met weinig effect. Dan duiken er twee mannen op in het leven van Fleur. Galeriehouder Justin Mars wil dat Fleur bij hem exposeert, maar hij is tevens de eigenaar van een grote vastgoedfirma. Is zijn motief wel helemaal zuiver? Robin Verdonk werkt in het gehate hotel. Hij blijkt echter bijzonder aardig te zijn. Als oma onverwacht komt te overlijden ontdekt ze het ware karakter van de beide mannen.

 
.
 
Geschreven door Jose Vriens

Jose Vriens (1963) Vanaf het moment dat ik kon lezen verslond ik alles wat ik te pakken kreeg, vooral de boeken van mijn moeder. Ik zag dus ook uit naar het moment dat ik als 12-jarige naar de volwassene-afdeling van de bibliotheek over mocht stappen. Op jonge leeftijd begon ik al korte verhaaltjes op papier te zetten, waarvan een enkeling in de schoolkrant belandde. Na de mavo raakte het schrijven op de achtergrond en werd werk belangrijker voor mij.
De ambitie om weer te gaan schrijven kwam terug nadat onze drie onze kinderen naar school gingen. Ik begon verhalen voor kinderen te schrijven. Ik kreeg zo veel positieve reacties dat ik op zoek ging naar een uitgever en dat lukte.
Het derde kinderboek werd uitgegeven door Boekenbent, de eigen beheer uitgeverij die ik in 2002 startte. Door het succes van Boekenbent kwam echter het zelf schrijven in het gedrang. Na lang beraad besloot ik in april 2008 de uitgeverij dan ook over te dragen en me volledig op het schrijven te richten.

 
Ingesproken door Gwenny Vos
 
Een liefdevol verhaal over een jonge kunstenares die een warme band met haar dementerende grootmoeder heeft. De schrijfster schrijft in een makkelijke losse stijl. Door de snelle en humoristische dialogen leest het boek makkelijk weg. Zij beschrijft de verdrietige en onzekere levensfases met het grootste gemak. Na wat omwegen komt het verhaal aan bij een heerlijk feelgood moment aan het eind van het boek.


 

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 9-9-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
Een initiatief van LuisterEffect.

 

 
Poort naar het geluk

Annebeth Heuting, moeder van vier volwassen kinderen, heeft het moeilijk. Ze is gehandicapt vanwege een voetaandoening. Haar echtgenoot Paul bemoeit zich het liefst zo min mogelijk met haar en vindt vooral troost bij zijn krant en de televisie. Samen hebben ze de zorg voor hun zoon Bas op hun schouders, die een bijna noodlottig ongeval had. Maar ook met hun dochters hebben ze het niet gemakkelijk. Het leidt tot constante zorg, die Annebeth maar moeilijk het hoofd kan bieden, al vinden haar vriendinnen haar wel stoer. De oudste dochter Barbara ligt in het ziekenhuis omdat een vroeggeboorte dreigt. Ze is een moeilijke patiënte, die zich ernstig verveelt. Voor dochter Suzan werd het allemaal teveel en ze is met een kwaaie kop naar het buitenland vertrokken. Dan is er nog hun jongste dochter Myrna, die zich het liefst zo afzijdig mogelijk houdt van de familieperikelen.

Familieroman
.
 
Geschreven door Kirstin Rozema

Kirstin Rozema is geboren in 1967 als Kirstin Engeman. Haar geboorteplaats is Almelo en daar woont ze inmiddels (alweer) ruim 24 jaar. Als kind schreef ze al graag kleine verhaaltjes, opstellen voor school maar ook maakte ze een begin met verhalen met de omvang van een schoolschrift. Dat zette door nadat ze in 1988 trouwde. Destijds waren er nog geen computers en ging alles per typemachine. Toen eenmaal de computer zijn weg vond in haar werkkamer, was het hek van de dam. Er volgden steeds meer manuscripten en de eerste stap naar een uitgever werd met succes gezet.
Schrijven is niet meer weg te denken in haar leven. Het is een fulltime functie geworden waar ze met heel veel plezier mee bezig is. Getuige het feit dat er in 2020 hopelijk 5 tot 6 boeken van haar hand gaan verschijnen!

 
Ingesproken door Lia Schipper
 
Vanuit het perspectief van de verschillende gezinsleden worden de moeizame onderlinge relaties het gezin Heuting belicht. Ik vond het fascinerend om vanuit zoveel personages mee te kijken naar uitgesproken en onuitgesproken ergernissen, vooroordelen en geheimen in dit gezin. Een vlot geschreven roman, waarin duidelijk wordt hoe belangrijk het is om met elkaar te praten en voor je mening op te komen, om zo met en voor elkaar een poort naar het geluk te kunnen vinden. 

 
Vragen aan Kirstin:
 
1. Kirstin: Je eerste luisterboek ‘Na die nacht’ is eind mei verschenen en ‘Poort naar het geluk’ als luisterboek eind juli van dit jaar. Heb je reacties gehad?

Jazeker! Collega’s die het leuk vinden dat mijn boek als luisterboek is verschenen, lezers die de papieren versie hebben gelezen en blij zijn dat er nog meer mogelijkheden zijn om te ‘horen’ wat ik te zeggen heb in dit boek. Kortom: enthousiaste lezers!
 
2. We tellen 14 kinderboeken en 4 titels voor volwassenen. Heb je het genre kinderboeken verlaten?

Zeer zeker niet. Komend jaar komt er een spin-off uit van mijn boek 'Tess en het geheim van het oude boek'. Dat gaat 'Arendsklauw' heten en is een spannend boek dat zich wederom in Haaksbergen afspeelt. Tevens staat Missie C.I.A. (Cavia’s In Actie) in de planning, een grappig prentenboek dat het vervolg is op Agent 0-0 Papa en Super Mick. De tekst is al klaar en de illustraties zijn al bijna allemaal ingevoegd. Ik zit dus zeker niet stil met dit genre!
 
3. Met ‘Na die nacht’ won de Valentijn publieksprijs in 2018. Heeft het je schrijverscarrière een boost gegeven?

Absoluut. Er is heel veel reclame voor dit boek en mijn andere boeken gemaakt en dat heb ik goed kunnen merken aan de verkoop- en uitleencijfers. Bovendien hoor ik nog steeds van mensen dat ze me herkennen aan de hand van die titel en de publieksprijs. Erg leuk dus. Ik ben er dankbaar voor dat dit deze publieksprijs mocht winnen.

Verkrijgbaar in download en in streaming via onder andere:

                        

Laatste update: 6-9-2019
Luisterboeken on air is een website waarop nieuwe luisterboeken in de schijnwerpers worden gezet.
 

 
Hart op drift

Anaïs is nog maar net bevallen van een tweeling als ze op een vreselijke dag ontdekt dat haar man een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Ze mist hem, heeft geen antwoord op de verbijsterende vraag: waarom, en loopt voortdurend tegen allerlei problemen aan. Haar nabestaandenuitkering is onvoldoende om er van te leven en haar schoonouders verwijten haar dat hun zoon zo ongelukkig was dat hij daarom voor de dood koos. Ondanks alles put ze kracht uit haar kinderen en probeert ze haar leven weer op te bouwen.
 
.
 
Geschreven door Gerda van Wageningen

Gerda van Wageningen werd geboren op 4 oktober 1946 in Zwijndrecht, waar haar ouders kort na de oorlog inwoonden bij haar grootouders. Al snel verhuisde het gezin naar Rotterdam, waar Gerda’s vader werkzaam was bij de rivierpolitie. Hier werd het gezin uitgebreid met een broertje. Gerda is vanaf jongs af aan al een groot natuurliefhebber, ondanks dat ze opgroeide in de stad. Ze leefde dan ook op als het gezin in de zomer bij familie op een boerderij in Kerkwerve op Schouwen-Duiveland verbleef, waar haar vader was opgegroeid.

Leren kon ze goed en ze schreef met gemak opstellen op school. Gerda wilde graag geschiedenis studeren maar de MULO was het hoogst haalbare voor een meisje dat in die naoorlogse jaren opgroeide. Na haar schooltijd vond ze een baan in de administratie. Ze trouwde op haar twintigste, stopte met haar werk en kreeg twee zoons. Toen haar jongste zoon naar school ging, begon Gerda, naast vrijwilligerswerk, met schrijven. Eerst als hobby, maar haar eerste manuscript werd al direct uitgegeven. In 1979 verscheen Rijpend geluk, een streekroman over een dappere jonge vrouw op de Zuid-Hollandse eilanden. Ondanks dat het in die tijd niet gebruikelijk was om als getrouwde vrouw aan het werk te gaan, sloeg Gerda de kritiek die ze daarop kreeg in de wind en koos ervoor om door te gaan met schrijven.

In 1974 verhuisde het gezin naar de Hoeksche Waard, waar Gerda nog altijd woont. Niet in een idyllisch landelijk huisje uit een streekroman, maar in een strakke nieuwbouwwijk. Na 32 jaar eindigde haar huwelijk. Ze sloot hiermee een periode van eenzaamheid en verdriet af, waarna ze enorm opleefde. Ondanks twee latrelaties, ontdekte Gerda liever alleen te leven. Ze heeft een fijne band met haar kinderen en een grote vriendinnenkring. Met hen gaat ze graag op stap, bijvoorbeeld om een museum of klassiek concert te bezoeken. Maar haar grootste hobby’s liggen in de natuur. Jarenlang heeft Gerda paard gereden, met als favoriet buitenritten over het strand. Ook de golfsport bracht haar vele mooie uren ontspanning met vriendinnen.

De laatste jaren gaat ze er graag met verrekijker en telescoop op uit om te vogelen of  bezoekt ze tentoonstellingen en enkele Zeeuwse tradities, zoals Straô of ringrijden. Zo vaak mogelijk mag de hond mee. “Tja,” zegt ze altijd, “wat valt er te verwachten van iemand die op dierendag geboren is?” Haar liefde voor de natuur ervaart ze als een fijne tegenhanger van het schrijversbestaan, waarvoor ze vele uren achter haar toetsenbord doorbrengt